Направо към съдържанието

Идуронова киселина

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Идуронова киселина
Обща информация
Наименование по IUPAC L-idopyranuronic acid
Други имена L-Идуронова киселина,
D-идо-хексуронова киселина, ИдоA
Молекулна формула C6H10O7
SMILES ?
3D структура тук
Моларна маса 194.139 g/mol
Външен вид
CAS номер 3402-98-0
Свойства
Плътност и фаза
Разтворимост във вода
Точка на топене
Точка на кипене
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

L-Идуронова киселина (IdoA) е основния уронов компонент на глюкозамингликаните (GAG) дерматан сулфат и хепарин. Среща се и в хепаран сулфата, но тук е слабо застъпена, а основен компонент е нейният С5 епимер глюкуроновата киселина.

IdoA е хексопиранозен захарид. Повечето хексопиранози са стабилни в една от двете конформации „стол“ 1C4 или 4C1. L-идуронатът се различава и приема в разтвор три нискоенергетични конформации, между които се установява равновесие. Съществуват две конформации „стол“ – 1C4 и 4C1 както и допълнителна 2S0 конформация.

IdoA може да бъде модифицирана чрез добавянето на O-сулфатна група към С2 като се получава 2-O-сулфо-L-идуронова киселина (IdoA2S).

Когато участва в изграждането на олигозахарид доминират 1C4 и 2S0 конформациите (виж долу IdoA2S).