Единици на Планк

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Единици на Планк във физиката е система единици основана на 5 фундаментални физически константи, показани в таблицата по-долу. Планк приема, че тези константи са равни на 1 и всички останали величини мери чрез тях.

Използването на единиците на Планк елегантно опростява много от математическите формули в съвременната физика. Тези измерителни единици произлизат по естествен път от наблюденията на природните явления и за разлика от други мерни единици не са резултат от въвеждане на нарочен измерителен стандарт.

Единиците Планк не се основават на зададен еталон, обект или частица, а на свойствата на празното пространство – вакуума.


константа символ измерение
скорост на светлината във вакуум L T-1
гравитационна константа M-1L3T-2
константа на Дирак където е константа на Планк ML2T-1
константа на Кулон където е диелектричната проницаемост на вакуума Q-2 M L3 T-2
константа на Болцман ML2T-2Θ-1Някои специалисти наричат полу на шега единиците на Планк „Мерните единици на Господ“. С въвеждането на тези измерителни единици се избягват множеството произволно избрани измерителни единици. Някои физици предполагат, че това са мерните единици, които евентуално биха използвали в една напреднала цивилизация на извънземни, ако такива съществуват.

Основни единици на Планк[редактиране | редактиране на кода]

След като в системата единици на Планк горните константи са равни на 1, то единиците за дължина, маса, време, електрически заряд и температура са производни. Удобни са кохерентните измерителни системи, като SI например, при които производните единици се получават от основните без някакви мащабиращи коефициенти. По този начин можем да изведем едно множество от производни единици на Планк:


Име количество изразяване приближение в SI единици други означения
дължина на Планк дължина (L) 1,61624 × 10-35 m
маса на Планк маса (M) 2,17645 × 10-8 kg 1,311 × 1019 u
време на Планк време (T) 5,39121 × 10-44 s
заряд на Планк електрически заряд (Q) 1,8755459 × 10-18 C 11,70624 e
температура на Планк температура (Θ) 1,41679 × 1032 K

Производни единици на Планк[редактиране | редактиране на кода]

Във всички измерителни системи следните величини са производни на основните физически величини:

име количество изразяване приближение в SI единици
импулс на Планк импулс (MLT-1) 6,52485 kg m/s
енергия на Планк енергия (ML2T-2) 1,9561 × 109 J
сила на Планк сила (MLT-2) 1,21027 × 1044 N
мощност на Планк мощност (ML2T-3) 3,62831 × 1052 W
плътност на Планк плътност (ML-3) 5,15500 × 1096 kg/
ъглова честота на Планк честота (T-1) 1,85487 × 1043 s-1
налягане на Планк налягане (ML-1T-2) 4,63309 × 10113 Pa
ток на Планк електрически ток (QT-1) 3,4789 × 1025 A
напрежение на Планк напрежение (ML2T-2Q-1) 1,04295 × 1027 V
импеданс на Планк съпротивление (ML2T-1Q-2) 29,9792458 Ω

Фундаментални уравнения на физиката, добиващи безразмерен вид при изразяване в измерителни единици на Планк[редактиране | редактиране на кода]

При преминаване в измерителни единици на Планк много от известните ни уравнения във физиката се опростяват:

Стандартна формула с размерност Безразмерна формула в планкови единици
Закон на Нютон за всеобщата гравитация
Уравнение на Шрьодингер
Енергия на частица с вълнова функция в радиани
Уравнение на Айнщайн за маса /енергия в специална теория на относителността
Уравнения на Айнщайн за ОТО
Топлинна енергия на частица
Закон на Кулон
Уравнения на Максуел

Дискусии[редактиране | редактиране на кода]

Измерителна единица на Планк и инвариантност на величините е природата[редактиране | редактиране на кода]

Откриване на измерителната единица на Планк[редактиране | редактиране на кода]

Макс Планк е първият физик, който достига по експериментален път до универсалната константа. Той публикува стойността на намерената константа в списанието на Пруската Академия на Науките през май 1899 г. До този момент такава измерителна единица не съществува, а квантовата механика все още не е изобретена.

За откритието на константата на Планк – h – той получава Нобелова награда за физика за 1918 г.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

  • John D. Barrow, 2002. The Constants of Nature; From Alpha to Omega — The Numbers that Encode the Deepest Secrets of the Universe. Pantheon Books. ISBN 0375422218.