Мочурица

Мочурица
Река Мочурица
Река Мочурица
42.7339° с. ш. 26.5486° и. д.
42.5039° с. ш. 26.5192° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Сливен
Община Котел
Област Бургас
Община Сунгурларе
Община Карнобат
Област Ямбол
Община Стралджа
Община Тунджа
Община Ямбол
Дължина86 km
Водосб. басейн1278 km²
Отток2,7 m³/s
Начало
МястоСтидовска планина
Стара планина
във военния полигон „Ново село“
Координати42°44′02.04″ с. ш. 26°32′54.96″ и. д. / 42.7339° с. ш. 26.5486° и. д.
Надм. височина561 m
Устие
Мястоляв приток на ТунджаМарицаЕгейско море
Координати42°30′14.04″ с. ш. 26°31′09.12″ и. д. / 42.5039° с. ш. 26.5192° и. д.
Надм. височина128 m

Мочурица е река в Южна България - област Сливен (община Котел), област Бургас (общини Сунгурларе и Карнобат) и област Ямбол (общини Стралджа, Тунджа и Ямбол), ляв приток на река Тунджа. Дължината ѝ е 86 km, която ѝ отрежда 38-о място сред реките на България. Река Мочурица е най-големият приток на река Тунджа.

Река Мочурица извира на 561 m н.в. от южните склонове на Стидовска планина в Стара планина, в района на военния полигон „Ново село“. По цялото си протежение тече през равнинен терен в широка долина с голяма заливна тераса и малък надлъжен наклон от 1,4‰. В горното си течение пресича от запад на изток Сунгурларското поле, като постепенно завива на юг, а западно от град Карнобат посоката ѝ става югозападна и образува къс пролом между планинския рид Терзийски баир на запад и възвишението Хисар на изток. След пролома надлъжният ѝ наклон става още по-малък и в долината ѝ се появяват заблатени участъци и високи подпочвени води, откъдето идва и името на реката. Влива се отляво в река Тунджа на 128 m н.в., в северната промишлена зона на град Ямбол.

Площта на водосборния басейн на реката е 1278 km2, което представлява 15,16% от водосборния басейн на Тунджа.

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

  • ← Дордере
  • → Коджадере
  • → Анадере
  • ← Корлийска река
  • ← Азмака
  • → Кавашка река
  • Мараш (най-голям приток)
  • → Търновска река
  • → Селската река

Реката е с основно дъждовно подхранване с максимум от февруари до май и минимум от юли до ноември. Средният годишен отток при село Воденичане е 2,7 m3/s.

По течението на реката са разположени 11 населени места, в т.ч. 1 град и 10 села:

Поради равнинния характер на терена, през който протича реката, водите ѝ масово се използват за напояване за обширните земеделски земи в долината ѝ.

Коритото на реката е коригирано с водозащитни диги почти по цялото му протежение, но въпреки това много често (последно през февруари 2010 г.) при бързо снеготопене или поройни дъждове Мочурица скъсва ограждащите я диги и причинява наводнения на земеделски земи и населени места[1][2].

По долината на реката на протежение от 11,9 km преминава участък (от град Сунгурларе до село Мъдрино) от третокласния републикански път III-705 (Бероново – Сунгурларе – Мъдрино – Вълчин).

По долината на реката, от Карнобат до Ямбол, преминава участък от трасето на железопътна линия № 8 (ПловдивБургас).

По долината на реката от Ямбол до Карнобат преминава и участък на автомагистрала „Тракия“.

Територията около реката е обявена за защитена зона по Натура 2000[3].

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 325.