Столът

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Столът
Общи данни
Население274 души[1] (15 септември 2022 г.)
7,92 души/km²
Землище34,626 km²
Надм. височина398 m
Пощ. код5452
Тел. код067391
МПС кодЕВ
ЕКАТТЕ69451
Администрация
ДържаваБългария
ОбластГаброво
Община
   кмет
Севлиево
Иван Иванов
(ГЕРБ)

Стòлът е село в Северна България, община Севлиево, област Габрово.

География[редактиране | редактиране на кода]

Село Столът се намира на 29 km запад-северозападно от центъра на град Габрово, 15 km югозападно от град Севлиево и 12 km север-североизточно от град Априлци. Разположено е в северната част на Черновръшки рид, на около 3 km южно от село Градница и от река Видима и на около километър източно от вливащата се във Видима Граднишка река (Боазка река). Климатът е умереноконтинентален, а почвите в землището са предимно светлосиви горски.[2] Надморската височина в центъра на селото е около 404 m, на север към възвишението Бърдото (517,8 m) нараства до към 470 – 480 m, а на юг и югоизток намалява до около 380 – 400 m.

През Столът минава общинският път GAB1165[3], водещ на юг през село Боазът към град Априлци, а на север през селата Душево и Сенник – към Севлиево.

Населението на село Столът, наброявало 750 души при преброяването към 1934 г., намалява до 334 към 1992 г. и наброява 224 (по текущата демографска статистика за населението) към 2019 г.[4]

При преброяването на населението към 1 февруари 2011 г., от обща численост 238 лица, за 166 лица е посочена принадлежност към „българска“ етническа група, за 3 – към „турска“, за 67 – към ромска и за останалите няма данни в източника.[5]

История[редактиране | редактиране на кода]

Към 1934 г. село Столът (Граднишки колиби) се състои от махалите: Дукяните, Дундевци, Кънчевска, Маринчевска, Мишевска, Наневска, Неделковска и Стойчевска.[6]

Църква „Свети Георги“[редактиране | редактиране на кода]

Църквата „Свети Георги“ в село Столът е построена през 1859 г. За построяването ѝ е издаден ферман от Видинския валия Мохамед, но ферманът е загубен. Пръв предстоятел за строежа на църквата е бил Свещеник Петко Начев, който е свещенодействал около 15 години в собствената си къща. През 1865 г. до църквата е построена сграда, която е ползвана за хамбари, в които се събирала храната от населението. След това те са преградени и използвани за училище. Църковната камбанария е построена през 1908 г.[7]

В църквата „Свети Георги“ в Столът рисуват дебърските майстори Ненчо и Наум Илиеви. Зографите оставят надпис над един от южните прозорци: „Пріложіха, Колю Баичиувъ, Стойно Досюв, Авраамъ Петровъ, Денчо Петрув 1879 рукописаха Ненчу, ѝ, Наумъ Илїеви Дебралій“. В храма двамата рисуват стенописи на тавана и в прозоречните ниши. Забележителен е образът на Свети Роман Сладкопевец.[8]

Училище[редактиране | редактиране на кода]

Народното основно училище в село Столът документално съществува от 1888 г. като начално училище с една паралелка, в която са се обучавали децата на село Столът (тогава Граднишки колиби), Душевски колиби и махала Боаза. В началото не е имало училищна сграда и децата са се обучавали в частни къщи. От разговори с възрастни хора се установява, че обучението е започнало в периода 1870 – 1876 г., като поради липса на учители е било прекъсвано. През 1888 г. хамбар е преустроен в училище. От 1896 – 1897 г. обучението се води от двама редовни учители, които са открили и вечерно училище за ограмотяване на младежите, подлежащи на военна служба. През 1910 г. е построена сграда за начално училище в махала Боаза – за децата от този район, което от 1924 г. е основно училище, районно за Столът, Млечево и махала Душевски колиби. На 16 януари 1937 г. започват занятията в построената в село Столът през 1935 и 1936 г. нова двуетажна училищна сграда с общежитие, трапезария и баня.[9] От 1975 г. училището се преобразува в училище-интернат за трудни за възпитание ученици от Габровско. От 1992 г. училището е преименувано на Социално-педагогически интернат (СПИ) – село Столът. За периода 2000 – 2006 г. трайно намалява броят на учениците и през 2007 г. училището се закрива.[10]

Читалище[редактиране | редактиране на кода]

Народното читалище „Младежки труд“ е основано през 1914 г. През 1962 – 1972 г. се построява нова сграда с читалищен салон, където има специално помещение и за библиотека.[11]

Потребителна кооперация[редактиране | редактиране на кода]

През 1904 г. се създава дружество с името „Земеделска спестовно заемателна каса“ – по подобие на кооперациите тип „Райфайзен[12], преобразувано по-късно в Кредитна кооперация „Единство“ – село Столът за влогонабиране и кредитиране на членовете си. След края на Втората световна война се решава да се въведат потребителни отдели. На първо време се отворя едно малко магазинче, в което да се продават и доставят най-необходимите стоки на населението. Впоследствие се построяват модерна плодосушилня, модерна ракиджийница и шест модерни магазина за продажба на всички видове стоки за населението от този балкански край. Открива се и ресторант. Цялата търговска дейност в селото и съставните села се извършва от коо­перацията, като дейността ѝ се изразява в следното: търговия на дребно, изкупуване на селскостопански произведения, обществено хранене, изваряване на ракии за частни стопани, хлебопроизводство и месо­добив. От 1958 г. има наименование Потребителна кооперация „Единство“. През 1980 г. кооперацията е ликвидирана в съответствие с решение за реорганизиране на дейността и ликвидиране на потребителните кооперации.[13]

ТКЗС[редактиране | редактиране на кода]

Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) – село Столът се основава на 15 септември 1957 г. Реформите в селското стопанство през следващите години превеждат първоначалното ТКЗС през организационните форми Държавно земеделско стопанство, Аграрно-промишлен комплекс и техни структурни подразделения. От 8 октомври 1991 г. земеделското стопанство се преименува отново в Трудово кооперативно земеделско стопанство – село Столът, с решение от 1 октомври 1992 г. Габровският окръжен съд прекратява и обявява в ликвидация стопанството и назначава ликвидационен съвет по § 13 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ[14], а през 1995 г. по разпоредби в ЗСПЗЗ е прекратена дейността на ликвидационния съвет и стопанството е заличено от регистъра на окръжния съд.[15]

Дом за инвалиди и лежащо болни лица[редактиране | редактиране на кода]

През 1960 г. в село Столът се открива "Дом майка и дете”, в който са настанявани деца, останали без родители. От 1964 г. домът се прехвърля в село Гъбене, а в сградата в Столът, намираща се в западната част на селото, се открива „Дом за инвалиди“. В него се приемат стари хора мъже и жени, които не могат сами да се обслужват и нямат близки или други роднини, които да се грижат за тях. В първите години след откриването на дома са приемани инвалиди от цялата страна, а от 1969 г. – само жители на Габровски и Ловешки окръзи. От 1978 г. домът е категоризиран като Дом за инвалиди и лежащи болни лица, обслужващ Габровски и Плевенски окръзи, а няколко години по-късно – като Дом от болничен тип за лица над 16 години. От 1994 г. домът в село Столът е категоризиран като Дом за лица с физически увреждания над 18 години.[16] По-късно домът има наименование „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“ – село Столът[17].

Общинска здравна служба[редактиране | редактиране на кода]

Здравният участък в село Столът е открит през 1924 г. Обслужвал се е от фелдшер. След 9 септември 1944 г. дейността на вече здравната служба в селото се разширява. Тя се грижи не само за лекуване и даване на първа медицинска помощ, но и за профилактичните мерки против заболяванията, хигиената на селото, ваксинациите, имунизациите и други. Здравната служба се ръководи от лекар и оказва първа помощ на бременни и родилки. От 1948 г. здравната служба се помещава в сградата на дома за инвалиди в селото. Лекарите и персоналът на здравната служба обслужват и дома за инвалиди по съвместителство.[18]

Обществени институции[редактиране | редактиране на кода]

Село Столът към 2020 г. е център на кметство Столът.[19][20].

В село Столът към 2020 г. има:

 • действащо читалище „Младежки труд – 1956“;[21][22]
 • православна църква „Свети Георги“;[23]
 • пощенска станция.[24]
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания.[17]

Забележителности[редактиране | редактиране на кода]

В селото има паметник на загиналите във войните (1912 – 1918 г.)[25].

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.grao.bg.
 2. Енциклопедия „България“, том 6, стр. 471, Издателство на БАН, София, 1988 г.; Столът
 3. Списък на общинските пътища в Република България
 4. Справка за населението на с. Столът, общ. Севлиево, обл. Габрово
 5. Етнически състав на населението на България – 2011 г., село Столът, община Севлиево
 6. Списък на населените места в Царството. Преброяване на 31 декември 1934. София, Държавна печатница, 1939. Стр. 32 (51); околия Севлиево, община Столът, село Столът (Граднишки колиби1), бележка под линия
 7. ИСДА, фонд 344K; Църковно настоятелство при църква „Св. Георги“ – с. Селище, Габровско (1859 – 1944); История на фондообразувателя
 8. Василиев, Асен. Български възрожденски майстори: живописци, резбари, строители. София, Наука и изкуство, 1965. с. 262.
 9. ИСДА, фонд 296К; Народно основно училище – с. Столът, Габровско (1888 – 1944); История на фондообразувателя
 10. ИСДА, фонд 604; Народно основно училище – с. Столът, Габровско (1944 – 2007); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 11. ИСДА, фонд 761; Народно читалище „Младежки труд“ – с. Столът, Габровско (1944 – ); История на фондообразувателя
 12. ИСДА, фонд 175К; Кредитна кооперация „Единство“ – с. Столът, Габровско (1905 – 1944); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 13. ИСДА, фонд 124; Потребителна кооперация „Единство“ – с. Столът, Габровско (1945 – 1980); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 14. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
 15. ИСДА, фонд 399; Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Мичо Кънчев“ – с. Столът, Габровско (1957 – 1965; 1979 – 1995); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 16. ИСДА, фонд 1214; Дом за инвалиди и лежащо болни лица – село Столът, Габровско (1964 – ); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 17. а б Социални услуги в общността; II. Социални услуги в общността за пълнолетни лица: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, с. Столът
 18. ИСДА, фонд 1215; Общинска здравна служба – с. Столът, Габровско (1945 – 2000); История на фондообразувателя
 19. Справка за събитията за кметство Столът
 20. Интегрирана информационна система на държавната администрация, Административен регистър, област Габрово, кметство Столът
 21. Детайлна информация за читалище „Младежки труд – 1956“, село Столът, община Севлиево, област Габрово
 22. Информационна карта за 2019 г., читалище „Младежки труд – 1956“, село Столът, община Севлиево, област Габрово
 23. Българска православна църква, Структура, Епархии, Великотърновска епархия, Храмове, Севлиевска духовна околия, село Столът.
 24. Български пощи, Пощенски станции, област Габрово, 5452 Столът
 25. Балканска война, Междусъюзническа война и Първа световна война

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]