Александър Маркевич

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Александър Прокофиевич Маркевич (1905 - 1999) е изтъкнат украински зоолог и паразитолог. Академик на Академията на науките на УССР (1957), член на Академията по зоология на Индия (1969).

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Той е роден в с. Плоске, Киевска област, Украйна в селско семейство 6 (19) март 1905.

Научна дейност[редактиране | редактиране на кода]

Александър Маркевич
украински зоолог
Александър Маркевич 
Роден: 19 март 1905 г.
Починал: 23 април 1999 г. (94 г.)

Широк път в науката той поел още като ученик в Белоцерковския педагогически техникум (1921 - 1925), където започнал да изучава рибите в р. Роси и правел експериментални изследвания за изясняване влиянието на температурата върху развитието на различните стадии на шарана. В процеса на работата той събрал и обработил голяма колекция от риби, част от която послужила за експонати в Белоцерковския областен музей и за издаването на брошурата "Риби Білоцерківщини" (1929).

Изследванията на А. П. Маркевич в областта на ихтиологията продължили от 1925 до 1926 г., когато бил вече преподавател в агропрофесионално трудово училище по естественонаучни дисциплини и немски език. Резултатите от ихтиологичните си изследвания той съобщил на заседание на Киевското общество на естествоизпитателите (1926). По това време е вече студент в Киевския университет и се е включил в зоологически кръжок. Паралелно със следването А. П. Маркевич се специализира по хидробиология в Днепърската биологична станция към АН на УССР. Заедно със сътрудниците на станцията той взема участие в хидробиологичните изследвания на днепърските прагове (1928 - 1929), участва в експедиция за изучаване на водоемите на Виницкия окръг с цел повишаване на рибопродуктивността им (1929), в експедиция за изследване на водоемите на Бела Церква и др. В този период се заражда интересът му към паразитите у рибите и болестите, които те причиняват. Интересът му към тези проблеми го довежда до аспирантура в Института по ихтиология към Всесъюзната академия на селскостопанските науки на името на В. И. Ленин (по-късно наречена ВНИОРХ, а сега - ГосНИОРХ) в Ленинград. В лабораторията по болестите на рибите под ръководството на В. А. Догел той изучава паразитните ракообразни предимно от групата Copepoda parasitica. Благодарение на огромното трудолюбие и упоритост на А. П. Маркевич паразитните веслоноги ракообразни (за които преди е имало само откъслечни сведения) станали една от найизучените групи паразити на сладководните риби на СССР. Само за една година той дал пълна представа за фауната на паразитните копеподи на Аралско и Каспийско море, на Ладожкото и Онежкото езеро, на Финския залив, на малките езера в Карелия и Ленинградска област и на водоемите на Украинската ССР. При това били описани много нови за науката видове паразити и голямо число нови родове. След завършването на аспирантура Александър Прокофиевич бил назначен на длъжност старши научен сътрудник към същата лаборатория. Като изучавал масовото измиране на млади шарани в Николския рибовъден завод през 1933 г., той пръв установява, че причината е масовото размножаване на опасната паразитна инфузория Chilodonella cyprini през зимата, а не през лятото, както преди се е смятало. През 1934 г. А. П. Маркевич взема участие в написването на "Справочник за рибното стопанство на малки водоеми".

В Ленинград той развива педагогическа дейност. От 1931 до 1935 гг. той чете курс по болести на рибите в Ленинградския рибопромишлен техникум. От 1933 г. е доцент в Катедрата по биология към Ленинградския химикотехнологичен институт по хранителна промишленост, а от януари 1934 г. е професор към същия институт.

През 1935 г. отива в Киев, за да завежда Секция по морфология на безгръбначните в Института по зоология (АН на УССР) и да ръководи Катедрата по зоология на безгръбначните животни при Киевския университет. След две години оглавява организирания от него отдел по паразитология към Института по зоология при АН на УССР. Още от самото начало Маркевич се заема и организира ихтиопаразитологичните изследвания в республиката.

През време на Великата отечествена война А. П. Маркевич работи в Башкирия в изследователска ветеринарна опитна станция. Тук се занимава със изучаване парзитите по селскостопанските животни и с борба с болестите, причинени от тях.

След войната Александър Прокофиевич се завръща в Киев и продължава ихтиопаразитологичните си изследвания както в Института по зоология при АН, така и в Катедрата по зоология на безгръбначните животни при Киевския университет.

Голяма заслуга на А. П. Маркевич е създаването на основния труд "Основы паразитологии" (1950 г.), в който е отразил постиженията на съветската паразитология и е обобщил опита на своята школа.

През 1970 г. А. П. Маркевич е организирал в състава на Института по хидробиология на АН на УССР първия отдел в света по хидропаразитология.

 • Ergasilus briani Markevich, 1932
 • Paraergasilus rylovi Markevich, 1937
 • Ergasilus auritus Markewitsch, 1940
 • Ergasilus anchoratus Markewitsch, 1946

Международно сътрудничество[редактиране | редактиране на кода]

А. П. Маркевич е вземал участие в много конференции, симпозиуми и конгреси както в СССР, така и в други страни. Бил е председател на Оргкомитета на първата международна конференция по проблема "Флора и фауна на Карпатите". Възглавил е делегацията на съветски учени на II международен конгрес на паразитолозите във Вашингтон и др. Преподавал е (1964 - 1965) и като професор в Каирския университет, бил е експерт по въпросите по паразитология в Националния научен център в Египет (1966 - 1967), чел е избрани лекции по паразитология в България (1959), Полша, Чехословакия, Англия, Франция, САЩ и др.

Трябва да се подчертаят тесните научни контакти на А. П. Маркевич с българските зоолози и паразитолози. За това способствуват както чувствата му на дълбоко уважение към българския народ, така и знанието на български език и познаването на българската литература. Той е бил няколко пъти в България, изнесъл е научни доклади в Института по зоология към БАН. В Софийския университет е изнесъл курс по въпросите на филогенията на животинския свят.

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

 • Markevich, A. P., 1931, "Parasitische Copepoden und Branchiuren des Aralsees, nebst systematische Bemerkungen über die Gattung Ergasilus Nordmann" // Zoologischer Anzeiger Volume: 96(5-6): 121-143, figs. 1-8. (1-x-1931)
 • Markevich, A. P., 1933, "Tracheliastes soldatovi nov. sp., a new copepod parasitic on sturgeons of the Amur River" // Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, Zoology, Volume: 4(5):241-258, figs. 1-7, pl. 1. (English and Chinese)
 • Markevich, A. P., 1934, Les maladies parasitaires des poissons de la Province de Leningrad, All-Union Cooperative United Publishing House, Leningrad and Moscow Volume: : 3-100
 • Markewitsch, A. P., 1934, "Die Schmarotzerkrebse der Fische der Ukraine" // Annales Musei Zoologici Polonici, 10, 223-249
 • Markevich, A. P., 1934, "Descrizione di due specie nuove di Ergasilus provenienti della Russia (U.R.S.S.). Copepodi parassiti" // Memorie della Società Entomologica Italiana Volume: 12:129-141, figs. 1-18
 • Markevich, A. P., 1936, "Il genere Basanistes Nordmann, 1832 (Copepodi parassiti)" // Atti della Società Italiana della Scienze Naturali, Volume: 75:227-242, figs. 1-8
 • Markevich, A. P., 1937, Copepoda Parasitica of Freshwaters of USSR (Kiev: Akademii Nauk. Ukrainskoj SSR), 223 pp.
 • Маркевич О. П. - "Copepoda parasitica прісних вод СРСР", К., Вид-во АН УРСР, 1937, 222 с.
 • Маркевич О. П. - "Хвороби прісноводних риб", К.-Львів, Вид-во АН УРСР, 1940, 167 с.
 • Маркевич А. П. - "Гельминтофауна рыб Днепра в районе Канева" // Наукові записки Київського Гос.університета, 1949, Т. VIII, с. 8-12
 • Маркевич О. П. - "Хвороби прісноводних риб", К.-Львів, Вид-во АН УРСР, 1940, 167 с.
 • Маркевич О. П. - "Основи паразитології", К., 1950
 • Маркевич А. П. - "Паразитофауна пресноводных рыб УССР", К.: АН УССР, 1951
 • Markevich, A. P. 1951. Parasitic fauna of freshwater fish of the Ukrainian S.S.R. Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR, Institut Zoologii, Kiev, 375 pp. Translated from Russian by N. Rafael, Israel Program for Scientific Translations. Office of Technical Series, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. 388 pp.
 • Маркевич О.П. - "Основи паразитології: Посібник".- К.: Наук. думка, 1953.- 287 с.
 • Маркевич О. П., Короткий И. I. - "Визначник прісноводних риб УРСР", К., 1954
 • Маркевич А. П. - "Паразитические веслоногие рыб СССР", К., 1956
 • Маркевич А. П. - "Развитие животного мира", ч. 1, К., 1957
 • Markevich, A. P., 1959, "Parasitic copepods of fishes in the U.S.S.R. and the peculiarities of their distribution", In: Proceedings of the XV. International Congress of Zoology (London), Volume: : 669-671
 • Markevich, A. P., 1963, "Parasitic fauna of freshwater fish of the Ukrainian SSR", Israel Program Scient. Trans. Jerusalem Volume: :1-388, figs. 1-257. (Translation of: Markevich (= Markewitsch), A.P., 1956)
 • Маркевич О. П. - "Філогенія тваринного світу". К., 1964
 • Markevich, A. P., 1963, Parasitic fauna of freshwater fish of the Ukrainian SSR. Israel Program Scient. Trans. Jerusalem Volume: :1-388, figs. 1-257. (Translation of: Markevich (= Markewitsch), A. P., 1956)
 • Маркевич О. П. - "Філогенія тваринного світу". К., 1964
 • Markevich, A. P., 1976, Parasitic copepodes on the fishes of the USSR, Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi; for the Smithsonian Institution and the National Science Foundation, Washington, DC (English translation) Volume: 445 pp.
 • Osipenko T. I., Markevich A. P., 1978 (1980), Parasitic species of insects controlling garden leaf-rollers and Aporia crataegi in the Dnepropetrovsk region. First All-Union Conference of Parasitocoenologists, Poltava, September 1978
 • Маркевич А. П., Татарко К. И. - "Русско-украинско-латинский зоологический словарь. Терминология и номенклатура", К., "Наукова думка", 1983
 • Маркевич О. П., Татарко К. І. - "Російсько-український-латинський словник зоологічної термінології і номенклатури", – К., Наук. думка, 1983, 411 с.
 • Паразитоценология: Теоретические и прикладные проблемы / Под общ. ред. А. П. Маркевича. – Киев: Наук. думка, 1985. – 247 с.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 • Мазурмович Б. М., Шульга І. К. - "Видатні вітчизняні зоологи" - К., "Радянська школа", 1953 - стор. 193-194
 • Romanovsky, A., "Occurrence of Ergasilus briani Markewitsch 1932 in Czechoslovakia. Nález Ergasilus briani Markewitsch 1932 (Copepoda, Ergasilidae) v Cechoslovenska" // Vestník Ceskoslovenské Zoologické Spolecnosti, Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovenicae, 1955, Volume: 19(2):187-189, figs. 1-5
 • Чеботарьов Р. С., Коваль В. П. - "Олександр Прокопович Маркевич" // Труди Інституту зоології АН УРСР, т.13, 1956 р. - с. 101-109
 • "Akademik A. P. Markevič" - "Mladý svět", 1959, №49
 • Мазурмович Б. Н., Бошко Г. В. - "Научная, педагогическая и общественная деятельность академика АН УССР А. П. Маркевича" // Паразиты человека и животных. – 1965. – с. 5-19
 • "Akademik A. P. Markevič oslavil šedesátiny" // "Veterinářstvi", 1965
 • Dyk V., Kratochvil J. - "Šedesátiny akademika A. P. Markeviče" // "Zoologické listy", 1965, №4, s. 384
 • Eichler W. - "Aleksandr Procof'evič Markevič 60 Jahre alt" // "Angewandte Parasitologie", 1965, №1, s. 1-2
 • "Akademik A. P. Markevič" // "Bulletin VŠZ", 1967, №5
 • Dyk V. - "Zlatá medaile VŠZ akademiku A. P. Markevičovi" // "Acta Universit. agricult., Facult. veterinaria", 1968, №2, s. 370-371
 • Писаренко Г.С. - "О. П. Маркевич", / АН УРСР. Бібліографія вчених Української РСР - К., "Наукова думка" – 1975 р. – 67 c.
 • Fryer, G. & C. Andrews, 1983, "The parasitic copepod Ergasilus briani Markewitsch in Yorkshire: an addition to the British Fauna". Serie: Naturalist, Leeds, 108, no. 964. 7-10
 • "Александр Прокофьевич Маркевич" / АН УССР; авт. вступ. ст. и сост. указ. лит. О. Я. Пилипчук. — Киев : Наук. думка, 1986. — 104 с. : портр. — (Биобиблиография ученых Украинской ССР)
 • Nie, P., "Population and microhabitat of Ergasilus anchoratus Markewitsch (Poecilostomoida: Ergasilidae) on gills of oriental sheatfish, Silurus asotus" // Acta Hydrobiologica Sinica / Shuisheng Shengwu Xuebao Volume: 22(1):48-53. (iii.1998; in Chinese)
 • "Академік Олександр Прокопович Маркевич. Життя і діяльність", / НАНУ Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена УНТП. Київ, "Наукова думка", 1999 р. – 190 c.
 • Монченко В. И. - "Вклад академика А. П. Маркевича в зоологическую науку" // Вестник зоологии, Отдельный выпуск, 19, часть 1, 2005 г. - с. 11-14
 • Kornyushin V. V. - "Scientific and Practical Conference of the Ukrainian Scientific Society of Parazitologists Dedicated to Centenary of Academician of NAS of Ukraine A. P. Markevich" // Vestnik Zoologii, Volume 39, No. 6 (November-December, 2005), pp. 87–88

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]