Цифрови валути на централните банки

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Цифрова валута на централната банка (ЦВЦБ) е концептуална цифрова валута, предложена за издаване от централни банки. Терминът произлиза от английски - Central Bank Digital Currency (CBDC).

Настоящата концепция за ЦВЦБ е вдъхновена от биткойн и други криптовалути, базирани на блокчейн, но се различава по това, че парите се емитират от държавата и имат статут на официално платежно средство. В доклад на Банката за международни разплащания се посочва, че макар терминът „цифрова валута на централните банки“ да не е добре дефиниран, „се счита, че става въпрос за нова форма на пари на централните банки, която е различна от салдата по традиционни резервни или сетълмент сметки."[1]

Към 2023 година ЦБЦБ има следния статут по държави и територии[2]ː

Видове ЦВЦБ[редактиране | редактиране на кода]

Следните видове цифрови валути на централните банка се разграничават според тяхното предназначение:

 • цифров еквивалент на пари в брой;
 • междубанков сетълменти;
 • инструмент на паричната политика;
 • еквивалент на сметка, открита в централната банка

Предимства[редактиране | редактиране на кода]

 • По-голямо финансово достъпност: ЦВЦБ биха могли да увеличат финансовото приобщаване чрез предоставяне на достъп до финансови услуги за хора, които нямат банкови услуги или са недостатъчно банкови, особено в развиващите се страни.
 • По-ниски транзакционни разходи: ЦВЦБ могат да намалят транзакционните разходи и да премахнат необходимостта от посредници, като процесори за обработка на плащания или банки, което може да доведе до по-бързи и по-евтини транзакции.
 • Подобрена парична политика: ЦВЦБ биха могли да дадат на централните банки по-голям контрол върху паричната политика, позволявайки им да управляват инфлацията, да стабилизират икономиката и да реагират по-ефективно на кризи.
 • Повишена прозрачност: ЦВЦБ могат да увеличат прозрачността чрез предоставяне на публичен регистър на транзакциите, което улеснява наблюдението и предотвратяването на незаконни дейности като пране на пари и финансиране на тероризма.
 • Подобрена ефективност на плащанията: ЦВЦБ могат да позволят незабавни и сигурни плащания, което може да подобри ефективността и производителността, особено за трансгранични транзакции.
 • Устойчивост и стабилност: ЦВЦБ биха могли да осигурят по-голяма устойчивост и стабилност на финансовата система чрез намаляване на риска от изтичане на банки и увеличаване на наличността на ликвидност.
 • По-добър достъп до фондовете на централната банка: ЦВЦБ могат да осигурят по-добър достъп до фондовете на централната банка, което би могло да намали зависимостта от търговските банки и да повиши ефективността на паричната политика.
 • Повишени иновации: ЦВЦБ биха могли да стимулират иновациите чрез създаване на нови възможности за разработчиците и предприемачите да създават иновативни финансови приложения и услуги.
 • Международна употреба: ЦВЦБ могат да се използват като глобална резервна валута, което може да увеличи тяхното търсене и влияние на международните пазари.
 • Подкрепа за цифрова икономика: ЦВЦБ могат да подкрепят растежа на цифровата икономика, като предоставят сигурно и ефективно средство за плащане за цифрови стоки и услуги.

Недостатъци[редактиране | редактиране на кода]

 • Рискове за киберсигурността: Тъй като ЦВЦБ са изцяло цифрови, те могат да бъдат уязвими на кибератаки, измами и хакване, което може да доведе до значителни загуби.
 • Притеснения относно поверителността: ЦВЦБ могат да предизвикат притеснения относно поверителността, тъй като всички транзакции ще бъдат записвани в централна база данни, която може да бъде наблюдавана от правителството и потенциално може да наруши поверителността на хората.
 • Технологични предизвикателства: Разработването и прилагането на ЦВЦБ може да бъде сложно и скъпо, тъй като ще изисква значителни инвестиции в технологична инфраструктура.
 • Оперативна съвместимост: Може да е трудно да се осигури оперативна съвместимост между различни ЦВЦБ, издадени от различни централни банки, което може да създаде усложнения за трансграничните транзакции.
 • Финансова стабилност: ЦВЦБ биха могли потенциално да дестабилизират финансовата система, тъй като биха могли да причинят отклоняване от традиционните банки, което да доведе до спад в банковите депозити и кредитиране.
 • Правни и регулаторни въпроси: ЦВЦБ могат да повдигнат правни и регулаторни въпроси, особено относно разпоредбите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
 • Приемане от потребителите: Приемането на ЦВЦБ от потребителите може да бъде предизвикателство, особено сред по-старите поколения, които може да са по-свикнали да използват традиционните форми на плащане.
 • Конкуренция: ЦВЦБ могат да се сблъскат с конкуренция от съществуващи системи за цифрови плащания, като криптовалути, стабилни монети и приложения за мобилни плащания, които вече се използват широко.
 • Суверенитет и геополитически рискове: ЦВЦБ могат да имат последици за националния суверенитет и да създадат геополитически рискове, особено ако станат доминиращи световни валути.
 • Оперативни рискове: Оперативните рискове, свързани с ЦВЦБ, като прекъсване на системата или технически проблеми, могат да имат тежки последици, предвид значителните суми пари, които могат да бъдат включени.

Критики[редактиране | редактиране на кода]

Тъй като повечето дигитални валути на централните банки са централизирани, а не децентрализирани като повечето криптовалути, правителствата имат достъп върху всички финансови транзакции.[3] Проследяването на паричните потоци може да доведе до загуба на финансова поверителност, автоцензура, влошаване свободата на словото, ако внедряването на ЦВЦБ няма адекватна защита на поверителността.[4] Има възможност дисидентите и активистите да видят цифровите си портфейли изпразнени или нефункциониращи. Друг проблем е забраната на покупките на продукти, например цифровата валута може да забранява купуването на алкохол в делничен ден.[5] Цифровата валута също е програмируема и правителствата теоретично могат да раздават пари, които изтичат в рамките на определен период от време или пари, които могат да се използват само за определени стоки и услуги. Например в китайската пилотна програма парите имат срок на годност от няколко седмици, защото властите се надяват да стимулират потреблението.[3]

Източници[редактиране | редактиране на кода]