Уикипедия беседа:Правила за гласуване/Архив 1

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Архив Това е архив на старо обсъждане в именно пространство „Уикипедия“. Моля, не редактирайте съдържанието на страницата! Ако желаете да започнете нова дискусия или да подновите стара, моля направете го на текущата беседа.

Съдържание

Общи правила

Има мнения, че е добре да има общи правила за гласуване с цел по-лесното им разбиране, а и по-лесното им подобряване. Тази страница е опит за компилация на съществуващите досега текуща практика, Уикипедия:Решения за политиката/Правила, дискусиите Уикипедия беседа:Решения за политиката/Избор на администратори и Уикипедия:Решения за политиката/Забрани за редактиране (втори път). Вижте дали има неточности. Подобряване на езика и особено на форматирането също е нужно. Промени в правилата (с изключение на поправки на грешки и попълване на пропуски) са отделен въпрос, който може да бъде разглеждан по-късно. (М/у другото Забрани за редактиране е само едно недостатъчно обсъждано предложение). --V111P 14:16, 31 юли 2006 (UTC)

Сега сме ваканция

Тази инициатива е чудесна, но за приемане на политически правила, предполагам няма да е зле да се помисли, когато всички сме тук. Дотогава, за спешни случаи (щом са спешни), старите правила ще свършат работа. Поне до края на август. --Петко ± (Категория:ИнжИнери се премести) 01:25, 2 август 2006 (UTC)

Сливане на обсъжданията

Понеже по грешка поредното обсъждане на правилата започна на Уикипедия беседа:Решения за политиката/Правила искам да преместя обсъждания текст тук, където му е мястото. Където е възможно, слях двете версии.

Принципна разлика е, че вариантът на V111P включва в У:ПГ описание на различните приложения на гласуването, докато в другия вариант това е оставено в информативна част (за да не се прегласува У:ПГ при евентуални промени). Премествам тази част тук, защото може да решим все пак да я включим в У:ПГ или да я използваме при други правила. --Спас Колев 16:32, 27 ноември 2006 (UTC)

Обикновено гласуване

За гласувания за различни решения, за изпълнението на които не се изисква намесата на администратор няма точно определени задължителни правила.


Гласуване за изтриване на статии, категории, картинки...

Място за провеждане на гласуването: Уикипедия:Страници за изтриване; Уикипедия:Категории за изтриване; Уикипедия:Страници за изтриване/Картинки.

Начин на обявяване на дискусия и гласуване: Чрез шаблон {{изтриване}} в началото на страницата предложена за изтриване.

Условие за право на глас: Регистрация. (има предложения за допълнителни изисквания)

Първоначален срок: Една седмица.

Удължаване на срока: Срокът се удължава ако няма консенсус или ако тече дискусия.

Необходимо мнозинство за приемане: обикновено мнозинство

Специални правила: (няма)


Гласуване по политически въпроси и избор на администратори

Място за провеждане на гласуването: На нова подстраница съответно на Уикипедия:Решения за политиката или Уикипедия:Предложения за администратори.

Начин на обявяване на дискусия и гласуване: на видно място в Портала за общността, както и в заглавната част на страницата Последни промени. В случай, че някоя от тези страници е защитена, се отправя заявка към администраторите, които правят съответните редакции.

Условие за право на глас: 75 дни участие и 400 редакции, (20 от които в рамките на последните 3 месеца).

Първоначален срок: Една седмица.

Удължаване на срока: Потребители, имащи право на глас, могат да заявят желание за удължаване срока на гласуване. В случай че броят на изявилите желание за продължение надхвърли 10% от общия брой на гласувалите и изявилите желанието, се прави еднократно продължение от една допълнителна седмица.

Необходимо мнозинство за приемане: 75% при минимум 6 гласа "за"

Специални правила: Само регистрирани могат да взимат участие в дискусиите. Анонимни коментари се трият.


Гласуване за забрана за редактиране

Място за провеждане на гласуването: Нова подстраница на Уикипедия:Искания за ЗР (не е добре да има съкращение в заглавието)

Начин на обявяване на дискусия и гласуване: Обвинителят трябва да опише кратко и ясно, защо на обвиняемия трябва да бъде издадена забрана за редактиране, да предложи срок на забраната и да представи препратки към доказателства и опити за дискусия. Веднага след поставянето на искането, ищецът или някой друг (администратор) трябва да уведоми обвиняемия на беседата му и (ако е възможно пращане на писмо от Уикипедия) по електронна поща.

Потвърждаване валидността на искането: До 48 часа трябва да се потвърди, че искането е редовно: не представлява вандализъм, клевета, опит за смущаване на общността, и пр. За целта потребител с право на глас по точки 9. и 10. се подписва в раздел „Потвърждаване на редовността на искането“. Това потвърждение не представлява глас. Дали едно искане е редовно всеки потребител решава сам за себе си. Ако не се намери потребител, който да потвърди редовността, искането се изтрива и не се архивира.

Условие за право на глас: 60 навършени дни участие и 300 редакции. Обвинителят и обвиняемият нямат право на глас.

Първоначален срок: Започва да тече след уведомяването на ... и потвърждаването на валидността на искането. Продължава ? часа, като гласове подадени след изтичане на срока не се броят.

Необходимо мнозинство за приемане: 2/3, но минимум 4 гласа "за"

Специални правила: Само регистрирани могат да взимат участие в дискусиите. Анонимни коментари се трият. За срок на забраната се определя най-големият срок, подкрепян от (а) минимум 4 валидни гласове и (б) два пъти повече валидни гласове от валидните гласове „против“. (това е грешно)

За блокиране на вандали, IP-та и очевидни марионетки, замесени в злоупотреба, не се изисква „забрана за редактиране“ и не се гласува. При несъгласие с блокиране за вандализъм се поставя гласуване за отблокиране, което за да влезе в сила е нужно да получи подкрепата на поне четирима потребители и на поне 2/3 от гласувалите потребители (точка 16). Всички потребители трябва да отговарят на условията по точка 9.

Коментари по варианта от 7 ноември 2006

Правя ново предложение за Правила за гласуване. Основата е предложението на Darsie по-горе с някои добавки и размествания по мое усмотрение. Внесъл съм някои корекции, в съответствие с коментарите; на други съм отговорил по-долу.

Намерението ми е да се пообсъди седмица-две и да го гласуваме, че темата стана историческа. --Спас Колев 16:26, 7 ноември 2006 (UTC)


Уикипедия:Правила при гласуване

Тези правила са предназначени за използване от процедурите в Уикипедия, които изискват взимане на решения с гласуване. Използването им и видът мнозинство, което се изисква, следва да бъдат описани в правилото, установяващо съответната процедура.

 1. Видове приноси. В рамките на гласуването, потребителите правят три вида приноси: глас „за“, глас „против“ и коментар.
  1. Всеки потребител има право да промени или оттегли своя глас, като зачертае текста на съответния принос.
  2. Допуска се най-много един актуален (неоттеглен) глас за всеки потребител с право на глас.
 2. Право на глас. Право на глас имат само потребители, които отговарят на следните изисквания за българската Уикипедия по време на постъпването на гласуването:
  1. поне 75 навършени дни участие, като за начало на участието се счита първата редакция в проекта
  2. поне 400 редакции в основното именно пространство.
  3. нямат бот флаг.
  4. поне 20 редакции в рамките на 3 месеца преди откриването на процедурата.
 3. Отнети права за редактиране. Потребители с права за редактиране, отнети по Уикипедия:Отнемане на правата за редактиране преди или по време на гласуването, нямат право на коментар или глас, докато забраната не изтече. Техните гласове се считат за невалидни, ако забраната е в сила по време на приключване на гласуването.
 4. Марионетки. В обсъждането и гласуването не се допускат марионетки. Всеки потребител, имащ достъп до повече от една потребителска сметка, е длъжен да използва само една за всички приноси в рамките на обсъждането и гласуването. Ако се докаже използване на марионетки, автоматично се отнемат правата за редактиране на потребителя със срок 6 месеца, всички негови гласове в рамките на гласуването се обявяват за невалидни и се изтриват, и нарушението, заедно с всички имена на кукловода, се документира в Уикипедия:Разговори и Уикипедия:Марионетка/Списък. Забрана за редактиране не се издава, ако е ясно, че става въпрос за техническа грешка от страна на потребителя.
 5. Коментари. Коментарите в рамките на страницата завършват с приключване на гласуването, но могат да се продължават на други места.
 6. Продължителност. Гласуването трае 7 дни, считано от времето на неговото обявяване. В случай, че в този срок броят на гласувалите е по-малък от 6 или има поне 2 гласа „за“ и 2 гласа „против“, продължителността на гласуването автоматично се удължава на 14 дни, считано от времето на неговото обявяване.
 7. Видове мнозинство. Във връзката с гласуването на решенията в българската Уикипедия са формулирани следните три вида мнозинство, според валидните гласове:
  1. Обикновено мнозинство, представляващо 50% от валидните гласове +1.
  2. Квалифицирано мнозинство, представляващо 2/3 от валидните гласове.
  3. Голямо мнозинство, представляващо 3/4 от валидните гласове.


Необходими мнозинства:

Следната секция има информативен характер и може да бъде неактуална. Видовете мнозинства за дадена процедура следва да бъдат определени в съответното правило.

 1. За вземане на решения по следните въпроси се използва обикновено мнозинство по смисъла на т.7.1:
  1. за триене на статии
  2. ..............
 2. За вземане на решения по следните въпроси се използва квалифицирано мнозинство по смисъла на т.7.2:
  1. .............
 3. За вземане на решения по следните въпроси се използва голямо мнозинство по смисъла на т.7.3:
  1. решения за политиката
  2. .................


Нанесените промени в текста, са отразени на основната статия Уикипедия:Правила за гласуване

Обявяване на гласуването

Не знам дали е уместно начинът за обявяване да се уточнява в У:ПГ или това трябва да остане за конкретната процедура. Мисълта ми е, че правилата могат да се ползват и за ежедневни процеси като У:СИ. --Спас Колев 16:26, 7 ноември 2006 (UTC)

Нека определим необходимите мнозинства за различните гласувания и къде да се обявяват те на едно място, а не за всеки вид гласуване да разискваме поотделно. Видовете гласувания са точно определени - за изтриване, за избиране на статия, за решения по съдържанието, оформлението и името на статиите, за забрана за редактиране. Пък къде точно трябва да се запишат тези правила трябва да се помисли. --V111P 00:21, 15 ноември 2006 (UTC)
Мисля, че ще е удачно да ги фиксираме, че ще се обявяват на страницата Последните промени. Можем да обявяваме както и досега по-важните, а останалите (а може и всички) да са в категория "Актуални гласувания" (нещо като бързото триене и с един шаблон да ги слагаме в категорията). --Darsie 11:54, 23 ноември 2006 (UTC)
Категория не може да се следи в "Моят списък за наблюдение". До Уикипедия:Recentchanges също малко трудно се стига за да си го сложиш в списъка за наблюдение. Няма и смисъл там да се слагат по-неважни гласувания, а сегашната практика е гласуванията да се обявяват на Разговори. Може евентуално да се използва Уикипедия:Гласуване (само за обявяване на глаусувания на друго място). Предимството пред Разговори е, че лесно ще се вижда какви гласувания/обсъждания текат. --V111P 21:18, 24 ноември 2006 (UTC)
Идеята на Уикипедия:Гласуване беше да се включват в нея като шаблони подстраниците за гласуване. Мисля, че можем да напишем нещо като: „Ако в съответната политика не се изисква друго, гласуванията се обявяват на Уикипедия:Гласуване.“ Така ще си оставим вратичка да не обявяваме всяко гласуване от У:СИ на още едно място (така и така който се интересува, следи У:СИ). --Спас Колев 15:41, 25 ноември 2006 (UTC)
Добавих нещо подобно. --Спас Колев 16:40, 27 ноември 2006 (UTC)
 • Не разбрах какво предлагаш - в Правилата за гласуване да се фиксира мнозинството за решения по съдържанието (например), за които изобщо няма правила? По този начин ще трябва при създаването на всяка нова процедура да се прегласува и Правила за гласуване. --Спас Колев 13:47, 16 ноември 2006 (UTC)
Добре, дай да изтрием и т.8 „Обявяване“. --V111P 07:35, 28 ноември 2006 (UTC)
Хе, аз тъкмо я добавих :-). Така няма задължителен характер, просто стойност по подразбиране. --Спас Колев 09:55, 28 ноември 2006 (UTC)
Добре, но така се налага да се правят уточнения и на др места в текста, че срокът не започва да тече преди обявяването. --V111P 22:27, 29 ноември 2006 (UTC)

Коментари

Точка 5 - Коментари. Коментарите в рамките на страницата завършват с приключване на гласуването, но могат да се продължават на други места. Това не е ли излишно? Освен това не е приложимо при гласуване по съдържанието, оформлението и името на статиите, което при необходимост ще става на беседите им. --V111P 00:26, 15 ноември 2006 (UTC)

Защо да не става на подстраници на беседите или поне да се архивира след края? Иначе, да, изглежда излишно да се казва, но се случва (днес имаше такъв случай). Точка 5 би била формално основание за връщане. --Спас Колев 13:49, 16 ноември 2006 (UTC)
Аз лично не виждам проблем да си продължават дискусиите, ако естествено гласуването вече не е архивирано, а в архивите е ясно че не се пише и дискутира. --V111P 03:37, 21 ноември 2006 (UTC)
Мисля, че текстът след сливането е в този дух. --Спас Колев 16:41, 27 ноември 2006 (UTC)
 • Все още смятам, че трябва да се изтрие точката. Моля и други да си кажат мнението. Особено упорито нарушаващите правилото в последно време. --V111P 19:40, 27 ноември 2006 (UTC)
Няма други мнения, май. Махнах я. --Спас Колев 10:28, 5 декември 2006 (UTC)

Анонимни коментари

Махнах забраната за анонимни коментари по съображенията на V111P. --Спас Колев 16:26, 7 ноември 2006 (UTC)

Продължителност

Направих го 1 седмица с автоматично продължение (нещо като сегашната практика на У:СИ). --Спас Колев 16:26, 7 ноември 2006 (UTC)

 • мъдро и изпитано решение, дано да няма много спор за точната форма. -- Златко ± (беседа) 12:45, 8 ноември 2006 (UTC)
Изрично да кажем какво се прави ако след 14-я ден има пак по-малко от 6 гласа или 2 "за" и 2 "против"?--Darsie 12:58, 8 ноември 2006 (UTC)
Ако са по-малко от 6, то предложението пропада поради липса на поддръжка/интерес. Ако са над - смятат се процентите и каквото сабя покаже. --Предният неподписан коментар е направен от Bggoldie (беседа • приноси) .
Не е точно така. За някои гласувания рядко има такъв интерес (например У:КИ), а правилата могат да се използват и там. Аз виждам два варианта - или минимален брой гласове да се дефинира отделно за всяка процедура, или да се включи във Видове гласувания (като се добави минимум за не-обикновените мнозинства; ако трябва, могат да се дефинират и нови класове).
За момента ми се вижда удачно да се сложи минимум 6 гласа за квалифицирано/голямо мнозинство - натам клонеше обсъждането в Уикипедия беседа:Решения за политиката/Избор на администратори. --Спас Колев 13:14, 8 ноември 2006 (UTC)
Добавих го. --Спас Колев 16:46, 27 ноември 2006 (UTC)
 • Преправих неясното правило, че гласуването може да бъде закрито 7 дни след обявяването при определените условия, на по-ясното "от 7.0 до 8.0 дни след обявяването му, гласуването може да бъде закрито (при определените условия)". Ако искате друго, например да може да бъде закривано по тази точка от 7.0 до 14.0 дни, кажете. Може би втова би имало повече логика. --V111P 05:40, 18 декември 2006 (UTC)

Минимален брой гласове

 • Предлагам да се промени борят на минималните гласове на нечетен - 5 или 7. Освен това може да се въведе правилото на внезапната смърт след изтичане на основния срок и продължението. Т.е. ако след 14 дни няма достатъчно гласове, гласуването се продължава с още 7 и то да продължава до датата на подаване на петия или седмия глас. В случай, че след тази дата не са събрани минималните гласове, гласуването да се закрива поради липса на интерес и да не се зачита. Този подход е необичаен, но ще стимулира гласуването. --ikonact 10:01, 5 февруари 2007 (UTC)
Съгласен съм да се въведе правило за минимален брой гласове. Числото трябва да е различно за трите различни видове мнозинства. Минималните числа за мене са: за първото - 3 (1 от тях може да е против и пак се приема), за второто - 6 (2 от които може да са против и пак се приема), а за третото - 8 (два от тях може да са против и пак се приема при подадени минимален брой гласове). --V111P 18:40, 5 февруари 2007 (UTC)
Получава се следният проблем - в някои случаи глас "против" може да приключи гласуване по-рано с резултат "за", което иначе е щяло да бъде удължено поради недостатъчен брой гласували. За това това предложение не става според мен. --V111P 23:27, 5 февруари 2007 (UTC)
Това може да се преодолее, ако не се броят всички гласове, а гласовете "за" (2, 4 и 6). Тоест, няма ли достатъчно гласове "за", не се приема, има ли, се гледа надвишават ли летвата. --Петко 23:55, 5 февруари 2007 (UTC)
Съгласен съм да сложим праг и за Мнозинство А, макар че 2 е доста малко, но за да има симетрия (2,4,6) съм съгласен. --V111P 00:28, 6 февруари 2007 (UTC)
Трябва поне два гласа, така и така предложителят е "за", трябва поне още един човек да сметне, че предложението е нужно. За другите не съм сигурен: примерно според мен триенето/възстановяването на страници трябва да стават с 2/3 гласове без минимум (или с мин. 2), защото по някои предложения никой не се изказва. За Решения на политиката пък според мен трябва истински минимум от поне 6 души за. Въобще, мнозинство А е добре да се махне (безсмислено е да се приемат решения с толкова несигурно мнозинство), а сегашното "Б" да стане без минимум. --Петко 02:24, 6 февруари 2007 (UTC)
„Б“ без минимум означава взимане на решение с 1:0 или 2:1 гласове, което е съвсем несигурно мнозинство. Сигурен съм че се обърка тук. А за махане на "А" - не може малцинството да е по-силно от мнозинството. Дори и така се толерира едната страна - при 50:50 печели "против". --V111P 03:47, 6 февруари 2007 (UTC)
Може да е двата гласа "за", за които говорихме. Мисълта ми е, съответната процедура да може да си определи минимумите и посочвам пример при У:СИ: от една страна не е правилно да се трие само с >50%, трябва истинско мнозинство; от друга не винаги се събират много гласове, тоест, трябва нещата да могат да се изтрият и с по-малко от 4 гласа "за", както е сега. --Петко 04:03, 6 февруари 2007 (UTC)

Гласове след изтичане на срока

 • Пак не става ясно какво става с гласовете подадени след края на срока за гласуването, но преди обявяване на резултата и изпълнение на решението. --V111P 00:43, 15 ноември 2006 (UTC)
Да, прав си. Може да се добави нещо като „Гласове, подедени след изтичане на срока на гласуването, не се отчитат.“. --Спас Колев 13:55, 16 ноември 2006 (UTC)
Да, може. Но сегашната практика е обратното. Вероятно ще е по-добре да си остана както досега. --V111P 03:34, 21 ноември 2006 (UTC)
Опитах се да го вкарам, но стана много засукано. Ако някой може да го опрости, няма да е зле. --Спас Колев 16:54, 27 ноември 2006 (UTC)
Това, че досега е било другояче, не пречи да го променим. Нали затова се каним да гласуваме правило. Мисля, че трябва да се броят гласовете само до "изтичане на срока за гласуване", а не до "закриването на гласуването", тъй като това ще е разтегливо и подлежащо на манипулация правило. --Darsie 20:28, 27 ноември 2006 (UTC)
Разбира се, че всичко можем да променим, но е добре да започваме от беседата. ;) Аз лично съм за "гъвкав подход" със сроковете за гласуване. Противното би сложило край на положителна според мене практика. Например, вече няма да има: "По този въпрос няма ясно изразено мнозинство, моля повече хора да се изкажат за да се достигне до най-доброто решение" и "Сега виждам гласуването, но ще оправя/вече оправих статията. Не я изтривайте все още." --V111P 07:35, 28 ноември 2006 (UTC)
Всъщност разтегливостта е само привидна, защото след изтичането на срока всеки може да закрие гласуването. Т.е. манипулациите могат да се правят само със 100% консенсус :-). --Спас Колев 09:59, 28 ноември 2006 (UTC)
Хайде тогава да добавим "Всеки един потребител може да закрие гласуването", за да няма чуденици.Ухилен съм--Darsie 10:07, 28 ноември 2006 (UTC)
Добавих нещо такова. --Спас Колев 10:36, 28 ноември 2006 (UTC)

Марионетки

Подновявам старото си предложение марионетките да се заковат с ясно и безспорно определение: „Забрана за редактиране не се издава, ако е ясно, че става въпрос за техническа грешка от страна на потребителя + потребителят доброволно потвърди наличието на марионетка до 24 часа от използването ѝ, но не по-късно от края на гласуването.“ -- Златко ± (беседа) 12:45, 8 ноември 2006 (UTC)

„доброволно потвърди наличието...“ - ако разбирам добре, идеята е да не участват и публично обявените марионетки. Не е ли по-добре - „ако потребителят сам премахне редакцията си до 24 часа, след като е направена, но не по-късно от края на гласуването.“ --Спас Колев 15:23, 9 ноември 2006 (UTC)
Добро префразиране! Може би сам „задраска/анулира“. Идеята е да се ограничи кое е грешка, и кое е опит за измама. -- Златко ± (беседа) 15:27, 9 ноември 2006 (UTC)
Това, дето обсъждате, беше предвидено за редактори с две сметки, както когато наскоро уважаваният Механик_водач гласува с грешната си сметка. Това беше техническа грешка и не следва да му се издава забрана за редактиране. Това не е злоупотреба с марионетка, гласувал е по грешка и само веднъж. В останалите, злонамерени случаи, направо заслужава блокиране и триене. Въобще да не е гласувал с марионетката си! Няма да правим: можете да гласувате с марионетките, ако обаче си признаете най-късно 24 часа преди края на гласуването. Никакви марионетки. --Петко 00:47, 15 ноември 2006 (UTC)
А какво да правим редакторите с повече сметки? Аз знам за един с поне 6. Ако гласува с марионетка, но само с нея - няма проблем, стига марионетката да отговаря на другите условия (нищо че тя е на кирилица, а кукловода е на латиница). Ако 7 дни преди края на гласуването кукловода гласува, на 5-ия ден гласува с марионетката, но два часа по-късно се поправи (сам или след добронамерено подсещане) - пак няма драма. Но ако висят дълго време гласовете на марионетки и създават грешно впечатление за изборните резултати (на теория това може да обезкуражава неуверените гласоподаватели) или някой гласува ударно с плонж точно преди края на гласуването - бой! Правилата трябва да се напишат така, че да са приложими и към Златко, и към Петко, и към Механик-водач, и към всички останали. Не може да се напише „важи за всички без тоя, тая и онова“! -- Златко ± (беседа) 14:00, 16 ноември 2006 (UTC)
Добавих моя текст отгоре. Освен това промених отнемане на правата за редактиране на блокиране - след като е автоматично, няма нужда да се цитира дългата процедура. --Спас Колев 16:59, 27 ноември 2006 (UTC)
Уточнение - 24 часа след използването. Това е просто формален критерий за „техническа грешка“, числото може да бъде и друго. Иначе е по-неясно - иди доказвай техническа грешка ли е. --Спас Колев 13:58, 16 ноември 2006 (UTC)
 • Ако се докаже използване на марионетки, потребителят автоматично се блокира за срок 6 месеца. Първо, как се доказва използване на марионетка и второ, как ще стане автоматичното блокиране? Вероятно ще трябва да се проведе гласуване и след това да се наложи забрана за редактиране, а не просто блокиране. --V111P 19:39, 27 ноември 2006 (UTC)
  Практически доказването може да стане само със самопризнание или с m:CheckUser. „Автоматично“ вероятно е неточно - идеята, ако разбирам добре, е първият попаднал администратор да го блокира без гласуване. Добре е тези неща да се уточнят. --Спас Колев 10:03, 28 ноември 2006 (UTC)
  Засега добавих "Доказването става при самопризнание или чрез CheckUser." Блокирането обаче не е равно на забрана за редактиране и позволява потребителят да продължава да редактира анонимен или от друга сметка. Предлагам също, за втората подточка (ако сам премахне втория глас до 24 часа) все пак да се налага наказание (това е за известни марионетки) - блокиране за 3 дни например, за да не го прави някой нарочно. --V111P 19:08, 28 ноември 2006 (UTC)
  Да, прав си за блокирането и забраната. Може да стане нещо като „получава забрана за редактиране“. Тогава трябва да добавим в У:ОПР възможност за служебна забрана без гласуване, защото в момента няма такава.
  За втората подточка не съм сигурен - ако го прави нарочно, надали ще го вълнуват три дни блокиране; ако не - няма смисъл от санкции. --Спас Колев 10:41, 29 ноември 2006 (UTC)
 • Добавих първото. Ако настояваш за второто, не съм много против. --Спас Колев 10:34, 5 декември 2006 (UTC)
  Не настоявам. Тази точка не е много добра, като се има предвид този срок от 24 часа, но не съм много сигурен как да се подобри. --V111P 16:47, 5 декември 2006 (UTC)

Право на глас

 • Да добавим "..които отговарят едновременно на следните изисквания:" - за да се избегне някакво тълкуване, че може да отговарят само на някое от тях. Чудя се дали и да не допишем изрично, въпреки че е ясно: "Гласовете на потребители, които не отговарят да посочените условия няма да се зачитат".--Darsie 12:58, 8 ноември 2006 (UTC)
  Права си. --Спас Колев 12:15, 13 ноември 2006 (UTC)
  Добавих го. --Спас Колев 17:03, 27 ноември 2006 (UTC)
 • Не е много ясна формулировката "по време на постъпването на гласуването" - по време на започването на гласуването или към момента на даването на гласа си?--Darsie 14:53, 10 ноември 2006 (UTC)
  За мен е все едно кое от двете ще бъде. Смисълът в момента е „към момента на започване на гласуването“, но си права, че е неясно и трябва да се уточни. --Спас Колев 12:15, 13 ноември 2006 (UTC)
  Опитах се да го променя, сега е вкарано в подточките. --Спас Колев 17:03, 27 ноември 2006 (UTC)
 • 100. За предните 3 месеца поне 100 редакции. Ако не е отварял поне веднъж на ден, откъде накъде ще гласува? Че с 20 може и нечия марионетка да е - по какво ще го хванеш.--ИнжИнера 07:48, 27 ноември 2006 (UTC)
 • Аз не се смятам за по-важен от хора, които са допринесли за Уикипедия значително повече от мене, дори да е било преди година или две. --V111P 11:07, 27 ноември 2006 (UTC)
  Не става дума за по-важен, а за свързан! Колко близки са ти бивши много добри приятели, които обаче не си виждал чувал от доста години? Май в такива случаи дори не сме виждали децата им. А като ги видим, кръгът от теми често се е свил до старите спомени и/или общи за възрастта проблеми. -- Златко ± (беседа) 13:41, 28 ноември 2006 (UTC)

Извинявам се, ама условията в 2.1. и 2.2. не се ли бият с това в 2.4.?

2.1. изминали са поне 75 дни от първата им редакция в проекта.
2.2. от потребителската сметка, с която се гласува, са направени поне 400 редакции в основното именно пространство.
2.4. от потребителската сметка, с която се гласува, са направени поне 20 редакции в рамките на последните 3 месеца.

2.1. и 2.2. в комплект са много по-силни от 2.4. (20 пъти повече редакции, и то за по-малко време). Нещо не разбирам логиката на тази точка 2.4. --Spiritia 10:43, 28 ноември 2006 (UTC)

Логическо противоречие няма - всичките ти 10000 редакции може да са направени преди година и да не отговаряш на 2.4. Друг е въпросът дали има смисъл от това. За мен е все едно дали ще го има или не. --Спас Колев 11:03, 28 ноември 2006 (UTC)
Продължава да ми стърже - от една страна стои небалансирано, а от друга - е излишно усложнение. Ако акцентът е върху участието в последните три месеца, 20 редакции са супер малко, но ако гледаме приносите по принцип и не се вторачваме в актуалността им пък няма смисъл от тази точка. Това ме смущава и затова си питам. Иначе и за мен е все едно :-) --Spiritia 11:56, 28 ноември 2006 (UTC)
Ами, точката май е измислена за следната ситуация: Потребителят Х по някакви съображения се отказва да участва в Уикипедия и не се интересува какво става, но завещава гласа си на някой друг потребител, който само го вика, за да гласува. Нещо като жива марионетка (или по-скоро недоумряла :-)). --Спас Колев 12:03, 28 ноември 2006 (UTC)
Не се „бият“, защото трябва да са изпълнени всичките статистически методи за оценка - 2.1 и 2.2 са за общата ангажираност, а 2.4 на текущата ангажираност. Ако 20 за три месеца ти се виждат малко, предложи промяна (можеш да видиш и старите обсъждания). -- Златко ± (беседа) 12:32, 28 ноември 2006 (UTC)
 • Всичко това звучи много добре, но как ще отчитаме текущата ангажираност - ще бройкаме ли до сто и какво става при 99. Има ли инструмент за следене на тази активност? BloodIce 12:36, 28 ноември 2006 (UTC)P.S. Ако 20 ви се виждат малко, направете го 50, но не и повече, за да не изпадаме в излишна детайлизация. Според мен този критерий трябва да е минималистичен -той е защита за фрапантни случаи. BloodIce 12:50, 28 ноември 2006 (UTC)
 • Ама, милички, в точка 2 се говори за едновременно действие на подточките 2.* Не е справедливо минимумът за "обща ангажираност" да е мин. 400 редакции за мин. 2,5 месеца, а за "текуща ангажираност" - мин. 20 редакции за мин. 3 месеца. Ако мислите, че с 20 редакции може да накривите някому капата... Ако си постави за цел, 20 редакции всеки може да направи за един-два часа. Ами вандализмите - нали и те са "редакции". Ако искате да има такава миза, то тя трябва да се качи. И за мен 100 е едно по-приемливо и балансирано число. Даже още по-добре някакъв интервал "от-до". Иначе е смехория. Колкото до бройкането - мисля че е лесно - на Contributions, последните 100 приноса, гледаш датата и съдиш. И чисто технически: 2.3. и 2.4. да си разменят местата. --Spiritia 13:25, 28 ноември 2006 (UTC)
  ПП - ето сега се загледах - той и Инжа го е казал по-рано, ама е останал без отговор. --Spiritia 13:29, 28 ноември 2006 (UTC)
  Нещо бъркаш - мин. 20 редакции за последните не повече от 3 месеца :-)! 20, 50 или 100 няма значение - номерът е да ги е направил преди началото на гласуването. Ако ги прави редовно, само и само да си поддържа правото на глас, то няма драма - с малко, но е ангажиран(а).
  Вандализмите също не са (твърде голям) проблем - администраторите могат да трият вандалски редакции и след начало на обсъждането и да броим само смислените редакции. Ако някой се опитва да трупа бройка с 20 бързи вандализма, то най-вероятно ще получи няколко бързи блокирания. А дори 20 поправки на правописни грешки искат да намериш нещо сбъркано, т.е. да ровичкаш, да си ангажиран(а). -- Златко ± (беседа) 13:41, 28 ноември 2006 (UTC)
 • Добре, мен не ме притеснява и 100 да са, не са чак толкова много. Ето го допитването: --V111P 22:12, 29 ноември 2006 (UTC)

редакции за последни 3 месеца: допитване

Колко редакции да са необходими за последните три месеца?

 • без такова ограничение
 1. Петко (вж. коментара на Спас Колев по-долу) Петко 08:29, 30 ноември 2006 (UTC)
 2. (добре, убедихте ме :-)) --Spiritia 09:40, 30 ноември 2006 (UTC)
 3. Излишно, една хубава статия на 4 месеца е повече принос от 20 ежемесечни „празни“ редакции. --Механик-водач 09:42, 30 ноември 2006 (UTC)
 4. Спас Колев 11:05, 5 декември 2006 (UTC)
 • 20 редакции

*# И от това няма голям смисъл, ама айде. Спас Колев 08:15, 30 ноември 2006 (UTC) Спас Колев 11:05, 5 декември 2006 (UTC)

 • 100 редакции
 1. V111P 22:12, 29 ноември 2006 (UTC)
 2. *** като този и подобни, дето за 2 пари работа не вършат, ще гласуват да ме блокират. *** долнопробен! Понеже му затворих устата да не дава акъл, щом нищо не върши и ще си отмъщава. Нека, ама поне трошка работа да свърши. --ИнжИнера 12:34, 30 ноември 2006 (UTC)
 • друго
  50 редакции? (20 са малко, 100 изглеждат много) --Асен 22:25, 29 ноември 2006 (UTC)
Коментари

@V111P:Всеки ден по една (някога - две)?! Заминаваш на море, седиш там 2 седмици, после се прибираш, а от работата те пращат командировка. Няма нет, няма Уики. Минава почти месец. В началото на втория има важно (според теб) гласуване. Да, ама го пропускаш. Според твоето собствено изискване. --Асен 22:25, 29 ноември 2006 (UTC)

 • Никой не прави само по една редакция всеки ден. По вероятно е да правиш минимум примерно по 10-20 редакции всеки уикенд. Но може 50 да е по-добре заради по-заетите ни колеги и за да не се правят излишни малки редакции само с цел запазване правото на глас. --V111P 23:01, 29 ноември 2006 (UTC)
  Това имах предвид. Каза го по-добре от мен. Благодаря! --Асен 23:13, 29 ноември 2006 (UTC)

Вземете предвид, че правилото ограничава в по-голяма степен добросъвестните участници, отколкото тези, които се очаква да злоупотребят. Освен това дава скрито преимущество на този, който обяви гласуването, защото броенето свършва в този момент. Ако имаш добра мотивация 100 редакции е също толкова ниска преграда и знаеш кога ще се състои гласуването, спокойно можеш да ги направиш за час и половина (без бот) или за десет минути (с бот). --Спас Колев 08:15, 30 ноември 2006 (UTC)

Поправка - експериментът показва към 45 минути с бот, ако нямаш подръка копие на базата данни - [1]. --Спас Колев 09:17, 30 ноември 2006 (UTC)

Ако човек се смята съпричастен за проекта дотолкова, че да има желание да гласува, не трябва да му се отнема правото. А както Спас посочи, има ли мотивация, ще си направи редакциите за нула време. Полза особена няма от такова ограничение, само усложнение на процедурите и евентуално неудобство. --Петко 08:33, 30 ноември 2006 (UTC)

Не го намирам за силно ограничително, а по-скоро като бушон срещу излизащите от тежък зимен сън - ако е активен наистина, нормален редактор ги прави за ден-два-три и не му е бройката в главата. -- Златко ± (беседа) 08:37, 30 ноември 2006 (UTC)
Дали това няма да се окаже компромисна формулировка?: "по поне Х редакции през всеки от последните три месеца". (и Х например да е 20, отчитайки мненията по-горе) --Spiritia 08:47, 30 ноември 2006 (UTC)
Това още повече усложнява процедурите. Има хора с хиляди приноси, които си вземат месец отпуска -- после още три месеца да не могат да гласуват ли? Дума да не става. --Петко 09:07, 30 ноември 2006 (UTC)
Аз не съм съгласен с думичката всеки - за последните 3 месеца да има зашеметяващите 20 редакции, нищо повече. Редовен редактор и да е бил два месеца отпуска+командировка, все на третия ще влезе да понапише. Ако обаче е кукловод и трябва да го играе активен на сто места, или ще се издъни и ще му проличи, или сам(а) ще стане на маймуна. -- Златко ± (беседа) 09:26, 30 ноември 2006 (UTC)

Ако наистина е съпричастен, и същевременно като гаранция срещу марионетки (или аматьори без ежедневен достъп до интернет), предлагам минимум 5000 (без беседи) общо, по 500 на месец (празни не се броят) и по 500 kB на месец (и то само неизтрити и редактирани, за да пише съвестно). А и това без ботове, който го пипнат да ги прави с бот пожизнена забрана за него. И връщанята да не се броят за редакция. И поне по 100 статии на месец да са редакциите в поне 50 категории. По 100 редакции на месец само е смешка и се прави за по половин час. --Механик-водач 09:02, 30 ноември 2006 (UTC)

Тогава да наложим и минимум от три години от първата редакция? Другото е само смешка, може да не са сериозни. --Петко 09:07, 30 ноември 2006 (UTC)
Аааа, нееее, може да направи само някакви си 5-10000 редакции за месец-два и после три години да лежи на стари лаври! Дай да сложим едно по-просто условие - по 500 на месец, само празни Ухилен съмУхилен съм. Като знаем, че базата не ги пише в историята, а само обновява кеша, кой ли ще ги направи? -- Златко ± (беседа) 09:26, 30 ноември 2006 (UTC)
А защо направо да не изброим имената Хиля се Хиля се. --Спас Колев 09:14, 30 ноември 2006 (UTC)
Добре, момчета, убедихте ме. Безсмислена е тази точка. Аз и в началото бях 50/50 - или да я няма, или ако ще я има, да е по-строга. Мисля си вече, че по-добре да я няма --Spiritia 09:40, 30 ноември 2006 (UTC)
Принципно не е лоша идеята срещу зимния сън да има нещо, но е прекалено лесно за заобикаляне.--Механик-водач 10:01, 30 ноември 2006 (UTC)
Срещу зимния сън —- пролетна умора! :-D --Spiritia 10:07, 30 ноември 2006 (UTC)
Ей, забравихме консенсуса. Да гласуваме кой има право на глас, под 80% + 1 глас, не получава права и след не по-малко от година може да поиска пак права за гласуване. :-)--Механик-водач 09:35, 30 ноември 2006 (UTC)
Ех, излезе наяве тайния ми замисъл, тъкмо се чудех 4 или 5 човека ще имаме право на глас Ухилен съм--Механик-водач 10:01, 30 ноември 2006 (UTC)
 • В думите на ИнжИнера има смисъл. Не може неактивни потребители да идват в Уикипедия само за да гласуват, още по-малко за нечие блокиране. --V111P 22:47, 30 ноември 2006 (UTC)

Видове мнозинства

В моето предложение по-горе умишлено оставих "два/три вида мнозинство" защото имаше мнения и за двата варианта. Не знам варианта с 3 мнозинства колко широка подкрепа среща.--Darsie 12:58, 8 ноември 2006 (UTC)

Ами, нищо няма да стане, ако някой от видовете просто не се използва никъде. Какво пречи да си стои дефиниран? --Спас Колев 13:15, 8 ноември 2006 (UTC)
„50% +1“ мисля че достатъчно се дискутира че не е правилно и трябва да бъде „повече от 50%“. (50%+1 от 3 е 1,5+1=2,5, т. е. минимум 3, което е 100% в случая!) --V111P 00:02, 15 ноември 2006 (UTC)
Което си е ялово мнозинство за изтриване, а за другите не е приложимо изобщо предвид долната граница от 6 гласували! -- Златко ± (беседа) 00:20, 15 ноември 2006 (UTC)
Чисто езиково- всяко мнозинство по-голямо от 50 + 1 е квалифицирано. В този смисъл трябва да е квалифицирано мнозинство от 2/3 и Квалифицирано мнозинство от 3/4. И ужасно дребнаво от моя страна :-) - считам е русизъм.--Мико Ставрев 13:39, 15 ноември 2006 (UTC)
Какво точно значи "квалифицирано" и защо по-голямо от 50% + 1, а не просто по-голямо от 50%? --V111P 03:30, 21 ноември 2006 (UTC)
Не срещнах "Квалифицирано мнозинство" в нито един от българските закони (вкл.решения на ВАС) в който под квалиф.мнозинство да се разбира нещо друго освен 2/3 от гласовете -за справка -Закон за безопасно използване на ядр.ен-я, Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (чл.20), Закон за геодезията и картографията и т.н. Общият вид на изречението е "Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.". Вярно е обаче, че го няма като легална дефиниция. --Darsie 06:58, 21 ноември 2006 (UTC)
Въпросът ми е каква е езиковата дефиниция, защото Мико намеква, че нашето обикновено мнозинство всъщност е квалифицирано мнозинство. Явно е, че "квалифицирано мнозинство" езиково не означава някакво определено число. --V111P 15:28, 21 ноември 2006 (UTC)
Защо изобщо да ги кръщаваме някак? Може да се казват направо „мнозинство над 1/2“, „мнозинство над 2/3“ и „мнозинство над 3/4“. Така никой няма да се подведе по името. --Спас Колев 15:51, 21 ноември 2006 (UTC)
Да ето точно това исках да кажа. --Мико Ставрев 11:57, 23 ноември 2006 (UTC)
Мисля че трябва да е „мнозинство над 1/2“, „мнозинство от 2/3 или повече“ и „мнозинство от 3/4 или повече“. --V111P 10:32, 27 ноември 2006 (UTC)
За 1/2 винаги се казва "50%+1", за по-високите е различно, но определено има случаи, в които не се изисква да се надмине, а само да се достигне съответната летва. --Емил Петков 11:11, 27 ноември 2006 (UTC)
Надявам се, че няма нужда да отговарям на демагогското изказване "...винаги се казва "50%+1"". --V111P 07:35, 28 ноември 2006 (UTC)

Преправих го някак, мисля, че вече е недвусмислено. --Спас Колев 17:08, 27 ноември 2006 (UTC)

 • Сложих им по-нормални имена (в сравнение с Мнозинство А-В) --V111P 05:31, 18 декември 2006 (UTC)
 • В този вид цялата точка може да се махне. Идеята беше да се дефинират класове гласувания, а точните граници да се фиксират (и евентуално да се променят) чрез У:ПГ. Ако в текста на всяко правило ще присъства границата, по-добре е тук да няма нищо по въпроса. --Спас Колев 12:03, 18 декември 2006 (UTC)
Връщам А,Б,В (разбира се остават си отворени за коментари и редактиране). Оставих "обикновено мнозинство" в скоби към Мнозинство А. Не ми се вижда възможно това да се промени, а пък си има ясно име. Всъщност сега ми се струва по-добре да имат точни имена, които да могат да се използват и в беседите, но да са недвусмислени. --V111P 16:47, 18 декември 2006 (UTC)

Открити впоследствие невалидни гласове

Какво стана по въпроса точката за преизчисляване на гласовете да се добави към правилата за гласуване? --V111P 00:41, 15 ноември 2006 (UTC)

Тук някъде беше. Преобладаващото мнение беше за едномесечен срок. Може да се добави накрая. --Спас Колев 14:03, 16 ноември 2006 (UTC)
Може да е отпаднало поради липса на консенсус - това е една от малкото точки, по която не се стигна до съгласие. Спасе, 4:4 на първо четене си е яко преобладаване :-). Чак на второ имаше преливане на гласове, но пак нямаше ярко изразен превес (6:4). -- Златко ± (беседа) 14:15, 16 ноември 2006 (UTC)
Тъй, де, аз гледах последното. Не съм го писал горе, защото не съм убеден, че има смисъл при всички гласувания. От друга страна, ако някой си направи труда да проверява, значи има някакъв смисъл.
А от това, че не сме го включили, не следва че решенията няма да могат да се оспорват, просто няма да има давност. Според мен е най-добре да се напише нещо - или че давността е 1 месец, или че изобщо не подлежат на ревизия. --Спас Колев 14:21, 16 ноември 2006 (UTC)
Ами нали точно в това е смисълът - невалидност на решение, взето чрез измама. Не знам за другите, но аз го възприемам като индулгенция - ако до месец не те спипат, нито ще те накажат, нито решението ще се оспорва! Оттам отиваме в апокалиптичния сценарий на ИнжИнера - прието с измама решение да трябва да се събират 75-80% за обезсилването му. -- Златко ± (беседа) 14:32, 16 ноември 2006 (UTC)
Добре, и това е решение, но е по-добре да се напише изрично. --Спас Колев 14:53, 16 ноември 2006 (UTC)
Добавих безсрочния вариант. Имаше идея за обявяване на мястото, където е обявявано гласуването, но не виждам смисъл това да се вкарва в Уикипедия:Гласуване. --Спас Колев 17:12, 27 ноември 2006 (UTC)

Открити впоследствие невалидни гласове - допитване

Ще поискам още мнения на У:Р. Надолу изброявам наличните към момента варианти. Идеята е, който има желание, да каже какво подкрепя. --Спас Колев 15:13, 17 ноември 2006 (UTC)

 • Решенията са валидни, независимо от разкриването на невалидни гласове
  • .
 • Изходът от гласуването се преизчислява при разкриване на невалидни гласове в рамките на 1 месец след края им
  • .
 • Изходът от гласуването се преизчислява при разкриване на невалидни гласове, независимо кога стане то
  • Спас Колев 15:13, 17 ноември 2006 (UTC)
  • Петко (Кой ще гласува другаде? Ще си помислим, че иска да злоупотребява и да му се размине.) 15:18, 17 ноември 2006 (UTC)
   Петко, мисля, че не това е бил основния мотив, а желанието за стабилност. Златко ± (беседа) 17:56, 17 ноември 2006 (UTC)
  • Златко ± (беседа) 17:56, 17 ноември 2006 (UTC)
 • Други (прегласуване)
  • До колкото си спомням, КС се поризнесе, че гласуването с чужди карти (което си е на практика невалидно) е противоконституционно. Ако продължим логиката - вероятно е с неконституционни гласове да са взети неконституционни решения. Какво ще кажете за прегласуване? Не е ли задължение на (да речем) администраторите да проверят валидността на гласовете? --Асен 23:24, 29 ноември 2006 (UTC)
   По съобръжения за ненамеса в личните работи на потребителите текущата политика на Уикимедия ограничава проверките. Те се провеждат „when there is a suspicion of illegal voting“, „There must be a valid motive to check a user“ - виж m:CheckUser policy. А ако някой смята за нужно, по всяко време може да предизвика ново гласуване. --Спас Колев 07:59, 30 ноември 2006 (UTC)
   С тази разлика, че тук КС няма, но за сметка на това Великото НС е инкриминирало гласуването с чужди карти - ако те хванат, те изритват от Уикипедията за определено време и гласът не се брои. Еквивалента във външния свят е да бъде прекратен мандатът на гласувалите с чужда карта и да бъдат опандизени - твърде хубаво, за да се случи, все пак за депутат и президент законът изисква възраст, а не здрав разум!
   Къде е ползата от прегласуване, особено при презумпцията, че останалите ще поддържат гласовете си? Само възможност за бюрократично протакане благодарение на дупка в процедурата. -- Златко ± (беседа) 14:17, 30 ноември 2006 (UTC)
 • Незабравяйте че имаме и други изисквания като опр. брой редакции, които трябва да се проверяват. Не е само за марионетки. Не, не е задължение на администраторите да проверяват това. --V111P 22:26, 30 ноември 2006 (UTC)

Именни пространства

Предлагам да се броят приносите не само в основното именно пространство, но и в Шаблони. -- Григор Гачев 22:38, 20 ноември 2006 (UTC)

Ами, всъщност се обсъждаха различни варианти. Дори в сегашното правило У:РП/П се брои всичко извън Потребител:*. Предимство на сегашното предложение е по-простата проверка. --Спас Колев 11:04, 21 ноември 2006 (UTC)
По същата аналогия може и в Категории, и в Уикипедия, и т.н. Само дето това е приложимо ако се наложи ограничението Шаблони да се ползва само и единствено за шаблони в основното именно пространство. Понеже това не се е случило, още от сега ти казвам, че ще съм против това да влезе в правилата. -- Златко ± (беседа) 11:23, 21 ноември 2006 (UTC)
 • Това за потребителските шаблони е вярно, че е проблем. Иначе ясно е, че правенето на шаблони, картинки и статии в област Уикипедия: е важно и трудоемко и ако някой реши да се занимава повече в тези област не би трябвало да се омаловажава трудът му. --V111P 17:42, 27 ноември 2006 (UTC)
 • Все пак обикновено редакторите на шаблони и картинки се налага да правят промени и по страниците на статиите, така че пак ще си правят редакциите. --V111P 21:50, 29 ноември 2006 (UTC)

Идея-фикс

Горното ме подсети какво правим с вманиачените в една единствена идея. Още отсега мога да посоча Crawer (беседа - приноси), Разум (беседа - приноси) и многобройните превъплъщения на рецидивиста Делянчо. Botam (беседа - приноси) вече е малко по-разностранен откъм интереси, но в началото и той беше обсебен само от една идея. -- Златко ± (беседа) 11:23, 21 ноември 2006 (UTC)

Не можеш да спреш всеки, който не ти харесва. Ако някой е решил, може за един-два дни да направи 400 редакции в случайни статии. Освен това има и потребители, които работят в ограничен кръг статии, без приносът им да е отрицателен. --Спас Колев 11:42, 21 ноември 2006 (UTC)
Не искам да спра всички, а само най-лошите за Уикипедия :-). Човек, който е направил 400 дори само в 40 случайни статии, вече е допринесъл с нещичко. Но хора, които са направили 400 само върху една статия, май досега са били всеки път воюващи и отварящи работа на поне 4-5 от редовните редактори.
Ти май така и не намери време за 2 месеца блокиране да допочистиш статията за Стара Загора. А след отблокирането воинстващите пак си я връщат към стари версии. На беседата за Дънов дори Мико е на път да загуби търпение, а бях с впечатлението, че по този показател бие дори теб! -- Златко ± (беседа) 11:49, 21 ноември 2006 (UTC)
+1! „... отварящи работа на поне 4-5 от редовните редактори.“' Право в десятката. --ИнжИнера 11:56, 21 ноември 2006 (UTC) Стабилен Stable
Още един пример - Vinoda беше доста некооперативен кришнаист, но заразата Уикипедия му влезе под кожата и откак се преобрази на Асен вече си е нормален редактор :-). Със/без мнение, псува или мрази да псуват пред него, ама производството тече, бълва продукция! -- Златко ± (беседа) 12:03, 21 ноември 2006 (UTC)
Никога не съм бил некооперативен, а съм се старал да бъда обективен. С твърдо мнение да, но не непроменимо. Не съм заявявал публично никаква своя ориентация, освен моите потребителски кутийки. Преобразих се на Асен, защото някои много настояваха да разберат той/тя/то ли съм. Иначе ако това е положителна оценка - благодаря. –Асен 12:11, 21 ноември 2006 (UTC)
Похвала си беше :-), но и да те обижда и да не те - в началото поведението ти беше мнооого близко до това на Разум! Само се радвам, че има̀ полза от напоителните ми усилия по теб, дори не знам защо се навих да те кандърдисвам. -- Златко ± (беседа) 12:37, 21 ноември 2006 (UTC)
Един бие тупана, друг сбира парсата! Асен позаприлича на човек за сметка на моите нерви и загуба на време, останалите се криехте и гледахте сеир. --ИнжИнера 12:56, 21 ноември 2006 (UTC) Стабилен Stable
Някои статии съм ги отписал (виж Потребител:Nk#Уикипедия) - не си струват усилията. За правилото - не се сещам как може да се формулира, така че да свърши работа. Можеш да сложиш минимален брой редактирани статии, но който иска, лесно може да го заобиколи, а затруднява проверката за съответствие. --Спас Колев 12:19, 21 ноември 2006 (UTC)
Идеята само витае и помощ по изкристализирането ѝ би била добре дошла. Понеже границата е доста широка, няма голям проблем. Примерно може да е поне „50% от приносите в основното именно пространство да са извън 5-те най-редактирани от потребителя статии“ - от 5 нагоре по-вероятно да не е идея-фикс и отива към редактор по конкретна тематика. Като дигнем летвата до 50% няма увъртания с 1-2 или 20 малки редакции настрани колкото да отбие номера. За 200 редакции (ако са смислени, а не воюване) би се получила избрана статия! -- Златко ± (беседа) 12:37, 21 ноември 2006 (UTC)

Видове приноси

Може би навлизам вече съвсем в сферата на вероятностите, но как ще действа точката "Допуска се най-много един актуален глас"? Зачита се само подадения последен или се анулират и двата?.--Darsie 11:05, 29 ноември 2006 (UTC)

Права си, може да се добави нещо като: „При наличието на повече от един неоттеглен глас се зачита само последният.“ --Спас Колев 11:19, 29 ноември 2006 (UTC)
Добре. Така става. --Darsie 10:48, 30 ноември 2006 (UTC)

Засегнати лица

Още едно питане във връзка с правата за гласуване. Какво е положението с гласовете на предложителите и предлаганите, когато говорим напр. за избор на админи, и когато напр. става дума за У:СИ за предложителите на страници за триене и създателите на тези страници? Не виждам някъде да го пише изрично, но може би е добре да се уточни. --Spiritia 09:48, 30 ноември 2006 (UTC)

Според мен всеки, може да гласува. Деликатен е въпросът при избор на администратори и забрана за редактиране, но досега никой не го е правил. Като се има предвид очакваната негативна реакция, надали би имало и смисъл. Така или иначе това може да се уточни в съответното правило. Тук можем да добавим нещо общо, примерно „2.5. Правилото, установяващо процедурата за гласуване, може да ограничи правото на глас на потребители, пряко засегнати от резултата от него.“ Така ще се решава, когато се стигне до конкретното гласуване. --Спас Колев 10:11, 30 ноември 2006 (UTC)
 • Всъщност има ли някаква логика на кандидати с право на глас да им се забранява да гласуват? --V111P 00:56, 3 декември 2006 (UTC)
Според мен няма, но имаше такъв спор, така че може да има смисъл да се каже ясно. --Спас Колев 09:41, 4 декември 2006 (UTC)
Според моите убеждения е неетично обектът на гласуването да гласува за себе си. Това може да стане при две хипотези:
 1. избор за някакви специални права (администратор, права за проверка на IP-адреси, бюрократ) - или си прави самоотвод и цялото гласуване е безсмислено, или е „за“;
 2. гласува се да му се отнемат права (забрана за редактиране, снемане на специални права) - или е съгласен/-на и отново гласуването е безсмислено, или е „против“.
При гласуванията на У:СИ, никой редактор не е обект на гласуването и съответно има смисъл да гласува и по двата начина - случвало се е вече автор да се съгласява с определянето на статия като неенциклопедична или с ниска значимост, а за оттеглените предложения си има цяла графа в архивите. -- Златко ± (беседа) 00:54, 18 януари 2007 (UTC)

Ограничение за повторение

Ще слагаме ли защита от спам - веднъж гласувано решение да не може да се подлага на повторно гласуване за някакъв период? Аз примерно го виждам, че за обикновено гласуване би следвало да изтече поне месец, за средното (2/3, т.нар. Б) - поне 3 мес., а за голямото (3/4, В) - 6 мес. Ако защитният период не е изтекъл, всеки редактор да може да посочи препратка към по-старото и да закрие гласуването като невалидно. -- Златко ± (беседа) 00:54, 18 януари 2007 (UTC)

Отмяна на решение

Вече имаме поне три прецедента за опити за обезсилване на гласувано решение и то с различни резултати, което е абсолютно неприемливо по моите разбирания:

 • „Категория:Умре им циганката“ и спорното ѝ възкръсване като „Категория:Умре им циганката де ги фалеше“ - изтрита, а зомбито беше преименувано (изтрито, ама не съвсем);
 • Бра (свещник) - изтрита и възкръснала, а зомбито нито бе прегласувано, нито бе изтрито;
 • Георги Василев - изтрита, възкръснала в личното пространство, преместена в основното, повторно гласувана след много и ненужни спорове, както и купища обиди.

Та затова според мен трябва да се закове - нещо гласувано веднъж може да бъде отменено само след повторно гласуване. Дори съм на мнение, че трябва да има допълнително ограничение: второто гласуване може да отмени първото само ако са гласували повече редактори (но без да се въвежда задължение всички участници в първото да са налице). -- Златко ± (беседа) 00:54, 18 януари 2007 (UTC)

Не забравяй третото спорно възкръсване на циганката като "Категория:Уикипедия:Реклама и самореклама"...
Отмяна на решение е същото като вземане на ново, по-различно решение. Трябва да става със същото мнозинство, с каквото решението е взето. Аз затова държа страници да се трият с 2/3 гласове, а не, ако един човек "размисли", да стане обратното (примерно при 51/50 гласа). После, евентуално критериите за гласуващите на У:СИ може да са по-леки отколкото на У:РП. Ако страницата наистина е за изтриване, общността, в голямата си мъдрост, ще гласува достатъчно, а и колкото пъти трябва. А ако има голям спор, значи, че няма консенсус и не се трие. --Петко 06:44, 18 януари 2007 (UTC)
Драги неграмотнико, отиди да се научиш да четеш, пък после пиши! Горе какво пише, а? За неразбралите повтарям: беше преименувано (изтрито, ама не съвсем). Изобщо не ме интересува къде си бил през август миналата година, та си си траял като гъз. Факт е, че преименуването на статията е прието единодушно - с зашеметяващите 2 гласа „за“, факт е, че се присещаш много след това. Гласуването е също толкова валидно, колкото и разни други. А това, че аз пиша нещо в 2 часа и 54 минути българско време, а ти в безкрайната си тъпота си се сетил чак в 6 и 43, прочитайки тук - е, нито имам машина на времето, нито мога да гадая кога ще бъде следващия ти пристъп. -- Златко ± (беседа) 16:42, 18 януари 2007 (UTC)
Много съжалявам, че си в такова състояние. Мислех, че е почнало да ти минава и ще ти бъде възможно да обсъждаме по същество, без обиди и лични квалификации. Щом трябва, ще изчакам още. --Петко 18:14, 18 януари 2007 (UTC)
Страхувам се, че от много акъл сами ще се блокираме. Идеята беше това правило да е възможно най-общо, за да се прилага за всичко (от ежедневното изтриване на статии, до РП, които се гласуват два пъти в годината). За да върши тази работа, трябва да бъде колкото може по-просто.
Ето ви един пример - често се гласува за изтриване на статии, поради некачествено съдържание. Явно е, че няма смисъл нито от срокове, нито от прегласуване, за да се напише статията наново като хората. В същото време с ниската значимост не е така. Според мен е логично всичко това да се разгледа подробно в правилото за Изтриване на статии.
Ако питате мен, трябва да се ограничим горе-долу със сегашния обхват. Иначе ще стане като с европейската конституция - никой не я е чел, защото е много дълга, но всички са против, защото все някоя страница не им харесва. --Спас Колев 11:46, 18 януари 2007 (UTC)
Доводът за неусложняването е добър и съм съгласен с теб! При все това къде е границата - всеки неграмотен спамър не вижда колко пъти е описана липсата на значимост при гласуването и пее ли пее за неутрализация. -- Златко ± (беседа) 16:42, 18 януари 2007 (UTC)
Моята мисъл беше това да го решаваме с политиката за изтриване. Аз си представям да се дефинират няколко възможни причини за изтриване, да се прилага шаблон към всяка заявка и в него да се казва по коя точка е предложението. В зависимост от точката ще произтича срок за преразглеждане и т.н. --Спас Колев 10:32, 19 януари 2007 (UTC)

Гласуването да приключва автоматично, а не да се "закрива"

Предлагам целият раздел т.5 продължителност да се опрости по следния начин:

 • (Продължителността на гласуването е поне 7 дни, с възможност за удължение на поне 14 дни) (може и без това).
 • Срок. Гласуването приключва точно 168 часа след започването му. Преди изтичане на този срок, ако поне 10% от гласувалите редактори поискат удължаване на гласуването, срокът еднократно се удължава с още 168 часа.
 • Гласове, подадени след изтичане на срока за гласуване, са невалидни.

Предлагам гласуването да приключва автоматично, а не да чакаме някой първо да го закрие, после да гледаме има ли право да го закрие и пр. И не се удължава автоматично: ако никой не поиска, приключва и се броят гласовете. Ако са под 4 (6, 10, 100 и т.н.), нужни за приемане на предложението, еми, не е прието. --Петко 07:37, 31 януари 2007 (UTC)

 • Всъщност, моята идея беше гласуването да трае две седмици, но да има възможност да се прекрати след 1 ако има ясно изразено мнозинство, тъй като в такива случаи няма смисъл да продължава и да задръства страниците с гласувания. Спас го написа по обратния начин, че се удължава автоматично, което на практика, разбира се, си е пак същото. Така че можем да проведем „допитване“ за времетраенето, но да се има впредвид, че в някои случаи, например преглеждане и проверяване на статии предложени за изтриване и за избиране, както и на предложени правила отнема време, особено ако има много предложения, а и още повече ако човек работи и по други статии, а не се занимава само с предложенията. --V111P 12:42, 31 януари 2007 (UTC)
Колкото по-просто, толкова по-добре. Вместо да се обсъжда дали изразеното мнозинство е достатъчно ясно изразено (всеки глас е доста важен в още малката ни общност), че да се прекратява преждевременно, по-просто е да се провери има ли заявка за удължаване. Заинтересованите няма да пропуснат да поискат удължаване на срока. Ако има начин ясно да се определи кога мнозинството е "ясно изразено", че да не се появяват спорове дали е така, може. Но заявка за удължаване от десет процента от гласуващите е много по-просто за дефиниция и е използваемо. --Петко 13:04, 31 януари 2007 (UTC)
Как да не е ясно сега - при поне 6 срещу само 1 или 0 се прекратява. Твоето 10% ще е един човек в повечето случаи и ми се струва безсмислено. --V111P 13:14, 31 януари 2007 (UTC)
При 5 срещу един (както е сега) е достатъчно един от 5-те да размисли, да си смени гласа и предложението се отхвърля. Затова няма ясно и приемливо мнозинство. --Петко 13:27, 31 януари 2007 (UTC)
За 10-те% идеята беше, че има вероятност да се объркаме, да не сме преценили добре и пр., а една допълнителна седмица обсъждане няма да навреди. Защо 10, а не 25 примерно? Защото ако трябва наистина да се дообсъди, 25% от хората могат да гласуват против и предложението се отхвърля, докато се дообсъди и оправи. А защо цели 10%? За предпазване от тролове. Може да се направи над 10%, примерно поне двама и поне 12.5% (половината от нужните гласове за вето). Но това още усложнява правилата, а ползата е спорна -- ако е по-просто, ще е по-лесно и по-малко предмет на спорове. --Петко 13:34, 31 януари 2007 (UTC)
Ти просто откри още една грешка в правилата - това число "6" минимум гласа очевидно трябва да е различно за различните видове мнозинства. --V111P 14:11, 31 януари 2007 (UTC)
Петко, вярно е, че съм си оставил ръцете с формулировката, но смисълът е малко по-друг. В момента прилагам този начин при закриването на гласувания на У:СИ - алгоритъмът е следния:
1. ако гласуването е започнало преди повече от 14 дни, закривам
2. ако гласуването е започнало преди повече от 7 дни:
2.1. ако има по-малко от 6 гласували, не закривам
2.2. ако има поне 6 гласували:
2.2.1. ако има повече от 1 глас за или повече от 1 глас против, не закривам
2.2.2. ако има не повече от 1 глас за и не повече от 1 глас против, закривам
3. ако гласуването е започнало преди по-малко от 7 дни, не закривам
Не е сложно за прилагане, но сигурно може да се опише по-добре.
А иначе, според мен, ако срокът не се удължава автоматично, по-добре е направо да се фиксира. За гласуванията, които изискват време за преценка, е по-добре да има предварителна процедура от рода на сегашното обсъждане или Уикипедия:Избрани статии/Предложения#Кандидати. --Спас Колев 14:13, 31 януари 2007 (UTC)
Разбрах те, но не зная нужда има ли. За точката ти 2.1 съм склонен да приема, че ако няма N гласуващи, нещото се удължава. Обаче от друга страна, няма ли достатъчно интерес от общността, решението не е важно и не е прието... (според съответната политика за кворум). Но иначе ми се ще приключването на гласуването да е очевидно, математически определено, без няколко различни възможни интерпретации. И аз нямам против направо да се фиксира. --Петко 14:36, 31 януари 2007 (UTC)
 1. Това че за определения срок (особено ако той е кратък - 7 дни) не са събрани 6 гласа според мен не означава, че в решението не е важно за общността и тя няма интерес към него. Има много сериозни редактори, които биват възпрепятствани да вземат участие във всички гласувания по всяко време. По-дългият срок е по-добър, ако искаме решенията да не се взимат само от тесен кръг хора, които кажи-речи денонощно киснат в Уикипедия.
 2. Алгоритъмът на Спас е добър (може би за някои гласувания като за напр. за нов администратор -- кратък, нормалното за там е 1 месец), мисля че и други администратори го прилагат и общността е свикнала на този ритъм и каквото и да приемем пак ще си го кара по инерция. Затова предлагам да не се правят драстични промени.
 3. Освен това, сега забелязвам липсата и на предвидени различни срокове, след които дадено решение взето с гласуване може да се подложи на прегласуване. Мисля, че тези срокове трябва да са обвързани с изискуемото мнозинство за вземане на решение по съответната процедура, т.е. къс, среден и дълъг срок (например 1, 3, 6 месеца), съответно за мнозинство А, Б, В. А вече когато когато започнем да бистрим по конкретните процедури да определим и изключителните обстоятелства, при които този срок може да се съкрати. --Спири / беседка 18:27, 31 януари 2007 (UTC) --- Опс, чак сега виждам, че точка 3 е била коментирана в горната секция на беседата. :( --Спири / беседка 06:35, 2 февруари 2007 (UTC)
Прегласуването (ако предложението е отхвърлено) или свалянето на взето решение трябва да се определят от съответните процедури. Въобще, поставяне на допълнителни ограничения и срокове тук няма много смисъл, защото има ли реална нужда, желаещите могат да вземат какво да е решение със 75%, дори и да е в разрез с предишно приети правила и срокове. --Петко 18:25, 20 февруари 2007 (UTC)
Благодаря за разяснението. Ами мисля да се въздържа от повече обсъждания и от глас по това правило. --Спири / беседка 20:09, 20 февруари 2007 (UTC)

Все повече си мисля, че това с "евентуалното" удължаване или предсрочно прекратяване (зависи от гледната точка, иначе е същото) усложнява излишно нещата и че всичко ще е по-ясно, ако сроковете са фиксирани без удължаване/промяна. Ако ще за всяка процедура да се определят поотделно, примерно седмица за У:СИ, две или три за У:РП и за У:А и т.н. (което ще се решава със съответното решение за процедура). Така всичко е ясно и гласуването приключва автоматично, а последващите гласове не се броят. Може по-дълги срокове, примерно в работни дни, но не зная има ли нужда: важните решения така и така се обсъждат дълго време, а онова са сроковете само за гласуване. Пък и се вижда от минали важни гласувания, че всяка от страните вика всичките си другарчета, които има опасност да пропуснат гласуването.

Освен това, процедурата може да изиска достатъчно предварително обсъждане на предложението и/или да фиксира отдалече датите за гласуването, че да не се мотаем както с това тука. Например, да се каже, че за политическо решение ще има (1) принципно предложение, аргументация и известяване в Портала (2) три седмици обсъждане и (3) една седмица гласуване, след което се броят гласовете и нещото се архивира (това ще се реши със съответната процедура, не тук и сега). Макар че това може да ни върже ръцете при възникване на нов проблем, изискващ бързо действие. --Петко 00:09, 6 февруари 2007 (UTC)

Коментар на BloodIce

 • В тази връзка искам да копирам, мой коментар от беседата ми:

Тук споменаваш нещо за подобряване на текста. Кажи какво по-точно имаш предвид, защото мисля да го предложа отново. --Спас Колев 16:38, 16 януари 2007 (UTC)

V111P беше променил текста подходящо на логиката. Моят коментар по-надолу в секцията при обсъждане на гласуването е насочен при ситуация в която искаме да гласуваме по друго мнозинство различно от 80% каквото е в т. 5.1. (напр. при общи гласувания за триене или преместване и всякаква друга козметика). Моето предложение за конкретната точка е нещо от сорта:
5.1. от 7.0 до 8.0 дни след обявяването му, гласуването може да бъде закрито ако броят на гласувалите е поне 6 и по-малкият брой от подадените гласове „за“ или „против“ е не повече от 1 или при наличие на някое от мнозинствата от т.6, но единствено ако вида на мнозинството е уточнен предварително в предложението за гласуване.
Може би този текст трябва да се доизглади малко.
Второ си мислех, че т. 5.2 е малко податлива на машинации ако в нея съществува текста "по всяко време" - това в комбинация с т. 5.3 - всеки потребител може да закрие гласуването може да доведе до ситуация в които тамън се събират мнозинство от едната фракция и някой дърпа кепенците. Това не е редно - или се продължава с цяла седмица, или се приключва - няма да си играем на гоненица. Разбира се това си е мое лично мнение, но ще е и причина да гласувам против.
Предложението ми е просто без съответния текст:
5.2. Ако гласуването не бъде закрито съгласно т. 5.1, то то може да бъде закрито след изтичане на 14 дни след обявяването му.
BloodIce 13:48, 31 януари 2007 (UTC)
Аз съм съгласен, ако са примерно 6:0 или 5:1 против предложението, че мнозинството е ясно изразено и гласуването може да се закрие скоропостижно. Обаче при 5:1 за е много несигурно, понеже при един глас везната се обръща. Освен това, сто пъти по-лесен ще ни е животът, ако не пише "всеки" "може" "от едикоя си минутка" да го чакаме да "закрие", ами вместо това, да пише "гласуването спира еди кога си точка; последващи гласове не се броят точка". Не съм сигурен дали достатъчно добре се изразявам, но всяко предложение и състояние може да се подобри, ако повече хора мислим предварително. --Петко 13:58, 31 януари 2007 (UTC)
 • Мисълта ми беше да тръгнем от текущото състояние и да видим дали трябва и дали и как можем да го подобрим. Съгласен съм гласуването да приключва в определен срок. За ранното приключване не съм сигурен основно заради задръстването на Страници за изтриване, но да кажем че и за него съм съгласен да отпадне за да не се усложняват правилата. --V111P 05:03, 10 февруари 2007 (UTC)

Неспазване на правилата

Предлагам неспазването на правилата да се санкционира по начини, описани в тях. В противен случай приемането им е безсмислено. (В момента е безсмислено по начало, тъй като имаме актуален случай на несанкционирано и неотменено тяхно неспазване - блокирането на ИнжИнера.) -- Григор Гачев 20:39, 11 февруари 2007 (UTC)

Григоре, при цялото ми уважение към теб, не мога да се съглася, че има "несанкционирано и неотменено неспазване" на някакви правила при цитирания от теб случай. бях позабравил вече споменатото явление, но явно темата ще се предъвква дълго. Поради липса на правило, което да регламентира действията (а) при случаи на арогантно отношение и (б) реакцията на администраторите в подобни случаи (а в конкретния - продължаващ достатъчно дълго), мисля, че дискусията може да се води около това до колко блокирането е целесъобразно, но не и дали е законно. Първото е очевидно. Проследи логовете и резюметата. Така, не ни остава друго, освен да се върнем на позабравената дискусия за приемане на правило за реагиране при грубо, цинично и арогантно поведение на потребители.--Асен беседа 20:49, 11 февруари 2007 (UTC)
Нямаме различия по въпроса за целесъобразността. Разминаването ни е дали следва правилата да се нарушават в полза на нечие (дори на много хора) мнение. Наистина няма спор дали блокирането е законно - еднозначно не е (правилото е: при липса на правила решенията се вземат с консенсус от общността, а администраторите само ги изпълняват; справка - предложенията по каква процедура да се предложи разблокиране). Щом правилото е нарушено, и нарушението не е отменено и наказано, значи имаме приета практика на неспазване на правилата. А щом имаме такава практика, независимо дали с лоши или добри резултати, приемането на правила е безпредметно.
За да се прекрати тази практика, и да има смисъл въобще да се приемат правила, предлагам въвеждане на санкции за неспазване на правилата. Също и на правило за вменяване в задължение на администраторите на отменянето на последствията от нарушения на правилата (нарушаването на което правило също се наказва). Иначе днес администраторът Х ще блокира някой, който псува, а утре администраторът У ще блокира някой, който не го кефи с позициите, възгледите или цвета на очите си... -- Григор Гачев 13:43, 12 февруари 2007 (UTC)
За неспазването на правилата: „Решенията се вземат с консенсус“ не е правило, а и няма как да бъде в този вид, защото противоречи на m:Foundation issues. Може да говорим за други неща, но не и за нарушение на правило.
За санкциите: Правилото и в момента предвижда санкции при използване на марионетки. Какво друго нарушение смяташ, че трябва да бъде санкционирано и по какъв начин? --Спас Колев 15:03, 12 февруари 2007 (UTC)
Би ли обяснил как точно принципът за консенсуса противоречи на m:Foundation issues? Прочетох го два пъти, но не смогвам да открия противоречието. Всеки път, когато се опре до въпроса как се решава нещо при нашата липса на правила, най-подкрепяната гледна точка е, че се гласува чрез консенсус (напр. позицията на противниците на разблокирането на ИнжИнера по въпроса как той следва да бъде разблокиран). Затова смятам, че това е правилото, което е нарушено с блокирането му.
За санкциите: Смятам, че всяко нарушаване на правилата задължително следва да бъде отменяно като ефект (редакции в нарушение - изтривани, действия в нарушение - отменяни, и т.н.). Отделно, нарушителят следва задължително да бъде санкциониран, по начин, указан в правилата (а при липса на указан начин - по начина за най-близко по тип нарушение, за което има указан начин). Ако нарушението се върши от администратор, трябва да води също така до автоматична загуба на администраторски права за определен срок; при нарушения чрез упражняване на администраторски права - до ново гласуване на администраторски права, но не по-малко от един продължителен срок.
Смятам, че отмяната на ефекта на нарушението и въвеждането в сила на наказанието трябва да бъде задължение на всеки администратор; ако се покаже, че администратор е можел да изпълни това, но не го е направил, той да споделя вината по провинението, и да понася съответното наказание. (Ако съм разбрал правилно, администраторите се избират не за да ползват привилегии, а за да носят задължения; ако това е вярно, е редно да носят отговорност.)
За съжаление, това ще означава, че неизбежно ще бъдат отменяни и полезни действия, и наказвани справедливи постъпки. Но това е неизбежното в система с правила - съвършени правила няма. Просто има имане на правила, и нямане на правила. Средно положение няма; още май римляните бяха казали, че законът е закон, когато е еднакъв за всички... -- Григор Гачев 17:14, 13 февруари 2007 (UTC)
Тоя пак не е разбрал. Това предложение тука има точно определен обхват -- „Правила за гласуване“ и както се вижда, предвижда санкции за злоупотреба. Когато се предложат и обсъждат други правила, тогава трябва да се каже какво точно друго нарушение как точно трябва да се санкционира. Да се говори така абстрактно, на тая страница, полза няма. И аз искам да има мир по света и да няма гладни хора, ама не е тук и сега подходящо да си излагам исканията. --Петко 18:39, 13 февруари 2007 (UTC)
Само напомням на забравилите, че когато навремето един такъв, външен потребител, незапознат с Уикипедия и отказващ да прочете и да разбере кое как е, а веднага дойдѐ да ни дава акъл и да плаче на Джимбо, субектът, който сега Потребител:Григор Гачев защитава, го вкара на куче в ауспуха и му еба̀ майката. Когато човек греши така, възможно е просто да не разполага с достатъчно информация, а не да е от тъпотия или злоба. --Петко 18:48, 13 февруари 2007 (UTC)
Единственото предвидено наказание е при нарушение на правилото за използване на марионетки, а правилата са много повече. Също, не се предвижда наказание за неспазване на приетите правила, освен ако те не указват в себе си друго наказание (не винаги е оправдано за всяка дреболия да се пише и какво точно наказание се предвижда за неспазване). Уви, още едно потвърждение на думите ми от по-горе - случва се да не съм разбрал, но по-често не съм аз.
Ще имам нахалството и да напомня нещо на един забравил, или по-точно увлякъл се в личната си война срещу друг - тук все пак обсъждаме наказания за правилата, а не как смърдят чорапите на нечий противник. Боя се, че за някои хора нещата са излезли от наказването на провинения, и почват да се доближават до en:Wikipedia:Wikistalking, или подобна практика. -- Григор Гачев 21:33, 14 февруари 2007 (UTC)
Правилата не са много повече, на тази страница е едно (за "гласуване"). Ето бе Григоре, цъкни тук и ще прочетеш за какво става въпрос. После напиши точно: "при гласуване, нарушение е еди що си; наказанието е такова" а не така общи приказки. А нещата на en:Wikipedia:Harassment, които развяваш, най-добре описват поведението на ИнжИнера, ти съвсем малко и рядко си тук, за да си запознат, но пък си така добър да ни даваш акъл. --Петко 23:49, 14 февруари 2007 (UTC)
Това, че "съвсем малко и отскоро съм тук", съм го чувал и преди. От ИнжИнера. Който беше така добър да разбере, че е сгрешил в преценката си - за разлика от тебе. А чие поведение описват нещата - моля те, не оправдавай своите кривици с това, че друг бил по-крив. Първо оправи себе си, после претендирай да оправяш другите. -- Григор Гачев 15:37, 20 февруари 2007 (UTC)
Когато се убедя, че греша, си променям позицията. Преди наистина сгреших, като навремето му спахих гъза от изритване -- признал съм го, съжалявам и съм си взел бележка. И относно тебе, също ако се убедя, че греша, ще си сменя преценката. Дотогава, само съдя по действията ти, които за момента показват пълна незапознатост със случая. --Петко 16:02, 20 февруари 2007 (UTC)
„5. Jimbo Wales as ultimate authority on any matter (although some authority has been delegated to others; see Arbitration Committee and Board of Trustees)“ - това може да мине за консенсус само в много ограничен контекст. :-D Защо не откриваш противоречие, не мога да кажа.
Друг е въпросът, че почти всички участници (включително и аз) са готови да отстъпят от позицията си, ако преобладаващото мнение противоречи на тяхното. --Спас Колев 12:02, 14 февруари 2007 (UTC)
Ограниченият контекст е налице. Това правило гласи, че Джимбо, Арбитражният комитет и прочее имат последен глас по въпроса. То не споменава нищо за случаите, когато те не са се произнесли. Следователно, или всеки спорен въпрос следва да бъде отнасян до тях, или противоречие няма, правилото за гласуване с единодушие важи, и т.н.
Че повечето участници са готови да отстъпят от позициите си в полза на преобладаващото мнение, спор няма. Това обаче поражда въпроса трябват ли ни изобщо правила, след като сме толкова готини... Другояче: правилата са, за да пазят не общото мнение, а изключенията, или пък не овластените, а неовластените. Иначе са безсмислени, нещо като "по-слабият не бива да бие по-силния"... Не споря - здравият разум и добронамереността понякога са по-полезни, правилата никога не са съвършени. Но ако не спазваме правилата, без значение за добро или за зло, значи нямаме правила, независимо какво сме приемали. Нито пък има такова нещо като "ще спазваме правилата, след като ги приемем" - правило и сега има, и е нарушено, мерки срещу това няма взети; прецедентът е налице. -- Григор Гачев 21:33, 14 февруари 2007 (UTC)
Избрали сме администратори (75%-100% вот на доверие), като знаем, че им даваме допълнителни технически възможности за предпазване на Уикипедия. Ако трябваше блокиранията на вандали да се решават с консенсус, администраторите нямаше да имат копче, за да ги блокират, а щяхме да се изказваме и гласуваме всички до един (и ако всички натиснат копчето, тогава е консенсус; софтуерът би могъл да се направи така). Толкова щеше да е по-лесно и ясно! Софтуерът нямаше да е както е сега, ако администраторите нямаха право на лична преценка точно по този проблем. Така че, докато не сме приели с правило ограничаването на правата на администраторите, след като софтуерът го позволява, значи предпазването на Уикипедия не е забранено, а напротив, и това се гледа, докато Джимбо и арбитражният комитет не са се произнесли, тоест, никое виртуално правило не е нарушено.
Отново, ако можеш да посочиш, кое точно правило е било нарушено, може да се съглася с теб, че някое правило е нарушено. От друга страна, има текущо състояние, достатъчно е общността да постигне консенсус, за да бъде то променено, пак по твойта логика (например да се свалят правата на администратора или каквото и да е). Няма смисъл да обсъждаме повече, защото е все едно и също: или идете да се оплачете на Джимбо, ако още не сте го направили, или пък предложете да приемем правила и да гледаме кой какво не е спазил. Иначе, ако някой не бил нарушил У:Ц и У:НЛН, и другият не е нарушил У:ПБ (или каквото там си избереш). Само за сведение, ако всички правила от английската бяха преведени и приети тук, приятелчето ти мнооого отдавна щеше да изхвърчи оттук (и примерно да дойде на твоя сайт). --Петко 23:47, 14 февруари 2007 (UTC)
Оооох, мъко, мъко... Отговор - на беседата ти, все пак тук обсъждаме друго. -- Григор Гачев 15:37, 20 февруари 2007 (UTC)

Да се върнем на темата

Забележките ми по предложените правила за гласуване. (Има и извън темата за спазване на правилата):

1. Видове приноси: Не е предвидена възможност за гласуване "пас". Вероятно се има предвид, че то не определя крайния изход - не е вярно. Гласът "пас" може да промени процента на подадените положителни или отрицателни гласове, и да го измести над/под определената граница. Също, напълно валидна възможност е някой да желае да участва в гласуването, но именно с такъв глас, по някакви причини. Бих предложил той да се въведе като възможност.

2. Право на глас: Предлагам 2.1. и 2.2 да укажат "освен ако в условията за гласуване не е предвидено друго" (възможно е да има гласувания, по които и по-новодошли са добре дошли).

3. Отнети права за редактиране: Възможно е потребител да подаде глас, а правата му за редактиране да бъдат отнети след това (но преди приключване на гласуването). При сегашната формулировка на точката не е ясно какво става с гласа му; предполага се косвено, че няма да е валиден. Би било редно при това стечение на обстоятелствата да е валиден (към момента на подаването му потребителят е бил пълноправен). В противен случай се създава възможност администратори, засегнати от изхода на гласуването, да отнемат права (и така да анулират гласовете) на хора, които гласуват в нежелана от тях насока. Също, под въпрос е дали подаденият в нарушение глас просто да не се зачита, или и да се наказва.

5. Продължителност: Не е указано кой, при какви обстоятелства и по каква процедура има право да удължи гласуването. Не ми хрумва добро универсално предложение; ако обаче това не е указано, всяко гласуване може да бъде оспорвано и проваляно. Нарушаването на такава евентуална процедура, или саботирането на гласуване чрез или около нея, трябва да водят до съответни наказания; трудно ми е да ги преценя какви да са, без да е ясна процедурата.

Не е предвидено и кой има право да изчисли и обяви резултата; ако е същият, който закрива гласуването, е добре това да се каже. (Не е предвидено и кой има право да обяви, че подадени гласове са невалидни, и да преизчисли и обяви резултата.) Ако няма право всеки, е добре да се каже какво става, ако го направи някой, който няма право на това.

8. Преизчисляване на резултата: Редно е при промяна на знака на резултата това да се обявява на Уикипедия: Гласуване, вместо или в добавка на Уикипедия: Разговори. -- Григор Гачев 16:36, 20 февруари 2007 (UTC)

Гласът Пас го обсъждахме много отдавна: ясно е, че не си бил тук и че не знаеш, и че не си прочел обсъжданията. Няма смисъл от глас Пас, глас Пас е същото като глас Против. Тук се вземат решения за промяна, които трябва активно да се подкрепят от общността, за да минат, който не е сигурен, че промяната е нужна, гласува против. Ако трябва да се дообсъжда, гласува против. Ако ти е много необичайно, можем да напишем, че има и глас Пас, който се брои като глас против, но преди време решихме, че няма смисъл. Който не ще да гласува за или против, така или иначе ще се въздържи.
По второто съм съгласен. По третото също: да пише: при започване на гласуването. Така не се преизчислява, направо се отстранява.
За продължителността -- обсъждаме да бъде фиксирана и без способности за продължение, което много ще опрости нещата -- прочети разделите преди твоя за неспазване.
Кой да изчисли и обяви резултата: ами ако гласуването приключи в определения час, няма нужда специално да се обявява: така трябва да се направи процедурата, че да не може да възникне спор или интерпретация: минал ли е срокът, резултатът е очевиден и повече гласове не се приемат.
По останалите забележки нямам против. --Петко 16:48, 20 февруари 2007 (UTC)
Само едно уточнение. Отнети права за редактиране (У:ОПР) не е същото, като блокиране (У:ПБ). Администратор не може да отнеме правата за редактиране. Иначе и аз мисля, че сегашния текст дава теоретична възможност за злоупотреба, дори мисля че коментирах някъде въпроса. --Спас Колев 17:01, 20 февруари 2007 (UTC)

Нов вариант

Уикипедия:Правила за гласуване#Нов вариант

Направих нов вариант, който предлагам да се огледа, ако има за оправяне, да се оправи и да се приеме. Накратко промените са:

 • Право на глас : добавена "Ако съответната процедура не регламентира друго" и махната точка 2.4, която е същото, но не толкова гъвкаво.
 • Продължителност: опростяване; фиксиран срок; по-лесно и ясно за приключване и за невалидни гласове.
 • Отнети права за редактиране -- опростяване: да се гледат правата само към началото на гласуването. Ако е гласувал законно, а после му бъде дадена У:ЗР, гласът се брои. Ако му изтече забраната, докато още се гласува, пак няма право. Според мен, така е по-просто и ясно, и ще избегне излишни спорове не по темата, която се обсъжда.
 • (Втори опит) Отнети права за редактиране -- опростяване: да се гледат правата само към момента на гласуването. Ако има ОПР и редактира, се възвръща.
 • Видове мнозинства: добавена "Ако съответната процедура не регламентира друго".
 • Обявяване: сменено "Ако съответната процедура не регламентира друго" (същото по смисъл); добавено У:Р.
 • Преизчисляване на резултата: добавено "решението се анулира" и че се обявява на местата по точка 7 (примерно за невалидни гласове на У:СИ може да се обяви там, а не на У:Р).

Казвайте какво мислите и дали става. --Петко 17:32, 20 февруари 2007 (UTC)

Право на глас - против (мненията на новите влияят и без те самите да гласуват); Продължителност: за; Отнети права за редактиране: да се гледа кога е гласувал - съвсем елементарно и честно; Видове мнозинства: против (не виждам какви други видове мнозинства може да има); Слаби места: гласуване с марионетки е позволено; при 50:50 се толерира едната страна по неясно какъв признак (по нечие усмотрение). --V111P 20:00, 20 февруари 2007 (UTC)
Право на глас: против кое си, че друга процедура може евентуално да каже, "трябват мин 200 редакции/1 месец", или "гласуват само администратори", или "предлагащият и предложеният за У:ОПР не гласуват"? Не пречи да имаме възможност за гъвкавост. ОПР: съгласен съм, ще го променя. Видове мнозинства: поне два пъти съм го писал по-горе: може да бъде казано: У:СИ=2/3 без минимум. Отново позволява гъвкавост. Повечето процедури въобще няма да избират нито друг вид мнозинство или вид редактори, това е само за краен случай, да не се налага да прегласуваме тая процедура. Гласуване с марионетки не е позволено, не съм променял раздела за марионетки, направо го копирах; при 50:50 естествено се толерира консервативната страна (предложението не се приема, ако няма нужда и активна подкрепа). Твоя коментар малко ме обърка, не разбирам съвсем. Всъщност, новият вариант съм сложил в нов раздел под декемврийския. --Петко 21:26, 20 февруари 2007 (UTC)
@Петко: Въпреки че мислех повече да не обсъждам, нещо в думите ти не ми стана ясно: Ако е гласувал законно, а после му бъде дадена У:ЗР, гласът се брои. Ако му изтече забраната, докато още се гласува, пак няма право. Защо пак да няма, нали в първата хипотеза имаше това право поради завареното положение... (или си имал предвид "пък няма право"?) --Спири / беседка 20:21, 20 февруари 2007 (UTC)
Виждам два хипотетични случая: 1. има гласуване и по средата му, някой му почва У:ОПР; 2. има гласуване и по средата му, на някой му свършва У:ОПР. Изречението "Ако му изтече..." беше за втория случай (към началото на гласуването той няма право, пак да няма). Обаче ей сега ще го променя според препоръката на V111P. --Петко 21:26, 20 февруари 2007 (UTC)

След редакция:

 • Отнети права за редактиране -- опростяване: да се гледат правата само към момента на гласоподаването. Ако има ОПР и редактира, се възвръща. --Петко 21:36, 20 февруари 2007 (UTC)

Трети опит

Направих големи промени към новия вариант (разлики от вчера):

1. Два вида приноси : глас (за или против) и коментар. 1.1 преместено към 2.2, другите махнати (не зная защо толкова бяхме навлезли в подробности и нещо просто бяхме го написали сложно)
2. Глас: „един човек = един глас“; право, невалидни, оттегляне/промяна; сливане на предната У:ОПР към точка (г) (предните подточки-цифри, на букви; две нови подточки-цифри)
3. Коментар: всички могат (добавено)
4. Марионетки (не съм пипал)
5. Продължителност: както вчера (не съм пипал)
6. Видове мнозинство: (върнато отпреди вчера)
7., 8. Обявяване, Преизчисляване: горе долу е същото
9. нова: Съответното правило може да добавя или променя някои от условията (вместо да пише навсякъде "Ако съответното правило не регламентира друго", само накрая).

Отново моля за коментари. Направил съм го наистина най-добронамерено, надявам се някой да не ми се разсърди. Сигурно има за оправяне, тъй че, помислете и вие, и кажете. --Петко 04:04, 21 февруари 2007 (UTC)

"Гласове, подадени от потребители, неотговарящи на изискванията на т.2, се считат за невалидни и се премахват." Да разбирам, че 1)ако един човек е гласувал 2 пъти /може и различно/, не му се зачита нито един глас 2)ако един човек е гласувал от 2 сметки също --Darsie 08:55, 21 февруари 2007 (UTC)
"Потребители, неотговарящи на изискванията на т.2" са нови потребители, ботове или с отнети права. 1) Не, в рамките на едно гласуване може да гласува или само за, или само против, може да си променя гласа, трябва да си избере кой глас му се зачита. Това не е особено проблематично и трябва да се водим от здравия разум: ако се е объркал, ще си го оправи, ако е нарочно -- еми да, няма да му се зачитат и някой ще ги махне. 2) Ако е гласувал от две сметки, не само, че никой глас не му се зачита, ами и получава забрана за редактиране за 6 месеца. Гласуването с марионетки е много голямо престъпление, въобще не се толерира -- виж точка 4. --Петко 12:39, 21 февруари 2007 (UTC)
Между другото, защо буквените подточки не влязат в нова т.2.1. Сегашната 2.1 се самоцитира и ме дразни нешо (circular reference). --Спас Колев 12:44, 21 февруари 2007 (UTC)
Да, и мен ме дразни, ама снощи не можах да измисля по-умен начин. Ей сега ще го преправя. --Петко 12:50, 21 февруари 2007 (UTC)

Петко, правилно ли разбирам, че обсъждаме "Нов вариант" с внесените от теб корекции? --Асен беседа 17:08, 21 февруари 2007 (UTC)

Не е ли достатъчно ясно написано? Обсъждаме нов вариант, който се намира тук: Уикипедия:Правила за гласуване#Нов вариант. --Петко 17:28, 21 февруари 2007 (UTC)
Пардон! Очевидно не съм чел внимателно! --Асен беседа 17:40, 21 февруари 2007 (UTC)

++++++ 7. По точка 7, не се ли говореше по едно време, че гласуването ще приключва автоматично? Аз лично съм за такъв тип приключване. Ако някой може да поясни за какъв тип гласуване става въпрос ще съм благодарен. И хайде да ги решим тези неща по-бързо, за да почнат да дават резултати най-накрая. --Ванка5 01:50, 23 февруари 2007 (UTC)

В новия вариант гласуването приключва автоматично: това е казано в точка 5. Точка 7 е за информиране на общността, че има гласуване, а после: какъв е резултатът. Примерно: "В момента се гласува за ЕдиКаквоСи. Начало:1/3/2007, 12:53ч (UTC), продължителност: 2 седмици; край: 15/3/2007, 12:53ч (UTC)". Как може това да се напише по-ясно? --Петко 02:32, 23 февруари 2007 (UTC)
Това е нещо съвсем друго, благодаря ти за разяснението, Петко. --Ванка5 03:51, 23 февруари 2007 (UTC)


Промених точка 7, за да е по-ясно. За някои гласувания предполагам няма да има нужда да се обявява на У:Р, примерно на У:СИ ще се гледа само датата на предложението, но това ще бъде посочено в съответната процедура. --Петко 02:44, 23 февруари 2007 (UTC)

Промених последното изречение на точка 4.2, тъй като след време проверката за марионетки може да се казва по друг начин, а не CheckUser. Смисълът остава същия. --Петко 03:01, 23 февруари 2007 (UTC)

 • Не съм прегледал всичко, но естествено си оставам против 9 - Приоритет, също и безсмислената #3 - Право на коментар. Също така, трябва да се добави възможност за оттегляне на предложението (когато вече няма гласове "за"), което пак е един вид ранно приключване. Това да вкл. и когато предложен за администратор се оттегли (въпреки че вече може да има гласове "за"). Към "Право на глас" пък да се добави, че когато някой потребител е обект на гласуването, той няма право на глас. --V111P 07:19, 23 февруари 2007 (UTC)
 • Ти си против 9, обаче искаш да се добавят още и още клаузи тук, защото за някои процедури е ще различно. (Не можем всичко да предвидим тук, много ще се претрупа)
 • Сега пише: това е обща рамка за всички процедури, още някоя клауза ще се добави при съответната специфична политика.
 • (Например, предлагащият има ли право на глас? Авторът на статията за триене, има ли право на глас, като е заинтересован? (Ами ако са 20?) При гласуване на У:СИ за статия има ли нужда да се обявява на У:Р?... . Нещата, които не ползваме, но ще трябва да регламентираме някой ден, са RFC, У:ОПР, Сваляне на администратори, избор на бюрократи, избор на ЧекЮзъри, избор за Арбитражен комитет, гласувания на самите арбитри... Не можем сега да измислим и да се сетим за всички бъдещи ситуации, които ще трябва да решаваме, точка 9 позволява гъвкавост, простота и съответно жизненост на това правило.
 • Право на коментар: след като пишем, че има два вида приноси (глас и коментар) и регламентираме единия (глас), трябва да се каже за втория вид принос. Ако смяташ, че трябва въобще да няма възможност за коментар, трябва да се махне и отгоре. (А е изрично добавено в т.9: за да може, в някои специални случаи, да не се допускат коментари от нерегистрирани или от нови, например при У:ОПР.)
 • За оттегляне от предложителя или самоотвод -- добра идея, ще се добави нещо такова. --Петко 07:56, 23 февруари 2007 (UTC)
 • Трябва да се уточни от кой момент тече срока на гласуване. В предишния вариант беше от обявяването, което ми се вижда нормално. --Спас Колев 14:39, 23 февруари 2007 (UTC)
  Благодаря, добавено е уточнение. --Петко 15:36, 23 февруари 2007 (UTC)
 • Ще направя и мой вариант в понеделник. --V111P 21:08, 23 февруари 2007 (UTC)


 • 2 или повече гласа от един и същи потребител: ако са от една и съща сметка, да се брои само последният, без да се смята за нарушение (приема се за разсеяност - твърде е очевидно).
 • 2.1. б) "ако потребителят има 400 редакции" (изискването за сметка според мен е излишно ограничение, нарушава правилото "1 човек - 1 глас". Доказването при нужда, че различните обобщени сметки са на един потребител, да е негово задължение). Също, "в основното пространство или Шаблон": приносите към "Шаблон" най-често са не по-малко ценни.
 • Според мен е полезно принципно гласуване да може да се удължи. Може би да може да се удължава само ако в обявяването му е изрично споменато кой има право да го удължи, и за колко?
 • 8. "Действия, предприети съгласно обявения за невалиден резултат, се анулират." -- Григор Гачев 21:03, 27 февруари 2007 (UTC)
  "1 човек - 1 сметка - 1 глас" ще е по-точно тогава. Както казах по-горе който прави редакции по шаблон и другите именни пространства винаги прави и по статиите - нали тези шаблони и картинки трябва там да се слагат. Удължаването го отпаднахме защото установихме че твърде усложнява нещата. Действия не могат да се анулират, трябва ръчно да се връщат. --V111P 22:24, 27 февруари 2007 (UTC)
За шаблоните: най-често наистина е така, но приносите към шаблоните са работа свръх тази да вмъкнеш шаблона в статията - редно е също да се броят. Удължаването - ако можем да измислим прост вариант, все пак ще е добре: брейнсторм по въпроса? Ръчното връщане на действията е добър начин за "анулирането" им. -- Григор Гачев 23:32, 28 февруари 2007 (UTC)
Например шаблоните за потребителски страници (този индианец има папагал, онзи пие боза, но яде фасул) не са реални приноси, или поне някои смятат така. Виж количеството Потребителски кутийки и Потребителски шаблони. Писането по беседи може да е, може да не е принос. Помощта за новите потребители по личните беседи също. Писането на помощни страници също, ама не се знае дали всяка редакция в Уикипедия:Нещо е по помощна страница. Целта ни е тук нещата да се опростят. 400 не са кой знае каква непреодолима трудност: за необходимите 75 дни, трябва да се правят по около 5 редакции на ден. Въобще не е много, човек, на ден без усилия може да направи десет пъти повече (виж по колко редакции правиш на bgf.zavinagi), ако наистина проекта му е интересен и е тук с желание. Ако не е, нищо, ще гласува като си ги направи. Иначе, ще се получат излишни спорове, или ще трябва да пресяваме редакции от шаблоните, от беседите, да решаваме приноси ли са или не, и пр. --Петко 00:03, 1 март 2007 (UTC)
Проблемът е не че 400 са много или малко (на bgf критерият е 50 приноса), а че наистина е справедливо да се зачитат и други полезни редакции освен тези в основното пространство. Признавам си, нямам добра идея за безспорно правило какво се признава за полезна редакция, и какво - не. Ако обаче това не се отчете по някакъв начин, пак може да има спорове, и нарушилият буквата да е прав по духа на нещата. -- Григор Гачев 20:37, 4 март 2007 (UTC)
Разбирам мисълта ти, и ти си прав от една страна, но ето ти две наблюдения. (1) Той няма да "наруши буквата", просто защото гласуването не се допуска и се премахва; не е предвидено наказание, но ако не разбира от дума и пак гласува без да има право, на третия опит ще изхвърчи по У:ПТВ, а при всички случаи гласът му няма да се брои. (2) Гласуването е голяма конфронтация, въпросният потребител има много повече шанс да успее, ако обсъди с останалите и изложи своите доводи, преди още да се гласува. Това не му е забранено. В първите две години на проекта, всички редовни участници сме имали по много случаи да си сменим позициите след разговори, а и повечето от по-новите редактори са такива. Но за целта той трябва реално да е тук и да участва в обсъжданията (да пише, но и да чете): щом като смята въпроса за важен, той ще го прави. Затова чувствам, че настоящото предложение (400 по статии) е достатъчно. --Петко 22:54, 4 март 2007 (UTC)
Относно първата забележка, то е очевидно и досега не сме имали никакви произшествия или да сме изброили два пъти такива гласове. В момента то е приблизително така: ако се обърка, му се казва и той си изтрива един от гласовете. Целта е, ако има сто гласуващи, да не стоят по няколко гласа от всеки, пък да гледаме на кой коя му е последната дума. Просто да си го махне, като е разсеян. Ако не ще, някой друг ще му го махне. Въпрос на здрав разум, и не е кой знае какво нарушение.
По другите забележки, щях да ти кажа същото, както V111P.
"1 човек - 1 сметка - 1 глас" е наистина по-точно, добавям го. --Петко 22:39, 27 февруари 2007 (UTC)
За двата гласа от една сметка: идеята на добавката е да няма база да се зачете за "двойно гласуване" с лоши последствия. -- Григор Гачев 23:32, 28 февруари 2007 (UTC)
В момента не са предвидени лоши последствия, просто е казано, че те такова животно нема ("двойно гласуване" от една сметка). Тоест, премахва се, ако се случи. --Петко 00:03, 1 март 2007 (UTC)
 • Направих някои промени. Напр. по 5.4. - При съгласие на предложилия гласуването... Смених равното от 1 човек - 1 сметка защото тирето ми се струва по правилно тук. --V111P 19:36, 28 февруари 2007 (UTC)
Благодаря, по-добре е така. --Петко 20:45, 28 февруари 2007 (UTC)

Имам един въпрос: да се каже ли, че официално предложение и откриване на гласуване може да се направи само от потребители с право на глас? Това предполагам ще избегне спам и en:WP:POINT от нерегистрирани и неориентирани. Ако искат да се допитва и решава нещо, да кажат на някой с права, който ще го предложи. --Петко 20:45, 28 февруари 2007 (UTC)

Задрасквам и оттеглям, понеже вероятно няма нужда още да регламентираме тук: отделните правила ще кажат кой може и кой не може, ако трябва. --Петко 23:12, 4 март 2007 (UTC)

Кворум: относителна величина

Трябва да се мисли малко в перспектива. Гласуване, било то и обикновено, без кворум не бива да има. Кворумите трябва да се дефинират като относителни величини спрямо нещо (какво точно няма да е лесно да определим, но все ще измислим нещо реалистично и достатъчно удобно), а не като абсолютни числа, които след време ще трябва да се променят. --Емил Петков 16:20, 5 март 2007 (UTC)

 • Против изискване за кворум съм. Защо - по-горе в секция #Минимален брой гласове. Все още мисля дали в някои случаи за обикновено гласуване да трябва поне двама да кажат "за" (да се реши при приемане правилата на съответната процедура). А понеже гласуващите са много малко не можем да слагаме относителни числа. Дори не можем да знаем колко хора имат право на глас. Процент от гласувалите в предишни гласувания - доста сложно. Процент от някаква определена група от избрани потребители? --V111P 06:11, 6 март 2007 (UTC)
И аз съм против някаква относителна цифра, прекалено усложнява нещата на настоящия етап. Не е реалистично да се мисли, че ще измислим нещо подходящо - та ние не знаем колко от сметките със стаж и брой приноси са отделни потребители. За важните решения, шест гласа "за" и 75% са достатъчни: със задължитени съобщения в портала, на У:Р и в последните промени, за две седмици: който е тук и смята да гласува, ще го направи. За У:СИ, и два гласа са достатъчни, ако никой не е против. --Петко 08:03, 12 март 2007 (UTC)
Ами тогава си го приемайте така, а някой ден, като стане съвсем очевидно тъпо, ще се намери някой да го промени. Аз при това положение съм против. --Емил Петков 10:55, 12 март 2007 (UTC)
Против си, ама цяла седмица мислиме и не се сещаме -- нито аз, нито ти, нито някой друг се намери да предложи нещо конструктивно. Не допускам, че ти не си мислил по собственото си предложение, а си очаквал някой друг да го направи, напише и защити. --Петко 12:57, 12 март 2007 (UTC)

МНЕНИЕ

МММ ДА! Проблемът е сложен! Разбрах. Не бива да се изчислява на кило! Това разбрах със сигурност. Може би има мнозина съвестни, които не могат често да имат приноси. Правят съществени приноси – а им се подрязват крилцата. Те са разочаровани и си тръгват. Уики и всички ние губим. Сега разбирам и логиката на нещо дразнещо - създаването на така ласкаво наречените мъничета. Поименна статия запълнена съвсем малко и главно с шаблонна е дразнещ артефакт. Аз поне се дразня. Прилича на забождане на знаменце върху територия. Помислих, че това се прави за улесняване на редактора новак, които почти нищо не разбира от пясъчния часовник в Уики– та да му се помогне малце. Свих рамене. Пък и това е призив в английския вариант. Само че изглежда – че ние си бройкаме името на статията. Да де – как да му изчислиш качествения принос? Ама е обидно! Потребител влязъл веднъж, често не би влязъл втори път. Не разбирам и защо редактор да не работи само в една тема - ако там му е силата. Още веднъж губим редактор. А изглежда, че приносите в различните категории на уики не се сумират. Има съществени противоречия. Предлагам да има три категории гласуване според важността на проблема и според участието. Всъщност какво предстои да се гласува? Така и не разбрах какво стана с гласуването за двамата администратори. Къде бих могла да разбера резултата от гласуването? --Seraphita 02:43, 12 март 2007 (UTC)

Отговор на последния въпрос - Уикипедия:Предложения за администратори#Приключили гласувания. Надявам се да не се налага да припомням и коя година сме... --Daggerstab 10:47, 12 март 2007 (UTC)

Плюсове и минуси на правилата

 • Плюс: може да ги гласуваме моментално, тъй като не ни обвързват с нищо (могат да се променят от други правила)
 • Плюс: не засягат провеждане на гласувания които не засягат Уикипедия (напр. на ограничен кръг от хора)
 • Минус: Уж са правила, пък не са задължителни (могат да бъдат променяни от други правила), което може да води до обърквания
 • Минус: Всеки който някога е придобил право да гласува си остава с тези права, въпреки че има вероятност да е марионетка (жив пример: потребители Valac / Gregg). Доводите бяха два: Измамниците да имат равни права (тези които редактират с всичките си сметки и тези които редактират предимно с една) и по-важното: гласуващите потребители с малко скороши редакции са от „нашия отбор“ - това обаче по същия начин може да се обърне и срещу нас.
 • Минус: Ако някой гласува с две сметки, но премахне единия глас след 23 ча̀са и 59 мин. (но не по-късно от края на гласуването), той не се наказва. Ако обаче премахне втория глас чак след 24 ча̀са и 1 минута, се наказва със забрана за редактиране за срок от 6 месеца. Доста рязка промяна.

След преглед на плюсовете и минусите, смятам че можем да започваме гласуването. --V111P 18:47, 26 март 2007 (UTC)

Необходими мнозинства / места за обявяване

Предстои да определим тези неща за различните видове гласувания ("процедури"). Тъй като правилата трябва да са съпоставими не можем да решаваме тези неща на парче. --V111P 06:27, 30 март 2007 (UTC)

Каруцата и магарето

Простете, но не е ли страно да се гласуват само общите правила, без да има конкретни правила кой вид мнозинство при кой случай се използва? Според мен, по-подходящо е да се приемат различните случаи, в които се позлват различните видове мнозинства, успоредно с общите правила за гласуване.

Не мисля, че правилата за това, кое мнозинство при какви случаи се позлва, следва да са в информативната част...

Само по мое мнение, де.

Това е следващото гласуване и за по-сигурно, тъй като не е уточнено използваме максималния трети вариант с най-голямото мнозинство. Можеше и да не присъства тая графа или да беше обяснена за да спестим едно гласуване, но все едно, по-добре от нищо.--Механик-водач 22:13, 25 април 2007 (UTC)