Сатовча (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Сатовча (община)
Map of Satovcha municipality (Blagoevgrad Province).png
      
Герб
Общи данни
ОбластОбласт Благоевград
Площ332.59 km²
Население16 003 души
Адм. центърСатовча
Брой селища14
Сайтwww.satovcha.bg
Управление
КметАрбен Мименов
(ДПС)
Общ. съвет17 съветници
  • ДПС (5)
  • ГЕРБ (7)
  • За община Сатовча (4)
  • БСП (1)
Bulgaria Satovcha Municipality geographic map bg.svg
Сатовча (община) в Общомедия
Географска карта на община Сатовча

Община Сатовча се намира в Югозападна България, съставна община на област Благоевград.

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината заема крайната югоизточна част на област Благоевград. Административните ѝ граници са следните:

Площта на общината е 332,591 km2, която ѝ отрежда 11-о място в област Благоевград и съставлява 5,16% от цялата площ на областта. Административен център е село Сатовча. Общината включва още 13 други села, 9 от които са центрове на кметства: Вълкосел, Годешево, Туховища, Слащен, Кочан, Ваклиново, Фъргово, Осина и Плетена, а останалите 4 села са без свое кметство: Жижево, Крибул, Долен и Боголин.

Релеф, води[редактиране | редактиране на кода]

Преобладаващият релеф е планински и полупланински със средна надморска височина около 1000 m. Цялата община заема части от югозападните склонове на западнородопския рид Дъбраш с най-висока точка връх Бойчеви скали – 1731 m (виж приложената топографска карта). Най-ниската точка на общината е в коритото на река Места, на държавната ни граница, при навлизането на реката в гръцка територия – 407 m н.в.

Цялата територия на общината попада във водосборния басейн на река Места. Тя протичаща в най-южната част на общината, по границата с община Хаджидимово и Република Гърция и в община Сатовча получава само леви притоци – Чечка Бистрица, Селски дол, Дупекдере, Скендере, Бабински дол, Дупелски дол и други по-малки. Втора по значение река в общината е река Доспат (ляв приток на Места, на гръцка територия), която протича в югоизточната част, по границата с община Доспат и Република Гърция. Нейни основни притоци са Осинска и Кочанска река. Като цяло водните ресурси на общината са по-богати в северната ѝ част.

Климат[редактиране | редактиране на кода]

Климатът е преходно-средиземноморски с подчертано планинско влияние във високите части. Средната годишна температура е около 10 °C. През зимата се образуват температурни инверсии. Преобладават пролетно-летните и есенно-зимните валежи.

Флора[редактиране | редактиране на кода]

Горският фонд обхваща по-голямата част от общината – 187 983 дка. Той е богат на иглолистни (бор, смърч и др.) и широколистни (бук, дъб, бреза и др.) дървесни видове. В северната част на общината, в землището на село Плетена е разположен резерватът „Конски дол“, в който се опазват вековни букови и смърчови гори. Тук е и ДГС „Дикчан“ стопанисващо голяма част от горския фонд на общината.

Фауна[редактиране | редактиране на кода]

Географското местоположение, надморската височина, климатът, растителността и други природни фактори създават условия за живот на почти всички видове дивеч в България. Най-голямо разпространени по територията на общината заемат видовете заек, дива свиня, сърна, благороден елен, дива котка, лисица, белка, муфлон, глухар, златка, кафява мечка, вълк и мн. др.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Година Брой на населението
1999 19 495[1]
2005 18 997[1]
2011 15 444[1]
Религии в община Сатовча (2011)
Религиозна група процент
мюсюлмани
  
96.4%
християни
  
3.6%


Етноси в община Сатовча (2011)
Етническа група процент
българи
  
44.6%
турци
  
5.06%
цигани
  
1.6%
други и неопределени
  
44.6%

Броят на населението на община Сатовча, включва 14 села. Общият брой на населението е 19 495 души към 31 декември 1999 г., което е 5,2% от населението на област Благоевград. Демографските промени настъпили в последните години в България обуславят значителното намаление на населението което се свива на 15 444 д. през 2011 г.

Етническа група (2011):[2] българи: 7200 (46,6 %),
турци: 783 (5,06 %), цигани: 251 (1,6 %), други: 7200 (46,6 %)

Вероизповедания[редактиране | редактиране на кода]

Абсолютно мнозинство в населението на общината са мюсюлманите 96,4% населяващи всички села в общината, като в 12 от тях са единствена религиозна група. Християни в община Сатовча живеят в селата Сатовча и Долен, като в първото съставляват 1/3 от общото население, а във второто – 1/2.

Мюсюлманите разполагат с 18 религиозни храма на територията на общината, а християните – с 2 православни и 1 еванглелистка църква.

Численост[редактиране | редактиране на кода]

Население на община Сатовча по постоянен и настоящ адрес по ГРАО[8]
Година Постоянен адрес Настоящ адрес
1998 19474 18302
1999 19461 18256
2000 19366 18217
2001 19045 17787
2002 19093 17771
2003 19044 17666
2004 19029 17587
2005 19016 17520
2006 18998 17452
2007 18973 17399
2008 19015 17345
2009 19029 17153
2010 19019 16851
2011 18972 16578

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Списък на населените места в община Сатовча, население и площ на землищата им.[9]
Населено място Население (2011 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население (2011 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Боголин 418 5,344 Крибул 391 11,029 Крабул
Ваклиново 958 13,522 Марулево Осина 468 25,543
Вълкосел 2554 29,506 Плетена 1561 54,076
Годешево 844 11,456 Сатовча 1944 55,373
Долен 370 29,294 Слащен 1879 20,975
Жижево 291 14,668 Туховища 735 17,151
Кочан 2615 32,783 Фъргово 416 11,871
ОБЩО 15444 332,591 няма населени места без землища

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 36,9 km:

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]