Етнопсихология

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Етнопсихологията има за цел: проблемите на нацията, национализма, националните малцинства и етническите общности от етнопсихологическа гледна точка. Представят се основните етапи в развитието на етнопсихологическата мисъл в света и специално с развитието на народопсихологията. Основните понятия, които очертават теоретичната рамка на съвременната етнопсихология - национална психика, национален характер и национална идентичност.

Съвременните актуални проблеми на етнопсихологията - етнически предразсъдъци, етнически конфликти, национални малцинства, емигрантска народопсихология, проблемите на национализма, трансформацията на съвременните нации, етнопсихологически измерения на глобализацияга.