Сказуемо

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Сказуемото е главна част на изречението, която изразява дадено действие.

Функцията на сказуемото обикновено се изпълнява от глагол. Сказуемото се открива с въпроса „Какво прави?“ („Какво правеше?“), прието е да се подчертава с две хоризонтални черти.

Видове сказуемо[редактиране | редактиране на кода]

Според състава си сказуемото бива просто и съставно а според това, каква част на речта изразява признака на подлога – глаголно и глаголно-именно.

 • Глаголно сказуемо
 1. Днес ще играя в парка.
 2. Иван не дойде при нас.
 3. Мария получи отлична оценка.
 4. По това време в клуба щяха да са се събрали феновете на тяхната музика.
 5. Крайбрежните скали бяха заливани от водните талази.
  • Съставно глаголно сказуемо – състои се от два глагола, свързани със съюза „да“. Първият глагол е полуспомагателен (модален или фазов), изразява допълнително действие (начало, край, необходимост и др.), а вторият глагол изразява основното действие:
 1. Трябва да отида в парка.
 2. Може да успея.
 3. Започвам да четаПод игото“.
  • Сложно съставно глаголно сказуемо – образува се при наличие на повече от един глагол от групата на модалните глаголи (трябва, мога, може) или на фазовите глаголи (започвам, продължавам, свършвам):
 1. Учениците трябва да могат да се справят.
 • Именно сказуемо
 1. Аз съм отличник.
 2. Всички бяха доволни.
 3. Ще бъдем първи в класацията.
 1. Той трябва да бъде победител.
 2. Той може да бъде успешен.

Просто и сложно изречение[редактиране | редактиране на кода]

В българския език във всяко изречение има поне едно сказуемо:

 1. Аз купих мляко от магазина.
 2. Цар Симеон се възкачва на престола през 893 година.
 3. Тази стая е прекалено тъмна.

Според броя на сказуемите, изреченията са прости и сложни.

 • Изречение, което съдържа едно сказуемо, се нарича просто.
 1. Вчера бях на училище.
 2. Днес ще правя контролно.
 3. Купих хляб.
 • Изречение, което съдържа повече от едно сказуемо, се нарича сложно.
 1. Момичето, което вчера видях, днес ходеше по пътя.
 2. Оценката от контролното, което направих вчера е отлична.
 3. Ще купя от същия хляб, от който купих вчера.

> Простите изречения се превръщат в сложни по два начина

1. чрез: и; а; но; че и други.
2. чрез: кой; защото; къде...

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]