Влечуги в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Влечугите в България)

На територията на България се срещат постоянно 33 вида Влечуги. Сред тях са 4 вида костенурки, представители на 2 семейства, 16 вида змии от 4 семейства и 13 вида гущери от 4 семейства. Освен тях два вида змии (степна усойница и аспида) не са наблюдавани от 30-те години на 20 век и се смятат за изчезнали в България, а от два вида морски костенурки (зелена морска костенурка и карета) са намирани само отделни екземпляри, случайно навлезли в Черно море през Босфора.

Най-скоро откритият вид е черновратата стрелушка, която е регистрирана за пръв път на територията на страната през 1979. Съществува известна възможност в бъдеще да бъдат наблюдавани и видовете Eremias argutas (гущер, срещащ се в Северна Добруджа) и Vipera xanthina (отровна змия, срещаща се в Беломорска Тракия).

Списък на видовете[редактиране | редактиране на кода]

Разред Squamata -- Люспести[редактиране | редактиране на кода]

Подразред Serpentes -- Змии[редактиране | редактиране на кода]

  • Семейство Boidae -- Боидни (Лъжекраки)
    • род Eryx -- Пясъчни бои (Змии пясъчници)
      • Eryx jaculus -- Пясъчна боа (Змия пясъчница, Турска боа)
  • Семейство Colubridae -- Смокообразни (Смокове)
    • род Coluber -- Смокове стрелци (Стрелци)

Подразред Sauria -- Гущери[редактиране | редактиране на кода]

Разред Костенурки[редактиране | редактиране на кода]

Разред Костенурки (Testudines)
Семейство Морски костенурки (Cheloniidae)
Род Карети
Caretta
Карета Caretta caretta В териториалните води на Черно море, като са улавяни два екземпляра.
Род Зелени морски костенурки
Chelonia
Зелена морска костенурка Chelonia mydas В териториалните води на Черно море, улавян единствен екземпляр.
Семейство Блатни костенурки (Emydidae)
Род Европейски блатни костенурки
Emys
Европейска блатна костенурка Emys orbicularis В почти цялата страна.
Семейство Азиатски речни костенурки (Geoemydae)
Род Каспийски блатни костенурки
Mauremys
Южна блатна костенурка Mauremys rivulata В най-южните части на страната.
Семейство Сухоземни костенурки (Testudinidae)
Род Обикновени костенурки
Testudo
Шипобедрена костенурка Testudo graeca В южна и източна България.
Шипоопашата костенурка Testudo hermanni В почти цялата страна.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Бешков, Владимир и др. Земноводни и влечуги в България. Пенсофт, 2002. ISBN 978-954-642-147-0.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]