Градове в Сърбия

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Град в Република Сърбия може да означава традиционно голямо населено място (подобно на общоприетото значение на славянската дума „град“ и производни от същия корен), но също така официално и административно-териториална единица, включваща населени места.

Градове – населени места[редактиране | редактиране на кода]

Разположение на големите градове по региони

Административно-териториалната принадлежност на градовете в Автономна област Косово и Метохия (провъзгласила се през 2008 г. за независима държава Република Косово, но непризната от Сърбия) е дадена според официалното деление в Република Сърбия.

Данните за броя на жителите на градовете в Централна Сърбия и АО Войводина са от преброяването на населението в Сърбия към 30 септември 2011 г.[1] За градовете в Община Буяновац и Община Прешево няма данни заради масов бойкот на местни албанци в Пчински окръг, поради което данните за тях са по предишното преброяване от 2002 г.

Данните за АО Косово и Метохия са от местно преброяване към 1 април 2011 г.[2] Повечето от местните сърби бойкотират преброяването през 2011 г.

Големи градове по региони[редактиране | редактиране на кода]

Градове с население над 50 000 жители по региони.

Централна Сърбия
Войводина
Косово и Метохия

Градове по жители и общини[редактиране | редактиране на кода]

За сравнение са дадени жителите за съответната община (окръг за столицата).

Градове с население повече от 100 000 души
Град (български) Жители Община Жители Окръг Жители
Белград 1 166 763 Град Белград 1 659 440
Нови Сад 231 798 Град Нови Сад 341 625 Южнобачки окръг
Ниш 183 164 Град Ниш 260 237 Нишавски окръг
Земун 157 363 Градска община Земун 168 170 Град Белград
Крагуевац 150 835 Град Крагуевац 179 417 Шумадийски окръг
Прищина 145 149 Град Прищина 204 937 Косовски окръг
Забележка: град Нови Сад (с 231 798 жители) е в Градска община Нови Сад (307 760 ж.) от община Град Нови Сад (341 625 ж.)
Градове с население от 30 000 до 100 000 души
Град (български) Жители Община Жители Окръг
Суботица 97 910 Град Суботица 141 554 Севернобачки окръг
Призрен 85 119 Община Призрен 177 781 Призренски окръг
Зренянин 76 511 Град Зренянин 123 362 Среднобанатски окръг
Панчево 76 203 Град Панчево 123 414 Южнобанатски окръг
Чачак 73 331 Град Чачак 115 337 Моравишки окръг
Нови пазар 66 527 Град Нови пазар 100 410 Рашки окръг
Кралево 64 175 Град Кралево 125 488 Рашки окръг
Смедерево 64 175 Град Смедерево 108 209 Подунавски окръг
Лесковац 60 288 Град Лесковац 144 206 Ябланишки окръг
Валево 58 932 Град Валево 90 312 Колубарски окръг
Крушевац 58 745 Град Крушевац 128 752 Расински окръг
Враня 55 138 Град Враня 83 524 Пчински окръг
Гниляне 54 239 Община Гниляне 90 178 Косовско-Поморавски окръг
Шабац 53 919 Град Шабац 115 884 Мачвански окръг
Ужице 52 646 Град Ужице 78 040 Златиборски окръг
Печ 48 962 Община Печ 96 450 Печки окръг
Сомбор 47 623 Град Сомбор 85 903 Западнобачки окръг
Борча 46 086 Градска община Палилула 173 521 Град Белград
Пожаревац 44 183 Град Пожаревац 75 334 Браничевски окръг
Косовска Митровица 46 230 Община Косовска Митровица 84 235 Косовско-Митровски окръг
Феризово 42 628 Община Феризово 108 610 Косовски окръг
Дяково 40 827 Община Дяково 94 556 Печки окръг
Пирот 38 785 Град Пирот 57 928 Пиротски окръг
Зайчар 38 165 Град Зайчар 59 461 Зайчарски окръг
Кикинда 38 065 Град Кикинда 59 453 Севернобанатски окръг
Сремска Митровица 37 751 Град Сремска Митровица 79 940 Южнобачки окръг
Ягодина 37 282 Град Ягодина 71 852 Поморавски окръг
Вършац 36 040 Град Вършац 52 026 Южнобанатски окръг
Бор 34 160 Община Бор 48 615 Борски окръг
Рума 30 076 Община Рума 54 339 Сремски окръг
Забележка 1: град Враня (с 55 138 жители) е в Градска община Враня (73 944 ж.) от община Град Враня (83 524 ж.)
Забележка 2: град Пожаревац (с 44 183 жители) е в Градска община Пожаревац (61 697 ж.) от община Град Пожаревац (75 334 ж.)
Градове с население от 10 000 до 30 000 души
Град (български) Жители Община Жители Окръг
Бачка паланка 28 239 Община Бачка паланка 55 528 Южнобачки окръг
Прокупле 27 333 Община Прокупле 44 419 Топлишки окръг
Вучитрън 26 964 Община Вучитрън 69 870 Косовско-Митровски окръг
Инджия 26 025 Община Инджия 47 433 Сремски окръг
Лазаревац 26 006 Градска община Лазаревац 58 622 Град Белград
Обреновац 25 429 Градска община Обреновац 72 524 Град Белград
Парачин 25 104 Община Парачин 54 242 Поморавски окръг
Аранджеловац 24 797 Община Аранджеловац 46 225 Шумадийски окръг
Горни Милановац 24 216 Община Горни Милановац 44 406 Моравишки окръг
Върбас 24 112 Община Върбас 42 092 Южнобачки окръг
Бечей 23 895 Община Бечей 37 351 Южнобачки окръг
Младеновац 23 609 Градска община Младеновац 53 096 Град Белград
Смедеревска паланка 23 601 Община Смедеревска паланка 50 284 Подунавски окръг
Подуево 23 453 Община Подуево 88 499 Косовски окръг
Темерин 19 661 Община Темерин 28 287 Южнобачки окръг
Чуприя 19 471 Община Чуприя 30 645 Поморавски окръг
Лозница 19 212 Град Лозница 79 327 Мачвански окръг
Сента 18 704 Община Сента 23 316 Севернобанатски окръг
Футог 18 641 Град Нови Сад 341 625 Южнобачки окръг
Стара Пазова 18 602 Община Стара Пазова 65 792 Южнобачки окръг
Княжевац 18 404 Община Княжевац 31 491 Зайчарски окръг
Сурчин 18 205 Градска община Сурчин 43 819 Град Белград
Кула 17 866 Община Кула 43 101 Западнобачки окръг
Апатин 17 411 Община Апатин 28 929 Западнобачки окръг
Неготин 16 882 Община Неготин 37 056 Борски окръг
Алексинац 16 685 Община Алексинац 51 863 Нишавски окръг
Велика Плана 16 088 Община Велика Плана 40 902 Подунавски окръг
Ораховац 15 892 Община Ораховац 56 208 Призренски окръг
Власотинци 15 882 Община Власотинци 29 893 Ябланишки окръг
Тръстеник 15 282 Община Тръстеник 42 966 Расински окръг
Прибой 14 920 Община Прибой 27 133 Златиборски окръг
Шид 14 893 Община Шид 34 188 Сремски окръг
Петроварадин 14 810 Град Нови Сад 341 625 Южнобачки окръг
Бачка топола 14 573 Община Бачка топола 33 321 Севернобачки окръг
Сеница 14 060 Община Сеница 26 392 Златиборски окръг
Ковин 13 515 Община Ковин 33 722 Южнобанатски окръг
Прешево 13 426 Община Прешево 34 904 Пчински окръг
Приеполе 13 330 Община Приеполе 37 059 Златиборски окръг
Куршумлия 13 200 Община Куршумлия 19 213 Топлишки окръг
Пожега style="text-align:right;"|13 153 Община Пожега 29 638 Златиборски окръг
Нови Бечей 13 133 Община Нови Бечей 23 925 Среднобанатски окръг
Косово поле 12 919 Община Косово поле 33 997 Косовски окръг
Сремска Каменица 12 273 Град Нови Сад 341 625 Южнобачки окръг
Буяновац 12 011 Община Буяновац 43 302 Пчински окръг
Сърбобран 12 009 Община Сърбобран 16 317 Южнобачки окръг
Иваница 11 715 Община Иваница 31 963 Моравишки окръг
Сурдулица 10 888 Община Сурдулица 20 319 Пчински окръг
Суха река 10 422 Община Суха река 59 722 Призренски окръг
Качаник 10 393 Община Качаник 33 409 Косовски окръг
Тутин 10 094 Община Тутин 31 155 Рашки окръг
Върнячка баня 10 065 Община Върнячка баня 27 527 Рашки окръг
Забележка 1: град Петроварадин (с 14 810 жители) е в Градска община Петроварадин (33 865 ж.) от община Град Нови Сад (341 625 ж.)
Забележка 2: град Сремска Каменица (с 12 273 жители) е в Градска община Петроварадин (33 865 ж.) от община Град Нови Сад (341 625 ж.)
Забележка 3: град Футог (с 18 641 жители) е в Градска община Нови Сад (307 760 ж.) от община Град Нови Сад (341 625 ж.)
Забележка 4: Прешево не е отбелязано като град в официалната публикация с резултатите от преброяването в Р. Сърбия през 2011 г.[1]
Градове с население от 3000 до 10 000 души
Град (български) Жители Община Жители Окръг
Канижа 9871 Община Канижа 25 343 Севернобанатски окръг
Костолац 9569 Град Пожаревац 75 334 Браничевски окръг
Ада 9564 Община Ада 16 991 Севернобанатски окръг
Сърбица 9372 Община Сърбица 50 858 Косовско-Митровски окръг
Лебане 9272 Община Лебане 22 000 Ябланишки окръг
Свилайнац 9198 Община Свилайнац 23 551 Поморавски окръг
Жабал 9161 Община Жабал 26 134 Южнобачки окръг
Баина Баща 9148 Община Баина Баща 26 022 Златиборски окръг
Бела църква 9080 Община Бела църква 17 367 Южнобанатски окръг
Цървенка 9001 Община Кула 43 101 Западнобачки окръг
Кладово 8869 Община Кладово 20 635 Борски окръг
Оджаци 8811 Община Оджаци 30 154 Западнобачки окръг
Нова Варош 8795 Община Нова Варош 16 638 Златиборски окръг
Сремски Карловци 8750 Община Сремски Карловци 8750 Южнобачки окръг
Добановци 8503 Градска община Сурчин 43 819 Град Белград
Гроцка 8441 Градска община Гроцка 83 907 Град Белград
Бела паланка 8143 Община Бела паланка 12 126 Пиротски окръг
Владичин хан 8030 Община Владичин хан 20 871 Пчински окръг
Сокол баня 7982 Община Сокол баня 16 021 Зайчарски окръг
Беочин 7839 Община Беочин 15 726 Южнобачки окръг
Палич 7771 Град Суботица 141 554 Севернобачки окръг
Майданпек 7699 Община Майданпек 18 686 Борски окръг
Свърлиг 7553 Община Свърлиг 14 249 Нишавски окръг
Старчево 7473 Град Панчево 123 414 Южнобанатски окръг
Петровац на Млава 7447 Община Петровац на Млава 31 259 Браничевски окръг
Косовска Каменица 7331 Община Косовска Каменица 36 058 Косовско-Поморавски окръг
Щимле 7255 Община Щимле 27 324 Косовски окръг
Лапово 7143 Община Лапово 7837 Шумадийски окръг
Севойно 7101 Град Ужице 78 040 Златиборски окръг
Качарево 7100 Град Панчево 123 414 Южнобанатски окръг
Нови Кнежевац 6960 Община Нови Кнежевац 11 269 Севернобанатски окръг
Липлян 6870 Община Липлян 57 605 Косовски окръг
Обилич 6864 Община Обилич 21 549 Косовски окръг
Ариле 6763 Община Ариле 18 792 Златиборски окръг
Рашка 6590 Община Рашка 24 678 Рашки окръг
Цариброд 6278 Община Цариброд 10 118 Пиротски окръг
Ковачица 6259 Община Ковачица 25 274 Южнобанатски окръг
Александровац 6228 Община Александровац 26 522 Расински окръг
Уб 6191 Община Уб 29 101 Колубарски окръг
Бачки Петровац 6155 Община Бачки Петровац 13 418 Южнобачки окръг
Глоговац 6143 Община Глоговац 58 531 Косовски окръг
Юник 6053 Община Дечани 6084 Печки окръг
Мол 6009 Община Ада 16 991 Севернобанатски окръг
Велико Градище 5825 Община Велико Градище 17 610 Браничевски окръг
Баточина 5804 Община Баточина 11 760 Шумадийски окръг
Бачки Япак 5687 Община Темерин 28 287 Южнобачки окръг
Клина 5542 Община Клина 38 496 Печки окръг
Мамуша 5507 Община Призрен 177 781 Призренски окръг
Бач 5399 Община Бач 14 405 Южнобачки окръг
Вранска баня 5347 Град Враня 83 524 Пчински окръг
Умка 5272 Градска община Чукарица 181 231 Град Белград
Блаце 5253 Община Блаце 11 754 Топлишки окръг
Баня Ковиляча 5151 Град Лозница 79 327 Мачвански окръг
Исток 5115 Община Исток 39 289 Печки окръг
Тител 5294 Община Тител 15 738 Южнобачки окръг
Банатски Карловац 5082 Община Алибунар 20 151 Южнобанатски окръг
Топола 4973 Община Топола 22 329 Шумадийски окръг
Витина 4924 Община Витина 46 987 Косовско-Поморавски окръг
Чичевац 4667 Община Чичевац 9476 Расински окръг
Брус 4636 Община Брус 16 317 Расински окръг
Бабушница 4601 Община Бабушница 12 307 Пиротски окръг
Опово 4527 Община Опово 10 440 Южнобанатски окръг
Крупан 4429 Община Крупан 17 295 Мачвански окръг
Ириг 4415 Община Ириг 10 866 Сремски окръг
Мали Зворник 4407 Община Мали Зворник 12 482 Мачвански окръг
Нишка баня 4380 Град Ниш 260 237 Нишавски окръг
Остружница 4218 Градска община Чукарица 181 231 Град Белград
Деспотовац 4197 Община Деспотовац 23 191 Поморавски окръг
Чока 4028 Община Чока 11 398 Севернобанатски окръг
Косерич 3992 Община Косерич 12 090 Златиборски окръг
Кучево 3944 Община Кучево 15 516 Браничевски окръг
Мачванска Митровица 3873 Град Сремска Митровица 79 940 Сремски окръг
Дечани 3803 Община Дечани 40 019 Печки окръг
Лепосавич 3702 Община Лепосавич 13 773 Косовско-Митровски окръг
Бели поток 3621 Градска община Вождовац 158 213 Град Белград
Малишево 3395 Община Ораховац 54 613 Призренски окръг
Лучани 3387 Община Лучани 20 897 Моравишки окръг
Болевац 3333 Община Болевац 12 994 Зайчарски окръг
Лайковац 3249 Община Лайковац 15 475 Колубарски окръг
Лиг 3226 Община Лиг 12 754 Колубарски окръг
Пиносава 3151 Градска община Вождовац 158 213 Град Белград
Алибунар 3007 Община Алибунар 20 151 Южнобанатски окръг
Забележка 1: град Вранска баня (с 5347 жители) е в Градска община Враня (9580 ж.) от община Град Враня (83 524 ж.)
Забележка 2: град Костолац (с 9569 жители) е в Градска община Костолац (13 637 ж.) от община Град Пожаревац (75 334 ж.)
Забележка 3: град Нишка баня (с 4380 жители) е в Градска община Нишка баня (14 680 ж.) от община Град Ниш (260 237 ж.)
Градове с население по-малко от 3000 души
Град (български) Жители Община Жители Окръг
Матарушка баня 2950 Град Кралево 125 488 Рашки окръг
Житище 2903 Община Житище 16 841 Среднобанатски окръг
Вуче 2865 Град Лесковац 144 206 Ябланишки окръг
Медведжа 2860 Община Медведжа 7438 Ябланишки окръг
Златибор 2821 Община Чаетина 14 745 Златиборски окръг
Овча 2742 Градска община Палилула 173 521 Град Белград
Грачаница 2686 Град Прищина 10 675 Косовски окръг
Босилеград 2624 Община Босилеград 8129 Пчински окръг
Рача 2603 Община Рача 11 503 Шумадийски окръг
Долни Милановац 2410 Община Майданпек 18 686 Борски окръг
Модош 2373 Община Сечан 13 267 Среднобанатски окръг
Гърделица 2136 Град Лесковац 144 206 Ябланишки окръг
Ресавица 2035 Община Деспотовац 23 191 Поморавски окръг
Сопот 1920 Градска община Сопот 20 367 Град Белград
Лешак 1803 Община Лепосавич 13 773 Косовско-Митровски окръг
Гуча 1755 Община Лучани 20 897 Моравишки окръг
Зубин поток 1724 Община Зубин поток 6616 Косовско-Митровски окръг
Рибница 1624 Град Кралево 125 488 Рашки окръг
Мионица 1620 Община Мионица 14 335 Колубарски окръг
Балевац 1482 Община Рашка 24 678 Рашки окръг
Звечан 1297 Община Звечан 7481 Косовско-Митровски окръг
Алексиначки рудник 1293 Община Алексинац 51 863 Нишавски окръг
Щръбце 1265 Община Щръбце 6949 Косовски окръг
Боговина 1151 Община Болевац 12 994 Зайчарски окръг
Драгаш 1098 Община Исток 34 827 Призренски окръг
Йошаничка баня 1036 Община Рашка 24 678 Рашки окръг
Бърза паланка 860 Община Кладово 20 635 Борски окръг
Печани 562 Градска община Чукарица 181 231 Град Белград
Бело поле 512 Община Сурдулица 20 319 Пчински окръг
Сияринска баня 376 Община Медведжа 7438 Ябланишки окръг
Руцка 316 Градска община Чукарица 181 231 Град Белград
Белановица 199 Община Лиг 12 754 Колубарски окръг
Ново бърдо 183 Община Ново бърдо 6729 Косовско-Поморавски окръг
Дивчибаре 141 Град Валево 90 312 Колубарски окръг
Куршумлийска баня 106 Община Куршумлия 19 213 Топлишки окръг
Забележка: Грачаница, Ново бърдо не са признати за градове в Р. Сърбия, а само в Р. Косово.

Градове – окръзи/общини[редактиране | редактиране на кода]

От десетилетия в Сърбия административно-териториалната единица на Белград – столицата и най-големия град, понастоящем приравнена на окръг, е наричана Град Белград, срещано синонимно и като Голям Белград (подобно на практиката в България за обозначаване на столичния окръг/област на София като Град София или Голяма София).

Градове – окръзи/общини: окръг Град Белград в тъмно, градове (общини) в средно наситен цвят, други окръзи и общини в светло

Правителствено постановление от 1992 г. официално регламентира днешните окръзи и приравнената на тях административно-териториална единица Град Белград. Републиканската служба за статистика ползва термина „област“ вместо „окръг“ – например „Пиротска област“ вм. „Пиротски окръг“, а за столичната единица дава и дублетна форма: „Белградска област (Град Белград)“[1].

Законът за териториалната организация от 2007 г., регламентиращ административно-териториалното деление на Сърбия, въвежда в допълнение понятието „град“ със значение на административно-териториална единица, приравнена на община. Градът със статут на община включва редица населени места, в това число град за общински център, който обикновено е и окръжен център. Преобладава като правило градското население. Избира се местен съвет, както в общината. Има кмет (ср.: градоначелник) за разлика от обикновената община. Такива са следните 26 общини:

За избягване на двусмислие градовете (населени места) са наричани с термина на сръбски: градско насеље (тоест „градско селище“), което обаче се ползва и за обособени части от градове като квартали, жилищни комплекси и др.

Източници[редактиране | редактиране на кода]