Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен е основно учебно-научно звено на Националния военен университет „Васил Левски“. Разположен е в идеалния център на град Шумен.

Факултетът е приемник на Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ (ВВУАПВО), което от своя страна е наследник на Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ (ВНВАУ), създадено през 1948 г. ВНВАУ е наградено през 1958 г. с орден „9 септември“ I-ва степен и през 1973 г. с орден „Народна република България“ I-ва степен.[1]

Обучение[редактиране | редактиране на кода]

Обучава:

Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Висше образование на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“"специалист" се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата. Обучението на студентите и курсантите се провежда по специалности, които са от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.)

Провежда и курсове за преквалификация, повишаване на квалификацията и чуждоезиковата подготовка на офицери от Българската армия и армиите на страните участнички в инициативата „Партньорство за мир“, както и на други специализанти. Провежда научноизследователска и научно-развойна дейност в областта на военните и техническите науки.

Основната мисия на факултета е да работи активно за развитието на военното образование в Република България, подготвяйки офицери за нуждите на Българската армия, притежаващи отлична професионална подготовка, морална, физическа и психическа устойчивост, лидери в армейските колективи и обществото, способни да се реализират във всички сфери на армейския живот, достойни партньори на офицерите от страните-членки на НАТО.

Освен курсантите факултетът обучава и студенти, които завършват като отлично подготвени инженери и специалисти в областта на комуникационната техника, компютърните системи и мрежи, електрониката и административно-информационната сфера.

Обучението на студентите и курсантите от 2014 г. се извършва изцяло само във Факултет „А, ПВО и КИС“ в Шумен.

Факултетът разполага със собствено общежитие непосредствено до учебните блокове, съвременни битови условия, модерна столова, изцяло обновени спални помещения, модерен спортен комплекс със закрит нов плувен басейн, стадион, фитнес-зала и други. Всички сгради са компактно разположени в тих озеленен район в центъра на града.

Обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен отговаря на държавните изисквания, които са описани тук.

Обучението завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа пред изпитна комисия. Завършилите студенти получават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с европейско приложение.

Прием на обучаеми[редактиране | редактиране на кода]

Степен „Бакалавър“[редактиране | редактиране на кода]

Граждански специалности

През 2017 година във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ се приемат за обучение следния брой студенти по изброените акредитирани специалности:

# Граждански специалности Редовно Задочно
1 Комуникационна техника и технологии 8 8
2 Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол 6 8
3 Компютърни системи и технологии 12 19
4 Компютърни технологии за проектиране 8 8
5 Административна и информационна сигурност 10 15

Приемът се извършва с конкурсни изпити или по документи.

Годишни такси в левове за обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2017 – 2018 г., определени с Решение на Министерския съвет № 240 от 27 април 2017 г., Приложение № 38 към т. 1, обнародвано в Държавен вестник от 2017 г.:

# Граждански специалности Редовно Задочно
1 Комуникационна техника и технологии 440 340
2 Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол 440 340
3 Компютърни системи и технологии 440 340
4 Компютърни технологии за проектиране 440 340
5 Административна и информационна сигурност 500 300
Военни специализации

За нуждите на Въоръжените сили се приемат курсанти за редовно обучение на пълна държавна издръжка.
За учебната 2017-2018 година се приемат курсанти по следните военни специализации с акредитирани граждански специалности:

# Военна специализация Гражданска специалност Брой места Свободни места към
18.8.2017 г.
1 Радиотехнически войски Комуникационна техника и технологии 10 4
2 Зенитно-ракетни войски Комуникационна техника и технологии 8 8
3 Противовъздушна отбрана
на войските
Комуникационна техника и технологии 12 12
4 Военни комуникационни и
информационни системи
Компютърни системи и технологии 19 7
5 Полева артилерия Компютърни технологии за проектиране 33 24
6 Артилерийско и зенитно-ракетно
въоръжение, оптика и бойни припаси
Компютърни технологии за проектиране 18 14
Приемни конкурсни изпити

През февруари, март, април и юни се провеждат приемни конкурсни изпити. Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

Всеки кандидат е длъжен да се яви един час преди началото на изпита и да представи лична карта, бланката с входящия си номер и квитанция за платена такса.

За явяване на конкурсен изпит се попълва бланка и се плаща такса за изпита 30 лв. за първи изпит и по 20 лв. за следващ. Бланката се получава от местата за подаване на документи. Плащането за явяване на изпит може да се извърши на местата за подаване на документи и по банков път /банковата сметка на факултета виж тук.

Записването и заплащането на таксата може да се извърши и в деня на явяването на изпитите, но не по-късно от един час преди изпита.

Приемните изпити на кандидатите през 2017 г. се провеждат както следва:

Общообразователен тест за кандидат-курсанти и кандидат-студенти

 • във факултетите на университета в Шумен и Велико Търново и във Военния клуб в Плевен – на 12, 18 и 25 март, 1, 8 и 16 април 2017 г. от 9 до 13 ч.;
 • София, Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” № 7
 • Пловдив, Военно окръжие – 1 март и 8 април 10,00 – 14,00 ч.
 • Русе, ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” – 11 март 10,00 – 14,00 ч.
 • Добрич, Общински младежки център – 14 март 10,00 – 14,00 ч.
 • Бургас, Военно окръжие, ул. „Цар Асен” № 4 – 18 март 10,00 – 14,00 ч.
 • Сливен, Военно окръжие – 16 март и 9 април 10,00 – 14,00 ч.
 • Стара Загора, Военно окръжие – 25 март и 22 април 10,00 – 14,00 ч.
 • Хасково, Военно окръжие, ул. „Ком” № 3 – 21 март 10,00 – 14,00 ч.
 • Кюстендил, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – 22 февруари и 1 април 10,00 – 14,00 ч.
 • Монтана, Военно окръжие, ул. „Безименна” № 1 – 9 март 10,00 – 14,00 ч.
 • за втори прием - в района на НВУ във Велико Търново - 14 септември 2017 г. 9,00 – 13,00 ч.

Изпитът чрез общообразователен ТЕСТ е от 100 въпроса за 4 ча̀са. Съдържа по 20 въпроса от български език, математика, история и география и по 10 въпроса от физика и химия. Въпросите съдържат условие с 4 различни отговора, като един от тях е верен. В деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син химикал. Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобалната система, според процента верни отговори от общия брой: до 39 – 2,00 ; 40 – 3,00 ; ... ; 43 – 3,20 ; ...; 45 – 3,33 ; 46 – 3,40 ; ... ; 49 – 3,60 ; 50 – 3,67 ; ... ; 52 – 3,80 ; 55 – 4,00 ; ... ;
58 – 4,20 ; ... ; 60 – 4,33 ; 61 – 4,40 ; ... ; 64 – 4,60 ; 65 – 4,67 ; ... ; 67 – 4,80 ; 70 – 5,00 ; ... ; 73 – 5,20 ; ... ; 75 – 5,33 ; 76 – 5,40 ; ... ; 79 – 5,60 ; 80 – 5,67 ; ... ; 82 – 5,80 ; >=85 – 6,00.

Тест по английски, френски и немски език за кандидат-курсанти

 • във факултетите на университета в Шумен и Велико Търново и във Военния клуб в Плевен – на 26 март, 9 и 22 април 2017 г. от 9 до 11 ч.;
 • София, Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” № 7 15,00 – 17,00 ч.
 • Пловдив, Военно окръжие, ул. „Велико Търново” № 75 – 1 март и 8 април 15,00 – 17,00 ч.
 • Русе, ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” – 11 март 15,00 – 17,00 ч.
 • Добрич, Общински младежки център – 14 март 15,00 – 17,00 ч.;
 • Бургас, Военно окръжие, ул. „Цар Асен” № 4 – 18 март 15,00 – 17,00 ч.;
 • Сливен, Военно окръжие, бул. „Ген. Скобелев” № 4 – 16 март и 9 април 15,00 – 17,00 ч.;
 • Стара Загора, Военно окръжие, ул. „Свети Княз Борис” № 55 – 25 март и 22 април 15,00 – 17,00 ч.;
 • Хасково, Военно окръжие, ул. „Ком” № 3 – 21 март 15,00 – 17,00 ч.;
 • Кюстендил, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – 22 февруари и 1 април 15,00 – 17,00 ч.;
 • Монтана, Военно окръжие, ул. „Безименна” № 1 – 9 март 15,00 – 17,00 ч.
 • за втори прием - района на НВУ във Велико Търново на 15 септември 2017 г. 9,00 – 11,00 ч.

Тестът се провежда за 2 часа. Оценява се с „издържал“ (при не-по-малко от 70 верни отговора) и „неиздържал“ (по-малко от 70верни отговора). Примерни тестове могат да се видят тук.

Изпит за физическа годност на кандидатите за курсанти
Изпитът за физическа годност се провежда:

 • във факултетите на университета в Шумен и Велико Търново и във Военния клуб в Плевен – на 25 март, 8 и 22 април 2017 г. от 14 до 17 ч.;
 • във факултета на университета във Велико Търново – от 13 до 17 юни от 14 до 17 ч., явяване в 7,30 часа.
 • за втори прием - в района на НВУ във Велико Търново - 13 септември 2017 г. 14,00 – 17,00 ч.

За изпита за физическа годност кандидатите си осигуряват спортно облекло. Продължителността на изпита е до 5 часа.

Изпитът се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест:

 • Упражнение № 1 - коремни преси за 1 минута.

От легнало изходно положение по гръб с ръце кръстосани пред гърди се изпълнява повдигане на трупа до седеж за 1 минута (глезените се държат от партньор).

 • Упражнение № 2 - лицеви опори за 1 минута.

От хоризонтално изходно положение с опора на ръцете се изпълняват свивания и обтягания на ръцете за 1 минута. При свиването на ръцете в долно положение трупът трябва да бъде на не повече от един юмрук разстояние от земята, а в горно положение – ръцете да бъдат максимално обтегнати.

 • Упражнение № 3 - совалково бягане 10х10 метра.

Провежда се на равна площ, ограничена от линиите на старта и обръщането, на разстояние 10 метра. По команда „Напред!” от висок старт се пробягват 10 метра, допира се с крак зад линията на обръщането, след обръщането кръгом се пробягват по същия начин 10 метра – общо 10 отсечки.

 • Упражнение № 4 – крос 1000 метра.

Пробягва се разстоянието от 1000 метра по пресечена местност.

Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е с „издържал” (оценка от Среден 3,00 до Отличен 6,00) или „неиздържал” (Слаб 2,00), като оценката е по шестобална система и се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест. В зависимост от оценката към бала на издържалите кандидати се прибавят от 1 до 6 единици. [2]

Оценка на психологичната пригодност на кандидатите за курсанти
Провежда се в района на НВУ във Велико Търново:

 • за първи прием - от 10 март до 17 юни по отделен график. Започва в 8 часа на съответните дати и приключва най-късно до 17 часа на същия ден.
 • за втори прием - 13 септември 2017 г. 8,00 – 13,00 ч., 14 и 15 септември 2017 г. 14,00 – 17,00 ч.

За явяване на изпит за оценка на психологичната пригодност не се заплаща такса.

Изпитът включва:

 • групово психологично изследване чрез решаване на тестове за определяне способностите, потенциала за обучение и личностните характеристики на кандидатите и попълване на анкетна карта. Времето за попълване на тестовете и анкетната карта е приблизително 3 часа.
 • индивидуално психологично интервю между 35 и 45 минути.

Според получените резултати кандидатите се разпределят в 3 групи:

 • първа група – получават 4 единици към състезателния си бал;
 • втора група – получават 3 единици към състезателния си бал;
 • трета група – получават 2 единици към бала си;
 • четвърта група – получават 1 единица към бала с;
 • пета група – не получават единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса.

Резултатите от психологичната оценка (пригодност) са валидни за срок от 6 (шест) месеца от датата на явяване. Това означава, че всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемната кампания 2017-2018.

Балообразуване и класиране

Състезателният бал се образува като сума от:

 • удвоената оценка от общообразователния тест или държавния зрелостен изпит или изпит, положен през 2017 г. в друго акредитирано висше училище;
 • по-високата от оценките от държавния зрелостен изпит или от дипломата по български език и литература;
 • оценката от дипломата по история;
 • оценката от дипломата по математика;
 • единици от писмения тест по чужд език;
 • единици от изпита за физическата годност;
 • единици от психологичната оценка (пригодност) на кандидат-курсанта.

Важно за приема е, че вместо оценката от общообразователния тест може да се използват при балообразуването:

 • оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен от 2008 до 2017 г.
 • оценка от положен през 2017 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България.

Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по низходящ ред на получения състезателен бал, но не по-малък от 21,00. При еднакъв състезателен бал, подреждането на кандидатите се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование. Класирането се обявява на сайта на Университета до 08.07.2017 г.

Резултатите от класирането за втори прием се обявяват до 17 ч. на 19 септември 2017 г.

Явяване пред приемна комисия на кандидат-курсантите

Приемането на кандидатите за курсанти се извършва от комисия, която беседва с всеки кандидат. При беседата се вземат под внимание: полученият състезателен бал и мотивацията на кандидат-курсанта да се посвети на офицерската професия. След приключване на беседата с всеки кандидат за обучение, председателят на комисията обявява решението за приемането или неприемането му. Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Пред приемната комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00. При явяването си кандидатите носят оригинал на дипломата си за средно образование.

Заседанието на приемната комисия е в НВУ “Васил Левски”, Велико Търново на 10 юли 2017 година за първи прием и на 21 септември 2017 година от 9 ч. за втори прием. На класираните, но неявили се пред приемната комисия кандидати местата не се запазват. Отпадналите от класирането кандидати за курсанти, при заявено от тяхна страна желание, могат да участвуват в класирането за студенти по гражданска специалност в рамките на утвърдения от Министерството на образованието и науката прием за студенти.

Документи за кандидатстване

Кандидат-студентите подават следните документи:

 • 1. Заявление по образец на НВУ „Васил Левски”;
 • 2. Копие и оригинал на дипломата за средно образование (оригиналът се връща на кандидата след сверяване).
 • 3. Документи за платени такси: за обработване на документите 10 лева и за явяване на първи изпит 30 лева.
 • 4. Медицинско свидетелство, издадено от Областния диспансер за психични заболявания;
 • 5. Състезателен картон за кандидат-студенти по образец на НВУ „Васил Левски”;

Кандидат-курсантите подават следните документи:

 • 1. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 броя;
 • 2. Копие на удостоверението за раждане;
 • 3. Автобиография в свободен текст – 2 броя;
 • 4. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
 • 5. Свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация – оригинал и копие;
 • 6. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;
 • 7. Състезателен картон за кандидат-курсанти по образец на НВУ „Васил Левски”;
 • 8. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
 • 9. Молба до началника на НВУ „Васил Левски” по чл. 147, ал. 1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ;
 • 10. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • 11. Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
 • 12. Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ;
 • 13. Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ), попълнен от кандидата и актуална снимка с размер 4/3,5;
 • 14. Заявление по образец на НВУ „Васил Левски”;

Формулярите на документите № 7-14 се получават от военното окръжие или от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен, или се разпечатват от тук.

Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса. Заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път в банковата сметка на „Факултет А, ПВО и КИС“.

Приемът на документи за кандидатстване по всички специалности през 2017 година се извършва:

 • в районите на НВУ в Шумен и Велико Търново - от 6 март до 9 юни, всеки работен ден 8,30 – 16,30 ч.
 • във Военния клуб в Плевен - от 6 март до 28 април, всеки работен ден 8,30 – 16,30 ч.
 • във Военните окръжия и областни военни отдели в областните градове – от 1 февруари до 9 юни, всеки работен ден 9,30 – 12,00 ч. и 13,00 – 16,30 ч.
 • при представителите на НВУ на срещите, организирани от сдружение „Кандидатстудентска борса“ в следните градове:
  • София, Университет по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Хр. Смирненски” № 1: на 23 февруари, 10 – 17 часа и на 24 февруари, 9 – 13 ч.
  • Пловдив, Технически университет - Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 25: на 27 февруари, 11 – 17 часа и на 28 февруари, 9 – 13 ч.
  • Стара Загора, Хотел „Верея” - на 22 март 11 – 17 часа и на 23 март, 9 – 13 ч.
  • Монтана, Общински младежки дом - на 6 март 11 – 17 часа и на 7 март, 9 – 13 ч.
  • Добрич, Общински младежки център: на 13 март, 11 – 17 часа
  • Бургас, Общински младежки дом: на 17 март, 10 – 17 часа
  • Хасково, Читалище „Заря“: на 20 март, 11 – 17 часа
 • при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изпитите в съответните градове
 • за втори прием - в района на НВУ във Велико Търново - от 4 до 8 септември 2017 г.

Кандидатите, непритежаващи диплома за средно образование при кандидатстване, подават останалите документи, а дипломата представят до 29.06.2017 г.

Допълнителен прием

От 4 до 21 септември 2017 г. се провежда допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 г. по график. [3]

Положителните резултати на кандидатите, явили се на първия конкурс (февруари – юни 2017 г.) и издържали общообразователния тест, изпита за физическата годност, получили на медицинския преглед „годен за обучение във ВВУ” и психологична пригодност, както и явилите се на писмения тест по английски, френски или немски език се признават при кандидатстването.

Степен „Магистър“[редактиране | редактиране на кода]

Обща характеристика на обучението

Условията за обучението на степен „магистър“ отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата. Програмата за обучение е изградена около концепцията за оптимално надграждане на подготовката с цел получаване на базова компетентност в областта на инженерните науки, социалните и правните аспекти на управлението и възможността за реализация в структурите за управление на организациите и учрежденията.

Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в задочна форма на обучение са съобразени с предварителната подготовка на кандидатите и с правилника на висшето училище:

 • 2 семестъра (една година) за специалностите с профилиране и задълбочаване на подготовката за придобилите специалност на степен „бакалавър“ или „магистър“ от същото професионално направление;
 • 4 семестъра (две години) по избраната специалност с допълнителна подготовка за придобилите висше образование на степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от друго професионално направление.

Обучението по всяка специалност се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:

 • задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление;
 • избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността;
 • факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели. До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор“.

Специалности и такси за обучение

През 2016 година във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ ще се приемат студенти за обучение в степен „магистър“, задочно и редовно обучение по следните акредитирани специалности и годишни такси:

# Магистърски специалности Годишна такса
1 Комуникационна техника и технологии 1000
2 Компютърни системи и технологии 1000
3 Компютърни технологии за проектиране 1000
4 Административна и информационна сигурност 1100
5 Човешки ресурси и връзки с обществеността в отбраната и сигурността 1100

Годишните такси в левове с ДДС са приети с Решение на Академичния съвет на НВУ „В. Левски“ от 2017 г.

Приемът се извършва по документи. Срокът за подаване на документи за кандидатстване за обучение в ОКС "Магистър" е 8 септември 2017 г. Могат да се подават на място и онлайн.
Класиране на кандидатите - 15.09.2017 г.

Записване[редактиране | редактиране на кода]

Записване на приетите студенти в степени „бакалавър“ и „магистър“ се извършва във факултета в Шумен. При записването се заплаща таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса. Банковата сметка на факултета виж тук. Таксите се заплащат до седмица от започването на семестъра заедно с годишна такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на университета.

Информация по всички въпроси, свързани с кандидат-студентската кампания, може да намерите в сайтовете на факултета и университета и на телефони: централа 054 80 10 40, вътрешни 54218, 54231, 54230.

Реализация на випускниците[редактиране | редактиране на кода]

След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заема длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • в управлението на предприятия и учреждения;
 • в звената за управление в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти, свързани с управлението на организации и учреждения на различни нива;
 • да извършва консултантска и експертна дейност по управлението на организации и учреждения на различни нива;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

Катедри[редактиране | редактиране на кода]

Факултетът има 5 катедри:

Началници на ВНВАУ, ВВУАПВО и декани на Факултет „А, ПВО и КИС“[редактиране | редактиране на кода]

Началници на Висшето народно военно-артилерийско училище и Висшето военно училище по артилерия и противовъздушна отбрана [4]

 • Полковник Иван Христов Цонев – 1948 – 1949 г.
 • Полковник Христо Тонев Ангелов – 1949 – 1952 г.
 • Полковник Нешо Нешев – 1952 – 1955 г.
 • Генерал – майор Ангел Ангелов – 1955 – 1959 г.
 • Полковник Нешо Видев Нешев – 1959 – 1962 г.
 • Генерал–майор Тодор Желев – 1962 – 1972 г.
 • Генерал-майор Кирил Стоименов – 1972 – 1983 г.
 • Генерал-майор Найден Боримечков – 1983 – 1988 г.
 • Генерал-майор Борис Бобев – 1988 – 1992 г.
 • Генерал-майор Иван Динев – 1992 – 2000 г.
 • Полковник Радослав Димитров Узунов – 2000 – 2002 г.
 • Полковник Андрей Иванов Андреев – 2002

Декани на Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ [5]:

 • Полковник доц. д-р Николай Йорданов Досев – 2002 – 2010 г.
 • Полковник доц. д-р Нелко Петров Ненов – 2010 – 2014 г.
 • Полковник проф. д-р Сашо Стефанов Евлогиев 2014 г. – до сега

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]