Направо към съдържанието

Понятие за право

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Салически закон

Понятието за право се определя от различните философски и мирогледни възприятия в исторически и политически аспект на обществото. Няма универсална или легална дефиниция на правото.

Според Целз, „правото е изкуство за доброто и справедливостта“. Търсенето на единно, интегрално и всеобхващащо определение за правото продължава поради обстоятелството, че правото е достатъчно сложно, многоаспектно и многопластово социално явление, като е и израз на непрестанното развитие на правопознанието.

В исторически контекст за правопознанието възникват различни възгледи за това що е право и за същността на правото, които най-често традиционно се свеждат до следните основни групи:

  1. Естественоправни теории – виж естествено право;
  2. Позитивистки теории за правото (етатистки позитивизъм) - виж позитивно право;
  3. Идеалистични теории за правото – виж философия на правото (Хегел);
  4. Исторически теории за правото – виж Германска историческа школа;
  5. Социологически теории за правото – виж социология на правото;
  6. Психологически теории за правото – виж психологическо битие на правото;
  7. Реалистични теории за правото – виж правен реализъм;
  8. Феноменологични теории за правото – виж феноменология.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]