Приморско (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Община Приморско)
Jump to navigation Jump to search
Приморско (община)
Map of Primorsko municipality (Burgas Province).png
Общи данни
Област област Бургас
Площ 350.08 km²
Население 7 303 души
Адм. център Приморско
Брой селища 6
Управление
Кмет Димитър Германов
(ГЕРБ)
Общ. съвет 13 съветници
   ГЕРБ (9)
   Заедно за община Приморско (4)
Географска карта на община Приморско

Община Приморско се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Бургас.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината се намира в източната част на област Бургас. С площта си от 350,084 km2 заема последното 13-то място сред общини на областта, което съставлява 4,52% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води, климат[редактиране | редактиране на кода]

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на общината е преобладаващо ниско планински. Цялата община попада в най-северните разклонения на планината Странджа. Повече от половината от територията ѝ, в южната част се заема от северните склонове на странджански рид Босна с най-висока точка връх Живак (453 m), разположен в най-югозападната част на общината. Северната част се заема от южните разклонения на Медни рид с максимална височина връх Лободово кале (314 m). На североизток, на полуостров Маслен нос се издига ниския рид Китка (Узунджа баир) с връх Китка (215 m). По долините на реките има малки долинни разширения, най-голямо от които е това по долното течение на Дяволска река, западно от град Приморско.

Води[редактиране | редактиране на кода]

Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. През нея частично или изцяло протичат три по-големи реки, които директно се вливат в Черно море. В северна част преминава средното и долно течение на река Ропотамо. От югозапад на североизток, а след село Ясна поляна – на изток през общината преминава цялото течение на Дяволска река. В най-югоизточната част на общината, южно от град Китен преминава най-долното течение на Китенска река (Караагач) и най-големият ѝ приток (ляв) Узунчаирска река. На Дяволска река, над село Ясна поляна е изграден големия язовир Ясна поляна, водите на който се използват предимно за водоснабдяване на цялото ни Южно Черноморие. Друг по-голям язовир е „Веселие“, разположен на един малък ляв приток на Ропотамо, югоизточно от село Веселие. Северозападно от устието на Ропотамо се намира блатото Аркутино, а северно и югозападно от Приморско – блатото Стомопло и Дяволското блато, като и трите блата са важни орнитологични места.

По крайбрежието на заливите Стомопло (на север от Приморско) и Дяволския (между Приморско и Китен) се простират обширни плажни ивици.

Климат[редактиране | редактиране на кода]

Климатът на общината се формира под континенталното влияние от север и запад, черноморското от изток и средиземноморското от юг. Други важни фактори, за формирането на изключително благоприятните климатични условия са ниската надморска височина и високата залесеност на Странджа планина. Климатът на общината е умерено континентален с подчертано черноморско и средиземноморско влияние, характерен с мека и къса зима и продължителни и прохладно лято. При надморска височина средно от 16 – 40 m, атмосферното налягане се движи от 712 до 783 mm. Средната температура за територията на общината през последните 10 години е 13,4 °С, а годишната амплитуда в района е една от най-ниските в страната – 19 °С.

Валежите имат есенно – зимен максимум и летен минимум, като годишната им стойност е 500 l/m2. Снежната покривка е краткотрайна със средна продължителност 15 – 17 дни и дебелина 5 – 10 cm. От месец май до месец октомври има слънцегреене с продължителност 1700 слънчеви часа.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Население на община Приморско през годините, според данни на НСИ:[1]

Година Население
2010 7 144
2011 6 082
2012 6 052
2013 6 030

Раждаемост, смъртност и естествен прираст[редактиране | редактиране на кода]

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:[1]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Раждаемост 79 69 60 70 66 62 67
Смъртност 97 98 90 112 103 116 101
Естествен прираст -18 -29 -30 -42 -37 -54 -34

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ (средно на 1000 души, в ‰):[1]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Раждаемост 11,3 9,6 8,4 11,5 10,9 10,3
Смъртност 13,9 13,7 12,6 18,4 17  19,2
Естествен прираст -2,6 -4  -4,2 -6,9 -6,1 -9 

Етнически състав[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[2]

Численост Дял (в %)
Общо 6 064 100,00
Българи 4 268 70,38
Цигани 577 9,51
Турци 84 1,38
Други 37 0,61
Не се самоопределят 37 0,61
Не отговорили 1 061 17,49

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 6 населени места с общо население 6 064 жители (01.02.11 г.)[3].

Списък на населените места в община Приморско, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Веселие 550 61,054 Саръ Муса (до 1934 г.), Веселия от 1934 г. до 1956 г.) Писменово 142 84,101 Узун чаир (до 1922 г.)
Китен 958 17,003 Урдовиза (до 1937 г.) Приморско 2965 69,415 Кюприя (до 1934 г.)
Ново Паничарево 765 92,974 Ясна поляна 684 55,537 Алан кайряк (до 1934 г.)
ОБЩО 6064 350,084 няма населени места без землища

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

  • Писмо № 367 на МВР от 20.01.1922 г. – признава н.м. Узун чаир за с. Писменово;
  • Писмо № 7365 на МВР от 15.06.1932 г. – признава н.м. Урдовиза за с. Урдовиза;
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Саръ Муса на с. Веселия;
– преименува с. Кюприя на с. Приморско;
– преименува с. Алан кайряк на с. Ясна поляна;
  • МЗ № 1689/обн. 27.09.1937 г. – преименува с. Урдовиза на с. Китен;
  • МЗ № 1695/обн. 27.09.1937 г. – заличава изселената през 1921 г. м. Ченгер;
  • през 1956 г. – осъвременено е името на с. Веселия на с. Веселие без административен акт;
  • Указ № 2190/обн. ДВ бр.83/20.10.1981 г. – признава с. Приморско за гр. Приморско;
– присъединява с. Китен като квартал на гр. Приморско;
- отделя гр. Приморско и неговото землище от община Царево и го присъединява към новообразуваната община Приморско;
- отделя селата Ново Паничарево и Ясна поляна и техните землища от община Созопол и ги присъединява към новообразуваната община Приморско;
- отделя с. Писменово и неговото землище от община Царево и го присъединява към новообразуваната община Приморско;
  • Указ № 102/обн. 17.04.2001 г. - отделя с. Китен и неговото землище от община Царево и го присъединява към новообразуваната община Приморско;
  • Указ № 127/обн. 24.04.2002 г. - отделя с. Веселие и неговото землище от община Созопол и го присъединява към новообразуваната община Приморско
  • Реш. МС № 557/обн. 21.06.2005 г. – признава с. Китен за гр. Китен;

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 45,9 km:

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Галерия[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]