Земноводни в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

На територията на България се срещат 18 вида Земноводни. Сред тях са 12 вида жаби, представители на 5 семейства, и 6 вида опашати земноводни от семейство Саламандрови. Най-скоро откритият вид е северния гребенест тритон, който се среща в Западна Стара планина и за първи път е регистриран през 2005 г. Има данни от 2007 г. и за Македонски гребенест тритон (Triturus macedonicus) в планината Славянка, близо до границата с Гърция. Друг сравнително скоро открит в България вид е зелената водна жаба, регистрирана за пръв път на територията на страната през 1966. Най-често срещаните видове са зелената крастава жаба, жълтокоремната бумка и голямата водна жаба.

Жаби[редактиране | редактиране на кода]

Разред Безопашати земноводни (Anura)
Семейство Бумкови (Bombinatoridae)
Род Бумки
Bombina
Червенокоремна бумка
(Bombina bombina)
Bombina bombina 1 (Marek Szczepanek).jpg В почти цялата страна до надморска височина 400 m.
Жълтокоремна бумка
(Bombina variegata)
Gelbbauchunke1.jpg В почти цялата страна до надморска височина 1900 m.
Семейство Крастави жаби (Bufonidae)
Род Крастави жаби
Bufo
Кафява крастава жаба
(Bufo bufo)
Голяма крастава жаба
Bufo bufo 2 (2005 07 11).jpg В почти цялата страна до надморска височина 1300 m.
Зелена крастава жаба
(Bufo viridis)
Bufo viridis (Marek Szczepanek).jpg В почти цялата страна до надморска височина 2300 m.
Семейство Дървесници (Hylidae)
Род Същински дървесници
Hyla
Дървесница
(Hyla arborea)
Laubfrosch.jpg В почти цялата страна до надморска височина 1300 m.
Семейство Чесновникови (Pelobatidae)
Род Чесновници
Pelobates
Обикновена чесновница
(Pelobates fuscus)
Северна чесновница
PelobatesFuscus.jpg Разпространена е на север от Стара Планина.
Сирийска чесновница
(Pelobates syriacus)
Балканска чесновница
Syrische Schaufelkröte.jpg Южната част на страната и по крайбрежието на Черно море и Дунав при надморска височина до 350 m.
Семейство Водни жаби (Ranidae)
Род Същински водни жаби
Rana
Горска жаба
(Rana dalmatina)
Дългокрака горска жаба
Rana dalmatina01.jpg В почти цялата страна до надморска височина 1500 m.
Зелена водна жаба
(Rana esculenta)
Teichfrosch.jpg В България се среща само на разстояние до 4 – 5 km от река Дунав.
Гръцка жаба
(Rana graeca)
Гръцка дългокрака жаба
Rana graeca1+.jpg В югозападната част на страната на надморска височина от 240 до 1210 m.
Голяма водна жаба
(Rana ridibunda)
Водна жаба
RanaRidibundaFemale.jpg В почти цялата страна до надморска височина 1400 m.
Планинска жаба
(Rana temporaria)
Планинска водна жаба
European Common Frog Rana temporaria.jpg Среща се предимно, но не само по високите планини на надморска височина от 800 до 2500 m.

Опашати земноводни[редактиране | редактиране на кода]

Разред Опашати земноводни (Caudata)
Семейство Саламандрови (Salamandridae)
Род Дъждовници
Salamandra
Дъждовник
(Salamandra salamandra)
Salamandra salamandra CZ.JPG В по-голямата част на страната, извън крайните северни и югоизточни райони.
Род Тритони
Triturus
Алпийски тритон
(Triturus alpestris)
Mesotriton aplestris side view chrischan.jpeg В планините в Западна и Южна България.
Дунавски гребенест тритон
(Triturus dobrogicus)
Добруджански тритон
Крайдунавски тритон
Triturus dobrogicus dunai tarajosgőte.jpg В близост до река Дунав.
Южен гребенест тритон
(Triturus karelinii)
Голям гребенест тритон
Балкански гребенест тритон
Triturus karelinii 0615.jpg В по-голямата част на страната.
Северен гребенест тритон
(Triturus cristatus)
Kammmolchmaennchen.jpg В Западна Стара планина.
Малък гребенест тритон
(Triturus vulgaris)
Обикновен тритон
Teichmolch-triturus-vulgaris.jpg В почти цялата страна.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Бешков, Владимир и др. Земноводни и влечуги в България. Пенсофт, 2002. ISBN 978-954-642-147-0.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]