Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен е основно учебно-научно звено на Националния военен университет „Васил Левски“.

Факултетът е приемник на Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ (ВВУАПВО), което от своя страна е наследник на Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ (ВНВАУ). ВНВАУ е наградено през 1958 г. с орден „9 септември“ I степен и през 1973 г. с орден „Народна република България“ I степен.[1]

Началници на Висшето народно военно-артилерийско училище и декани на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“[редактиране | редактиране на кода]

Началници на Висшето народно военно-артилерийско училище и Висшето военно училище по артилерия и противовъздушна отбрана[2]

 • Полковник Иван Христов Цонев – 1948 – 1949 г.
 • Полковник Христо Тонев Ангелов – 1949 – 1952 г.
 • Полковник Нешо Нешев – 1952 – 1955 г.
 • Генерал – майор Ангел Ангелов – 1955 – 1959 г.
 • Полковник Нешо Видев Нешев – 1959 – 1962 г.
 • Генерал–майор Тодор Желев – 1962 – 1972 г.
 • Генерал-майор Кирил Стоименов – 1972 – 1983 г.
 • Генерал-майор Найден Боримечков – 1983 – 1988 г.
 • Генерал-майор Борис Бобев – 1988 – 1992 г.
 • Генерал-майор Иван Динев – 1992 – 2000 г.
 • Полковник Радослав Димитров Узунов – 2000 – 2002 г.
 • Полковник Андрей Иванов Андреев – 2002

Декани на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“[3]:

 • Полковник доц. д-р Николай Йорданов Досев – 2002 г. – 2010
 • Полковник доц. д-р Нелко Петров Ненов – 2010 – 2014 г.
 • Полковник проф. д-р Сашо Стефанов Евлогиев 2014 г. – до сега

Обучение[редактиране | редактиране на кода]

Обучава:

Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Висше образование на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“"специалист" се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата. Обучението на студентите и курсантите се провежда по специалности, които са от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.)

Провежда и курсове за преквалификация, повишаване на квалификацията и чуждоезиковата подготовка на офицери от Българската армия и армиите на страните участнички в инициативата „Партньорство за мир“, както и на други специализанти. Провежда научноизследователска и научно-развойна дейност в областта на военните и техническите науки.

Основната мисия на факултета е да работи активно за развитието на военното образование в Република България, подготвяйки офицери за нуждите на Българската армия, притежаващи отлична професионална подготовка, морална, физическа и психическа устойчивост, лидери в армейските колективи и обществото, способни да се реализират във всички сфери на армейския живот, достойни партньори на офицерите от страните-членки на НАТО.

Освен курсантите факултетът обучава и студенти, които завършват като отлично подготвени инженери и специалисти в областта на комуникационната техника, компютърните системи и мрежи, електрониката и административно-информационната сфера.

Обучението на студентите от 2014 г. се извършва изцяло само във Факултет „А, ПВО и КИС“ в Шумен.

Факултетът разполага със собствено общежитие непосредствено до учебните блокове, съвременни битови условия, модерна столова, изцяло обновени спални помещения, модерен спортен комплекс със закрит нов плувен басейн, стадион, фитнес-зала и други. Всички сгради са компактно разположени в тих озеленен район в центъра на града.

Обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен отговаря на държавните изисквания, които са описани тук.

Обучението завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа пред изпитна комисия. Завършилите студенти получават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с европейско приложение.

Прием на обучаеми[редактиране | редактиране на кода]

Степен „Бакалавър“[редактиране | редактиране на кода]

Граждански специалности

През 2016 година във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ ще се приемат за обучение следния брой студенти по изброените акредитирани специалности:

# Граждански специалности Редовно Задочно
1 Комуникационна техника и технологии 8 12
2 Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол 8 8
3 Компютърни системи и технологии 8 18
4 Компютърни технологии за проектиране 8 8
5 Административна и информационна сигурност 15 15

Приемът се извършва с конкурсни изпити или по документи.

Годишни такси в левове за обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2016 – 2017 г., утвърдени от Министерския съвет с Постановление № 105 от 3 май 2016 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 36 от 13 май 2016 г.:

# Граждански специалности Редовно Задочно
1 Комуникационна техника и технологии 400 300
2 Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол 400 300
3 Компютърни системи и технологии 400 300
4 Компютърни технологии за проектиране 400 300
5 Административна и информационна сигурност 500 300
Предварителни приемни изпити

През март и април се провеждат предварителни изпити.

Приемът на документи за кандидатстване по всички специалности за предварителни изпити се извършва:

 • във факултета в Шумен, районите на университета във Велико Търново и Долна Митрополия, Военния клуб в Плевен или военните окръжия в областните градове – всеки работен ден до 22 април 2016 г.
 • при представителите на НВУ на срещите, организирани от сдружение „Кандидатстудентска борса“ в следните градове:
  • Добрич, Общински младежки център: на 14.03.2016 г. 11.00 – 18.00 часа, на 15.03.2016 г. 09.00 – 14.00 ч.;
  • Бургас, Общински младежки дом: на 18.03.2016 г. 10.00 – 18.00 часа, на 19.03.2016 г. 09.00 – 14.00 ч.;
  • Хасково, Читалище „Заря“: на 21.03.2016 г. 11.00 – 18.00 часа, на 22.03.2016 г. 09.00 – 14.00 ч.;
  • Стара Загора, Хотел „Верея“: на 23.03.2016 г. 11.00 – 18.00 часа, на 24.03.2016 г. 09.00 – 14.00 ч.

За явяване на предварителен изпит се попълва бланка и се плаща такса за изпита 30 лв. за първи изпит и по 20 лв. за следващ. Бланката се получава от местата за подаване на документи. Плащането за явяване на изпит може да се извърши на местата за подаване на документи и по банков път /банковата сметка на факултета виж тук.

Записването и заплащането на таксата може да се извърши и в деня на явяването на изпитите, но не по-късно от един час преди изпита.

Предварителните изпити през 2016 г. се провеждат в следните градове:

 • във факултетите на университета в Шумен и Велико Търново и във Военния клуб в Плевен – на 12 и 26 март, 2, 9 и 16 април;
 • Добрич, Военно окръжие – 15 март;
 • Сливен, Военно окръжие – 17 март и 16 април;
 • Бургас, Професионална гимназия по електроника и електротехника – 19 март;
 • Хасково, Военно окръжие – 22 март и 10 април;
 • Стара Загора, Военно окръжие – 26 март;
 • Кюстендил, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – 2 април;
 • Пловдив, Военно окръжие – 9 април.
Редовни приемни изпити

График за провеждане на изпити с кандидати за студенти в Националния военен университет „Васил Левски“

# Мероприятия Време Забележка
1 Явяване на кандидат-студентите за конкурсен изпит,
разпределянето им по зали и теглене на изпитен вариант
08.00 – 08.20 ч.
01.07.2016 г.
2 Общообразователен тест 09.00 – 13.00 ч.
01.07.2016 г.
3 Първо класиране на кандидат-студентите 14.07.2016 г.
4 Записване на приетите за студенти на първо класиране 15 – 18.07.2016 г.
5 Приемане на документи за второ класиране 15 – 18.07.2016 г.
6 Второ класиране на кандидат-студентите 19.07.2016 г.
7 Записване на приетите за студенти на второ класиране 20 – 21.07.2016 г.
8 Приемане на документи за незаетите места 20 – 21.07.2016 г.
9 Обявяване на незаетите места по специалности и форми на обучение
на сайта на НВУ „Васил Левски“ и датата за тяхното попълване
22.07.2016 г.

Всеки кандидат е длъжен да се яви един час преди началото на изпита и да представи лична карта, бланката с входящия си номер и квитанция за платена такса.

Изпитът е чрез общообразователен ТЕСТ от 100 въпроса за 4 ча̀са от 9 до 13 ч. Съдържа по 20 въпроса от български език, математика, история и география и по 10 въпроса от физика и химия. Въпросите съдържат условие, с 4 различни отговора, като един от тях е верен. В деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син химикал. Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобалната система, според процента верни отговори от общия брой: до 39 – 2,00 ; 40 – 3,00 ; ... ; 43 – 3,20 ; ...; 45 – 3,33 ; 46 – 3,40 ; ... ;
49 – 3,60 ; 50 – 3,67 ; ... ; 52 – 3,80 ; 55 – 4,00 ; ... ; 58 – 4,20 ; ... ; 60 – 4,33 ; 61 – 4,40 ; ... ; 64 – 4,60 ; 65 – 4,67 ; ... ; 67 – 4,80 ;
70 – 5,00 ; ... ; 73 – 5,20 ; ... ; 75 – 5,33 ; 76 – 5,40 ; ... ; 79 – 5,60 ; 80 – 5,67 ; ... ; 82 – 5,80 ; >=85 – 6,00.

Степен „Магистър“[редактиране | редактиране на кода]

Обща характеристика на обучението

Условията за обучениео на степен „магистър“ отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата. Програмата за обучение е изградена около концепцията за оптимално надграждане на подготовката с цел получаване на базова компетентност в областта на инженерните науки, социалните и правните аспекти на управлението и възможността за реализация в структурите за управление на организациите и учрежденията.

Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в задочна форма на обучение са съобразени с предварителната подготовка на кандидатите и с правилника на висшето училище:

 • 2 семестъра (една година) за специалностите с профилиране и задълбочаване на подготовката за придобилите специалност на степен „бакалавър“ или „магистър“ от същото професионално направление;
 • 4 семестъра (две години) по избраната специалност с допълнителна подготовка за придобилите висше образование на степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от друго професионално направление.

Обучението по всяка специалност се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:

 • задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление;
 • избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността;
 • факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели. До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор“.

Специалности и такси за обучение

През 2016 година във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ ще се приемат студенти за обучение в степен „магистър“, задочно и редовно обучение по следните акредитирани специалности и годишни такси:

# Магистърски специалности Годишна такса
1 Комуникационна техника и технологии 1000
2 Компютърни системи и технологии 1000
4 Компютърни технологии за проектиране 1000
5 Административна и информационна сигурност 1100
6 Връзки с обществеността в отбраната и сигурността 1100

Годишните такси в левове с ДДС са приети с Решение на Академичния съвет на НВУ „В. Левски“ от 2016 г. Приемът се извършва по документи.

Записване[редактиране | редактиране на кода]

Записване на приетите студенти в степени „бакалавър“ и „магистър“ се извършва във факултета в Шумен. При записването се заплаща таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса. Банковата сметка на факултета виж тук. Таксите се заплащат до седмица от започването на семестъра заедно с такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на университета.

Информация по всички въпроси, свързани с кандидат-студентската кампания, може да намерите в сайтовете на факултета и университета и на телефони: централа 054 80 10 40, вътрешни 54218, 54231, 54230.

Реализация на випускниците[редактиране | редактиране на кода]

След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заема длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • в управлението на предприятия и учреждения;
 • в звената за управление в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти, свързани с управлението на организации и учреждения на различни нива;
 • да извършва консултантска и експертна дейност по управлението на организации и учреждения на различни нива;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

Катедри[редактиране | редактиране на кода]

Факултетът има 5 катедри:

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]