Дъвкателни мускули

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Дъвкателни мускули
Gray781.png
Латински Musculi masticatorii
Атлас Дъвкателни мускули
Нерв Nervus mandibularis

Дъвкателните мускули (Musculi masticatorii) извършват движенията на долната челюст. Те са по четири групи от всяка страна. Те се закрепват между костите на черепа и долната челюст, поради което придвижват долната челюст и осъществяват дъвкателните движения. Към дъвкателните мускули принадлежат: големият дъвкателен, слепоочният, латералният криловиден и медиалният криловиден мускул.

Същински дъвкателен мускул[редактиране | редактиране на кода]

M. masseter – същински дъвкателен мускул. Той е разположен на външната страна на клона на долната челюст и има продълговато-четириъгълна форма. Състои се от две части-повърхностна:pars superficialis, и дълбока-pars profunda. Към предния край двете части се сливат напълно, а при задния край са ясно разграничени. Към горно=задния си край едно малко триъгълно поле на дълбоката част остава непоктито от повърхностната. Повърхностната част започва от долния ръб на ябълчната кост и от нейния processus temporalis, дълбоката част започва от ябълчната дъга. M. masseter се прикрепва с долния си край за tuberositas masseterica в съседство с angulus mandibulae. На външната си страна мускулът е покрит от плътна фасция-fascia masseterica, която надолу преминава в повърхностния лист на двойната фасция.

Слепоочен мускул[редактиране | редактиране на кода]

M.temporalis-слепоочен мускул. Той е разположен в слепоочната яма и е най-големият от дъвкателните мускули. Неговите мускулни влакна започват от linea tempotalis inferior, от повърхността на fossa temporalis и от fascia temporalis, която ги покрива. Мускулните снопчета се насочват вретеновидно към крайното сухужилие, което минава медиално от ябълчната дъга и се залавя за processus coronoideus mandibulae. В предната част мускулните снопчета се спущат почти отвесно, следните са наклонени надолу и напред, а задните са почти хоризонтални. M.temporalis е покрит от fascia temporalis. Тя започва от linea temporalis superior и надолу се разцепва на два листа – оивърхностен и дълбок. Повърхностният лист се прикепва по външната страна на arcus zygomaticus, а дълбокият-по вътрешната му страна. Между двата листа се затваря пространство, изпълнено с мастна тъкан.

Латерален криловиден мускул[редактиране | редактиране на кода]

M. pterygoideus lateralis – латерален криловиден мускул. Той се систеои от две глави-горна и долна. Горната глава започва от crist ainfraremporalis на голямото крило на клиновидната кост, а долната, която е по-голяма, започва от processus pyramidalis на небцовата кост и от processus petrygoideus. Двете мускулни глави се отправят напред, конвергират една към друга и се свързват в предния си край. Горната част на мускула се залавя за ставната паксула и за discus articularis на долночелюстната става, а долната част се залавя за fossa pretygoidea на вийката на долната челюст.

Медиален криловиден мускул[редактиране | редактиране на кода]

M.pretygoideus-медиален криловиден мускул. Той се разполага на вътрешната страна на ramus mandibulae. Започва от fossa pterygoidea и се залавя за вътрешната страна на ramus mandibulae, в съседство с angulus mandibulae.

Същност на дъвкателните мускули[редактиране | редактиране на кода]

Трите дъвкателни мускула, както показват техните залавни места и посоки на мускулните влакна, приближават долната челюст към горната, затварят устата. Лекото затваряне на истата без преодоляване на голямо съпротивление се извършва главно от m.temporalis, който действа с твърде късо рамо на силата. При раздробяването на храната най-голямото участие вземат m.Masseter и m.pterygoideus medialis, които са мощни мускули и действат в по-голямо рамо на силата. M. pterygoideus medialis, както показват неговите заловни места и посока, издърпва долната челюст заедно с discus articularis напред. Негов антагонист е задната, хоризонтална част на m.temporalis. При изолирано действие на тази част долната челюст се придвижва назад. Движенията на долната челюст встрани е резултат на комбинирано действие на различи дъвкателни мускули.

Четирите дъвкателни мускула се изервират от едноименни клонове на n.mandubularis, n.trigeminus.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Анатомия на човека Г.Гълъбов В.Ванков