Информатика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Главна ламбда буква Графика на алгоритъм за бързо сортиране
Чайник, представящ компютърна графика Тестова мишка на Майкрософт, която представя взаимодействието между човек и компютър
Компютърната наука се занимава с теоретичните основи на информацията, изчисленията и с практическите техники за тяхното приложение.
Информатиката не трябва да се бърка с теорията на информацията, която е нейна поддисциплина, и с информационните технологии.

Информатиката (срещано и като компютърни науки в дословен превод от английски) е наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства. Тя изучава:

  • информацията от гледна точка на нейната структурираност, количествените ѝ характеристики, формите и начините ѝ на представяне;
  • информационните процеси като композиция на основните информационни дейности, както и методите и средствата за автоматизирането им.

Информатиката произлиза от и е тясно свързана с математиката, лингвистиката, електронното инженерство и други науки. През последната третина на XX век информатиката се утвърждава като самостоятелна дисциплина, разработваща собствени методи и терминология.

Използването на компютри при обработката на информация води до обособяване на раздела компютърна информатика.

Компютърни науки[редактиране | edit source]

В англоезичните страни информатиката се нарича computer science (компютърни науки) - официално термин informatics няма, въпреки че се използва, например в името на Международната олимпиада по информатика - International Olympiad in Informatics [1]. Твърди се[кой го твърди?], че Едсхер Дейкстра е казал по този повод "Информатиката е толкова за компютри, колкото астрономията е за телескопи." Думи със сходен корен се ползват в болшинството европейско-континентални езици. Например Informatik на немски, informatique на френски, informatica на други романски.

В практиката по света има разлика в учебните програми по информатика и компютърни науки. В университети в САЩ, които имат специалност "informatics", тя обхваща и човешката страна в ползването на компютри. Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет, въвеждайки класификация на ACM, създават специалност "компютърни науки", с по-специфичен фокус върху изчислителните възможности на компютърните системи.

Свързани теми[редактиране | edit source]

Математически основи[редактиране | edit source]

Подобласти на информатиката[редактиране | edit source]

Основи на информатиката
Софтуер
Хардуер
Данни
Приложения

Пионери в информатиката[редактиране | edit source]