Община Руен

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Община Руен
Map of Ruen municipality (Burgas Province).png
Общи данни
Област Област Бургас
Площ 689.94 km²
Население 28 834 души
Адм. център Руен
Брой селища 41
Управление
Кмет Исмаил Осман
(ДПС)
Общ. съвет 29 съветници
   ДПС (22)
   Независима коалиция за Община Руен (4)
   ГЕРБ (2)
   РБ (1)

Община Руен се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 41 населени места с общо население 29 101 жители (01.02.11 г.)

Населени места в община Руен:

География[редактиране | редактиране на кода]

Община Руен е разположена в северозападната част на област Бургас върху площ от 689,9 кв. км. Граничи с общините Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Смядово, Дългопол и Долни чифлик. Общината е съставена от 42 населени места(29 484 жители), от които най-големи са общинският център с. Руен (2 360 души), Люляково, Планиница и Трънак. Две от населените места (Дюля и Китка) са без постоянно население.

Релефът е планински и равнинен, като в границите на общината попадат части от южните склонове на Източна Стара планина, долината на р. Луда Камчия и р. Хаджийска. Средната надморска височина е 302м.

Климатът е умереноконтинентален с преобладаващо черноморско влияние в източната част на общината. Средните годишни температури варират от 8°C във високопланинските части до 11°C по долината на р.Луда Камчия. Средната температура през м.януари е около 1°C, а през м. юли - 24-26 °C. Зимата е сравнително мека поради близостта до морето, пролетта — хладна, лятото е горещо с голям брой слънчеви дни, а есента е продължителна и топла.

Най-разпространени са канелените горски почви, а северните части от територията са заети от излужени и сиви горски почви. Канелените и планинските горски почви са водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните процеси са засилени.

По поречията на реките има планинско-ливадни и алувиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически култури.

Водните ресурси на общината се формират от р. Луда Камчия, р. Хаджийска и 15 микроязовира и водоема с местно значение, които представляват ресурс за развитие на поливно земеделие и възстановяване на хидромелиоративната система. Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. Община Руен е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Южно от общинския център с. Руен е разположено голямо находище на глина за строителна керамика, кариери за добив на камък за строителството и варовик функционират край с. Добромир.

Защитените територии са представени от природните забележителности:

  • “Костенурката” (площ 0,1 ха, скално образувание);
  • “Свинската глава” (площ 0,5 ха, скално образувание);
  • “Професора” (площ 5,0 ха, скално образувание);
  • “Трите цера” (площ 1,5 ха, естествено находище на червен божур).

Население[редактиране | редактиране на кода]

Коефициентът на възрастова зависимост за общината (45,4) и е по-нисък от средната стойност на показателя страната (46,2), а участието на двата компонента (лица под 15 г. и лица над 65 г.) е с минимален превес на лицата в над трудоспособна възраст. През периода 1999-2002 г. се наблюдава благоприятна промяна в стойността на показателя, като за сравнение през 1999 г. коефициентът на възрастова зависимост е бил по-висок от средното за страната (49,3 срещу 47,2). Възрастовата структура на населението в община Руен е благоприятна за демографското развитие като в под трудоспособна възраст са 6077 души (21,29%), в трудоспособна възраст са 16693 души (61,97%), а в над трудоспособна възраст са 4780 души (16,74%).

Етническият състав на населението е: турски етнос 85%, български етнос 7%, роми 8%, като общината се нарежда на трето място в страната по концентрация на население от турския етнос. Ромското население е концентрирано в селата Руен, Вресово, Дъскотна, Ръжица, Ябълчево. Ромите живеят в компактни групи от 200 - 400души, като при тях процесите на десоциализация са засилени поради трайното отпадане от пазара на труда и високото равнище на безработица.

Население на община Руен през годините, според данни на НСИ:[1]

Година Население
2010 27 942
2011 28 954
2012 28 759
2013 28 650

Раждаемост, смъртност и естествен прираст[редактиране | редактиране на кода]

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:[1]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Раждаемост 391 384 299 285 337 320 323
Смъртност 302 288 282 327 345 274 295
Естествен прираст 89 96 17 -42 -8 46 28

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ (средно на 1000 души, в ‰):[1]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Раждаемост 13.8 13.6 10.7 9.9 11.8 11.2
Смъртност 10.7 10.2 10.1 11.3 11.2 9.6
Естествен прираст 3.1 3.4 0.6 -1.5 -0.3 1.6

Етнически състав[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[2]

Численост Дял (в %)
Общо 29 101 100.00
Турци 21 241 72.99
Българи 1 619 5.56
Цигани 1 300 4.46
Други 10 0.03
Не се самоопределят 322 1.10
Не отговорили 4 609 15.83

Промени[редактиране | редактиране на кода]

  • През 2013 г. поради липсата на самостоятелно землище и на постоянно живеещо население е закрито село Китка.[3][4]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б в ((bg))  Население на Област Бургас. // rzi-burgas.com. Посетен на 1 юли 2015.
  2. ((en))  Етнически състав на населените места в България според преброяването на населението през 2011 г.. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 30 юни 2015.
  3. ((bg))  Село Китка в Община Руен се закрива. // Министерски съвет. Посетен на 30.01.2013.
  4. ((bg))  Решение № 7 от 10 януари 2013 г. за административно-териториална промяна в община Руен, област Бургас — закриване на населено място. // Решение № 7. ДВ. бр. 5 от 18 януари 2013, 10 януари 2013. Посетен на 21.01.2013.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]