Списък на османските султани

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Османски флаг

В долупосоченото родословие са изложени всички владетели на Османската империя, в периода от 1299 до 1922 г. Общо на брой са 37, 36 от които султани и 1 халиф – Абдул Меджид II (1 октомври – 18 октомври 1922), неполучил титлата на султан, тъй като тя е премахната от Великото национално събрание.

Османски султани и техните родства[редактиране | редактиране на кода]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сулейман Шах
Гюндюз Алп

(1178 – 1227)
 
 
 
Хайме Хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ертугрул Гази

أرطغرل غازی
(1227 – 1281)
 
 
 
Хайме Хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
(Гази-Бей)
Осман I

عثمان غاز
1281 – 1326
 
 
 
Мал хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
(Гази-Бей)
Орхан Гази

اورخان غازی
1326 – 1359
 
 
 
Нилюфер Хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.
(Худавендигяр)
Мурад I Хан

مراد أول خداوندگار
1359 – 1389
 
 
 
Гюлчичек хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.
(Светкавицата)
Баязид I

ییلدیرم بايزيد الأول
1389 – 1403
 
 
 
Девлет Хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.
(Челеби)
Мехмед I

چلبی محمد
>1421 – 1423
 
 
 
Емине
валиде хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.
(Коджа султан)
Мурад II
Murad II
مراد ثانى
1421 – 1451
 
 
 
Хюма хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.
(Завоевателя)
Мехмед II
Мехмет II
محمد الثانى الفاتح
1432 – 1481
 
 
 
Мюкриме Хатун
(истинска майка)
и
Емине
Гюл-Бахар
валиде хатун

(мащеха)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.
(Султан Баязид
Вели Хан)
Баязид II
Баязид II
بايزيد ثانى
1481 – 1512
 
 
 
Гюлбахар хатун
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.
(Явуз султан
Селим Хан)
Селим I Гази
Явуз
سليم الأول
1512 – 1520

Явуз
Първи османски халифат
(1517 – 1520)
 
 
 
Хафизе
(Айше Хафса)
валиде султан

Айша Хафиза
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.
(Кануни Султан Сюлейман)
Сюлейман Великолепни
Сюлейман I
القانونى‎ سليمان
1520 – 1566
 
 
 
Хюрем
Хасеки султан

Хюрем султан
خرم سلطان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.
(Пияницата)
Селим II Хан
Селим II
سليم ثانى
1566 – 1574
 
 
 
Афифе Нюр-Бану валиде султан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.
(Размирния)
Мурад III
Мурад III
مراد ثالث
1574 – 1595
 
 
 
Сафие
валиде султан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.
(Криминалния)
Мехмед III
Мехмед III
محمد ثالث
1595 – 1603
 
 
 
Хандан
валиде султан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мах-Фируз Хатидже валиде султан
 
 
 

14.
(Бакти)
Ахмед I

محمد ثالث
1603 – 1617
 
 
 
Мах-Пейкер Кьосем валиде султан
 
 
 

15.
(Лудия)
Мустафа I

مصطفى اول
1617 – 1618
1622 – 1623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.
(Младия)
Осман II
<brعثمان ثانى
1618 – 1622
 
 
 

17.
(Багдадския Фатих, Сахиб-Кирани)
Мурад IV

مراد رابع
1623 – 1640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хатидже Турхан валиде султан
 
 
 

18.
(Завоевателят)
Ибрахим Гази


محمد ثالث
1640 – 1648
 
 
 
Салиха
Дил-Ашуб
валиде султан
 
 
 
 
Хатидже Муазез Хасеки султан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мах-Паре Уметулах
(Еметулах)
Рабиа Гюл-Нюш
валиде султан

Рабиа Гюл-Нюш
 
 
 

19.
(Ловеца)
Мехмет IV Хан

Мехмет IV
محمد رابع
1648 – 1687
Чинар Вакаси:
26 февруари 1656
 
 
 

20.

(Гази)

Сюлейман II
Сюлейман II

سليمان ثانى
1687 – 1691
 
 
 

21.

(Гази)

Ахмед II
Ахмед II
احمد ثانى
1691 – 1695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салиха Себкат
валиде султан
 
 
 

22.
(Гази)

Мустафа II

مصطفى ثانى
1695 – 1703
Едирне Вакаси:
15 юли 1703 –
22 август 1703
 
 
 
Шах-Сувар
влиде султан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.
(Гърбавия)
Махмуд I
Султан Махмуд 1
محمود اول
1730 – 1754
 
 
 

25.
(Аскетичния)
Осман III

عثمان ثالث
1754 – 1757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Емине
Михр-шах
 
 
 

23.
(Падишаха)
Ахмед III Хан

III. Ahmet
احمد ثالث
1703 – 1730
Въстание на Патрона Халил:
28 юли 1730
 
 
 
Рабиа Серми Кадин Ефенди
رابعه سلطان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мири-шах валиде султан
 
 
 

26.
(Ивонативния)
Мустафа III
Мустафа III (?)
مصطفى<ثالث
1757 – 1774
 
 
 
Баш Икбал
Нузхет-Заде / Нуркхет-Седа Ханим Ефенди

(истинска майка)
&
Айше Сине-Первар
(Зениепервер)
Валиде Султан

(мачеха)
 
 
 

27.
(Реформатора)
Гази-Хан
Абдул Хамид I
Султан Абдулхамид I
عبد الحميد اول
1774 – 1789
 
 
 
Накш-и-Дил валиде султан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.
(Бестекар султан,
Низами Шехид)
Селим III
Селим III
سليم ثالث
1789 – 1807
Въстание на Кабакчи Мустафа:
25 май 1807
 
 
 

29.
(Би-гане султан)
Мустафа IV

مصطفى رابع
1807 – 1808
 
 
 
Безми Алем
Валиде Султан
 
 
 

30.
(Реформатора)
Махмуд II

محمود ثانى
1808 – 1839
Щастлив инцидент:
16 юни 1826
 
 
 
Пертевниял-Нихал
(Пертевниял)
Валиде султан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевк-Ефза Валиде Султан
 
 
Тири-Мюган Ючунчу
Кадин Ефенди

(истинска майка)
&
Рахиме Пиристу
Валиде Султан

(духовна майка)
 

31.
(Танзимнатчи султан)
Абдул Меджид I

عبد العزيز
1839 – 1861
 
Гюл-Чемал кадин ефенди
 
 
Гул-Юстю
(Гюлистан мунире)
кадин ефенди
 
 
 
Хайран-и-дил Кадин ефенди
 

32.
(Бедбахт – Шехид)
Абдул Азис

عبد المجيد اول
1861 – 1876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.
(Лудия)

Мурад V

Мурад V
مراد خامس
1876
 

34.
(Зулумът) Гази
Абдул Хамид II
Абдул Хамид II
عبد الحميد ثانی
31 август 1876 – 27 април 1909
Първа конституция:
23 ноември 1876 –
13 февруари 1878
Втора конституция:
3 юли 1908
31 мартов инцидент:
13 юли 1909
 

35.
(Рашад султан)
Мехмед V
Мехмед V
محمد خامس
1909 – 1918
Галиполска операция:
18 март 1915
 

36.
(Вахид-уд-Дин)
Мехмед VI
Мехмед IV Вахдетин
محمد سادس
4 юли 1917 – 18 ноември 1922
Мудроско примирие:
30 октомври 1918
Истанбука инвазия:
13 октомври 1918
Севърски договор:
10 август 1920
Премахване на Султанството:
1 октомври 1922
 
 
 
 
 
 
 

(Последен Халифат)
Абдул Меджид ефенди
Абдул Меджид II
عبد المجيد الثانى
18 октомври 1922 –
Премахване на Халифата:
3 март 1924
 
 
 

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]