Природни забележителности (България)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Природните забележителности в България към 31 декември 2017 г. са 345 на брой с обща площ 16 841 ha.[1]

Дефиниция[редактиране | редактиране на кода]

Природните забележителности (дефинирани като „природни паметници“) за пръв път са регламентирани като защитени обекти в България в Наредбата-закон за защита на родната природа (1936). Терминът „природна забележителност“ е въведен със Закона за защита на природната среда (1967). Режимът за опазване, ползване, обявяване и управление на природните забележителности се урежда със Закона за защитените територии (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998).

Природните забележителности представляват защитени редки, красиви и ценни в научно, културно или естетическо отношение природни обекти запазени в своя най-естествен вид и форми. Тези природни обекти могат да бъдат както от живата природа, така и от неживата природа. Към конкретния обект, обявен за природна забележителност, се включва и природната обстановка, в която той съществува. На тези площи се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.

Статут – обявяване/отнемане[редактиране | редактиране на кода]

Обявяването на обект за природна забележителност или отнемането на такъв статут става със заповед на министъра на околната среда и водите, която заповед се обнародва в Държавен вестник. Обявяването на обект за природна забележителност не променя собствеността на горите, земите и водните площи в него. Чужди държави, чужди граждани и чуждестранни юридически лица, както и политически партии, организации, движения и коалиции с политически цели не могат да притежават право на собственост върху горите, земите и водните площи в тези обекти.

Списък[редактиране | редактиране на кода]

Област Благоевград[редактиране | редактиране на кода]

 • 9. Момина скала
 • 10. Орлите
 • 11. Пещера в м. „Бойчова скала
 • 12. Пиростията
 • 13. Пиростията
 • 14. Сватбата – скално образувание
 • 15. Черната скала
 • 16. Честна – Водопад – Чесненско усое
 • 17. Шаралийска Пещера

Област Бургас[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Айтоска кория
 • 2. Блатото Алепу
 • 3. Водениците – малки образувания
 • 4. Големия камък
 • 5. Градището – естествено находище на синя хвойна
 • 6. Добровански гъби
 • 7. Долмен Лозенски дол
 • 8. Долмен Паша дере
 • 9. Долмените Влахов дол
 • 10. Каменска бърчина – скално образувание
 • 11. Корията – вековна дъбова гора
 • 12. Корията – вековна брястова гора
 • 13. Костенурката
 • 14. Махарата, м. „Сарпия“
 • 15. Находище на Бодливо сграбиче
 • 16. Находище на Каспийска и Обикновена блатна костенурка в м. „Наково кладенче“
 • 17. Находище на Урумово лале – м. „Лалкото“
 • 18. Находище на Черни боровинки
 • 19. Нос Агалина
 • 20. Нос Емине
 • 21. Нос Червенка
 • 22. Пещера Еленина дупка
 • 23. Пещери и извори на Младежка река
 • 24. Попова скала
 • 25. Пробития камък
 • 26. Професора – скално образувание
 • 27. Пясъчни дюни – Каваците
 • 28. Пясъчни дюни – м. „Алепу“
 • 29. Пясъчни дюни – м. „Бабата – Слънчев бряг“
 • 30. Пясъчни дюни – м. „Перла“
 • 32. Пясъчни дюни – 5 броя
 • 33. Пясъчни дюни – младежкия център
 • 34. Свинска глава
 • 35. Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в м. „Маслен нос
 • 36. Трите братя
 • 37. Чифликова нива

Област Варна[редактиране | редактиране на кода]

 • 5. Пещерите в м. „Долна Капладжа“ и „Горна Капладжа“
 • 6. Сини вир – Водопади
 • 7. Чудните скали

Област Велико Търново[редактиране | редактиране на кода]

Област Видин[редактиране | редактиране на кода]

 • 5. Леви и Десни Сухи Печ – Пещери
 • 6. Петров церак – Водопад
 • 7. Пещерата Венец в м. „Чукара“
 • 8. Пещера Магура

Област Враца[редактиране | редактиране на кода]

Област Габрово[редактиране | редактиране на кода]

Област Добрич[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Александрийската гора
 • 2. Арборетума
 • 3. Вековна гора – Летен дъб

Област Кърджали[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Буреще
 • 2. Вкаменелата гора
 • 3. Водопада – село Джанка
 • 4. Гъбата – скално образувание
 • 5. Душан
 • 6. Елата
 • 7. Естествено находище на синя хвойна
 • 8. Калето – село Устрен
 • 9. Калето – Ардино
 • 10. Каменни гъби
 • 11. Лъвът – скално образувание
 • 12. Мандрата
 • 13. Каменни
 • 14. Находище на градински чай – м. „Дайма“
 • 15. Находище на градински чай – река Кесе дере
 • 16. Находище на ела – село Мурга
 • 17. Находище на Родопска горска майка
 • 18. Находище на Родопски силивряк – село Дядовци
 • 19. Находище на Родопски силивряк – село Прилепци
 • 20. Пешери в м. „Моста“ – 6 броя
 • 21. Раджип Тарла
 • 22. Родопски силивряк – село Любино
 • 23. Скален прозорец
 • 24. Скални гъби – село Зимзелен
 • 25. Хладилната пещера
 • 26. Юмрук скала

Област Кюстендил[редактиране | редактиране на кода]

Област Ловеч[редактиране | редактиране на кода]

Област Монтана[редактиране | редактиране на кода]

Област Пазарджик[редактиране | редактиране на кода]

 • 8. Пашови скали
 • 9. Побит камък
 • 10. Скални образувания – м. „Арабушка поляна“
 • 11. Скални образувания – м. „Габровица“
 • 12. Пещера Снежанка
 • 13. Турчанов камък
 • 14. Фотински водопад

Област Перник[редактиране | редактиране на кода]

Област Плевен[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Водопад скока – река Белилка
 • 2. Гинината пещера
 • 3. Група вековни дървета
 • 4. Чернелка – карстово ждрело
 • 5. Купените
 • 6. Находище на окременни стъбла и пънове – м. „Калето“
 • 7. Находище на окременни стъбла и пънове – м. „Ташковото“
 • 8. Находище на терциерни вкаменелости
 • 9. Опански баир
 • 10. Пещера Нанин камък
 • 11. Пещера Разбитица
 • 12. Скален мост Седларката
 • 13. Скалната църква
 • 14. Скалните кукли – м. „Пладнището“
 • 15. Камарата – скално образувание
 • 16. Куклите – скално образувание м. „Улея“
 • 17. Студенец
 • 18. Тектонски гребен Калето
 • 19. Фосилно находище на баденска фауна
 • 20. Хайдушката пещера

Област Пловдив[редактиране | редактиране на кода]

Област Разград[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Големият юг
 • 2. Поречието на река Топчийско дере

Област Русе[редактиране | редактиране на кода]

Област Силистра[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Вратата – скално образувание
 • 2. Острата канара – скално образувание
 • 3. Пещерата – скално образувание

Област Сливен[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Сините камъни

Област Смолян[редактиране | редактиране на кода]

 • 1.

Област София (град)[редактиране | редактиране на кода]

Област София (област)[редактиране | редактиране на кода]

 • 1.

Област Стара Загора[редактиране | редактиране на кода]

 • 1.

Област Търговище[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Водопад – м. „Боаза“
 • 2. Гърбавата чешма
 • 3. Дервентската пещера
 • 4. Коня – скално образувание
 • 5. Костадин тепею

Област Хасково[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Боаза – водопад на Банска река
 • 2. Бръснарският стол – скално образувание
 • 3. Глухите камъни – тракийски скални ниши
 • 4. Глездово находище на застрашени дневни грабливи птици
 • 5. Дервишка могила – скално образувание
 • 6. Дикилиташ – водопад на Харманлийска река
 • 7. Държавна гора около манастира „Света Троица“
 • 8. Калето – средновековна крепост
 • 9. Каменната къща – тракийски долмен
 • 10. Каракольовата дупка – пещера
 • 11. Кован кая – тракийски скални ниши с. Вълче поле
 • 12. Кован кая – тракийски скални ниши с. Долно Черковище
 • 13. Куру-дере – водопад на река Курудере
 • 14. Куш кая – скални образувания
 • 15. Кюмурлука – водопад на река Кюмурлушка
 • 16. Находище на блатно кокиче – м. „Съзлъка“
 • 17. Находище на божур
 • 18. Находище на божур – м. „Халка баир“
 • 19. Находище на градински чай – Луда река
 • 20. Находище на градински чай – река Марешница
 • 21. Находище на див божур
 • 22. Находище на летен дъб – м. „Паламуд“
 • 23. Находище на момина сълза и божур
 • 24. Находище на родопски силивряк
 • 25. Находище на снежно кокиче
 • 26. Огледалната скала – скални образувания
 • 27. Орлова скала – скални образувания
 • 28. Пещера
 • 29. Пробитият камък – скални образувания
 • 30. Снежно кокиче
 • 31. Хайдушката дупка – пещера

Област Шумен[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Скока – водопад

Област Ямбол[редактиране | редактиране на кода]

 • 1. Дрънчи дупка – пещера
 • 2. Находищя на Мразовец – м. „Ормана“
 • 3. Тетролика

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]