Направо към съдържанието

Уикипедия:Патрульори/Предложения за членство в група Автопатрул/Начало

от Уикипедия, свободната енциклопедия
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ПЧГА, Архив: 2009 – 2024

Това е служебна страница на патрульорите за обсъждане и гласуване на предложения за включване на нови редактори в групата „автопатрул“ или за изключването на вече включени.

Принципи[редактиране на кода]

В групата „автопатрул“ се включват редактори, доказали се като добросъвестни и познаващи в достатъчна степен принципите на работа в Уикипедия, и заслужили по този начин доверие, поради което няма смисъл патрульорите да губят излишно време в преглеждане на техните редакции. Включването в групата се извършва технически от администраторите, по предложение и преценка на патрульорите. Не е необходимо желание или съгласие от страна на потребителя, нито дори информирането му, тъй като включването в групата „автопатрул“ не се отразява пряко нито на него, нито на някого другиго извън групата на патрульорите.

Патрульорите обаче трябва да помнят, че всеки редактор, който е станал член на групата „автопатрул“ и има определен брой редакции, може да стане също и патрульор, без да е необходимо да преминава през гласуване. По тази причина, на включването в групата трябва да се гледа сериозно: патрульорите трябва не просто да бъдат удовлетворени от качеството на приносите на съответния редактор, но и да нямат проблем с това той или тя да станат също патрульори.

В групата „автопатрул“ не би следвало да бъдат включвани потребители, които нямат необходимите качества да бъдат също и патрульори.

Официално приета процедура за взимане на решения няма, но през годините негласно се е наложила практиката за включване в групата да е желателна подкрепата на поне още един патрулиращ, освен предложилия, както и да няма възражения от други патрулиращи. За изключване от групата, обратно, е достатъчно самото предложение, но трябва да се търси баланс и с мнението на другите патрулиращи, ако то съществено се отличава от това на предложилия. Решенията трябва да бъдат плод на консенсус, а не на механично броене на гласове, тъй като смисълът на групата „автопатрул“ е да улеснява работата на всички патрульори.

Относно срока за обсъждане, като цяло, колкото по-малко патрульори са взели отношение по дадено предложение, толкова по-дълго време е редно то да престои за допълнителни коментари и евентуални възражения, особено предвид факта, че автопатрулите могат да стават патрульори без гласуване. Таблицата по-долу дава ориентировъчни, незадължителни срокове за предложенията за включване. Предложенията за изключване представляват по-сложни казуси и като цяло може да е препоръчително да се изчакват обичайните две седмици, освен в случаите, налагащи незабавно отнемане на флага. При всяко положение, администраторите имат правото да вземат решения по всяко време, изцяло по собствено усмотрение.

Гласове За
вкл. на предложилия
и на решаващия
Гласове Против
вкл. на решаващия
Време за изчакване
1 0
2 0 1-2 седмици
3 0 3-7 дни
4 или повече 0 0-2 дни
1 или повече 1 2 седмици
1 или повече 2 или повече 0

За повече информация относно работата на патрульорите и групата „автопатрул“, прегледайте помощната страница Уикипедия:Патрульори.

Ново предложение[редактиране на кода]

За ново предложение за включване или изключване, моля, попълнете потребителското име в кутията отдолу и натиснете бутона.

Заявките на тази страница автоматично се преместват в архив 30 дни след последния коментар по тях.

Текущи предложения[редактиране на кода]