Община Борово

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Борово.

Община Борово
Map of Borovo municipality (Ruse Province).png
Общи данни
Област Област Русе
Площ 252.23 km²
Население 6 276 души
Адм. център Борово
Брой селища 7
Сайт www.borovo.org
Управление
Кмет Валентин Великов
(ГЕРБ)
Общ. съвет 13 съветници
   ГЕРБ (8)
   БСП (3)
   ДПС (2)

Община Борово се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Русе. Общината има 7 населени места с общо население 6 396 души (04.02.2016 г.).

География[редактиране | редактиране на кода]

Територията на община Борово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. На запад и на юг граничи с общините Ценово и Бяла, а на североизток и изток с общините Иваново и Две могили. На север достига до брега на р. Дунав при с.Батин, в близост до което се намира втория по големина остров в българската акватория на реката о. Батин - с възможности за развитие на лов и риболов.

Центърът на общината - гр.Борово, отстои на 50 км. югозападно от областния център - гр. Русе.

Общината се състои от 7 населени места: - гр. Борово - общински център;

Общината е разположена върху 245,3 кв.км, което е малко повече от 0,222% от територията на страната. Релефът е равнинно хълмист, което е подходящо за развитие на земеделие и улеснява изграждането на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост до р. Дунав / част от землищата на селата Батин и Г. Абланово/ се характеризират с ниска заливна част, с високи подпочвени води и алувиално-ливадни почви / 3-4 м. над речното равнище / и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черни земни почви /над 60 м. височина/. В землището на гр. Борово се намира най-високата точка на Област Русе . Климатът е умерено континентален. Летните суховеи и недостатъчните валежи причиняват ерозия на почвата. Характерни за зимния сезон са силните североизточни ветрове, които нанасят поражения на посевите, създават транспортно-комуникационни и битови проблеми. Съчетанието от релефа, климата, водния ресурс и почвеното разнообразие дават възможности за отглеждане предимно на зърнени и фуражни култури и лозя. За разлика от по-голямата част на Област Русе, чиято растителност е с бедно биоразнообразие, в община Борово растителността се характеризира със сравнително големи естествени горски масиви – преобладават иглолистни и смесени гори. От общо заетата площ: - 74,44% е селскостопански фонд; - 15,17% е горски фонд; - 4,48% е фонд населени места; - 5,91% е пътища, водни площи и др. По форми на собственост територията на общината е разпределена така: частна собственост - 58,13%; държавна собственост- 17,94%; общинска собственост - 13,17%; собственост на юридически лица - 10,76 %.

През гр. Борово преминава железопътната линия Русе – Г. Оряховица - Ст.Загора-Димитровград-Подкова. Ж.п. гара Борово е оборудвана със съоръжения за товаро-разтоварни дейности. Важна транспортна артерия, преминаваща през територията на общината при селата Обретеник и Волово и гр. Борово, е първокласен път I-5. Това е участък от двата европейски транспортни коридора /№7 и №9/, които осигуряват връзката на Област Русе с районите на Балтийско и Северно море от една страна и Средиземно и Черно море от друга страна. В сравнително добро състояние са пътищата гр. Борово - гр. Две могили, гр. Борово - гр. Бяла, с. Обретеник - с. Ценово и с. Обретеник - с. Батин. Общината разполага с добре развита съобщителна мрежа. Осигурено е автоматично телефонно избиране на всички селища от общината и телефонна връзка с всички градове в България. От лятото на 2002 г. в гр. Борово и с. Г. Абланово има Интернет. В общината има отлично покритие на M-tel и сравнително добро покритие на Globul и Вивател.

Всички селища са електрифицирани и водоснабдени, без режими на ток и вода. В гр.Борово има частична канализация за отпадните води,и се изгражда ГПСОВ.

Населени места в община Борово[редактиране | редактиране на кода]

04.02.2016 година

Население[редактиране | редактиране на кода]

  • 7 347 души (14.06.2007)
  • 7 075 души (15.12.2008)

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]