Главно управление за имперска сигурност

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Главно управление за имперска сигурност
Reichssicherheitshauptamt
Информация
Основаване27 септември 1939 г.
Предходни органиЗихерхайтсполицай
СД
Закриване8 май 1945 г.
Типтайна полиция
служба за сигурност и разузнаване
Юрисдикция Нацистка Германия
СедалищеБерлин
Служители50 648 (февруари 1944 г.)
Отговорен министърХайнрих Химлер
РъководителиРайнхард Хайдрих (1939 – 1942)
Хайнрих Химлер (1942 – 1943)
Ернст Калтенбрунер (1943 – 1945)
Висшестоящ органМинистерство на вътрешните работи
Подчинени органиГестапо
Зихерхайтсполицай
СД
Криминалполицай
Главно управление за имперска сигурност в Общомедия

Главно управление за имперска сигурност (на немски: Reichssicherheitshauptamt RSHA) (съкращавано РСХА) е ръководещият орган на политическото разузнаване и полицията по сигурността на Третия райх.

Общи сведения[редактиране | редактиране на кода]

Създадено е на 27 септември 1939 г., в резултат на обединяването на Главно управление на полицията по сигурността Sicherheitspolizei (Sipo) и Службата за сигурност (СД). Било е на подчинение на райхсфюрера на СС и ръководителя на германската полиция Хайнрих Химлер. Главно управление за имперска сигурност било едно от 12-те главни управления на СС с щат от 3000 служители.

За началник на РСХА бил назначен Райнхард Хайдрих, който ръководи тази организация до 27 май 1942 г., когато срещу него е извършен атентат. Раните, получени в резултат на нападение на чехите се оказват смъртоносни и на 4 юни 1942 г. първият шеф РСХА умира. От 28 май до 31 декември 1942 г. Главно управление за имперска сигурност е оглавявано от райхсфюрера от СС Химлер. Заменя го доктор Ернст Калтенбрунер, който е назначен на този пост на 30 януари 1943 г. и го заема до края на Втората световна война.

Структура на РСХА[редактиране | редактиране на кода]

РСХА е окончателно формирано през септември 1940 г. и включва седем департамента, всеки от които има свои подразделения. По долу е дадена структурата на РСХА, съществувала от март 1941 г. до края на войната:

1-ви Департамент (кадрови и организационни въпроси). Началници: бригадефюрер от СС Бруно Щрекенбах (1940 – 43); бригадефюрер от СС Ервин Шулц (до ноември 1943 г.); оберфюрер от СС Ерлингер (ноември 1943-април 1945); щандартенфюрер от СС Фраке-Грикш (май 1945).

 • I A (Кадри): щандартенфюрер от СС и оберрегирунгсрат доктор Валтер Блюме, (от 1 април 1943 – оберщурмбанфюрер от СС и оберрегирунгсрат Густав фон Фелде)
  • I A 1 (Общи въпроси): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Роберт Мор
  • I A 2 (Кадри Гестапо): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Карл Тент
  • I A 3 (Кадри Крипо): щтурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Георг Шрепел
  • I A 4 (Кадри СД): щурмбанфюрер от СС Фриц Брауне
  • I A 5 (Партийни кадри и кадри на СС): н/д.
  • I A 6 (Социално обезпечение):оберщурмбанфюрер от СС и оберрегирунгсрат Едмунд Тринкл
 • I B (Образование и възпитание) щандартенфюрер от СС Ервин Шулц
  • I B 1 (Мирогледно възпитание): щурмбанфюрер от СС доктор Фридрих Енгел
  • I B 2 (Подрастващо поколение): щтурмбанфюрер от СС Рудолф Хотцел
  • I B 3 (Училищни учебни планове): регирунгсрат доктор Мартин Зандбергер
  • I B 4 (Другие учебные планы): регирунгсрат и криминалрат Реннау
 • I C (Физическо развитие): щандартенфюрер от СС и оберрегирунгсрат фон Даниелс
  • I C 1 (Общо физическо възпитание): н/д.
  • I C 2 (Физкултурни школи и военно образование): н/д.
 • I D (Криминални дела): бригадефюрер от СС и генерал-майор от полицията Бруно Щрекенбах
  • I D 1 (Въпроси на криминалното наказание): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Шулц
  • I D 2 (Дисциплинарни въпроси в СС): щурмбанфюрер от СС доктор Валтер Хенш

2-ри Департамент (административни, правни и финансови въпроси). Началници: щандартенфюрер от СС и полковник от полицията Ханс Нокеман; оберщурмбанфюрер от СС Рудолф Зигерт (19 ноември 1942 – 1943); щандартенфюрер от СС Курт Притцел щандартенфюрер от СС Йозеф Шпацил (1 март 1944-до края на войната).

 • II A (Организация и право): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат доктор Рудолф Билфингер
  • II A 1 (Организация на полицията по сигурността и СД): хауптщурмфюрер и регирунгсасесор доктор Алфред Шведер
  • II A 2 (Законодателен отдел): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат доктор Курт Найфайнд
  • II A 3 (Съдебни постановления и наказателна система): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат доктор Фридрих Зур (приемник на щурмбанфюрера от СС Паул Милиус)
  • II A 4 (Въпроси на държавната отбрана): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Валтер Ренкен
  • II A 5 (Установяване на самоличността на враговете на народа и райха и лишаването им от гражданство): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Хайнц Рихтер
 • II B (Принципни въпроси на паспортната служба и връзка с чуждестранни полиции): министериалрат Йоханес Краузе
  • II B 1 (Паспортни въпроси I): регирунгсрат доктор Хофман, регирунгсрат доктор Бауман
  • II B 2 (Паспортни въпроси II): регирунгсрат Карл Вайнтц
  • II B 3 (Удостоверяване на самоличността): регирунгсрат Ролф Келбинг
  • II B 4 (Принципни въпроси по сътрудничеството с чуждестранни полиции и гранична охрана): оберрегирунгсрат Рудолф Крьонинг
 • II C a (Бюджет и материална част на полицията по сигурността) щандартенфюрер от СС и министериалрат доктор Рудолф Зигерт
  • II C 1 (Бюджет и заплати) щандартенфюрер от СС и министериалрат доктор Рудолф Зигерт
  • II C 2 (Снабдяване и планирани разходи): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Арнолд Креклов
  • II C 3 (Квартирно доволствие и затворническа служба): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат доктор Рудолф Бергман (към затворите на подчинение на полицията се отнасяли и трудовите лагери)
  • II C 4 (Материална част): щурмбанфюрер от СС и амтсрат Йозеф Майер
 • II C b (Бюджет и материална част на СД): оберщурмбанфюрер от СС Карл Броке
  • II C 7 (Бюджет и заплати на СД): хауптщурмфюрер от СС Оскар Радтке
  • II C 8 (Доставки, застраховане, недвижима собственост, строителство, транспорт): щурмбанфюрер от СС Шмит
  • II C 9 (Контролно-ревизионна служба): щурмбанфюрер от СС Витих
  • II C 10 (каса и отчетност): н/д
 • II D (Техническа служба): оберщурмбанфюрер от СС Валтер Рауф
  • II D 1 (Радио-, фото- и кинослужба) щурмбанфюрер от СС и полицайрат Райнер Готщайн
  • II D 2 (Телефонно-телеграфна служба): щурмбанфюрер от СС и полицайрат Валтер
  • II D 3 a (Транспортни средства на полицията по сигурността): хауптщурмфюрер от СС и капитан от ШУПО (патрулно-постовата полиция) Фридрих Прадел
  • II D 3 b (Транспортни средства на СД): хауптщурмфюрер от СС Гаст, унтерщурмфюрер СС Хайнрих
  • II D 4 (Оръжейна служба): щурмбанфюрер от СС и полицайрат Лутер
  • II D 5 (Авиослужба): щурмбанфюрер от СС и майор от ШУПО Леополд
  • II D 6 (Управление на стопанството на техническите фондове на полицията по сигурността и СД): полицайрат Кемпф

3-ти Департамент (служба за сигурност (СД)). В рамките на департамента се разглеждали въпроси по държавното строителство на райха, имиграцията, расата и народното здраве, науката и културата, промишлеността и търговията. Началник: групенфюрер от СС Ото Олендорф ((en))

 • III A (Въпроси на правовия ред и държавното строителство): щурмбанфюрер от СС доктор Карл Генгенбах, щурмбанфюрер от СС Волфганг Райнхолц (края на 1941 – 1945 г.)
  • III A 1 (Общи въпроси на трудовата дейност): хауптщурмфюрер от СС доктор Юстус Бейер
  • III A 2(Право): хауптщурмфюрер от СС и регирунгсрат доктор Хайнрих Малц
  • III A 3 (Законотворчество и управление): н/д.
  • III A 4 (Общи въпроси на народния бит): н/д.
 • III B (Население на райха): щурмбанфюрер от СС доктор Ханс Елих, доктор Херберт Щрикнер (от октомври 1942)
  • III B 1 (Народни дела): хауптщурмфюрер от СС доктор Хайнц Хумитцш
  • III B 2 (Национални малцинства): н/д.
  • III B 3 (Въпроси на расата и здравето на нацията): хауптщурмфюрер от СС Шнайдер
  • III B 4 (Имиграция и преселване): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат доктор Бруно Мюлер
  • III B 5 (Окупирани територии): щурмбанфюрер от СС Еберхард фрайхер фон цу Щайнфюрт
 • III C (Култура): щурмбанфюрер от СС доктор Вилхелм Шпенглер
  • III C 1 (Наука): хауптщурмфюрер от СС доктор Ернст Туровски
  • III C 2 (Възпитание и религиозни въпроси): хауптщурмфюрер от СС доктор Хайнрих Зайберт, хауптщурмфюрер от СС доктор Рудолф Бьомер (от средата на 1942 г. и до края на войната)
  • III C 3 (Народна култура и изкуство): хауптщурмфюрер от СС доктор Ханс Рьоснер
  • III C 4 (Преса, издателско дело и радио): хауптщурмфюрер от СС Валтер фон Килпински
 • III D (Икономика): щурмбанфюрер от СС Вили Зайберт
  • III D 1 (Хранителна промишленост): н/д.
  • III D 2 (Търговия, занаяти и транспорт): щурмбанфюрер от СС Хайнц Крьогер
  • III D 3 (Финансови учреждения, валута, банки и борси, застраховане): н/д.
  • III D 4 (Промишленост и енергетика): н/д.
  • III D 5 (Работна и социална служби): щурмбанфюрер от СС доктор Ханс Леетш

4-ти Департамент (тайна държавна полиция на райха – Гестапо). Контраразузнаване, борба със саботажите, диверсиите, вражеската пропаганда и унищожаването на евреите. Началник: групенфюрер от СС Хайнрих Мюлер. Заместник: щурмбанфюрер от СС Вилхелм Крихбаум (по-известен като „Вили К.“)

 • IV A (Борба с противника): оберщурмбанфюрер от СС и оберрегирунгсрат Фридрих Панцингер
  • IV A 1 (Комунисти, марксисти, тайни организации, военни престъпления, незаконна и вражеска пропаганда): щурмбанфюрер от СС и криминалдиректор Йозеф Вогт, хауптщурмфюрер от СС доктор Гюнтер Кноблох (от август 1941 г.)
  • IV A 2 (Борба със саботажа, контраразузнаване, политически фалшификации): хауптщурмфюрер от СС комисар от криминалната полиция Хорст Копков, оберщурмфюрер от СС Бруно Затлер (от 1939 г.), щурмбанфюрер от СС Курт Гайслер (от лятото на 1940 г.)
  • IV A 3 (Реакционери, опозиционери, монархисти, либерали, емигранти, предатели на Родината): щурмбанфюрер от СС и криминалдиректор Вили Литценберг
  • IV A 4 (Служба за охрана, предотвратяване на покушенията, външно наблюдение, специални задачи, отряди за издирване и преследване на престъпниците): щурмбанфюрер от СС и криминалдиректор Франц Шулц
 • IV B: (Секти): щурмбанфюрер от СС Алберт Хартл, оберфюрер от СС Ахамер-Пифрадер (от февруари 1944 г.)
  • IV B 1 (Политически църковни деятели/католици): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Ерих Рот
  • IV B 2 (Политически църковни деятели/протестанти): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Ерих Рот
  • IV B 3 (други църкви, франкмасони): Ото-Вилхелм Вандеслебен (от декември 1942 г.)
  • IV B 4 (еврейски въпрос – евакуация на евреите, охрана на имуществото (от 1943 г.), лишаване от гражданство (от 1943 г.)): щурмбанфюрер от СС Адолф Айхман
 • IV С: (Картотека): оберщурмбанфюрер от СС и оберрегирунгсрат Фриц Ранг
  • IV C 1 (Обработка на информацията, главна картотека, справочна служба, наблюдение над чужденците, централен визов отдел): полицайрат Паул Мацке
  • IV C 2 (Превантивен арест): щурмбанфюрер от СС, регирунгсрат и криминалрат доктор Емил Берндорф
  • IV C 3 (Наблюдение над пресата и издателствата): щурмбанфюрер от СС, регирунгсрат доктор Ернст Яр
  • IV C 4 (Наблюдение над членовете на НСДАП): щурмбанфюрер от СС и криминалрат Курт Щаге
 • IV D (Окупирани територии): оберщурмбанфюрер от СС доктор Ервин Вайнман
 • IV E (Контраразузнаване): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Валтер Шеленберг; щурмбанфюрер от СС Валтер Хупенкотен (от юли 1941 г.)
  • IV E 1 (Общи въпроси на контраразузнаването, дела за измяна на родината и шпионаж, контраразузнаване на промишлени предприятия): хауптщурмфюрер от СС и комисар от криминалната полиция Курт Линдов
  • IV E 2 (противодействие на икономическия шпионаж): регирунгсамтман Себастиан
  • IV E 3 (Служба за контраразузнаване „Запад“): хауптщурмфюрер от СС и криминалрат доктор Херберт Фишер
  • IV E 4 (Служба контраразузнаване „Север“): криминалдиректор доктор Ернст Шамбахер
  • IV E 5 (Служба контраразузнаване „Изток“): щурмбанфюрер от СС и криминалдиректор Валтер Кубицки
  • IV E 6 (Служба контраразузнаване „Юг“): хауптщурмфюрер от СС и криминалрат доктор Шмитц
 • IV N (Събиране на информация): н/д.
 • IV P (Въпроси по чуждестранната полиция) криминалрат Алвин Випер (от август 1941 г.)
 • IV F (създадено през 1943 г.)
  • IV F 1 (Гранична полиция): н/д.
  • IV F 2 (Бюро паспорти): н/д.

5-и Департамент (криминална полиция – Крипо). Криминални престъпления (в това число мошеничество, престъпления против нравствеността и др.) и закононарушения. Началници: Артур Небе (септември 1939-28 юни 1944 г.); Фридрих Панцингер (от юни 1944 г.).

 • V A (Криминална политика и профилактика на закононарушенията): щандартенфюрер от СС Паул Вернер
  • V A 1 (Правови въпроси, международно сътрудничество и издирване): регирунгсрат и криминалрат доктор Франц Вехтер
  • V A 2 (Профилактика на закононарушенията): щурмбанфюрер от СС и регирунгсрат Фридрих Ризе
  • V A 3 (Женска криминална полиция): криминалдиректорин Фридерике Викинг
 • V B (Следствие): регирунгсрат и криминалрат Георг Галзов
  • V B 1 (Особено тежки престъпления): регирунгсрат Ханс Лобс
  • V B 2 (Мошеничество): криминалдиректор Расов
  • V B 3 (Престъпления против морала и нравствеността): криминалдиректор Наук
 • V C (отдел криминална техника Крипо и издирване): оберрегирунгсрат и криминалрат Волфганг Бергер
  • V C 1 (Централен отдел по криминална техника Крипо на Райха): щурмбанфюрер от СС и криминалдиректор Мюлер
  • V C 2 (Издирване): криминалдиректор доктор Карл Баум
 • V D (Криминално-технически институт на полицията по сигурността): оберщурмбанфюрер СС и оберрегирунгс- и криминалрат доктор Валтер Хес
  • V D 1 (Дактилоскопичен анализ): хауптщурмфюрер от СС и криминалрат доктор Валтер Шаде
  • V D 2 (Химически и биологичен анализ): унтерщурмфюрер от СС доктор Алберт Видман
  • V D 3 (Разпит на свидетели): криминалрат доктор Феликс Витлих

6-и Департамент (т.н. СД – зад граница). Разузнавателна дейност в Северна, Западна и Източна Европа, СССР, САЩ, Великобритания и в страните от Южна Америка. Началници: Хайнц Йост (27 септември 1939-22 юни 1941 г.); Ервин Вайнман (13 януари-юли 1942 г.); Валтер Шеленберг (от 22 юни 1942 – до края на войната).

 • VI A (Обща организация на разузнавателната служба): оберщурмбанфюрер от СС доктор Алберт Филберт, щандартенфюрер от СС доктор Мартин Зандбергер (от януари 1944 г.)
  • VI A 1 (Пълномощник по въпросите на свръзката): групенлайтер на 6-и Департамент
  • VI A 2 (Пълномощник по обезпечаване на сигурността на задграничните контакти): н/д.
  • VI A 3 (Пълномощник на СД I за район „Запад“: Мюнстер, Ахен, Билефелд, Дортмунд, Кьолн, Дюселдорф, Кобленц, Касел, Франкфурт на Майн, Дармщадт, Нойщадт, Карлсруе, Щутгарт): оберщурмбанфюрер от СС Хенрих Бернхард
  • VI A 4 (Пълномощник на СД II за район „Север“: Бремен, Брауншвайг, Люнебург, Хамбург, Кил, Шверин, Щетин, Нойщетин): оберщурмбанфюрер от СС доктор Херман Леман
  • VI A 5 (Пълномощник на СД III за район „Изток“: Данциг, Кьонигсберг, Аленщайн, Тилзит, Торн, Позен, Хоензалц, Литцманщат, Бреслау, Лигниц, Опелн, Катовиц, Тропау, Генерал-губернаторство): щурмбанфюрер от СС Карл фон Залиш
  • VI A 6 (Пълномощник на СД IV за район „Юг“: Виена, Грац, Инсбрук, Клагенфурт, Линц, Залцбург, Мюнхен, Аугсбург, Байройт, Нюрнберг, Вюрцбург, Прага): щурмбанфюрер от СС Херман Лапер
  • VI A 7 (Пълномощник на СД V за район „Център“: Берлин, Потсдам, Франкфурт на Одер, Дрезден, Хале, Лайпциг, Кемниц, Десау, Ваймар, Магдебург, Райхенберг, Карлсбад): оберщурмбанфюрер от СС Карл Тиман
 • VI B (Германско-италиански подконтролни територии в Европа, Африка и в Близкия изток; общо 10 отдела): до 1943 н/д., от 1943 г. – щандартенфюрер от СС Ойген Щаймле
 • VI C (Изток, руско-японски подконтролни територии) до април 1941 н/д., от април 1941 г. – оберщурмбанфюрер от СС и оберрегирунгсрат доктор Хайнц Грефе
 • VI D (Запад, англо-американски подконтролни територии; общо 9 отдела): до септември 1942 н/д., оберщурмбанфюрер от СС доктор Теодор Пьофген
 • VI E (Изучаване на настроенията във вражеските държави; общо 6 отдела): оберщурмбанфюрер от СС доктор Хелмут Кнохен, оберщурмбанфюрер от СС доктор Валтер Хамер (от юни 1942 г.)
 • VI F (Технически средства за разузнаване зад граница; общо 7 отдела): оберщурмбанфюрер от СС Валтер Рауф
 • VI G (Използване на научната информация): създаден през 1942 г.
 • VI S (Политически саботаж): създаден през 1942 г.

7-и Департамент (справочно-документална служба). Началници: щандартенфюрер от СС Франц Зикс, оберщурмбанфюрер от СС Паул Дител (от 1943 г.).

 • VII A (Изучаване и обобщаване на документацията): оберщурмбанфюрер от СС и оберрегирунгсрат Паул Милиус
  • VII A 1 (Библиотека): хауптщурмфюрер от СС доктор Валдемар Бейер
  • VII A 2 (Изучаване и обработка на материали от пресата): хауптщурмфюрер от СС Хелмут Мерингер
  • VII A 3 (Справочно бюро и служба за свръзка): хауптщурмфюрер от СС Карл Бурместер
 • VII B (Подготовка, обработка, дешифровка на данни): н/д.
  • VII B 1 (Масони и евреи): н/д.
  • VII B 2 (Политически и църковни организации): хауптщурмфюрер от СС Фридрих Муравски
  • VII B 3 (Марксисти): унтерщурмфюрер от СС Хорст Манке
  • VII B 4 (Други противници): оберщурмбанфюрер от СС Ролф Мюлер
  • VII B 5 (Научни изследвания на вътрешногерманските проблеми): хауптщурмфюрер от СС доктор Ханс Шик
  • VII B 6 (Научни изследвания на международните проблеми): н/д.
 • VII C (Архив, Музей, Специални научни изследвания): н/д.
  • VII C 1 (Архив): хауптщурмфюрер от СС Паул Дител
  • VII C 2 (Музей): първите ръководители са неизвестни, по-късно е оглавяван от Ханс Рихтер
  • VII C 3 (Специални научни изследвания): оберщурмбанфюрер от СС доктор Рудолф Левин

РСХА подготвяло високо квалифицирани специалисти в сферата на разузнаването, контраразузнаването, следствието и дознанието и играело ролята на „ковачница на кадри“ за СС и полицията на Третия райх. След капитулацията на Германия службите, влизали в РСХА, били ликвидирани в съответствие с решението на Нюрнбергския съд. Част от агентурата на Главно управление за имперска сигурност била превербувана от специалните служби на държавите-победителки.

Външни препратки и литература[редактиране | редактиране на кода]