Направо към съдържанието

Треклянска река

Треклянска река
(Раянска река)
Треклянска река
Треклянска река
42.7372° с. ш. 22.5003° и. д.
42.4847° с. ш. 22.7514° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Перник
Община Трън
Община Земен
Област Кюстендил
Община Трекляно
Дължина50 km
Начало
Мястопланината Кървав камък,
на 300 м ЮЗ от връх Огорелица
Координати42°44′13.92″ с. ш. 22°30′01.08″ и. д. / 42.7372° с. ш. 22.5003° и. д.
Надм. височина1286 m
Устие
Мястодесен приток на СтрумаБяло море (Егейско море)
Координати42°29′04.91″ с. ш. 22°45′05.04″ и. д. / 42.4847° с. ш. 22.7514° и. д.
Надм. височина595 m
Треклянска река в Общомедия

Треклянска река (или Раянска река) е река в Южна България, област Перник, общини Трън и Земен и област Кюстендил, община Трекляно, десен приток на река Струма. Дължината ѝ е над 50 km, която ѝ отрежда 88-о място сред реките на България. Отводнява източните склонове на планината Кървав камък, Милевска планина и Кобилска планина, северните и източните склонове на Земенска планина, западните и южни склонове на Пенкьовска планина и западните склонове на Рудина планина.

Треклянска река извира под името Меланщица на 1286 m н.в. в южната част на планината Боховска, на 300 m югозападно от граничния със Сърбия връх Огорелица (1318 m), в Община Трън, на област Перник. По цялото си протежение, с изключение на 2 места – в района на селата Трекляно и Пещера, където има малки долинни разширения, реката протича в дълбока и тясна, слабо залесена долина. До село Габрешевци тече в южна посока между планините Кървав камък, Милевска планина и Кобилска планина на запад и Еловишка планина и Пенкьовска планина на изток. След село Дълга лука напуска Област Перник и навлиза в Област Кюстендил. След село Габрешевци Треклянска река рязко завива на изток и край с. Раянци под името Раянска река преминава през дългия 8,5 km Раянски пролом, разделящ Пенкьовска планина на север от Земенска планина на юг и отново се завръща в Област Перник. След като приеме отляво най-големия си приток река Явор (Пенкьовска река) завива на юг-югоизток и след 6 km се влива отдясно в река Струма на 595 m н.в., в северната част на град Земен.

Водосборният басейн на реката е доста обширен, като на юг, югозапад и запад граничи с водосборния басейн на река Драговищица (десен приток на Струма), на северозапад и север – с водосборния басейн на река Ерма, ляв приток на Нишава (от басейна на Дунав), а на изток – с водосборния басейн на река Светля (десен приток на Струма).

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

  • → Козлов дол
  • → Трънов дол
  • ← Поломщица
  • ← Бъзовичка река
  • ← Добридолска река
  • Явор (Пенкьовска река, най-голям приток)
  • ← Стругалица

Максималният отток на реката е през март и минималният – през септември.

По течението на реката са разположени 11 населени места, в т.ч. 1 град и 10 села:

В реката се срещат балканска пъстърва и семейства видри.

На реката при село Калотинци през 80-те години на ХХ в. е започнало изграждането на язовирна стена, но строежът е замразен.

По долината на реката преминават участъци от два пътя от Държавната пътна мрежа:

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 499.