Градница (област Габрово)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Disambig.svg За другото българско село вижте Градница (Област Добрич).

Градница
Панорамен изглед от Градница
Панорамен изглед от Градница
Общи данни
Население1201 души[1] (15 септември 2022 г.)
53 души/km²
Землище22,652 km²
Надм. височина286 m
Пощ. код5439
Тел. код06736
МПС кодЕВ
ЕКАТТЕ17587
Администрация
ДържаваБългария
ОбластГаброво
Община
   кмет
Севлиево
Иван Иванов
(ГЕРБ)
Кметство
   кмет
Момчил Стойчев (ГЕРБ)
Градница в Общомедия

Граднѝца е село в Северна България, община Севлиево, област Габрово.

География[редактиране | редактиране на кода]

Село Градница се намира на 14 km югозападно от град Севлиево, в северните подножия на Черновръшки рид, край десния (южния) бряг на река Видима и левия бряг на вливащата се в нея Граднишка река (Боазка река). Климатът е умереноконтинентален, почвите в землището са преобладаващо алувиално-ливадни[2]. Надморската височина в центъра на селото е около 284 m, на югозапад нараства до към 330 m, а на североизток към река Видима намалява до около 250 m.

През Градница минава третокласният републикански път III-404 (Севлиево – Дебнево). От него в селото се отклонява общински път, който на юг се включва в общинския път GAB1165[3], водещ на юг през село Боазът към град Априлци, а на север – към Севлиево.

Източно от селото на малък десен приток на река Видима има два микроязовира и още един – северно от река Видима.[4] Южно от селото край Боазката река има рибарник.[5] Рибарник има и в близост с вливането на Боазката река във Видима.[6]

Населението на село Градница, наброявало 2066 души при преброяването към 1934 г. и 1446 към 1992 г., наброява 901 (по текущата демографска статистика за населението) към 2019 г.[7]

При преброяването на населението към 1 февруари 2011 г., от обща численост 996 лица, за 488 лица е посочена принадлежност към „българска“ етническа група, за 488 – към „турска“, за 14 не е даден отговор и за останалите няма данни в източника.[8]

История[редактиране | редактиране на кода]

До създаването на третата българска държава[редактиране | редактиране на кода]

Западно от село Градница в местността „Поленица" има 3 тракийски надгробни могили от късножелязната епоха. На около 300 m южно от селото има останки от античната и средновековна крепост „Пречиста", важно звено от укрепителната система на Втората българска държава (Търновското царство), опожарена при турските нашествия. Селото възниква в съседство с крепостта. С името Градница се споменава в османотурски регистри от 1430 г., 1571 г., 1591 г., 1618 г., 1638 г.[2] Според предположение, селото се споменава – с изопачено име, и от турския пътешественик Евлия Челеби[9].

Има предположения, че селището е съществувало още през XIIXIV век. Името на селото е старобългарско и означава „малка крепост“. Най-вероятно е наречено така заради близостта му до крепостта „Пречиста“.

Църква[редактиране | редактиране на кода]

Няма сигурни данни кога е построена църквата в Градница, но по предание се знае, че тя е построена още през времето на османското владичество, а 20 – 30 години през османското владичество и 1 – 2 години след Освобождението е била джамия. Когато турците се изселвали, повикали по-видните хора от селото и предали джамията с условие да се направи църква. Църквата е осветена в 1885 г., а след 1955 г. е преустроена.[10]

Училища[редактиране | редактиране на кода]

Основно училище[редактиране | редактиране на кода]

През ноември 1881 г. в село Градница е открито начално училище с една паралелка и 15 ученика (момчета), ползващо помещение в турското училище в двора на джамията (мястото, където по-късно е построена църквата в селото). През следващата учебна година е наето за учебна стая бившето турско кафене. През 1886 г. е построена училищна сграда с 3 класни стаи. През периода 1921 – 1924 учебна година последователно са открити трите прогимназиални класа[11] и училището става основно. От 1920 до 1925 г. е построена новата училищна сграда с 13 класни стаи. От 1992 г. наименованието на училището в Градница е променено на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“.[12][13]

Практическо селскостопанско училище[редактиране | редактиране на кода]

През 1923 – 1924 учебна година в сградата на основното училище е открито и Държавно практическо земеделско училище, което съществува в селото до 1946 г., а от 1959 г. отново е открито под наименованието Практическо зимно земеделско училище. В него се обучават кадри по специалностите овощарство, пчеларство, бубарство, шев и готварство, правоспособни трактористи за нуждите на селското стопанство. През 1964 г. училището е преименувано на Практическо селскостопанско училище. Закрито е през 1970 г.[14][12]

Училище по автотранспорт[редактиране | редактиране на кода]

През учебната 1970 – 1971 г. се открива Средно професионално техническо училище по автотранспорт, което първоначално се помещава в сградата на основното училище.[12] Открива се с ведомствена подчиненост на Министерството на транспорта. Със заповед № РД-14-10 от 1 април 1986 г. на Министерство на народната просвета се преобразува в Средно професионално техническо училище по транспорт. От 1997 г. училището преминава на подчинение на Министерство на образованието, науката и технологиите. През учебната 1996 – 1997 г. се открива паралелка с четиригодишен курс на обучение по специалност „Автомобили и кàри“. Подготвя средни специалисти по автотранспорт и водачи на моторни превозни средства.[15]

Потребителна кооперация[редактиране | редактиране на кода]

През 1905 г. се основава Земеделско спестовно заемно сдружение – село Градница за влогонабиране, кредитиране на членовете си със заеми и извършване на общи продажби. През 1922 г. сдружението се преименува на Кредитна кооперация „Подкрепа" – село Градница със същия предмет на дейност. През 1948 г. кооперацията се преименува на Всестранна кооперация „Подкрепа“ – село Градница със стопанска дейност: търговия със стоки за потребление, обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения, производства от местно значение и представителство на БНБ по влогонабиране. През 1952 г. кооперацията се преименува на Селкооп „Подкрепа“ – село Градница със същия предмет на дейност, а през 1958 г. – на Потребителна кооперация (Потребкооп) „Подкрепа“ – село Градница със същия предмет на дейност. Кооперацията се управлява и ръководи от общото събрание на членовете си, а в периода между общите събрания – от управителен съвет, избиран от общото събрание. Контролният съвет, който се избира също от общото събрание, извършва контрол по изпълнение на решенията на общите събрания и на управителния съвет, и на финансово-счетоводната дейност. За периода от 1 януари 1963 г. до юли 1973 г. кооперацията развива следната дейност: търговия на дребно, обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения и вторични суровини, хлебопроизводство, изваряване на ракии на частни лица и месодобив. През 1979 г. се учредява Районна потребителна кооперация (РПК) – село Градница с дотогавашните потребителни кооперации в селата Градница, Душево, Столът, Млечево, Бериево, Дамяново и Хирево, считано от 1 март 1980 г. Кооперацията съществува до края на март 1988 г. и се разделя, при което потребителната кооперация в село Градница намалява района си на действие до този на дотогавашния клон на РПК в селото[16].[17]

ТКЗС[редактиране | редактиране на кода]

През 1948 г. при Всестранна кооперация „Подкрепа“ – село Градница се основава трудово земеделски производителен отдел със самостоятелен баланс, стопанска сметка и отговорност. През 1950 г. общото събрание на членовете на отдела приема примерния устав на ТКЗС и от тази дата отделът се обособява като Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) – село Градница. Целта на стопанството е с общи средства за производство, чрез групиране на земята, обобщаване на земеделския инвентар и животни и с общ труд да се създаде висока производителност на труда и да се осигури по-добър живот на членовете му. През 1953 г. стопанството носи името ТКЗС „Победа“. Във връзка с решение на БКП и правителството за обединяване на по-малките стопанства в по-големи, от 1 януари 1959 г. ТКЗС в селата Дамяново, Бериево, Сенник, Душево, Хирево, Градница, Млечево и Столът се обединяват в едно стопанство – Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство (ОТКЗС) „Владимир Илич Ленин“ – село Сенник. На 28 февруари 1959 г. ОТКЗС се разделя на няколко стопанства, като ТКЗС – село Градница се връща към територията си преди 1959 г. Дейността се развива в следните направления: растениевъдство – полевъдство и ливадарство[18]; зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и други; животновъдство – говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, пчеларство и други. Стопанството има и спомагателни и странични дейности, като: коларо-железарска работилница, тухларница, мелница, ярмомелка, каменна кариера, дъскорезница, дърводелска работилница, варджийница и други. От 1970 г. стопанството става член на създадения Аграрно-промишлен комплекс (АПК) „Росица“ – Севлиево. Със създаването на селищна система – село Градница по решение на Окръжния народен съвет – Габрово се създава АПК – село Градница[19]. На това основание от 1 януари 1978 г. стопанството в село Градница преминава на подчинение към АПК – село Градница като клоново стопанство на самостоятелен баланс и банкова сметка. От 1 януари 1984 г. клоновото стопанство се трансформира в Животновъдна-фуражна бригада (ЖФБ) – село Градница. След закриването през октомври 1987 г. на Граднишката община се закрива и АПК – село Градница, а стопанството преминава от 1 януари 1988 г. като селскостопанска бригада към АПК „Росица“ – Севлиево. След нови промени на организацията и наименованието, с Решение на Окръжния съд – Габрово № 22 от 11 януари 1993 г. се вписва в кооперативния регистър прекратяване и обявяване в ликвидация на стопанството – вече като ТКЗС – село Градница, и се определя ликвидационен съвет.[20] През 1995 г. по разпоредби в ЗСПЗЗ[21] дейността на ликвидационните съвети е прекратена и стопанството е заличено в регистъра на окръжния съд.

Здравна служба[редактиране | редактиране на кода]

Здравната служба в село Градница е разкрита през 1914 г. Тя се помещава в частни сгради (до 1948 г.) и се завежда от фелдшерски персонал до 1938 г., а по-нататък от лекарски персонал. През 1946 – 1948 г. е построен здравен дом и здравната служба се нанася в него. През август 1948 г. към службата са разкрити зъболекарски кабинет и родилно отделение с 3 легла, аптечен пункт и детска и женска консултация. От 1 януари 1958 г. се открива стационар с 10 легла и дотогавашната здравна служба се преименува в Селски здравен участък със стационар. През 1962 г. от ТКЗС е закупена и предоставена на здравния участък санитарна линейка. Стационарът представлява малък филиал към вътрешното отделение на Районната обединена болница – Севлиево, където са лекувани по-леко болни. В края на 1972 г. са закрити стационарът и родилното отделение. Селският здравен участък – село Градница е закрит към края на 2000 г.[22]

Обществени институции[редактиране | редактиране на кода]

Село Градница към 2020 г. е център на кметство Градница.[23][24]

В село Градница към 2020 г. има:

 • действащо читалище „Паисий Хилендарски – 1908“;[25][26]
 • действащо общинско основно училище „Свети, свети Кирил и Методий“;[27]
 • Професионална гимназия по транспорт и машиностроене;[28]
 • православна църква „Свети архангел Михаил“;[29]
 • пощенска станция.[30]
 • пенсионерски клуб.

Поминък и стопанство[редактиране | редактиране на кода]

В Градница към 1981 г. се отглеждат главно зърнени и фуражни култури, трайни насаждения (праскови и малини), развиват се зеленчукопроизводство, говедовъдство и овцевъдство, построени са напоителен канал от Боазката река и микроязовири. В селото има цех за производство на електрически агрегати и цех към обувния завод „Сърп и чук" в Габрово.[2]

В селото към 2020 г. има производствена база на фирма „Идеал Стандарт – Видима“ АД, която е специализирана в производството на смесителни батерии и аксесоари за оборудване на бани и кухни.[31]

Културни и природни забележителности[редактиране | редактиране на кода]

Църква „Свети архангел Михаил“[редактиране | редактиране на кода]

Църквата „Свети архангел Михаил“ е построена през 1855 г. Изградена е в характерния архитектурен стил на XIX век, а надпис отбелязва годината на градежа и майсторите, които са я строили. Църквата е обявена за исторически паметник и към 2020 г. е добре поддържана.

Крепост „Пречиста“[редактиране | редактиране на кода]

В непосредствена близост до с. Градница, на няколкостотин метра южно от селото, се намират археологическите руини на средновековната крепост „Пречиста“. Крепостта е издигната още по времето на Римската империя и е служела за отбрана на Русалийския проход, който е бил стратегическо място.

При проведените археологически разкопки е открита мощна отбранителна система. Крепостната стена върви по целия хълм от север на юг. Има запазена част от главната крепостна стена с височина от 2 до 3 метра и дебелина 2,60 – 3 метра. Открити са три порти, а на най-високото място на хълма се е намирала правоъгълна отбранителна кула.

Едно от интересните разкрития при разкопките е еднокорабната базилика, която е дълга 18.50 и широка 9.86 метра. По откритите предмети, оръжията, монетите и начина на градеж на крепостта археолозите датират Пречиста към III – IV в.н.е.

Крепостта е възстановена по време на Второто Българско царство, когато братята Асеневци издигат отбранитени крепости, които да пазят столицата Търново. От същия период са и крепостите край село Крамолин, Севлиево и Батошево.

Пречиста е съществувала до падането на България под османска власт, когато е разрушена напълно.

Днес до нея се стига по тесен път от село Градница, който се вие по билото на хълма.

Защитена зона[редактиране | редактиране на кода]

Част от землището на село Градница попада в границите на Защитената зона по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ЗЗ „Видима”, Код BG0000618.[32][33]

Личности[редактиране | редактиране на кода]

Родени
 • Христо Пелитев (1927 – 2012), български писател-белетрист и журналист, дългогодишен главен редактор на в-к Стършел
 • Марин Петров – проф. по икономика
 • Проф. д-р Мария Михова – детски хирург

Фотогалерия[редактиране | редактиране на кода]

Източници и бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.grao.bg.
 2. а б в Енциклопедия „България“, том 2, стр. 157, Издателство на БАН, София, 1981 г.
 3. Списък на общинските пътища в Република България
 4. Агенция по геодезия, картография и кадастър, Кадастрална карта на България, село Градница, община Севлиево, поземлени имоти 17587.251.119, 17587.250.122 и 17587.15.31, язовири, архив на оригинала от 8 септември 2018, https://web.archive.org/web/20180908161738/https://kais.cadastre.bg/bg/Map, посетен на 2020-11-23 
 5. Агенция по геодезия, картография и кадастър, Кадастрална карта на България, село Градница, община Севлиево, поземлен имот 17587.80.217, рибарник, архив на оригинала от 8 септември 2018, https://web.archive.org/web/20180908161738/https://kais.cadastre.bg/bg/Map, посетен на 2020-11-23 
 6. Агенция по геодезия, картография и кадастър, Кадастрална карта на България, село Градница, община Севлиево, поземлен имот 17587.186.104, рибарник, архив на оригинала от 8 септември 2018, https://web.archive.org/web/20180908161738/https://kais.cadastre.bg/bg/Map, посетен на 2020-11-23 
 7. Справка за населението на с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово
 8. Етнически състав на населението на България – 2011 г., село Градница, община Севлиево
 9. Блог на Петко Недялков; януари 2016 г.; „Евлия Челеби за севлиевския край“, ключови думи: Градница, Гранбечесе – видяно през ноември 2020 г.
 10. ИСДА, фонд 393К; Църковно настоятелство при църквата „Св. Архангел Михаил“ – с. Градница, Габровско (1885 – 1944); История на фондообразувателя
 11. Речник на българския език Прòгимнàзия 3. Разг. Курс на обучение от V до VII клас включително.
 12. а б в ИСДА, фонд 438К; Народно основно училище – с. Градница, Габровско (1881 – 1944); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 13. ИСДА, фонд 764; Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Градница, Габровско (1944 – ); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 14. ИСДА, фонд 720; Практическо селскостопанско училище – с. Градница, Габровско (1959 – 1970); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 15. ИСДА, фонд 1302; Средно професионално техническо училище по автотранспорт – с. Градница, Габровско (1970 – )
 16. ИСДА, фонд 1356; Районна потребителна кооперация – с. Градница, Габровско (1980 – 1988); История на фондообразувателя
 17. ИСДА, фонд 425; Потребителна кооперация „Подкрепа“ – с. Градница, Габровско (1944 – ); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 18. Речник на българския език Ливадàрство, мн. няма, ср. Сел.-стоп. Клон от растениевъдството, който осигурява необходимото количество зелена трева и сено за изхранване на селскостопанските животни.
 19. ИСДА, фонд 1369; Аграрно-промишлен комплекс – с. Градница, Габровско (1978 – 1987); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 20. ИСДА, фонд 402; Трудово-кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Победа“ – с. Градница, Габровско (1948 – 1995); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 21. § 28, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. – ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г.)
 22. ИСДА, фонд 1577; Селски здравен участък – с. Градница, Габровско (1944 – 2000); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 23. Справка за събитията за кметство Градница
 24. Интегрирана информационна система на държавната администрация, Административен регистър, Област Габрово, Кметство Градница
 25. Детайлна информация за читалище „Паисий Хилендарски – 1908“, село Градница, община Севлиево, област Габрово
 26. Информационна карта за 2019 г., читалище „Паисий Хилендарски – 1908“, село Градница, община Севлиево, област Габрово
 27. Министерство на образованието и науката – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, основно училище „Свети, свети Кирил и Методий“, село Градница, община Севлиево, област Габрово
 28. Министерство на образованието и науката – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, село Градница, община Севлиево, област Габрово
 29. Българска православна църква, Структура, Епархии, Великотърновска епархия, Храмове, Севлиевска духовна околия, село Градница
 30. Български пощи, Пощенски станции, област Габрово, 5439 Градница
 31. Идеал Стандарт Видима АД; Завод за санитарна арматура, ... „две производствени площадки: в гр. Севлиево и в с. Градница“
 32. Изпълнителната агенция по околна среда, Регистър на защитените територии и защитените зони в България, Защитена зона Видима
 33. „Изработване на общ устройствен план на община Севлиево“, Обяснителна записка, стр. 81, Село Градница

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]