Готи

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Готите в илюстрацията от книгата „Young Folks' History of Rome“
Вестготска фибула от Пиренейския полуостров, 6 век

Готите (на готски език: Gut-þiuda, на нордически език: Gutar/Gotar, на немски: Goten; на латински: Gothi; на гръцки: Γότθοι, Gótthoi) [1] се считат за източно германски народ, който в навечерието на нашата ера обитава долното течение на река Висла. Предполага се че името им произлиза от готската дума giutan („лея“) или gutans („излят“) и може да се тълкува като „чучур“. Във втората половина на 2 век част от готите се преселват на югоизток към Черно море. [2]След първоначални сблъсъци с Римската империя в Югоизточна Европа към края на 3 век (Велико преселение на народите) се стига до разделянето им на две групи – източна (гревтунги) и западна (тервинги). От тези две групи по-късно се образуват народите на остроготите и везиготите. От края на 4 век основната част от тези две групи се преселва на запад към Апенинския полуостров, Южна Галия и Пиренейския полуостров.

История[редактиране | редактиране на кода]

Произход на готите[редактиране | редактиране на кода]

Съществуват различни теории за произхода на готите:

Водещата теория е, че те са германски племена. Според родения в Тракия главен готски историк Йорданес прародителите на готите, произлизат от Скандинавския полуостров, остров "Скандза". Около 1490 пр.н.е. се преселват около устието на Висла, а около 1000 пр.н.е. - в Скития северно от Дунава, (наречена от римляните Дакия 11 века по-късно) и части от Мизия и Мала Азия. Съществува хипотеза за скитския произход на готите.

В басейна на Висла[редактиране | редактиране на кода]

В Северното Причерноморие[редактиране | редактиране на кода]

Подразделения[редактиране | редактиране на кода]

В поселенията си северно от Дунав вестготите са известни под името „тервинги“ или „везиготи“ („визиготи“; лат.: Vesigothi, Visigothi). „Тервинги“ означава „хора от гората“ (triu е „дърво“ на готски). „Вези-“ пък е хвалебствено самоопределение, което може да се преведе със „знатен“. Остготите по това време са наричани „гревтунги“ (по-често преди нападението на хуните през 375 година) и „остроготи“. „Гревтунги“ се превежда като „хора от степите“ или „хора от брега“.

„Остроготи“ е самоназвание, което според Хервиг Волфрам означава „готи на изгряващото слънце“. През 5 век Касиодор, римлянин, близък до остготския крал Теодорих Велики, преиначава имената „везиготи“ и „остроготи“ на „вестготи“ и „остготи“. Гепидите, които се присъединяват към готските поход на юг, са най-вероятно отделен народ, а не трета съставна част на готите, както ги определя Касиодор. Те остават да живеят в близост до Карпатите и имат второстепенно политическо значение

През 2-3 век вестготите обитават областите на север от Дунав, а остготите - около устието на Днепър и Крим, като границата между двете групи преминава по река Днестър. Вестоготите изграждат монархия, управлявана от олигархия на множество малки крале. При остготите се налага фамилията на Амалите. Надеждни исторически сведения за Амалите от преди 4 век не са запазени, а древното родословно дърво, съставено от Йорданес вероятно е измислено.

Походи южно от Дунава[редактиране | редактиране на кода]

Император Максимин Тракиеца

След смъртта на император Максимин Тракиеца (* 172/173 - † 238), роден в Долна Мизия, готите и техните съюзници се активизират на юг от Дунава и принуждават Римската империя да им заплаща годишен данък.

През 238 г. те превземат гр. Истрия в Добруджа. През 251 г. три военни колони, водени от готския княз Книва, идващи от Дакия, преминават Дунава в посока гр. Ескус (Гиген) и оперират в Мизия, Тракия и Илирия. Град Никополис ад Иструм (с. Никюп) е обсаден, а гр. Филипопол (Пловдив) е превзет и оплячкосан. Римските войски са разбити най-напред при Берое и след това на 1-ви юли 251 г. в блатата край Абритус (Разград), като в сражението загива роденият край гр. Сирмиум (Срем, Сремска Митровица) в Долна Панония Император Деций (Деций Траян, * 201 - † 251) и синът му и съимператор от 251 г. Херений Етруск (* ок.201 - † 251, ). През 254 г. готите достигат до гр. Солун, а през 255 г. източното Черноморие, от 257 г. преминават Босфора и превземат редица градове в Мала Азия, през 268 г. готите и техните съюзници пресичат Дарданелите, пристигат в Пелопонес, с кораби навлизат дълбоко в Бяло море (Егейско море).

Император Клавдий II Готски (* 213 - † 270), тракоилириец, роден в гр. Сирмиум или в Дардания (част от Горна Мизия), успял да победи готите през 269 г. в две големи битки, едната от които се е състояла на границата между днешните Южна България и Гърция, а другата - при гр. Ниш, Илирия. Тези успехи донесли на императора присъдената за първи път триумфална титла Gothicus (Готски), титла, която се счита за най-старото свидетелство за името готи.

Разширявайки успеха на Клавдий II, мизиецът от селски произход император Аврелиан (* 214 - † 275) нанася през 272 г. решително поражение на готите северно от Дунава, вероятно в днешната Мунтения. Императорът обаче изоставил по съображения за сигурност Траянова Дакия и така освободил за готските, вандалските и сарматските народи тази важна територия за експанзия. С изоставянето на единствената римска провинция северно от Дунав се изтеглили и военните сили и администрацията. Местното романизирано население останало в тези земи и романизирало новите си господари. Известно е напр., че още през 257 г. предците на готския епископ св. Урфил (* ок.311 - † 383, Улфила, Вулфила) били отвлечени от малоазийската област Кападокия при един набег на готите и закарани в земите северно от Дунав. Така в тях дошли християни, които, “направили господарите си свои братя (во Христа)”.

Около 290 г., по времето на роденият в Далмация Диоклетиан (* ок.240 - † 316), от 284 г. Император, от 286 г. въвежда Тетрархията и става Император на източните римски провинции, респ. след приключването на кризата в Римската империя при управлението на т.н. „войнишки императори“, военната ситуация около Дунава за известно време се успокоява. Счита се, че в този период започва разделянето на готите.

Западните готи, известни в историята още като вестготи, са населявали предимно територии около и северно от Дунава, респ. Дакия, Мизия, Добруджа (Малка Скития), Причерноморието и по-късно Тракия и Македония.

Източните готи, известни в историята още като остготи, са населявали предимно територии в днешна Украйна и по-късно Мизия, Тракия и Илирия, а остатъци от тях - около устието на р. Днепър и Крим.

Преселване на запад[редактиране | редактиране на кода]

Маджари Хървати Великоморавия Държава на Само Прабългари Оногури Авари Хуни Викингска епоха Англо-саксонска Англия Ал-Андалус Вестготско кралство Вандали Готи Лангобарди Равенски екзархат Каролинги Меровинги Кубрат Теодорих Беда Достопочтени Григорий I Атила Константин Велики Карл Велики Валентиниан III Тетрархия Велико преселение на народите

Вестготи[редактиране | редактиране на кода]

За първи път в историческите сведения, Вестготите се появяват като отделен народ в средата на III век, когато завладяват Дакия. По-късно в 268 година Вестготите атакуват римската империя и се настаняват на Балканския полуостров, но в следващите три години биват отблъснати отново на север от Дунав чрез серии от военни действия, водени срещу тях от римските императори Клавдий II и Аврелий.

Остготи[редактиране | редактиране на кода]

До нападението на българите остготите заемали обширни територии в днешна Украйна. Установено е, че през 257 г. остготите били на п-в Крим. Столица им е гр. Дори, известен с каменните си сгради и улични настилки.

За разлика от вестготите, които били предимно пехотинци, остготите били известни и с кавалерията си.

Кримски готи[редактиране | редактиране на кода]

Християнството на готите[редактиране | редактиране на кода]

Император Галерий

През 303 г. започнали последните и най-големи гонения на християните в Римската империя. Значителен брой християни от местното население намерили убежище на север от Дунава. Главният подбудител, особено свиреп в действията си, бил Галерий (* ок.250 - † 311), който от 293 г. станал Цезар на Диоклециан, а след оставката на последния през 305 г. - Император на Изтока. Император на Запада бил роденият в гр. Срем в Панония Максимиан Херкула (* ок.240 - † 310), а негов Цезар бил роденият в Илирия Констанций I Хлор ("Бледият", "Зеленият", * ок.250 - † 306, от 305 г. Император на Запада), баща на Константин Велики. През 311 г. Галерий издал Никомедския едикт за толерантност спрямо християните.

Св. Урфил от Мизия[редактиране | редактиране на кода]

След окончателното узаконяване на християнството през 313 г. от император Константин Велики с Миланския едикт за толерантност, се ускорява християнизацията на визиготите, в която съществена роля играе св. Урфил (Oὺρφὶλας), епископ на гр. Никополис ад Иструм (с.Никюп), Великотърновско, този „съвременний Мойсей“ в тяхната „обетована земя“ Мизия, както е наречен в "Църковната история" на Филосторгий и от Патриарх Фотий. Както те, така и Йордан, Сократ Схоластик (* ок.380 - † ок.440) и Созомен (* ок.400 - † 450) оставят за него един образ на високообразован апостол и просветител от внушителен мащаб, подобен на този на Светите братя Константин Философ (Кирил) и Методий половин хилядолетие по-късно. Пространно негово житиеописание е оставил Доростолският (Силистренският) епископ Авксентий, негов ученик и приемник, известно от изложението на епископ Максимин (* ок.360 - † сл.427). Негов учител е Херсонският епископ Теофил, участвал в Първия вселенски събор в гр. Никея (Никейски събор), ползвал е еднакво добре готски, гръцки и латински език. Урфил е хиротонисан през 340/341 г. за християнски готски епископ в Гетия [3] и приемник на починалия първи техен архиерей Теофил от Цариградския патриарх св. Евсевий Никомидийски (покръстителят на Константин Велики), виден представител на арианството и съученик на Александрийския свещеник Арий (* ок.250 - † 336), презвитер в гр. Александрия, т.е., когато партията на арианите е най-силна в Империята (337-361 г.) 11.

Готският превод на Библията[редактиране | редактиране на кода]

Св. епископ Вулфила (Урфил), създава (след 350 г.), по поръчение на император Констанций II, на територията на днешна Северна България първия превод на Библията на говорим готски език, преди още Библията да е преведена на латински език, но без последните 4 глави - "Царствата" ("Макавеите"), „да не би готите да се почувствали насърчени да воюват, както най-често правели съдиите и царете израилеви!“ (Филосторг).

През 4 век всички римски императори и епископи в Константинопол в по-голяма или по-малка степен са радикални Ариани, не на последно място заради тракийския, илирийския или панонския си етнически произход. Съвсем логично тази християнска вяра в нейния "полуариански" вариант е господстваща по-късно и в Тулузкото кралство, de:Толедското кралство и Равенското кралство на тракийските вестготи (визиготи) и остроготи във Франция, Испания и Италия до края на 6-ти век, в Лангобардското кралство до 7-ми век 13.

През 381 г. обаче Вторият вселенски събор в Константинопол отлъчва от „православната“ църква цялата църковна организация в префектура Илирик и провинциите Тракия (Северозападна Тракия), Малка Скития (Добруджа), Мизия (Долна и Горна Мизия) и Хемимонтус (Североизточна Тракия) в централния и северния Балкански полуостров, които от тогава до признаването на тяхната самостоятелна църква в 535 г. от св. император Юстиниан I Велики (* ок. 482 - † 565) са обявени за еретически. На този събор е отлъчен от църквата и св. Урфил, като неговото учение се обявява за еретическо, книгите му са забранени и повечето от тях се изгарят, но останалите продължават да се ползват за богослужението още много векове от населението в българските земи 8. Опитът по-късно за компромис чрез добавката "filioque" (Вярвам в Светия Дух, Господ и животворящ; Който произхожда от Отца и Сина.) отново доведе до разцепление между източната и западната християнски църкви.

Готската "Червена базилика" от 5 век край Перущица

Северна България е земята, където са положени основите и са утвърждавани както българското християнство и литература, така и германското християнство и литература. Във всеки случай визиготите от Мизия са били тези, които докъм 395 г. са създали базата, от която започва успешната мисия във вътрешногерманските земи. В началото били достигнати само другите “готски народи” - остроготите, гепидите и вандалите, а след това по-голямата част от тогавашната Germania.

Известни с дейността си сред готите са такива големи готски, респ. скитски християнски просветители и писатели като св. епископ Никета Ремезиански (* 353 - † ок.431), св. епископ en:Павлин Нолански (* 353 - † 431), св. епископ Йероним и др., учени и писатели като Етикус Иструс philosophus cosmographus, en:Йоан Макзенциус, en:Леонций Схоластик (* 485 - † 543, "първият схоластик"), Ахил, Мавриций, Дионисий Мали (създателят на летоброенето по новата ера) и др.

Наследството на готите[редактиране | редактиране на кода]

Основна статия: Културно и историческо наследство на готите

След изселването на основната част от готите на запад, друга част вероятно остава на Балканите и се влива в българската народност. В подкрепа на наличието на готи при навлизането на българите на Балканите говорят археологическите находки от с. Хан Крум.

Хронология на битките на готите[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. "Gothic people". Only attested as dat. sg. Gut-þiudai. See W. Ph. Lehmann, A Gothic etymological dictionary (1986), 163–164 (s.v. Gut-þiuda)
 2. Rudolf Much: Ostgoten. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA), Bd. 3, 1. Aufl. Straßburg 1915–16, S. 389, § 10 f.
 3. Philostorgius II, 5

Литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Goten. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). Diverse Verfasser. Bd 12. Walter de Gruyter, Berlin-New York 1998, S. 402–443, ISBN 3-11-016227-X
 • Frank M. Ausbüttel: Theoderich der Große (Gestalten der Antike). WBG, Darmstadt 2012.
 • Sam Barnish, Federico Marazzi (Hrsg.): The Ostrogoths from the Migration Period to the Sixth Century. London 2007.
 • Volker Bierbrauer: Archäologie und Geschichte der Goten vom 1.-7. Jahrhundert. In: Frühmittelalterliche Studien. Bd 28. de Gruyter, Berlin 1994, S. 51–171, ISSN 0071-9706
 • Thomas S. Burns: A History of the Ostrogoths. Bloomington 1984.
 • Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth. Museum Tusculanum Press, Kopenhagen 2002, ISBN 87-7289-710-4.
 • Dietrich Claude: Geschichte der Westgoten. Kohlhammer, Stuttgart 1970.
 • Roger Collins: Visigothic Spain, 409–711. Blackwell, Oxford u.a. 2004, ISBN 0-631-18185-7.
 • Christoph Eger: Westgotische Gräberfelder auf der Iberischen Halbinsel als historische Quelle: Probleme der ethnischen Deutung. In: Cum grano salis. Likias, Friedberg 2005, S. 165–181, ISBN 3-9807628-5-8
 • Wolfgang Giese: Die Goten. Kohlhammer-Urban Taschenbücher, Stuttgart 2004, ISBN 3-17-017670-6
 • Peter J. Heather: Goths and Romans 332–489. Clarendon Press, Oxford 1991, 1994, ISBN 0-19-820535-X
 • Peter J. Heather: The Goths (The Peoples of Europe). Blackwell, Oxford 1996, 1998, ISBN 0-631-20932-8
 • Karl Helm: Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 2 Teil 1. Carl Winter, Heidelberg 1937.
 • Gerd Kampers: Geschichte der Westgoten. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2008, ISBN 978-3-506-76517-8.
 • Michael Kulikowski: Rome's gothic wars: from the third century to Alaric. Cambridge Univ. Press, Cambridge u.a. 2007, ISBN 0-521-84633-1, Die Goten vor Rom. Theiss, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8062-2198-5
 • José Orlandis: Historia del Reino Visigodo Español. Ediciones Rialp, Madrid 1988 (ND 2003), ISBN 84-321-3469-4 (Toledanische Reich)
 • Ludwig Rübekeil: Suebica. Völkernamen und Ethnos. Institut für Sprachwissenschaft, Innsbruck 1992, ISBN 3-85124-623-3, S. 118-146. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 68).
 • Хервиг Волфрам: Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie, fünfte Aufl., C. H. Beck, München 2009, ISBN 3-406-33733-3
 • Хервиг Волфрам: Gotische Studien. Volk und Herrschaft im Frühen Mittelalter. Beck, München 2005, ISBN 3-406-52957-7.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]