Третичен икономически сектор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Третичният икономически сектор е съвкупността от отрасли и дейности с голямо социално значение. В него се извършват услуги, задоволяващи потребностите на хората. Третичният сектор се развива успоредно с нарастването на националното богатство и жизнения стандарт на населението. У нас този сектор е със значителни териториални диспропорции. Все още за него не се отделят достатъчно капитали и материалната му база в повечето случаи е остаряла, качеството на услугите е незадоволително, а заплащането на труда е ниско.

Третичният сектор в националните стопанства на страните от ЕС се развива най-динамично. В него делът на заетите е до 65% от икономически активното население. С най-голямо значение са отраслите: транспорт, търговия, туризъм, образование, наука, комуникации и съобщения.

География на транспорта[редактиране | редактиране на кода]

Същност, значение и особености[редактиране | редактиране на кода]

Транспортът е отрасъл, при който не се преработват суровини и не се създава нова продукция, а се превозват хора и товари на различни разстояния по предварително определен маршрут. Отрасълът поглъща много капитали. От организацията му зависи стопанското и общественото развитие - чрез него се преодолява пространствената отделеченост между производители и потребители.

Фактори за развитие[редактиране | редактиране на кода]

  • географско положение
  • социално-икономически:
    • държавната политика в отрасъла
    • концентрацията на производствени мощности и на население
    • международното разделение на труда
    • гъстотата на селищната мрежа

Транспортна система. Видове транспорт.[редактиране | редактиране на кода]

Транспортната система е сложна,динамична социално-икономическа система. Тя включва всички видове транспорт, транспортни средства, пътища, транспортни възли, складови бази, ремонтни предприятия. Те са взаимно свързани, взаимодействат си, имат общо управление и обслужват стопанските превози.