Цигани в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Български роми (цигани)
Група "Ромски ритми" - Празник на Розата.jpg
Общ бройоколо 320 761
РазселениеСофия, Пловдив, Сливен, Монтана, Видин, Варна
Езикцигански, влашки, турски, български
Религияправославие, ислям, протестантство
Сродни групидруги индо-арийски народи
Български роми (цигани) в Общомедия
Цигански оркестър, нает за сватба в София
Циганската махала в кв. Филиповци, София
Циганин в каруца (Долна баня)

Циганите, или ромите, в Република България са третата по численост народност след българите и турците, а според някои сведения и втората — след българите и преди турците. Според най-разпространеното мнение циганите са проникнали в България от Анадола през XI-XII век, когато страната е част от Византия. Някои автори, като Найден Шейтанов, Елена Марушиакова и Веселин Попов, приемат, че още в началото на IX век циганите са се заселили в Тракия заедно с павликяните от Мала Азия.

История[редактиране | редактиране на кода]

Първата ромска организация в България е учредена през 1910 г. във Видин с документ, озаглавен Устав на египтянската народност в гр. Видин. Това по всяка вероятност е и първата държавно регистрирана ромска организация в света.[1]

Произход на народностните им имена[редактиране | редактиране на кода]

Според генетичните доказателства циганите са произлезли от Индия.[2]

В българския език са познати много народностни имена за тази общност. Всеобща употреба е получило названието „цигани“. То е най-вероятно с гръцки произход и е съставено от представката α и глагола θιγγάνω, който означава „докосвам“, т.е. това са „недосегаемите“. В Югозападна България те биват наричани „егюпи“ или „гюпци“, които названия също са с гръцки произход и са свързани с погрешното схващане, че циганите са египтяни (срв. с гръцките γύφτος (gýftos) и γιούφτος (gjúftos)).

Произход[редактиране | редактиране на кода]

Циганската етническа общност вероятно произлиза от северозападните части на Индийския субконтинент,[3] по специално от северна Индия,[4][5] вероятно от Раджастан [6][7] и Пенджаб,[8] и се самоназовава като रोमा, romá. На цигански език тази дума означава „мъж“ и „човек“. На български думата е от мъжки род и в ед. ч. е „ром“, а в мн. ч. е „роми“. Предполага се, че произлиза от санскритската ḍomba, което означава „музикант от низша каста“.[9]

Заселване на Балканския полуостров[редактиране | редактиране на кода]

Средновековие[редактиране | редактиране на кода]

В Османската империя (1396 – 1878)[редактиране | редактиране на кода]

Турският историк и пътешественик Евлия Челеби, живял през ХVII в., пише за тях: „Румелийските цигани празнували заедно с неверниците злощастния празник на червените яйца, заедно с мюсюлманите – празника на жертвоприношението, а заедно с евреите – празника на тръстиката, без да приемат нито едно от вероизповеданията. Поради това при тяхното погребение нашите имами не четат молитви, а при Кривата порта има дадено едно отделно място за гробище на циганите“ (Евлия Челеби, 1972: 111).[10]

Според някои ромски интелектуалци една от тайните на оцеляването на ромите през вековете се корени в способността им за съжителство с други народи и нации, без претенции за своя държава, която би ограничила чувството им за свобода.

След Освобождението (1878 – 1944)[редактиране | редактиране на кода]

При комунистическия режим (1944 – 1989)[редактиране | редактиране на кода]

Непосредствено след установяването на комунистическия режим през 1944 година циганите са обхванати от политиката на новото правителство към малцинствата, като са създадени цигански културни организации, периодични издания и театър на цигански език, специални училища, които трябва да ликвидират високата неграмотност. Същевременно режимът се опитва да изгради обща за отделните цигански общности етническа идентичност. През 1958 година са взети мерки за постоянното заселване на около 14 хиляди чергаруващи цигани. В края на 50-те години много от тези мерки са изоставени като безрезултатни, като маргинализацията на циганите се засилва, а циганските гета в градовете се разрастват.[11]

На много места по селата циганите, които обикновено не притежават никаква земя, са важна част от учредителите на новите Трудови кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС). Те играят активна роля и в последвалите кампании за масовизация на колективизацията, когато цигански оркестри участват в мероприятията за агитация и принудително вкарване на селяните в ТКЗС.[12]

След 1989 г.[редактиране | редактиране на кода]

Цигански общности[редактиране | редактиране на кода]

В България циганските общности се делят на три основни – йерлии[13], калдараши и рудари.[14] Всяка една група се дели на подгрупи, различаващи се предимно по говоримия от тях диалект и традиционния мъжки занаят. Основните групи са значително обособени една от друга (макар че след 1989 г., особено с навлизането на протестантските деноминации, се наблюдава отваряне и екзогамни бракове, предимно в големите градски махали). Подгрупите обаче не са така ясно диференцирани и е възможно да бъдат променяни в хода на индивидуалния жизнен цикъл в зависимост от смяната на занаята или района на местоживеене. Между различните подгрупи в дадено селище обикновено има някаква йерархия (която в друго селище може да изглежда в точно противоположен ред), но не съществува ясна йерархия на национално ниво. (Пампоров, 2004)

Циганските групи имат консервативен характер. В големите многочислени уседнали цигански общности границите между групите са отстъпили място на цялостно циганско самосъзнание. В тези нововъзникнали общности част от предишните норми на живот и поведение са отпаднали, напр. „мешарето", други обаче продължават да съществуват: купуването на булката, ендогамия, чистота на кръвта, ранна женитба под влияние на родителите, девственост на булката и др.

Кардараши / Калдераши[редактиране | редактиране на кода]

Кардерашите / Калдерашите са известни още като „сръбски“ или „унгарски“ цигани, „келдерари“, „калгараши“, „кардараши“ и „върбани“. Традиционната религиозна принадлежност на калдерашите в България е Източното православие, докато в Западна Европа и Северна Америка са католици. Името на тази циганска субгрупа произлиза от румънското „caldera“ – котел. Значителна част от тях идват в България в периода между Първата и Втората световна война от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Северна Сърбия (Войводина). Биват заставени да уседнат през 1958 г. с постановление №258 на Министерския съвет, но реално продължават да чергарстват до 1975 – 76 г. Държат на строго групово обособяване, строго ендогамни, спазват старите цигански норми и правила на поведение. Поради спецификата на своя занаят, котларство и бакърджийство, те не образуват свои махали (макар че в последните 10 години подобни процеси се наблюдават във Варненско и Пловдивско) и живеят разпръснато предимно по села и малки градове. Кардерашите / Калдерашите са субгрупата с най-много „барвале“ – големци, богати хора от циганските общности в страната. Известни са с това, че характерната професия при младите момичета е джебчийството, а при по-възрастните жени – хиромантията (врачуването на ръка). Специфичен потестарен орган за разрешаване на вътрешните конфликти между отделните членове и родове при калдерашите е т.нар. мешере (познато в Западна Европа като „kris“) – своеобразен трибунал ad hoc, характерен както за някои райони в Индия (т.нар. панчаят), така и за отделни селища в Източна Турция, откъдето вероятно произлиза и самата дума „мешере“ (Пампоров 2002).

Йерлии[редактиране | редактиране на кода]

Като най-многочислена квалификация е посочена междугруповата общност на т. нар. „йерлии" (Марушиакова, Попов, 1993). Йерлии идва вероятно от турски (yerli – роден, местен) и има значението на „уседнал“. Разглеждат себе си като хора „с висок морал и модерен манталитет" в сравнение с другите, чергарствуващи, цигански групи. Най-големите и приблизително равни по численост са дасикане рома („български цигани“) и хорахане рома („турски цигани“). Дасикане рома са православни християни в по-ново време се наблюдава тенденция към протестантството, а хорохане рома са мюсюлмани. Вероятно по време на османското владичество възникват и другите две наименования дасикане: в някои цигански диалекти „дас“ означава роб, оттам дасикане за робското положение на християните в османската империя, в други „дас“ означава „българин“, което през последните години придобива официалния превод на „дас – българин“ съответно „дасикано – българско“, „дасиканес – български“. Йерархично тези две групи се делят според занаяти или диалектни особености на езика, като напр. живеещите главно по селата (Камен, Ветово) бургуджии – цигани които изповядват християнската религия и основно са железаро-ковачи, музиканти, кошничари, калайджии, джамбази и други (Пашова, 2004). Турските цигани или хорахане рома са най-многобройната ромска група в България. Те изповядват ислям, примесен с многобройни християнски елементи, като празничната им система включва не само байрамите, но и всички големи християнски празници – Гергьовден (Ерделез), Васильовден (Банго Васили), Тодоровден, Ивановден, дори Коледа и Великден. Говорят романес премесен с множество турски думи, а част от тях използват турски език, заедно с романес. Сред много хорахане-рома се наблюдава преферирано турско самосъзнание – те отричат ромския си произход, но както българското, така и турското население продължава да ги възприема като цигани.

Лудари / Рудари[редактиране | редактиране на кода]

Лударите (или Рудари) се самоидентифицират като „власи“ или „влашки цигани“. Говорят диалект на румънския език. Според поминъка си те се делят на няколко подгрупи – в едната са урсарите (мечкари) и маймунарите, а в другата – лингурари (копанарите), които правят дървени лъжици (от където идва и името им: лингура (рум.) – лъжица) и копанки. Урсарите обикалят страната, предимно през топлия сезон, но почти не се практикува мечкарство, тъй като мечките са откупени и интернирани в резерват „Белица“ от природозащитната организация „Четири лапи“.

Демирджии[редактиране | редактиране на кода]

В старозагорския окръг, чирпански и някои пловдивски села живеят етнически малцинства, които се наричат „демирджии“, „сиви гълъби“. Те не говорят цигански, а български език, и са християни. Демирджиите (от турски: demir – желязо) по традиция се занимават с металорежещи и металообработващи машини.[15][16]

Обичаи[редактиране | редактиране на кода]

Бракосъчетание[редактиране | редактиране на кода]

Веселба в циганската махала на Сливен

Според (Марушиакова, Попов, 1993) бракове между трите големи общности: кардараши, йерлии и рудари, не са чести. Изключенията водят до последствия до „съгрешилите", които биват отблъсквани и от двете групи. Ако двойката бъде приета, то ще в от групата по-ниско в йерархията. Например при смесен брак между мъж „йерлия" и момиче от „кардарашите", двойката или напуска двете общности, или се заселва при „йерлиите". Най-консервативни в това отношение са „кардарашите", въпреки че живеят и разпръснато между останалите групи.

Ако има изключение, то смесеният брак е предимно от тип: мъж циганин – жена от друг етнос. Например при лингурагите много работещи в Коми се завръщат с руски снахи. Отношението при смесени бракове с българи и турци е по-особено. Те не се одобряват, особено ако и религията е различна. При този тип смесен брак циганите биват по-затворени в сравнение с българи и турци.

Мешере – циганският съд[редактиране | редактиране на кода]

Още от началото на циганското разселване в Западна Европа (14-15 век) европейците забелязват, че навсякъде циганите държат на правната си автономия, т.е. да бъдат съдени само от вождовете / старейшините си и по своите закони. На водачите на таборите (войводи, чери-башии) се дава право да изпълняват и наказанията, понякога потвърждавано даже в грамотите, които са издействали от папи и императори. В някои страни, в това число и сред уседналите цигани на Балканите, и до днес се е съхранила една особена институция – циганският съд (романо крис), която в България се нарича мешере.

Жалбите до мешерето обикновено са за побягнали булки или обезщетения, но се вземат решения и по проблеми от неправен характер – актуални въпроси от циганския живот, също за поведението в конкретна политическа ситуация. Членовете на съда са нечетен брой хора, ползващи се с уважението на съплеменниците си, които се канят винаги по конкретен повод. Мястото в мешерето не е наследствено, а заслужено чрез репутация на рода и конкретния човек, като понякога – ако спорът е между хора от различни групи – може да се поканят съдии от трета, незаинтересована в случая общност. Доказателственият материал се събира чрез кръстосан разпит на страните и евентуални свидетели. Писмени доказателства се приемат по-рядко, защото не може да се назначи експертиза. Присъдите най-често се свеждат до глоби, обезщетения и „съдебни разноски“ относно призоваването на съда, които в особено тежките случай се плащат от няколко поколения на осъдения. Практиката не изключва заинтересуваният да обжалва, но тогава той организира следващото „заседание“ на разширения състав или новия съвет на свои разноски. Неподчинението може да доведе след себе си афоресване – снемане на родовата закрила за непокорния, което при такава степен на конфронтация и сегрегация фактически е равно на гражданска смърт. Не всички цигански групи признават мешерето. В България това са племенните общности на калдерашите и ерлиите.

Според закона в България институцията мешере не съществува, въпреки че наличието ѝ е факт и че през 1997 г. е учредено Върховно ромско мешере. Според конституцията и законите на Република България единствено да правораздава може българският съд, което прави мешерето противоконституционно.

Цигански празници[редактиране | редактиране на кода]

Група „Ромски ритми“, Празник на розата, Казанлък, 2006

Голяма част от традиционните празници на циганите в България съвпадат с тези на останалите мюсюлмани или християни, като в честването на някои от тях има някои специфики.

Банго Василий (Куцият Васил, Нова година) – 14 януари
Според легендата свети Василий спасил циганския род от удавяне в бушуващото море. Дълбоките води щели да погълнат циганите, но беловласият светия им изпратил ято гъски. Циганите се метнали на гърбовете им и стигнали невредими отсрещния бряг. Оттогава те почитат своя спасител на 14 януари и в негова чест наричат празника Василица (известен е още и като циганската Нова година).
Отбелязва се от циганите-християни по стар стил, но се празнува и от циганите-мюсюлмани. Традиция е да се заколи петел. Легенда разказва, че когато турците вземали кръвен данък – мъжко дете, слагали на къщата червен знак. В една циганска къща имало само едно дете и родителите, за да го спасят, заклали петел и нацапали вратата с кръвта му.
Според традицията циганите посрещат Нова година със семейството си в домашна обстановка. Всички къщи, в които се празнува Банго Васил, остават заключени до полунощ на 13 януари, за да не избяга късметът. Едва след настъпването на Нова година циганите започват да посрещат гости, като се надяват първият гостенин в дома им да е добър човек и да носи късмет.
Бабин ден – 21 януари
Бабин ден е най-голям празник за циганите-цоцомани, които в недалечното минало водели мечки и маймуни по панаири и събори. Бабин ден се празнува два дни и се приема за женски празник. През първия участват предимно жени, които са в родилна възраст. Съпровождани от музиканти, те обикалят родилните домове, пред които играят и пеят, подаряват бонбони и други подаръци на персонала. На втория ден има обяд, начело на който стои най-многодетната жена. На Бабин ден жените се обличат празнично, често предизвикателно и се държат доста свободно.
Атанасовден – 31 януари
Атанасовден (зимен Атанасовден, цигански Атанас) също се празнува от циганските родове два дни с трапези и веселия. На него се коли черна кокошка.
Международен ден на циганите – 8 април
На 8 април 1971 г. в Лондон се провежда Първият цигански конгрес. Целта му е да се обединят и систематизират усилията на международното циганско движение, както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на винаги намиращите се в малцинствена позиция цигани: образование, бедност, сегрегация. На срещата са приети общи цигански химн и знаме. Химнът е песента „Джелем, джелем“ на Жарко Йованович от 1969 г. Знамето изобразява синьото небе, зелената земя и червеното колело на постоянното движение.
Гергьовден (Хъдърлез, Едерлези, Хедерлези) – 6 май
Гергьовден се нарича Едерлези[17] главно от циганите-мюсюлмани. Смята се, че с този празник поставя началото на катунарския живот. Много цигани (както християни, така и мюсюлмани) на този ден посещават манастири, свързани със свети Георги, където палят свещи, а край манастирите си правят трапеза, която се прекажда. С голяма почит на Гергьовден се ползва и тюрбето Демир баба в Разградско, където също се палят свещи, завързват се конци от дрехата по дървета за здраве и на празнични трапези се разказва за силата на Демир баба – Железния баща.
Мая, Маето – 14 май
Мая е циганският ден на шегите и лъжата. Женски празник, на който се пеят характерни за този ден песни, правят се предсказания.
Богородица Бари (Успение на Света Богородица) – 28 август
На този ден циганите посещават някой манастир, посветен на света Богородица, молят се, водят болни деца. Край манастирите събират билки и се веселят. В домовете си колят курбан.
Ромафест – август
Международен ромски фестивал в Стара Загора.

Численост на циганите[редактиране | редактиране на кода]

Действителният брой на циганите е труден за установяване както поради вътрешното разнообразие в тяхната общност, така и поради факта, че техни представители се определят като етнически българи или етнически турци.[18][19]

При преброяването от 2001 г.[редактиране | редактиране на кода]

По данни на НСИ, през 2001 г. циганското население в България е трето по численост и относителен дял. Към 1 март 2001 г. циганите са 370 908 души, или 4,68%. Към този момент населението на България е 7 928 901 души.

При преброяването от 2011 г.[редактиране | редактиране на кода]

По данни на НСИ, през 2011 година (1 февруари 2011) като роми се самоопределят 320 761 души или 4,9% от населението на България.[20]

Според международни източници[редактиране | редактиране на кода]

В свое изследване за България от началото на 90-те години Библиотеката на Конгреса на САЩ посочва, че през 1990 г. числеността на циганите в България е около 450 000.[21] Според Програмата на ООН за развитие (ПРООН), позоваваща се на приблизителни изчисления на експерти, в началото на XXI век броят им е между 600 000 и 750 000 души.[18] Според други данни те са между 700 000 и 800 000души,[22] включително тези, които не се идентифицират като цигани и предпочитат да се идентифицират като етнически турци или етнически българи.[23]

Географско разпределение[редактиране | редактиране на кода]

Географско разпределение на циганското население в България по общини, според преброяването през 2011 г.

Циганите обитават всички области, а най-висок делът им сред населението на областите Монтана (12,5%) и Сливен (12,3%). Най-нисък е делът им в област Смолян. В 138 общини делът им е по-висок от средния за страната. В 57 от тях относителният дял на циганите е над 10%, а в 6 общини надхвърля 20%. През 2001 г. в сравнение с 1992 г. се увеличава броят на населените места, в които циганите са преобладаващ етнос с дял над 50%. Не е регистрирано населено място с изцяло циганско население.

Сравнителен преглед[редактиране | редактиране на кода]

През изминалия XX век делът на циганите в населението нараства с 281 359 души или 4,1 пъти, докато цялото население на България се увеличава 2,2 пъти от 3 744 283 през 1900 до 8 149 468 през 2000 година. В началото на XXI век циганите в сравнение с 1992 г. се увеличават с 57 512 души, или с 18,4%. През 1910 г. циганите са 2,8%, през 1920 са 2,0%.

Относителният дял на циганите се задържа на равнище около 2,5% до 1956 г. включително. Преброяването през 1975 г. ще остане в историята със силно изкривените данни за техния брой – регистрирани са едва 18 323 души. Преброяването в края на 1992 г. бележи увеличение на броя – 313 396 души, и на дела на циганите – 3,7% от общия брой на населението.

Демографски показатели на циганската общност[редактиране | редактиране на кода]

Циганите в България се отличават с висока раждаемост, висок дял на лицата под 15-годишна възраст, а това са всъщност малолетните представители на общността, и нисък дял на лицата над 60 години, които всъщност са лицата, на които след кратък период предстои да се пенсионират и най-вероятно да напуснат пазара на труда.[18]

Преброяването от 2001 г. показва, че 36% от циганите са под 15-годишна възраст, 59% са на възраст между 15 и 60 години, а 5% са на възраст над 60 години. За сравнение разпределението при етническите българи е 14:61:25 в проценти.[24]

Според министъра на образованието от второто правителство на Борисов Меглена Кунева една четвърт от тепърва навлизащите на пазара на труда в България през 2020 г. ще бъде от ромски произход.[25]

Циганите в политическия и културния живот на България[редактиране | редактиране на кода]

Политика[редактиране | редактиране на кода]

Първите цигански организации в България са учредени непосредствено след промените от 1989 година. Сред тях са: Културно-просветна организация на циганите в България, Демократичен съюз „Рома“ (1990 г.), Движение за социално и културно развитие на циганите (1992 г.), Обединен ромски съюз (1992 г.), Конфедерация на ромите в България (1993 г.), Политическо движение „Евророма“ (1998 г.) с председател Цветелин Кънчев, Партия „Рома“ (2001 г.) с председател Тома Томов.

Според проучване на „Алфа рисърч“ на парламентарните избори от 2014 г. разпределението на циганските гласове по политически партии е следното.[26]

Разпределение на циганските гласове на парламентарните избори от 2014 г.
ГЕРБ Коалиция
„БСП-Лява България“
ДПС РБ ПФ ББЦ „Атака“ АБВ Друга
8% 17% 44% 2% 1% 7% 2% 3% 16%

Вижда се, че 61% от гласовете, което е повече от 1/2, получават БСП и ДПС заедно, което показва, че повече от половината цигански избиратели се насочват към партии от левия политически спектър, сиреч такива, които се застъпват за по-щедра социална политика и повече права на малцинствата.

Циганите в българската литература[редактиране | редактиране на кода]

В поемата „Зимни вечери“ на Христо Смирненски в третия фрагмент е въведен образът на циганите ковачи:

Пак ли са старите цигани?
Пак ли по тъмно коват?
Чукове, сръчно издигнати –
сръчно въртят се, гърмят.

„Зимни вечери“, Христо Смирненски

Чрез техния образ Смирненски изгражда контрапункт на безнадеждността, която е преобладаващото чувство в „Зимни вечери“. Циганите са отъждествени с жизненост и труд, чрез който да се постигне по-добър живот.

От съвременната българска литература пример за присъствието на образ на циганите или на образ, асоцииран с циганите, е „Цигански роман“ на Петър Марчев (2012).

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Marushiakova & Popov (2015), стр. 190.
 2. Rajasthan turns out to be the 'baap' of Euro gypsies. DNA India, 2 декември 2012.
 3. Hancock 2002 , с. xx.
 4. books.google.ca
 5. books.google.ca
 6. books.google.ca
 7. books.google.ca
 8. books.google.ca
 9. Hancock, Ian. We Are the Romani People. ISBN 1-902806-19-0. с. xxi.
 10. Ромите на балканите по време на османската империя
 11. Маринов, Чавдар. От „интернационализъм“ към национализъм. Комунистическият режим, македонският въпрос и политиката към етническите и религиозните общности. // Знеполски, Ивайло (ред.). История на Народна република България: Режимът и обществото. София, „Сиела софт енд паблишинг“, 2009. ISBN 978-954-28-0588-5. с. 517.
 12. Груев, Михаил. Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век. София, Сиела, 2009. ISBN 978-954-28-0450-5. с. 112.
 13. От турската дума yerli, която означава „местен, който живее наблизо“.
 14. Авторски колектив. Ромите в България. Информационен справочник. Издание на Институт „Отворено общество“ – София, 2008. ISBN 978-954-9828-61-0.
 15. OMDA Wonderland Bulgaria/Българската нация/Малцинства в България/Основни ромски групи
 16. БЛИЦ новини/8 април: Международен ден на циганите
 17. От видоизмененото название на пролетния празник сред мюсюлманскиите общности Hıdırellez, честван на 6 май.
 18. а б в Безлов, Т., Мартин Димов, Николета Йорданова и Филип Гунев. Полицейски проверки и използване на етнически профили в България. Център за изследване на демокрацията. Стр. 18. ISBN-10 954-477-141-7.
 19. Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de contact. 2. Halbband edited by Hans Goebl Page 1490
 20. Население по етническа група и майчин език, окончателни данни от преброяването през 2011, от сайта на Архив на оригинала от 2011-12-27 в Wayback Machine. НСИ
 21. Curtis (1993), стр. 86.
 22. Ivanov & Collins. (2006). Виж тук с. 12 на изследването Архив на оригинала от 2013-11-01 в Wayback Machine..
 23. Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de contact. 2. Halbband edited by Hans Goebl Page 1490
 24. Безлов, Т., Мартин Димов, Николета Йорданова и Филип Гунев. Полицейски проверки и използване на етнически профили в България. Център за изследване на демокрацията. Стр. 19. ISBN-10 954-477-141-7.
 25. Кунева: Една четвърт от новите работници през 2020 г. ще са роми. mediapool.bg, 18 юни 2015. Сайтът е посетен на 25 октомври 2016 г.
 26. Социално-демографски профил на гласувалите на парламентарните избори от 2014 г. Проучване на „Алфа рисърч“ Архив на оригинала от 2015-10-24 в Wayback Machine..

Литература[редактиране | редактиране на кода]

Книги[редактиране | редактиране на кода]

 • Kenrick, Donald (2004). Gypsies: from the Ganges to the Thames. University of Hertfordshire Press.

Статии и доклади[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]