Теокрация

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Forms of government.svg
Форма на управление
Форми на управление
Част от поредиците за Политика

Списък на формите на управление

Портал Политика

Теокрацията е форма на управление, при която религиозната и държавната власт са обединени. В буквален превод от гръцки теокрация означава "управление на Бога". В най-честата употреба на термина теокрацията е система, при която държавната йерархия съвпада с тази на дадена религиозна деноминация.

Теократичното управление идва от Древен Египет, където народа е почитал фараона като Бог (Хор). Този вид управление може да просъществува само в затворена цивилизация. В наши дни някои ислямски държави може да бъдат определени като държави с Теократична форма на управление. Разбира се, има религиозни групи и етноси, които, без да са държави, представляват затворени теократични общности, управлявани от служители на съответната религия.

От теократичното управление се появява и Теократичната монархия, където властта е дадена на един човек от Бога. Единствените съвременни теократични държави са Ватиканът и Иран. Османската империя също е била управлявана теократично.

При Теокрацията върховната Политическа Власт принадлежи на Съдиите, а не на законодатели или министри. При Нея няма нужда от Законодателна власт – Парламент (Народно събрание), защото Законът вече е даден и не може да има закон, по-справедлив от Него. Законодателната Власт принадлежи на Бога.

Теокрацията не се нуждае от Изпълнителна Власт – няма да има институция, която да се разпорежда с живота, свободата и собствеността на хората. При Нея отделните индивиди, семейства и доброволни сдружения и бизнес са изпълнителната власт. Ще има нужда единствено от тълкуване на Закона за конкретните случаи в живота и в обществото, а това е работа на Съдебната Власт. Данъците, които днес служат за да поддържат Законодателната, Изпълнителната и Съдебната Власт, и в момента прибират над 70% от заработените доходи на всеки работещ, няма да са в този размер. Бог е разпоредил “десятък” САМО за дейността на институцията на Съдиите.

В Библията Царската власт не е "изпълнителна власт", а Съдебна. Моисей поставя Съдии за да отсъждат всеки отделен случай. Съдиите не се намесват в живота на хората, не нарушили Закона. Царската Власт в дейността на Моисей се състои в това да приведе Закона в дознание на цялото общество. Теокрацията е политическа власт на Божественото. Всякаква форма на власт на човек върху друг човек е недопустима.