Руен (Област Бургас)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Емблема за пояснителна страница За другото българско село вижте Руен (Област Пловдив).

Руен
Общи данни
Население 2 641 (ГРАО, 2015-03-15)*
Землище 25,877 km²
Надм. височина 150 m
Пощ. код 8540
Тел. код 05944
МПС код А
ЕКАТТЕ 63224
Администрация
Държава България
Област Бургас
Община
   - кмет
Руен
Исмаил Осман
(ДПС)

Руен е село в Югоизточна България. То е административен център на община Руен, Област Бургас.

География[редактиране | редактиране на кода]

Община Руен е разположена в северозападната част на област Бургас върху площ от 689,9 кв. км. Граничи с общините Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Смядово, Дългопол и Долни чифлик. Общината е съставена от 42 населени места(29 484 жители), от които най-големи са общинският център с. Руен (2 360 души), Люляково, Планиница и Трънак. Две от населените места (Дюля и Китка) са без постоянно население.

Релефът е планински и равнинен, като в границите на общината попадат части от южните склонове на Източна Стара планина, долината на р. Луда Камчия и р. Хаджийска. Средната надморска височина е 302м.

Климатът е умереноконтинентален с преобладаващо черноморско влияние в източната част на общината. Средните годишни температури варират от 8°C във високопланинските части до 11°C по долината на р.Луда Камчия. Средната температура през м.януари е около 1°C, а през м. юли - 24-26 °C. Зимата е сравнително мека поради близостта до морето, пролетта - хладна, лятото е горещо с голям брой слънчеви дни, а есента е продължителна и топла.

Най-разпространени са канелените горски почви, а северните части от територията са заети от излужени и сиви горски почви. Канелените и планинските горски почви са водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните процеси са засилени.

По поречията на реките има планинско-ливадни и алувиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически култури.

Водните ресурси на общината се формират от р. Луда Камчия, р. Хаджийска и 15 микроязовира и водоема с местно значение, които представляват ресурс за развитие на поливно земеделие и възстановяване на хидромелиоративната система. Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси.

Община Руен е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Южно от общинския център с. Руен е разположено голямо находище на глина за строителна керамика, кариери за добив на камък за строителството и варовик функционират край с. Добромир.

Защитените територии са представени от природните забележителности:

  • “Костенурката” (площ 0,1 ха, скално образувание);
  • “Свинската глава” (площ 0,5 ха, скално образувание);
  • “Професора” (площ 5,0 ха, скално образувание);
  • “Трите цера” (площ 1,5 ха, естествено находище на червен божур).

Население[редактиране | редактиране на кода]

По данни от общинска администрация Руен населението по настоящ адрес в общината към 3 февруари 2007 г. е 29 427 души, а гъстотата на населението е 43,4 души на кв. км., което е значително под средното за страната (70,3 души на кв. км).

Коефициентът на възрастова зависимост за общината (45,4) и е по-нисък от средната стойност на показателя страната (46,2), а участието на двата компонента (лица под 15 г. и лица над 65 г.) е с минимален превес на лицата в над трудоспособна възраст. През периода 1999-2002 г. се наблюдава благоприятна промяна в стойността на показателя, като за сравнение през 1999 г. коефициентът на възрастова зависимост е бил по-висок от средното за страната (49,3 срещу 47,2).

Възрастовата структура на населението в община Руен е благоприятна за демографското развитие като в под трудоспособна възраст са 6077 души (21,29%), в трудоспособна възраст са 16693 души (61,97%), а в над трудоспособна възраст са 4780 души (16,74%).

Етническият състав на населението е: турски етнос 85%, български етнос 7%, цигани 8%, като общината се нарежда на трето място в страната по концентрация на население от турския етнос. циганското население е концентрирано в селата Руен, Вресово, Дъскотна, Ръжица, Ябълчево. Циганите живеят в компактни групи от 200 - 400 души, като при тях процесите на десоциализация са засилени поради трайното отпадане от пазара на труда и високото равнище на безработица. Население на община Руен по постоянен адрес в по-големите населени места.

Обществени институции[редактиране | редактиране на кода]

Районно управление на полицията е по-известно с корумпираните си полицаи. Те винаги са готови да скрият случай с техен човек срещу определената сума.

Спорт[редактиране | редактиране на кода]

Мазни борби в Руен

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]