Алборанско море

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Гибралтар и Алборанско море
Карта на Алборанско море

Алборанско море представлява най-западната част на Средиземно море и лежи между Испания на север и Мароко и Алжир на юг. Протокът Гибралтар, който лежи в западния край на Алборанското море, свърза Средиземно море с Атлантическия океан.

Средната дълбочина на морето е 445 метра, а максималната е 1500 метра.

Повърхностните теченията в Алборанското море се движат на изток, носейки вода от Атлантика право в Средиземно море. По-дълбоките течения се движат на запад, като носят по-солена вода от Средиземно море в Атлантическия океан. Често се срещат и спираловидни течения в Алборанско море. Те са резултат на гореспоменатата размяна на вода. Морето е зона на транзит между двата водни басейна, съдържайки смесица и от средиземноморски, и от атлантически видове. Алборанското море е хабитат за най-голямата популация на широкомуцунести делфини в западното Средиземноморие и за най-голямата популация на морска свиня в цялото Средиземно море. Освен това Алборанското море е най-важното място за хранене за карети (вид костенурки) в Европа. Морето е дом за много видове, използвани за риболов, като например сардини и риба меч. През 2003 Световният фонд за дивата природа повдига въпроса за прекомерния риболов в района, застрашаващ популацията на делфини, костенурки и други морски създания.

Няколко малки острова се намират в това море, включително и остров Алборан. Повечето острови, дори и тези, намиращи се по-близо до брега на Мароко, са в границите на Испания.

Верига от планини, позната като Гибралтарска планинска верига, обгръща северните, западните и южните части на морето. Тези планини са едни от горещите точки на природното разнообразие на Средиземноморието. Те, както и Алборанското море, са смесица от средиземноморски и атлантически видове. Силното влияние на Атлантика позволява на много видове в гореспоменатите планини да оцеляват при климатичните промени от последните няколко милиона години, причинили изчезването им на други места в средиземноморския басейн.