Лесостеп

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Украинска лесостеп.

Лесостепта е преходна природна зона между степта и горската зона. Характерна е само за северното полукълбо.

В Евразия лесосепта се простира от запад на изток, от източния склон на Карпатите до Алтай. Отделни участъци от лесостепи са разположени в Среднодунавската низина, някои планински котловини в Южен Сибир, Северен Казахстан, Монголия, Далечния изток на Русия и в някои североизточни части на Китай. Също така може да срещне в Иранското плато, в пределите на Иран, Афганистан и Белуджистан. В Северна Америка лесостепта се простира от север на юг, през Големите равнини до 38° с.ш.

Растителният свят в европейската лесостеп включва съчетание на тревна степна растителност с широколистни дървета като дъб, кестен, липа, ясен и др. За животинския свят е характерно съчетанието между степни видове (лалугери, мармоти, голяма дропла) и горски видове (катерици, лосове) и други.