Направо към съдържанието

Уикипедия:Правила за гласуване

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от У:ПГМ)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ПГ

Тези правила са предназначени за използване от процедурите в Уикипедия на български език, които изискват взимане на решения с гласуване. Използването им и видът мнозинство, който се изисква, следва да бъдат описани в правилото, установяващо съответната процедура.

1. Видове приноси. В рамките на гласуването потребителите могат да направят два вида приноси: глас („за“ или „против“) и коментар.

2. Право на глас. Гласуванията в Уикипедия трябва да отговарят на принципа „един човек - една сметка - един глас“.

2.1. Зачитат се само гласовете на регистрирани потребители, които към момента на откриване на процедурата за гласуване отговарят едновременно на следните изисквания за българската Уикипедия:
(а) изминали са поне 75 дни от първата им редакция в проекта с потребителската сметка;
(б) от потребителската сметка, с която се гласува, са направени поне 400 редакции в основното именно пространство;
(в) потребителската сметка, с която се гласува, не е бот;
(г) към момента на подаване на гласа нямат текуща забрана за редактиране.
2.2. Гласове, подадени от потребители, неотговарящи на изискванията на т.2.1, се считат за невалидни и се премахват.
2.3. Всеки потребител има право да променя и/или оттегля своя глас преди края на гласуването.

3. Право на коментар. Всеки потребител има право да оставя коментари.

4. Марионетки. В обсъждането и гласуването не се допускат марионетки.

4.1. Всеки потребител, имащ достъп до повече от една потребителска сметка, е длъжен да използва само една за всички приноси в рамките на обсъждането и гласуването. Ако се докаже използване на марионетки, потребителят получава забрана за редактиране за срок от 6 месеца, всички негови гласове в рамките на гласуването се обявяват за невалидни и се изтриват и нарушението, заедно с всички имена на кукловода, се документира в Уикипедия:Разговори и Уикипедия:Марионетка/Списък. Доказването става при самопризнание или чрез функция на софтуера за проверка (например CheckUser).
4.2. Забрана за редактиране не се издава, ако потребителят сам премахне редакцията си до 24 часа, след като е направена, но не по-късно от края на гласуването.

5. Продължителност.

5.1. Продължителността на гласуването е точно 14 дни (336 часа) от обявяването му на предвидените в съответната процедура места.
5.2. При изтичане на срока гласуването автоматично приключва.
5.3. Гласове, подадени след изтичане на срока, са невалидни и се премахват.
5.4. При съгласие на предложилия гласуването предложението може да бъде оттеглено или свалено и гласуването да се анулира преди крайния срок, ако няма останали незадраскани гласове „за“.

6. Видове мнозинства. В българската Уикипедия са формулирани следните три вида мнозинство, според валидните гласове:

6.1. мнозинство А (обикновено мнозинство): повече от 1/2 от общия брой валидни гласове;
6.2. мнозинство Б: 4 или повече гласа „за“, формиращи поне 2/3 от общия брой валидни гласове;
6.3. мнозинство В: 6 или повече гласа „за“, формиращи поне 3/4 от общия брой валидни гласове.

7. Информиране на общността. Съобщения, посочващи предмета, датите за начало и край и в последствие крайните резултати на гласуванията, се оставят на Уикипедия:Гласуване и на Уикипедия:Разговори.

8. Преизчисляване на резултата. Ако след приключването на гласуването се открие, че някаква част от гласовете са невалидни според правилата, резултатът се изчислява наново, а старият резултат се обявява за невалиден. При промяна в знака на резултата, това се обявява на местата, определени в точка 7.

9. Приоритет. Съответното правило или процедура, ползващи правилата за гласуване, могат да прилагат допълнителни условия или да променят гореизброените по точките 2.1 (а), 2.1 (б), 3, 5.1, 6 и 7.