Орнитологично важни места в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

В България има 114 орнитологично важни места. Те са обявени от международната природозащитна организация „БърдЛайф Интернешънъл“ (BirdLife International), като места от световно или регионално значение за опазване на птиците.[1]

Първите 22 орнитологично важни места са определени през 1989 г. През 1997 г. към списъка са добавени още 30 места, като 3 от старите места (“Боатин”, „Царичина“ и „Стенето“) са обединени и разширени под името „Централен Балкан“, обхващащо цялата територия на националния парк и 1 (“Комлекс Камчия”) е само териториално разширено. Нови 63 места са обявени през 2005 г., а заедно с тях 4 („Западен Балкан“, „Калиакра“, “Комплекс Камчия” и „Централен Балкан“) от предишните места са разширени и 2 („Гинци“ и „Влажни ливади Зимевица“) са обединени и разширени под името “Понор”.

Всички орнитологично важни места през 2008 г. са приети за Специално защитени зони от националната екологична мрежа (по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, отговарящ на изискванията на Директивата за птиците на ЕС), която е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“.[2]

През територията на България минават 2 от основните въздушни магистрали на мигриращите птици в Европа:

Списък[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Орнитологично важните места в България (основна характеристика и карти на сайта на БДЗП/БърдЛайф Интернешънъл). Посетен на 27 август 2008 г.
  2. НАТУРА 2000 в България Архив на оригинала от 2008-10-31 в Wayback Machine. (подробна информация за екологичната мрежа в България). Посетен на 2 септември 2008 г.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Наръчник за Натура 2000 в България. 2002. Костадинова, И., М. Михайлов (съст.). БДЗП, София, ISBN 954-90211-6-5
  • Орнитологично важните места в България. 1997. Костадинова, И. (съст.). БДЗП, София
  • Орнитологично важните места в България. 2007. Матеева (Костадинова), И., М. Граматиков (съст.). БДЗП, София