Материали за историята на македонското освободително движение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
„Материали за историята на македонското освободително движение“
„Материяли за историята на македонското освободително движение“
Книга IX от поредицата: Спомените на Михаил Герджиков и на д-р Христо Татарчев, един от основателите на ВМОРО
Книга IX от поредицата: Спомените на Михаил Герджиков и на д-р Христо Татарчев, един от основателите на ВМОРО
АвторЛюбомир Милетич,
Стефан Аврамов,
Боян Мирчев
Първо издание1925 - 1931 година г.
София, Царство България
ИздателствоПечатница „П. Глушков
Оригинален езикбългарски
Жанрспомени

„Материали за историята на македонското освободително движение“ е поредица от 11 книги, излезли в периода 1925 – 1931 година в София, които са един от най-важните източници за историята на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и за Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година.[1]

Събирането и издаването на спомените е дело на бележития учен и деец на македонската емиграция в България, щипянина Любомир Милетич.[1] Веднага след въстанието Милетич се заема със записването на спомените на видните войводи и ръководители на ВМОРО, които през зимата на 1903 – 1904 година намират убежище в Свободна България. Така са съхранени много важни сведения за създаването, устройството и функционирането на Вътрешната организация, тъй като много от борците загиват в продължилите след въстанието революционни борби.[2]

Спомените излизат в 11 книги като издание на Македонския научен институт от 1925 до 1931 година. Девет от тях са дело на Любомир Милетич, който съставя кратък биографичен предговор за всеки от авторите на спомените. Десетата е написана собственоръчно от войводата Стефан Аврамов, а единадесетата са спомените на войводата Алексо Стефанов, записани от Боян Мирчев. Последните две книги излизат извън темата за Илинденско-Преображенското въстание.[2]

В 1983 година всички 11 книги са издадени в двутомно фототипно издание от издателство „Наука и изкуство“.[3]

Книги[редактиране | редактиране на кода]

Име Корица Спомени на
I Въстаническото движение въ югозападна Македония (до 1904 г.). По спомени на Славейко Арсовъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга I, Печатница П. Глушковъ, 1925. Slaveyko Arsov's Memoires.jpg Славейко Арсов
II Освободителната борба въ Костурско (до 1904 г.). По спомени на Пандо Кляшевъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга II, Печатница П. Глушковъ, 1925. Pando Klyashev's Memoirs.jpg Пандо Кляшев
III Борбата въ Костурско и Охридско (до 1904 г.). По спомени на Иванъ Поповъ, Смиле Войдановъ, Деянъ Димитровъ и Никола Митревъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга III, Печатница П. Глушковъ, 1926. Ivan Popov, Smile Voydanov, Deyan Dimitrov, Nikola Mitrev Memoires.jpg Иван Попов, Смиле Войданов, Деян Димитров, Никола Митрев
IV Къмъ борбитѣ въ Югозападна Македония (Кичевско, Битолско, Леринско, Преспанско, Дебърско). По спомени на Лука Джеровъ, Георги попъ Христовъ, Ангелъ Андреевъ, Георги Папанчевъ и Лазаръ Димитровъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга IV, Печатница П. Глушковъ, 1926. Luka Dzherov, Georgi Pophristov, Angel Andreev, Georgi Papanchev and Lazar Dimitrov's Memoirs.jpg Лука Джеров, Георги Попхристов, Ангел Андреев, Георги Папанчев, Лазар Димитров
V Спомени на Дамянъ Груевъ, Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга V, Печатница П. Глушковъ, 1927. Damyan Gruev, Boris Sarafov and Ivan Garvanov's Memoirs 2.jpg Дамян Груев, Борис Сарафов, Иван Гарванов
VI Солунскиятъ атентатъ и заточеницитѣ въ Фезанъ. По спомени на Павелъ Шатевъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга VI, Печатница П. Глушковъ, 1927. Pavel Shatev's Memoirs 2.jpg Павел Шатев
VII Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховиститѣ. По спомени на Яне Сандански, Черньо Пѣевъ, Сава Михайловъ, Хр. Куслевъ, Ив. Анастасовъ Гърчето, Хр. Юруковъ и Никола Пушкаровъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга VII, Печатница П. Глушковъ, 1927. Yane Sandanski, Chernyo Peev,Sava Mihaylov, Hristo Kuslev, Ivan Anastasov Garcheto, Petar Yurukov and Nikola Pushkarov's Memoirs 2.jpg Яне Сандански, Черньо Пеев, Сава Михайлов, Христо Куслев, Иван Анастасов, Петър Юруков, Никола Пушкаров
VIII Спомени на Гьорчо Петровъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга VIII, Печатница П. Глушковъ, 1927. Georche Petrov's Memoirs.jpg Гьорче Петров
IX I. Въ Македония и Одринско: Спомени на Михаилъ Герджиковъ. II. Първиятъ Централенъ комитетъ на ВМРО.: Спомени на д-ръ Христо Татарчевъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга IX, Печатница П. Глушковъ, 1927. Mihail Gerdzhikov's and Hristo Tatarchev's Memoirs 2.jpg Михаил Герджиков, Христо Татарчев
X Революционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието: отъ Стефанъ Н. Аврамовъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга X, Печатница П. Глушковъ, 1929. Stefan Avramov's Memoirs.jpg Стефан Аврамов
XI Революционната дейность въ Демирхисаръ (Битолско). По спомени на Алексо Стефановъ (демирхисарски войвода). Съобщава Боянъ Мирчевъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга XI, Печатница П. Глушковъ, 1931. Alexo Stefanov's Memoirs.jpg Алексо Стефанов

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б Освободителното движение в Македония и Одринско. Спомени и материали, том 1. Фототипно издание. Предговор от Йордан Шопов. София, Наука и изкуство, 1983. с. V.
  2. а б Освободителното движение в Македония и Одринско. Спомени и материали, том 1. Фототипно издание. Предговор от Йордан Шопов. София, Наука и изкуство, 1983. с. IX.
  3. Освободителното движение в Македония и Одринско. Спомени и материали, том 1. Фототипно издание. София, Наука и изкуство, 1983. с. V.