Портал:Техника

от Уикипедия, свободната енциклопедия
редактиране 

Портал за техника и технологии

Добре дошли в Уикипедия портал Техника и технологии.

Те́хника (на старогръцки: τεχνικός от на старогръцки: τέχνηизкуство, майсторство, умение) е общо название на различни приспособления, механизми, машини и устройства, несъществуващи в природата и изготвени от човека. Основното предназначение на техниката е избавянето на човека от необходимостта да извършва физически тежка или рутинна (еднообразна) работа, което облекчава живота и му предоставя повече време за творческа дейност. Различните технически устройства позволяват значително да се повиши ефективността и производителността на труда, по-рационално да се използват природните ресурси, а също да се намали вероятността от човешка грешка при изпълнението на сложни операции.

Техноло́гия (от на гръцки: téchne — изкуство, майсторство, умение и на гръцки: логия — изучаване) — съвкупност от инструменти и методи за достигане на желан резултат, начин за преобразуване на даденото в необходимо. Технологията включва последователността на операциите и процедурите, тя е тясно свързана с използваните машини, оборудване, инструменти и материали (техника). Съвременните технологии се основават на постиженията на научно-техническия прогрес и са насочени към производството на продукт: материалната технология създава материален продукт, информационните технологии (ИТ) — информационен продукт. Различните технологии също така могат да бъдат обособени като отделни научни дисциплини. В разговорната реч е прието технология да се нарича описанието на производствените процеси, инструкциите за изпълнението им, технологичните изисквания и т.н. Технология или "технологичен процес" често наричат и самите операции по добив, транспорт и преработка, които са в основата на производствения процес. Техническият контрол в производството също е част от технологията. С разработката на технологии се занимават технолози, инженери, конструктори, програмисти и други специалисти.

редактиране 

Избрана статия

Международната космическа станция (МКС) (англ. International Space Station, ISS) е съвместен проект на 6 космически агенции.

Космическата станция лети по орбита около Земята на височина от приблизително 360 km, вид орбита, обикновено определян като ниска околоземна орбита. (Височината варира в рамките на няколко километра във времето, поради атмосферното съпротивление и корекциите на орбитата. Станцията губи средно по 100 метра от височината си на ден, което се коригира периодично.) Една пълна обиколка около Земята станцията прави за около 92 минути. От извеждането в орбита до юни 2005 станцията е направила над .37500

редактиране 

Знаете ли, ...

редактиране 

Теми, свързани с техника и технологии

редактиране 

Свързани портали

редактиране 

Сродни проекти

Техника в Уикицитат     Техника в Уикикниги     Техника в Уикиизточник     Техника в Общомедия
Цитати Книги, учебници и ръководства Свободни източници Картинки