Кутригури

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Кутригурите (Kutrigoroi) са група прабългарски племена от хунски произход,[1][2][3][4][5][6][7] [8][9][10][11] обитаващи през 5-7 век степната зона северно от Черно море и западно от река Дон. Те са родствени с утигурите, живеещи на изток от тази река.

Кутригурите са споменати често в късноантичните източници от 6 век, така при Псевдо Захария (Pseudo-Zacharias или в Църковната история на Захария Митиленски), Прокопий Кесарийски [12], Агатий [13] и Менандер Протектор.

Прокопий цитира легендарен разказ, според който кутригури и утигури първоначално живеели в една държава. Вероятно през първата половина на 5 век те нападат готите на запад от Дон и ги изтласкват от Черноморска Скития. Кутригурите се установяват в новозавладените земи, а утигурите се връщат източно от реката.

Първите по-надеждни сведения за кутригурите са от 482, когато те сключват съюз с император Зенон срещу нападналите Източната Римска империя остготи.

От 493 нататък кутригурите водят многократни войни срещу Империята, като достигат до Илирия, Тесалия и Константинопол. Те участват и в походите на разбунтувалия с пълководец Виталиан (514-515 и 518-520). Контактите между Империята и кутригурите са разнопосочни — през 528 хан Грод приема християнството и се опитва да го наложи на сънародниците си, но без успех. Войните продължават до 540, когато настъпва известно затишие.

През 550 г. гепидите молят кутригурите за помощ в боевете против лангобардите. По това време те влизат в контакт с Източноримската империя. Въпреки че получават от императора в Константинопол годишни пари, те нахлуват често в източноримската територия; от друга страна кутригурите служат също в източноримската войска, например един Синион (Sinnion) се бие като офицер при Велизарий (505–565).

През 551 кутригурите отново нападат териториите на Империята. Византийците се споразумяват с хана на утигурите Сандилх, който напада незащитената територия на кутригурите и им нанася тежко поражение, а част от победените кутригури се заселват в Тракия. През 558 кутригурският хан Заверган предприема нов поход към Константинопол, но се оттегля срещу паричен откуп. Междувременно хан Сандилх отново напада земите на кутригурите и през следващите години сблъсъците между кутригури и утигури продължават.

Менандер Протектор е описал времето на пристигането на кутригурите в Тракия по времето на Юстиниан I през 558 г.

Около 558 северно от Каспийско море се появяват аварите и сключват съюз с Източната Римска империя срещу аланите. Преследвани от тюркския военачалник Истеми, те продължават да се придвижват на запад и в средата на 60-те години подчиняват кутригурите. Голяма част от тях се преселват заедно с аварите към Панония и част от земите им са заети от славянското племе анти. В началото на 7 век останалите в Черноморска Скития кутригури, известни вече под името "котраги", са включени във Велика България на хан Кубрат. Към края на 7 век кутригурите от Панония под водачеството на хан Кубер мигрират към Балканите. Преди това правят бунт в Аварския хаганат. В похода си към Византия през 680 г. достигат до Солун. Сключват мирно споразумение с Византия и се заселва там, където е Керамисийското поле (Битолско поле). В началото на IX век тези земи са включени в състава на България.[14]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. "The Huns, Rome and the Birth of Europe", Hyun Jin Kim, p. 141, :"Utigurs, Kutrigurs and Onogurs were in all likelihood identical with the Bulgars", p. 256 :" Thus in our sources the names Kutrigur, Bulgar and Hun are used interchangeably and refer in all probability not to separate groups but one group." https://books.google.hr/books?id=jCpncXFzoFgC&q=utigurs#v=onepage&q=Kutrigurs&f=false
 2. The Age of Justinian, J. A. S. Evans, page 340, https://books.google.bg/books?id=jjSDAgAAQBAJ&pg=PA255&dq=kutrigurs&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=kutrigur&f=false
 3. Scythia minor, Mihail Zahariade, pages 32-33, https://books.google.bg/books?id=29FoAAAAMAAJ&q=kutrigurs&dq=kutrigurs&hl=en&sa=X&redir_esc=y
 4. "The Empire of the Steppes", René Grousset, page 79: " Other Hun clans survived north of the Black Sea in two hordes : the Kutrigur Huns, who led a nomadic life northwest of the of Azov and the Ututgur or Utrigur Huns, whose haunts were by the mouth of the Don." https://books.google.hr/books?id=CHzGvqRbV_IC&pg=PA79&dq=kutrigur&hl=en&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBmoVChMIvfOPuuqTyQIVxQcsCh1bWwlR#v=onepage&q=kutrigur&f=false
 5. "The Byzantine Empire", Donald MacGillivray Nicol, King's College, University of London, http://history-world.org/Byzantines.htm
 6. Great Walls and Linear Barriers, Peter Spring, page 199:"In the Huns split into The Onogurs, Utigurs and Kotrigurs", https://books.google.hr/books?id=OfmxBgAAQBAJ&pg=PA199&dq=utigurs&hl=en&sa=X&ved=0CCEQ6AEwATgoahUKEwia2MPL75zHAhVEhywKHcRYDHg#v=onepage&q=utigurs&f=false
 7. "Catastrophe: An Investigation into the Origins of the Modern World", David Keys, "...a barberian people, the Kutrigur Huns...", https://books.google.bg/books?id=wpGN4ekwHgYC&pg=PT51&dq=kutrigurs&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kutrigur&f=false
 8. "Early Medieval Europe", Roger Collins, page 206 :"...Utigur and Kutrigur Bulgars...", https://books.google.bg/books?id=ZukcBQAAQBAJ&pg=PA206&dq=kutrigur&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kutrigur&f=false
 9. "Encyclopedia of the Byzantine Empire", Jennifer Lawler, page 298: "In 551, the Kutrigur Bulgars raided the Balkans"
 10. "A History of Byzantium", Timothy E. Gregory, p. 151 :"in 559 the Kutrigur Huns crossed the Danube and pressed as far south as Thermopylae in Greece", https://books.google.bg/books?id=gXCl9P0vKS4C&pg=PA151&dq=kutrigur&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kutrigur&f=fals
 11. "The New Encyclopædia Britannica", p. 383 "After the Kutrigur Bulgar attack ...", https://books.google.bg/books?id=oEguAAAAMAAJ&q=kutrigur&dq=kutrigur&hl=en&sa=X&redir_esc=y
 12. Прокопий, Historien, 8, 5. 18f
 13. Агатий, Historien, 5, 13ff.
 14. Златарски, Васил. История на Българската държава през Средните векове, т.1, ч.1. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 1994, [1918]. ISBN 954-430-298-0.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]