Направо към съдържанието

Съединение (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вижте пояснителната страница за други значения на Съединение.

Община Съединение
      
Общи данни
ОбластПловдив
Площ297.99 km²
Население10 468 души
Адм. центърСъединение
Брой селища10
Сайтsaedinenie.bg
Управление
КметГеорги Руменов
(БЗНС; 2023)
Общ. съвет13 съветници
Община Съединение в Общомедия
Топографска карта на община Съединение.

Община Съединение се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив.

Географско положение, граници, големина

[редактиране | редактиране на кода]

Общината е разположена в западната част на област Пловдив. С площта си от 297,992 km2 заема 9-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 4,97% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

С изключение на крайните северозападни части където релефът е хълмист, в останалата част на общината той е равнинен. Територията ѝ попада в северните части на Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина и в крайните южни разклонения на Същинска Средна гора.

Над 95% от територията на община Съединение се заема от северните части на Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, с надморска височина между 200 и 350 m. Югоизточно от град Съединение, на границата с община Марица се намира най-ниската ѝ точка – 187 m н.в.

В крайния северозападен ъгъл на общината (землището на село Драгомир) попадат южните хълмисти части на Същинска Средна гора. На около 5 km, северозападно от селото, на границата с община Стрелча, се намира връх Генова могила 534,2 m – най-високата точка на общината.

През общината протичат две основни реки, леви притоци на МарицаПясъчник и Потока, които текат през нея със средните си течения. Река Пясъчник навлиза в общината като изтича от големия язовир Пясъчник, минава покрай селата Любен, Неделево, Церетелево и Голям чардак и източно от село Малък чардак напуска нейните предели. Река Потока идва от община Пазарджик, минава през общинския център и югоизточно от него навлиза в община Марица.

На река Пясъчник е изграден големия язовир Пясъчник, като в пределите на общината попада малка част от него. Водите му се използват за напояване на обширните земеделски земи в Пазарджишко-Пловдивското поле. Освен него на територията на община Съединение има изградени още множество микроязовири, водите на които също са включени в напоителните системи. По-големи от тях са: „Церетелево“, „Любен“, „Правище“ и др.

Община Съединение има преходно-континентален климат. Забелязва се известно различие в количеството на валежите в сравнение със съседните райони. Тук са измерени едни от най-ниските техни средногодишни суми за Южна България (495 л/м2). В този смисъл добре изразеното пролетно и лятно засушаване, както и високите температури определят района като по-неблагоприятен в климатично отношение. По данни на метеорологическата станция най-рано сняг е падал през втората половина на ноември и се е задържал най-късно до втората половина на март. Снежната покривка е общо взето, много тънка, а продължителността на снежния период е около 80 дни. Най-малка е тя през втората десетдневка на ноември и третата десетдневка на януари. Първият мраз в района настъпва средно към 27 октомври, а последният – към 9 април. Ето защо е налице доста продължителен вегетационен период на растенията без мраз, което осигурява отглеждането на голям брой култури.

На територията на община Съединение са се оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, слабо до средно оподзолени, ерозирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; канелено-горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчливо-глинести; алувиално-светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко песъчливо-глинести.

Чернозем-смолници са основните почви в общината като заемат над 80% от територията ѝ. Оподзолени канелено-горски почви са представени основно в крайните северозападни хълмисти части на общината, а алувиалните и алувиално-ливадните почви – около речните корита на реките Пясъчник и Потока и местните малки рекички.

Изглед към село Любен през 2012 г.

Общината се състои от 10 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:[1]

Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име) Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име)
Голям чардак 634 24,979 Български чардак Неделево 375 13,442 Насва кьой, Свети Наум
Драгомир 277 28,751 Яхларе Правище 359 24,120 Дорутлии, Малко Борисово
Любен 282 16,579 Кара Мустафаларе Съединение 5141 100,200 Голямо Конаре
Малък чардак 433 18,233 Турски чардак Царимир 1000 28,359 Даутларе
Найден Герово 490 19,643 Демирдишли Церетелево 319 23,686 Думанлии

Административно-териториални промени

[редактиране | редактиране на кода]
  • през 1878 г. – преименувано е с. Български чардак на с. Голям чардак от населението без административен акт;
– преименувано е с. Турски чардак на с. Малък чардак от населението без административен акт;
  • Указ № 36/обн. 08.02.1906 г. – преименува с. Кара Мустафаларе на с. Любен;
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Яхларе на с. Драгомир;
– преименува с. Дорутлии на с. Малко Борисово;
– преименува с. Демирдишлии на с. Найден Герово;
– преименува с. Насва кьой на с. Свети Наум;
– преименува с. Масатларе на с. Точиларци;
– преименува с. Даутларе на с. Царимир;
– преименува с. Думанлии на с. Церетелево;
  • МЗ № 1189/обн. 25.03.1947 г. – преименува с. Малко Борисово на с. Правище;
  • Указ № 334/обн. 13.07.1951 г. – преименува с. Свети Наум на с. Неделево;
  • Указ № 516/обн. 22.12.1962 г. – заличава с. Елешница поради изселване;
  • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – преименува с. Голямо Конаре на с. Съединение и го признава за гр. Съединение;
  • Указ № 1885/обн. 06.09.1974 г. – заличава с. Точиларци и го присъединява като квартал на гр. Съединение.
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[2]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 10 450 8678 183 787 14 20 768 100.00 83.04 1.75 7.53 0.13 0.19 7.34
Съединение 5661 4611 405 15 623 Съединение 81.45 7.15 0.26 11.00
Царимир 1143 1094 18 12 18 Царимир 95.17 1.57 1.04 1.57
Голям чардак 754 524 58 165 0 3 4 Голям чардак 69.49 7.69 21.88 0.00 0.39 0.53
Малък чардак 498 458 19 4 15 Малък чардак 91.96 3.81 0.80 3.01
Найден Герово 483 359 66 0 57 Найден Герово 74.32 13.66 0.00 11.80
Неделево 459 322 85 45 4 Неделево 70.15 18.51 9.80 0.87
Правище 418 384 20 0 13 Правище 91.86 4.78 0.00 3.11
Драгомир 360 355 0 0 4 Драгомир 98.61 0.00 0.00 1.11
Церетелево 352 319 0 9 0 0 24 Церетелево 90.62 0.00 2.55 0.00 0.00 2.55
Любен 322 252 0 61 3 0 6 Любен 78.26 0.00 18.94 0.93 0.00 1.86

През територията на общината, от югоизток на северозапад на протежение от 12,4 km преминава участък от трасето на жп линията ПловдивПанагюрище.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 45 km: