Направо към съдържанието

Якоруда (община)

Якоруда (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Благоевград
Площ339.28 km²
Население10 284 души
Адм. центърЯкоруда
Брой селища8
Сайтwww.yakoruda.bg
Управление
КметМехмед Вакльов
(ДПС; 2023)
Общ. съвет17 съветници
  • ДПС (14)
  • ГЕРБ (3)
Якоруда (община) в Общомедия

Община Якоруда се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на област Благоевград.

Географско положение, граници, големина

[редактиране | редактиране на кода]

Общината се намира в най-североизточната част на област Благоевград и с площта си от 339,276 km2 заема 10-о място от 14-те общини на областта, което съставлява 5,26% от площта на областта. Граничи с 5 други общини:

Релеф, води, климат

[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на общината е предимно средно- и високопланински, с големи разлики в надморските височини. По-голямата, северна и централна част на общината се заема от южните склонове на Източна Рила, като тук се издига най-високата ѝ точка – връх Манчо (2771 m). Тук в субалпийския и алпийския пояс, впечетляват високите върхове, циркусите и циркусните езера, най-голямо от които е езерото Грънчар. Южната, по-малка част на общината попада в най-северните разклонения на Велийшко-виденишкия дял на Западните Родопи с най-висока точка връх Велийца (1715 m), като тук преобладават заоблените била и дълбоко врязаните корита на реките. Между двете планини е разположена долината на река Места, по която има две малки долинни разширения в района на град Якоруда и село Юруково. Югозападно от последното в коритото на реката се намира най-ниската точка на общината – 813 m н.в.

Цялата територия на общината попада в най-горния водосборен басейн на река Места. Дължината ѝ на територията на общината е около 12 km. Основните ѝ притоци са реките: леви – Черна Места (лява съставяща), Конарска река и Гниле; десни – Бела Места (дясна съставяща), Грамадна река, Чесна, Джебра и Якорудищница.

Климатът на общината е преходно-континентален.

Население – 11 176, от които: християни – 3546, мюсюлмани – 8275.

Етнически състав (2011)

[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 10 731 100.00
Българи 3 364 31.35
Турци 4 120 38.39
Цигани 425 3.97
Други 198 1.85
Не се самоопределят 248 2.31
Не отговорили 2 376 22.14
Списък на населените места в община Якоруда, население и площ на замлищата им[2]
Населено място Население (2021 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население (2021 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Аврамово 699 5,284 Смолево 517 17,191 Иланско
Бел камен 487 10,962 Черна Места 403 3,055
Бунцево 473 13,089 Юруково 1156 16,744
Конарско 936 18,920 Якоруда 4910 254,031 4-то по големина з-ще в Б-я
ОБЩО 9581 339,276 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

[редактиране | редактиране на кода]
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува м. Софан дере на м. Софан дол;
  • МЗ № 1695/обн. 27.09.1937 г. – заличава м. Кара мандра поради изселване;
– заличава м. Софан дол поради изселване;
  • Указ № 24/обн. 09.02.1954 г. – признава н.м. Иланска (от с. Бабяк) за м. Иланска;
– признава н.м. Конарска (от с. Бабяк) за м. Конарска;
– признава н.м. Бел камен (от с. Бабяк) за м. Бел камен;
– признава н.м. Юрукова (от с. Бабяк) за м. Юрукова;
  • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – признава н.м. Аврамови колиби и махалите Планкова, Теберова и Хърльова (от с. Бабяк) за с. Аврамово;
– признава м. Бел камен за с. Бел камен;
– присъединява м. Иланска като квартал на с. Смолево;
– присъединява м. Конарска като квартал на с. Конарско;
– признава м. Конарска и н.м. Бикова, Кузьова, Камберова и Абдьовци (от гр. Якоруда) за с. Конарско;
– признава м. Иланска и н.м. Лешкова, Мърковшова и Бодева (от община Якоруда) за с. Иланско;
– признава м. Юрукова за с. Юруково;
  • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Якоруда за гр. Якоруда;
  • Указ № 1885/обн. 06.09.1974 г. – признава н.м. Бунцево (от с. Конарско) за с. Бунцево;
– признава н.м. Черна Места (от гр. Якоруда) за с. Черна Места;
  • Указ № 86/обн. 26 януари 1982 г. – преименува с. Иланско на с. Смолево

Транспорт, туризъм

[редактиране | редактиране на кода]

По долината на река Места, лявата я съставяща я река Черна Места и левият приток на последната река Дрещенец преминава участък от 26,3 km от трасето на теснолинейната жп линия Септември – Добринище (от km 67,9 до km 94,2).

През общината преминава 26,2 km от Републикански път II-84 – от km 59,7 до km 85,9.

В Източна Рила, на територията на общината са изградени и функционират туристическите хижи „Грънчар“, „Трещеник“ и „Христо Смирненски“, а в най-североизточната ѝ част, в близост да язовир „Белмекен“ е разположен спортния комплекс „Белмекен“.