Уикипедия:Химия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Този потребител е член на Уикипроект Химия.

Здравейте! Това е проект посветен на създаването и подобряването на статиите по химия. Отворен е за всеки, който се чувства готов да допринесе независимо дали е химик по душа или по образование. Идеята е да се систематизира, организира и разпредели работата по отделните статии. Има много статии, които още не са създадени, представляват мъничета или се нуждаят от добавяне на източници. Можете да давате идеи и предложения на беседата, да станете участник в проекта или да редактирате според собственото си усмотрение. Ако превеждате от друг език, моля спазвайте приетата на български терминология. Ако имате въпроси, обърнете се към някои от участниците в проекта или ги задайте на беседата на тази страница. Приятна работа!

Портал Портал Химия съдържа още много статии

Как мога да се включа?[редактиране на кода]

Има няколко начина да помогнете на разрастването и подобряването на проекта, а и на Уикипедия:

  • Можете да коригирате вече съществуващите статии
  • Можете да добавяте картинки във вече съществуващи статии
  • Разбира се, можете да създавате и нови статии (вижте раздел Желани статии)
Ако желаете да се присъедините към проекта, добавете името си в списъка, а на личната си страница поставете {{Потребителска кутия|проект Химия}}

Удобни шаблони[редактиране на кода]

За мъничета[редактиране на кода]

За елементи[редактиране на кода]

За вещества[редактиране на кода]

Други[редактиране на кода]

Избрани статии[редактиране на кода]

Статии за създаване[редактиране на кода]

Хексахелицен

А[редактиране на кода]

Адулар - Азурит - Акрил - Аксинит - Актинон - Алуминотермия - Амблигонит - Амилоид - Аморфнен - Амфибол - Анатаз - Андалузит - Анкерит - Антарктисит - Антофилит - Апофилит - Ардеалит - Армстронгит - Арсенопирит - Арсенцумебит - Асбекасит - Аселборнит - Атаколит - Аурубис - Ацетил

Б[редактиране на кода]

Бактерицид -Барингерит -Бастнезит -Бафертисит -Беартит -Белинджерит -Белит -Беловоде -Берндтит -Бетпакдалит -Биополимер -Бисмутинит -Бисмутит -Бонщедтит -Боракс -Борна киселина -Борнеманит -Борнит -Бризантно взривно вещество -Бризантност -Брукит -Брюгенит -Буковскиит -Бутгенбахит -Бъркалка -Бьодантит

В[редактиране на кода]

Валериит -Варисцит -Ватерсит -Везувианит -Вернадит -Вилемит -Вискоза -Витализъм -Воластонит -Втечняване -Вторичен метаболит -Вуонемит -Въглеродна киселина -Вюртцит

Г[редактиране на кода]

Гагаринит -Гадолинит -Герстлиит -Гибсит -Гликан -Група 10 на периодичната система -Група 11 на периодичната система -Група 12 на периодичната система -Група 13 на периодичната система -Група 14 на периодичната система -Група 15 на периодичната система -Група 3 на периодичната система -Група 4 на периодичната система -Група 5 на периодичната система -Група 6 на периодичната система -Група 7 на периодичната система -Група 9 на периодичната система -Гуми арабика -Гупейит

Д[редактиране на кода]

Даганит -Дарапскит -Дациншанит -Дебай -Делхаелит -Детергент -Детонатор -Детонация -Дефлаграция -Диадохит -Диаспор -Дигенит -Диполен момент -Дистен -Дитцеит -Дрисдалит

Е[редактиране на кода]

Е-номер -Евенкит -Евксенит -Егирин -Ейлетерсит -Еластичност -Елбаит -Електроден потенциал -Електронен захват -Електронна плътност -Електрохимичен градиент -Ембриит -Енаргит -Енергия на разпад - Енолат - Епоксидна смола -Ердит -Етаноламин - Етенол - Етенон - Етиндиол - Етинол - -Ефект на Хол

Ж[редактиране на кода]

Желе -Железен оксид

З[редактиране на кода]

Закона на Бекман -Зеелигерит -Зикаит

И[редактиране на кода]

Изотиоцианат -Изоцианат -Израелан -Имидазол -Индит -Инозин -Инозитол - Инол - Инолат - Иранит

Й[редактиране на кода]

К[редактиране на кода]

Кайнозит -Калиев сулфид -Калциев флуорид -Каолинит -Карборунд -Карлсбергит -Карнасуртит -Карпатит -Каседанеит -Каситерит -Катехол -Кегелит - Кетен - Клиноптилолит -Кобалтин -Койотеит -Кокониноит -Координационна геометрия -Кордиерит -Коркит -Кохенит -Критично налягане -Крокоит -Ксантофил -Куприт -Кутнахорит

Л[редактиране на кода]

Лапландит -Латиумит -Лаутарит -Левцит -Леперсонит -Лепидолит -Летливост -Ликасит -Лимонит -Линдакерит -Липофилност -Лопецит -Лосион -Лубрикант

М[редактиране на кода]

Магнезит -Маккуартит -Масов дефект -Матхедлеит -Мбобомкулит -Мевалонатен път -Мендозавилит -Метаболит -Метавоксит -Металообработване -Метаморфизъм -Метастабилност -Милерит -Моасанит -Молибденит -Молибдофорнасит -Монацит -Моноклинна -Мохит -Мьосбауерова спектроскопия

Н[редактиране на кода]

Нагелшмидтит -Натриев нитрат -Натриева селитра -Нафталин -Невромедиатор -Невропептид -Неленит -Немевалонатен път -Неорганични съединения -Нефтопродукт -Никотинамид -Нитрил -Нитриране -Нитробарит -Нитрокалцит -Нитромагнезит

О[редактиране на кода]

Обрадовичит -Окислително фосфорилиране -Оксалацетат -Оливенит -Орбитална хибридизация -Орбитално квантово число -Органично стъкло -Орнитин -Орфеит -Осборнит -Осмотично налягане -Отеманит

П[редактиране на кода]

Парамендозавилит - Парно налягане - Парноит - Патронит - Периит - Период 2 на периодичната система - Период 3 на периодичната система - Период 4 на периодичната система - Период 5 на периодичната система - Период 6 на периодичната система - Период 7 на периодичната система - Перлит - Пероксид - Перхамит - Петалит - Пироксен - Пироксилин - Пиролузит - Пиротин - Плагиоклаз - Пламък - Пластификатор - Подсладител - Полибутилен - Полиморфна форма - Полипропилен - Поляризирана светлина - Понтоаз - Портландит - Поцинковане - Примес - Припой - Провитамин - Протоплазма

Р[редактиране на кода]

Р-блок на периодичната система - Реалгар - Редкоземен метал - Рениерит - Ретинол - Рибонуклеаза - Римски бетон - Рипс - Роалдит - Рьоблингит -

С[редактиране на кода]

Самарскит - Сантанаит - Сарабауит - Сармиентит - Саряркит - Сасаит - Сванбергит - Сейлсит - Сериста киселина - Сидеразот - Сидоренкит - Сила на Ван дер Ваалс - Силиманит - Силициев карбид - Силициева киселина - Сингония - Синоит - Синтез -- Сливане - Соболевит - Спандекс - Спектрофотометър - Специфично въртене - Сплитка - Сподумен - Стереоизомер - Стереоизометрия - Стероидни хормони - Стибнит - Стистаит - Строителен материал - Стронцианит - Сурит - Суровина -

Т[редактиране на кода]

Талидомид - Танин - Танталит - Тарапакаит - Тартарат - Твърдо агрегатно състояние - Тежки метали - Температура на Дебай - Тенантит - Термодинамичен потенциал - Термоелектрическа мощност - Термопласт - Термостат - Тетродотоксин - Тилит - Тинол - Тиокетен - Тиоцианат - Тонгбаит - Точилинит - Точка на възпламеняване - Трас - Тремолит - Триптамин - Туткал -

У[редактиране на кода]

Уевелит - Уранинит - Уреаза - Утаител - Утайка

Ф[редактиране на кода]

Фенакит - Феникохроит - Фердисилицит - Феримагнетизъм - Ферицианид - Фероцианид - Ферсилицит - Ферсманит - Фибриноген - Физическа активност - Филтруване - Фихтелит - Флуорелестадит - Формиат - Форнасит - Фосинаит - Фосфатаза - Фосфорилация - Франклинит - Фридрих Моос - Фукалит - Фумарова киселина - Фунгицид

Х[редактиране на кода]

Хаапалит - Хаксонит - Халит - Халкофилит - Хамрабаевит - Ханс Корнберг - Хартиена промишленост - Хейландит - Хекторфлоресит - Хелицен - Хемиморфит - Хемихедрит - Хемицелулоза - Хемусит - Хенюит - Херценбергит - Хиастолит - Хидратация - Хидрофилност - Химичен процес - Химичен състав - Химична структура - Хинсдалит - Хиралност - Хлорит - Хотсонит - Хранителен оцветител - Хроматит - Хромит (минерал) - Хъмберстонит -

Ц[редактиране на кода]

Цветни метали - Целестин - Центрофугиране - Церусит - Цзиангджиангит - Цзифенгит - Цианат - Цинкит - Цитрулин -

Ш[редактиране на кода]

Шарл Вюрц - Шатукит - Шварцембергит - Шесексит - Шрайберзит - Шьолхорнит -

Ю, Я[редактиране на кода]

Юмикор - Ядрена магнитно-резонансна спектроскопия