Баните (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Община Баните)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Баните (община)
Map of Banite municipality (Smolyan Province).png
Общи данни
Област Област Смолян
Площ 301.17 km²
Население 4 462 души
Адм. център Баните
Брой селища 20
Управление
Кмет Милен Белчев
(ГЕРБ)
Общ. съвет 11 съветници
• КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БАНИТЕ (3)
• ГЕРБ (3)
• РБ (2)
• АБВ (2)
• БСП (1)
Bulgaria Banite Municipality geographic map bg.svg
Баните (община) в Общомедия

Община Баните се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината е заема североизточната част на област Смолян. С площта си от 301,165 km2 е 4-тата по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 9,43% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси[редактиране | редактиране на кода]

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на общината е средно и високо планински. Територията ѝ се простира в североизточната част на Западните Родопи.

По границата ѝ с общините Лъки и Асеновград, от югозапад на североизток се простира най-мощният и най-високият дял на Западните РодопиПереликско-Преспанския, по билото на който са наредени върховете Преспа 2000,4 m (най-високата точка на общината), Свобода (Ениханбаба, 1943,2 m), Елварника (1714,8 m) и Проглед (1578,8 m). От последния, но вече в източна посока се простира Синивръшкия рид (крайната североизточна част на Переликско-Преспанския дял), от който в община Баните остава неговата западна част.

От връх Преспа на югоизток и изток, между дълбоките долини на реките Малка Арда на юг и Давидковска река на север се отделя дълъг и тесен планински рид, който завършва при долината на река Арда, при селата Вишнево и Гълъбово, като постепенно височината му се понижава.

От връх Елварника, отново в източна посока, между дълбоките долини на реките Давидковска на юг и Боровица на север се отделя втори дълъг и тесен планински рид – Каракулас. Неговата височина също се понижава от запад на изток, като в пределите на община Баните попадат неговите западни, най-високи части.

Води[редактиране | редактиране на кода]

На югоизток, по границата с община Ардино преминава малък участък (около 13 – 14 km) от горното течение на река Арда.

През територията на община Баните протичат части от теченията на три реки леви притоци на Арда. На юг, през селата Малка Арда, Оряховец и Баните преминава част от долното течение на река Малка Арда. Тя тече в тясна и дълбока, слабо залесена долина, като при селата Оряховец и Баните образува малко долинно разширение и югоизточно от село Вишнево се влива отляво в Арда.

През средата на общината, от запад на изток в дълбока, на места каньоновидна долина с множество планински меандри протича Давидковска река. Тя извира на 1,6 km югоизточно от връх Преспа минава покрай селата Стърница, Давидково, Дебеляново и Малко Крушево и югоизточно от последното напуска територията на община Баните и след около 7 – 8 km се влива отляво в река Арда. На територията на общината тя получава отляво два по-големи притока Загражденска река и Рибен дол, долините на които също са много дълбоки и слабо залесени.

Най-на север, в много дълбока, слабо залесена и силно опороена долина протича горното течение на река Боровица, която също е ляв приток на Арда (влива се в язовир Кърджали на територията на област Кърджали). Тя води началото си от североизточното подножие на връх Елварника по името Хамбардере. Тече на север през заличеното село Хамбар, след което завива на изток и напуска пределите на община Баните.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Етнически състав (2011)[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 4923 100,00
Българи 4170 84,70
Турци 19 0,39
Цигани -
Други 9 0,18
Не се самоопределят 36 0,73
Не отговорили 689 14,00

Движение на населението (1934 – 2011)[редактиране | редактиране на кода]

Община Баните
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011
Население 10562 12300 13550 12196 10064 9127 8200 6765 4923
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 20 населени места с общо население от 4923 жители (към 1 февруари 2011).[2] [3]

Списък на населените места в община Баните, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Баните 1072 15,544 Лъджа Загражден 345 20,596 Долащър
Босилково 54 19,277 Кръстатица 75 6,947
Вишнево 314 7,274 Лесково Малка Арда 247 14,586 Кючук Арда, Старо село
Вълчан дол 113 13,532 Вълчан дере Малко Крушево 2 - Ахатлар сегаир, в з-щето на с. Две тополи
Глогино 97 13,073 Дюле дере, Глогина Оряховец 630 8,261 Козлуджа
Гълъбово 527 19,289 Ахрян юрпек, Ахряне Планинско 8 58,326
Давидково 702 17,160 Давудево Рибен дол 16 17,921 Балаклъ дере, Рибни дол
Две тополи 17 15,831 Ахатлар кебир Сливка 22 16,131 Ириклии
Дебеляново 19 10,087 Каба ач Стърница 348 16,526
Дрянка 271 5,162 Траве 44 5,642
ОБЩО 4923 301,165 1 населено място е без землище

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

 • Указ № 192/обн. 21 април 1923 г. – признава м. Стърница за с. Стърница;
 • МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Ахрян юрпек на с. Ахряне;
– преименува с. Вълчан дере на с. Вълчан дол;
– преименува с. Дюле дере (Догла) на с. Глогина;
– преименува с. Давудево на с. Давидково;
– преименува с. Долащър на с. Загражден;
– преименува м. Канарата на м. Канара;
– преименува с. Козлуджа на с. Оряховец;
– преименува с. Балаклъ дере на с. Рибни дол;
– преименува с. Ираклии на с. Сливка;
– преименува с. Хамбар дере на с. Хамбар;
 • МЗ № 3775/обн. 7 декември 1934 г. – преименува с. Ахатлар кебир на с. Две тополи;
– преименува с. Каба ач на с. Дебеляново;
– преименува с. Ахатлар сегаир на с. Малко Крушево;
 • Указ № 949/обн. 8 декември 1949 г. – преименува с. Лесково на с. Вишнево;
– преименува с. Кючук Арда (Старо село) на с. Малка Арда;
 • Указ № 5/обн. 8 януари 1963 г. – признава н.м. Борово, Катранци и Крушево за отделно населено място – с. Босилково;
– признава н.м. Кръстатице за отделно населено място – с. Кръстатица;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – преименува с. Глогина на с. Глогино;
– преименува с. Рибни дол на с. Рибен дол;
 • Указ № 502/обн. 11 юни 1967 г. – признава н.м. Траве (от с. Лъджа) за отделно населено място – м. Траве;

.* Указ № 1563/обн. 25 юли 1972 г. – преименува с. Лъджа на с. Баните;

 • Указ № 889/обн. 20 май 1975 г. – преименува с. Ахряне на с. Гълъбово;
 • Указ № 2294/обн. 26 декември 1978 г. – заличава с. Хамбар поради изселване;
 • Указ № 583/обн. 14 април 1981 г. – признава н.м. Планината, Шарен мост и Шипка (от с. Рибен дол) за отделно населено място – с. Планинско;
 • Указ № 2932/обн. 30 септември 1983 г. – признава м. Дрянка за с. Дрянка;
– заличава м. Канара и я присъединява като квартал на с. Сливка;
– заличава м. Чифлика и я присъединява като квартал на с. Стърница;
 • Указ № 3005/обн. 9 октомври 1987 г. – закрива община Славейно и присъединява селата Кръстатица и Малка Арда заедно с техните землища към община Баните;
 • На основание §7 (т.3) от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ДВ, бр. 63/1995 г.) всички махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села.

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 48,2 km:

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]