Университет Назарбаев

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Университет Назарбаев
Назарбаев Университеті
Университетът Назарбаев
Университетът Назарбаев
Основан2010 г.
ПрезидентШигео Катсу
Студенти4663 (2020 г.)
МестоположениеАстана, Казахстан
ЧленствоАлианс на азиатските университети
Адресгр. Астана, проспект „Кабанбай батира“ №53
Сайтhttps://nu.edu.kz/
Nazarbayev University Official Logotype.jpg
Карта
Университет Назарбаев в Общомедия

Университетът Назарбаев е автономно висше учебно заведение в казахстанската столица Астана, открито по инициатива на първия президент на страната Нурсултан Назарбаев. Първите студенти са приети през септември 2010 г. Създаден е като водещо научно звено на висшето образование в Казахстан, което да се превърне в международен изследователски институт.[1] Университетът е експериментална платформа за разработване, наблюдение, изследване, анализ, тестване, апробация и внедряване на иновативни програми в областта на образованието и науката. Работи в съответствие със собствените си образователни стандарти и не се администрира от Министерството на образованието и науката.[2]

История[редактиране | редактиране на кода]

За първи път идеята за създаването на университета е съобщена в обръщение на президента през март 2006 г. Проектирането му започва под името „Нов университет на Астана“, но при откриването му през юни 2010 г. то е променено на Университет Назарбаев.[1]

Първите студенти започват обучението си през септември 2010 г., когато са открити центровете по енергетични изследвания и по природни науки. На 19 януари 2011 г. на университета е присвоен статут на автономно учебно заведение. Статутът се отнася също и до „Интелектуални училища Назарбаев“ и „Фондация Назарбаев“.[1]

През есента на същата година от университета излиза първата научна публикация и е проведена първата медицинска конференция. През следващите години са открити факултети по публична политика, по образование, по медицина, по минно дело и науки за Земята.[1]

През 2013 г. във факултета по бизнес е въведена програмата Executive MBA. През март 2015 е създадена Националната лаборатория „Астана“, а през декември университетът получава статут на изследователски институт. Одобрена е и програма за неговото развитие за периода 2016 – 2020 г. През 2018 г. е включен в Алианса на азиатските университети, чиито членове са 15 висши учебни заведения от 13 азиатски държави. На следващата година е открит лабораторния комплекс С4, а през март 2019 и спортният център. Завършва първият випуск студенти по медицина и приложна сестринска дейност.[1]

През 2019 г. са преобразувани три факултета – инженерния, за наука и технологии и хуманитарния със социални науки. Вместо тях са създадени Факултет по инженерни и цифрови науки и Факултет по социални и хуманитарни науки.[1]

Ръководство[редактиране | редактиране на кода]

Органите на управление на университета са:

 • Висш попечителски съвет
 • Попечителски съвет
 • Изпълнителни органи

Висшият попечителски съвет е оглавяван от президента на страната Нурсултан Назарбаев. Компетентността на управленския орган включва одобряване на стратегията за развитие, устава на университета, интелектуалните училища и фонда. Занимава се с процедурите за разпореждане с имуществото, формира попечителския съвет и отговаря за реорганизацията или ликвидация на университета, интелектуалните училища и фондацията.[3]

Попечителският съвет е управляващият орган на университета, който осъществява общото ръководство на различните дейности. В компетенциите му се включват одобряването на годишни и средносрочни бюджети, определяне на количествения състав на изпълнителния орган на университета, избор на неговите ръководители и членове, както и предсрочно прекратяване на техните правомощия. Освен това одобрява правилата за доставка на стоки, строителство и услуги, като изпълнява и други ръководни дейности в съответствие с устава на университета.[3]

Академичният съвет е основният орган за създаване на политики по всички академични въпроси, играе водеща роля при създаването и приемането на правила, регулиращи академичните стандарти, практики и дисциплини, контролира осигуряването и подобряването на качеството в преподаването и ученето, определя критерии за получаване на академични звания, одобрява учебните програми и контролира развитието на факултетите.[3]

Научният съвет е основният орган за формиране на политиката на университета по въпросите, свързани с научните и академични изследвания на университета. Той одобрява и предприема мерки за разработване на стандарти за провеждане на научните изследвания, организира и управлява разпределението на тяхното финансиране, разработва политика в областта на интелектуалната собственост, както и координира научноизследователската дейност между научните центрове и факултети. Съставът на членовете на тези три органа се определя от Устава на университета.[3]

Акредитации[редактиране | редактиране на кода]

Факултет по инженерни и цифрови науки
Факултет по природни, социални и хуманитарни науки

В продължение на 2 години Университетът Назарбаев се подготвя за акредитация на преподаването на английски език за академични цели по системата NUFYP EAP. През февруари 2020 г. програмата е оценена от Британската асоциация на преподавателите по английски език за академични цели BALEAP – глобална общност от професионалисти по английски език, регистрирана като организация с нестопанска цел. BALEAP потвърждава пълната акредитация на курса по английски език за академични цели, провеждан в рамките на преддипломната програма на университета в продължение на четири години.[4]

Магистърските програми на Факултета по публична администрация са акредитирани от Европейската асоциация за акредитация на програми в публичната и общинска администрация. Получаването на тази акредитация означава, че програмите на университета гарантират обучение в съответствие с най-добрите европейски стандарти.[4]

Факултети[редактиране | редактиране на кода]

Университетът Назарбаев има 7 факултета и един център:

Учебни програми[редактиране | редактиране на кода]

[11]

Бакалавърски програми[редактиране | редактиране на кода]

Факултет по инженерни и цифрови науки

 • Химическо инженерство и технология на материалите
 • Машинно и космическо инженерство
 • Строително и екологично инженерство
 • Електротехника и електронно инженерство
 • Компютърни науки
 • Роботика и мехатроника

Факултет по природни, социални и хуманитарни науки

Факултет по минно дело и геология

 • Геология и приложна геология
 • Нефтогазово инженерство
 • Минно инженерство

Магистратура[редактиране | редактиране на кода]

Факултет по бизнес

Факултет по държавна политика

Факултет по образованието

 • Управление на средното образование
 • Управление на висшето образование
 • Управление на инклузивното образование
 • Многоезично образование

Факултет по природни, социални и хуманитарни науки

Факултет по медицина и сестринска дейност

Факултет по минно дело и геология

 • Минно дело
 • Нефтогазово дело

Факултет по инженерни и цифрови науки

 • Машинно и космическо инженерство
 • Химическо инженерство и технология на материалите
 • Строително и екологично инженерство
 • Електротехника и електронно инженерство
 • Инженерно управление
 • Биомедицинско инженерство
 • Роботика
 • Информатика

Докторантура[редактиране | редактиране на кода]

Факултет по инженерни и цифрови науки

Факултет по държавна политика

 • Държавна политика

Факултет по образованието

 • Образование

Факултет по природни, социални и хуманитарни науки

 • Евразийски изследвания

Лаборатория „Астана“[редактиране | редактиране на кода]

Nazarbaev University Astana.JPG
Назарбаев Университеті.JPG

Националната лаборатория „Астана“ е основана през 2015 г. и включва Център по природни науки и Център по енергетика и нови материали. В лабораторията работят 82 изследователи. Нейни партньори са повече от 50 водещи световни изследователски центрове и институти.[12]

В лабораторията се извършват многобройни теоретични и приложни научни изследвания в областта на природните науки, енергетиката и други интердисциплинарни науки. Занимава се с дейности по създаване на научни лаборатории, експериментални бази, центрове, институти за разработването и изпълнението на научни, научно-технически, образователни програми и програми за професионално обучение на специалисти.[12]

Център по природни науки[редактиране | редактиране на кода]

Лаборатория по геномна и персонализирана медицина

Изпълнява проекти, свързани с усъвършенстване на науката за геномите и нейното приложение при напредъка на нови биомедицински открития в Казахстан. Работи в три области – изследвания, приложна геномика в клинични случаи и услуги. Главната ѝ дейност е насочена към създаване на цялостна основа за развитието на геномната медицина – лабораторна инфраструктура, технически възможности и база данни с геномна информация.[12]

Приоритетни проучвания на лабораторията са изследването на генетиката на казахстанското население, оценка на риска при развитието му и прогнозиране при различни състояния. Изследват се молекулярните механизми на основните заболявания в страната като сърдечно-съдови и онкологични, метаболитни синдроми, невродегенеративни нарушения и други. Особен интерес представляват изследванията на туберкулозата и инфекциозните заболявания в държавата – епидемиология, генетика, околна среда, рискови фактори за начина на живот, търсене на нови диагностични биомаркери, взаимодействие гостоприемник-патоген, бактериална резистентност, стратегии за превенция и други. Работи се върху въвеждането на геномни технологии в клиничната практика и развитието на приложната генетика.[12]

Лаборатория по биоинформатика и системна биология

Лабораторията по биоинформатика и системна биология извършва изследвания в следните области:[13]

 • Биоинформационен анализ на високопроизводителни геномни данни от платформи за секвениране (изследване на точната последователност на ДНК с цел откриване на мутации, както и различни „здрави“ варианти на един ген) от следващо и трето поколение.
 • Биоинформационен анализ и мета-анализ на туморни транскриптоми от високопроизводителни геномни платформи.
 • Анализ на пълните геном и екзом на човека, разработване на казахстанска референтна база данни за геномни вариации и идентифициране на специфични генетични варианти.
 • Биоинформационен анализ на ракови транскриптоми и профили на генна експресия, получени от платформите за секвениране от следващо поколение.
 • Разработване на нови интеграционни подходи и методи за анализ на пълни транскриптоми и човешки геноми.

Лаборатория по епидемиология и здравеопазване

Лабораторията провежда епидемиологични изследвания на здравословното състояние на деца, юноши и възрастни между 50 и 75 годишна възраст. Проектите са насочени към проучване на възникването на социално значими заболявания – сърдечно-съдови патологии, инсулти, затлъстяване, психични разстройства и стрес, метаболитен синдром и наследствени заболявания. Резултатите от изследванията дават възможност да се подобри системата за диагностика и ранното откриване на биомаркери на незаразни болести още в детските и юношеските години, както и такива за преждевременно стареене и други значими заболявания. На база на резултатите се разработват препоръки за управление на здравеопазването.[14]

Лаборатория за човешкия микробиом и дълголетие

Лабораторията провежда изследвания върху човешкия метагеном в Казахстан, разработва функционални хранителни продукти и препарати за корекция на микрофлората и работи по създаването на биобанка от образци от човешка микрофлора. Освен това предоставя услуги за практическо здравеопазване на промишлени и търговски предприятия, като прави анализи на биоматериали, използвайки съвременни технологии. Участва в създаването на обществени сдружения като например Казахстанската асоциация на изследователите на човешки микробиоми.[15]

Основни направления:[15]

 • Търсене на биомаркери въз основа на познанията за човешкия метагеном. Разкриване на асоциативните връзки на метагенома със заболявания, възраст, хранителни предпочитания, екологична ситуация и фактори на околната среда.
 • Разработване на функционални хранителни продукти.
 • Създаване на републикански запас от култури на медицински значими микроорганизми, ДНК и пептиди.

Лаборатория за транслационна медицина и технологии за природните науки

Химическа лаборатория
Nazarbaev University.jpg

Основни направления:[16]

 • Разработване на биоинженерни технологии за лечение на различни патологии.
 • Изследване на безконтактни методи за диагностика и лечение на някои заболявания.
 • Развитие на нанотехнологиите – наноносители и наноструктури.

Лаборатория по биоинженерство и регенеративна медицина

Лаборатория за биосензори и биоинструменти

В лабораторията се проектират биосензори за диагностика и анализ на ДНК и се разработват миниатюрни оптични биосензори за откриване на различни видове клетки. Специалистите разполагат с богато ноу-хау в използването на сензорни и биосензорни технологии, наноматериали и електромагнитни терапевтични методи за минимално инвазивно лечение на злокачествени, доброкачествени и атипични липоматозни тумори. Работи се върху създаването на устройство за ранно откриване и диагностика на нови заплахи от вирусни заболявания. Разработва се епидурален катетър с оптични сензори и се конструират оптични биосензори във възпроизводими устройства.[17]

Инициирано е важно национално и международно сътрудничество с Института по физика в Ница, Университета в Монс, Политехническия университет във Валенсия и други. Създадено е предприятие за разработване, експлоатация и приложение на сензори с оптични влакна.[17]

Лаборатория за биофотоника

Лабораторията е създадена в края на 2017 г. и приоритетната ѝ задача е разработването на флуоресцентни техники за анализ на живи организми.[18]

Основни направления:[18]

 • Разработване на високоефективни микроскопични флуоресцентни методи.
 • Изследване на цитоскелета и подвижността на нормалните и раковите клетки.
 • Изследване на механизмите на действие на противоракови лекарства
 • Изследване на планктонните общности с флуоресцентни методи.
 • Разработване и прилагането на флуоресцентни способи в различни научни области – биология на нормални и туморни клетки, молекулярна биология, изследване на растителни съобщества, както и екология и хидробиология.

Център по енергетика и нови материали[редактиране | редактиране на кода]

Основната цел на Центъра по енергетика и нови материали е фундаменталното, приложно и търговско развитие в съответствие с приоритетите на Казахстан, насочено към създаване и подобряване на енергийните ресурси. Стремежът е той да се превърне във водеща научна институция в Централна Азия в областта на физиката, химията, материалознанието и информационните технологии, които да се прилагат при развитието на бъдещи, чисти и ефективни форми на енергия и рационалното използване на ресурсите. Центърът разполага с 4 лаборатории.[19]

Лаборатория за нови материали и системи за съхранение на енергия

Области на изследване:[20]

 • Синтез на функционални наноматериали
 • Разработване на усъвършенствани материали за високоефективни устройства за съхранение на енергия, включително литиево-йонни, натриево-йонни, литиево-серни батерии и водни акумулаторни батерии. Проектиране на устройства за преобразуване и съхранение на енергия от следващо поколение батерии (гъвкави, прозрачни, микро и др.)
 • Разработване на иновативни батерии с висока енергийна плътност за осигуряване на свързаност към мрежи от източници на възобновяема енергия.
 • Математическо моделиране, включително изчислителната динамика на течности, батерии и свързани теми.

Лабораторията работи в тясно сътрусътрудничество с Токийския университет, Токийския технологичен институт и Токийския столичен университет в Япония, Университета Уорик във Великобритания, Националния университет Чунгнам, сеулския Университет „Ханянг“ и Университета Седжонг в Южна Корея, Технологичния университет Хъбей в Китай, Националния център за научни изследвания във Франция и други.[20]

Лаборатория за преобразуване на материали и приложна физика

Дейността на лабораторията е фокусирана върху научноизследователската и развойна дейност в областта на материалознанието, дизайна и модификацията на повърхностите. Разработва се начина за производство на многофункционални, самоочистващи, суперхидрофобни материали за селското стопанство и строителството, подходящи за екстремни климатични условия и климата на Казахстан. Работи се върху нанокомпозити с магнитна сърцевина и обвивка за пречистване на отпадъчни води.[21]

Лаборатория за материали в областта на енергетиката

Лаборатория за възобновяеми енергии
Синтезиран в лабораторията порфирин
Енергийна система от слънчеви панели, захранваща университета

В лабораторията се провеждат изследвания на наноструктурни материали, както и на такива в насипно състояние. Стремежът е да се създават нови материали с определени физични и химични свойства с приложение в енергетиката.[22]

Основни направления:[22]

 • Моделиране на електронните, термодинамични, решетъчно-динамични и транспортни свойства на материалите.
 • Мащабно атомно моделиране на неравновесната динамика на заряда в материалите за акумулиране на слънчева енергия.
 • Моделиране на дифузията и топлопроводимостта в твърди вещества.
 • Теоретична подкрепа на експериментите за изучаване на оптичните свойства, фото- и термичното разделяне на заряда, фазовите преходи в материалите и свързаните с тях явления.

Лаборатория по зелена енергия и екология

Лабораторията се занимава с изследвания в области като транспорта и унищожаването на замърсители на околната среда, улавяне и преработка на въглеродните емисии, разработване на нови технологии за пречистване на питейни и отпадъчни води с помощта на възобновяема енергия, управление на качеството на въздуха, енергийна и екологична политика.[23]

Основни теми по отношение на окръжаващата среда:[23]

 • Разработване на нови екологични нанокатализатори за почистване от токсични примеси.
 • Идентифициране на механизмите на реакциите при катализа.
 • Разработване на интелигентни и селективни екологични катализатори.
 • Стохастична оценка на риска от токсични химикали в естествената среда на Казахстан.
 • Проучване на процесите при физикохимичното и биогеохимично пречистване (комплексно пречистване на водата с генериране на енергия).
 • Третиране на подпочвените води и почвите, замърсени с органични, неорганични и радиоактивни химикали.
 • Разработване на математически модел за прогнозиране на преноса и обработката на замърсителите в природните и инженерни системи.
 • Нано- и макропроучвания на химичния състав на урана в земните недра.

Основни теми по отношение на зелената енергия:[23]

 • Улавяне, използване и съхраняване на въглерода
 • Съхранение на CO2 в различни геоложки формации
 • Карбонизация на минералите
 • Фотокаталитично възстановяване на CO2
 • Оценка на емисиите на парникови газове в технологиите за пречистване на водата.
 • Разработване на протоколи за оценка на емисиите на парникови газове в различни индустрии.
 • Техно-икономическо моделиране на енергийните системи на Казахстан
 • Технологии за оползотворяване на твърдите отпадъци
 • Технологии за чисти въглища
 • Енергийна и екологична политика
 • Анализ на енергийната система на Казахстан

Сътрудничество[редактиране | редактиране на кода]

Университетът си сътрудничи с над 1100 международни учреждения. Част от стратегическите партньори, които оказват помощ на университета по отношение на академичното му развитие са американските Уисконсински университет в град Мадисън, Университетът „Дюк“ в град Дърам, Северна Каролина, Асоциациирани университети на Оук Ридж в Тенеси, Национална лаборатория Лоуренс в Бъркли, Пенсилванския университет във Филаделфия, Питсбъргския университет в Пенсилвания. Университетът Назарбаев си партнира още с Кеймбриджкия университет във Великобритания, Националния университет „Ли Куан Ю“ в Сингапур и други.[24]

Статистика на студентите и преподавателския персонал[редактиране | редактиране на кода]

През 2020 г. от всички специалисти, преподаващи в университета, 11% са професори, 18% асоциирани професори (равностойно на доценти), 34% асистенти, 31% инструктори и 6% постдокторанти. От тях 66% са мъже и 34% – жени.[24]

Общият брой на студентите в университета през 2020 г. е 4663 души. От тях 2927 учат за бакалаври, 780 работят по магистратурата си, 120 са докторанти, 94 учат по студентски програми за доктори по медицина. 62% се занимават с естествени науки, инженерство, технологии и математика. 33% са в хуманитарни специалности, социални науки, бизнес, образование и държавна политика и 5% изучават медицина. Съотношението между мъже и жени при студентите е 50:50.[24]

Библиотека[редактиране | редактиране на кода]

Университетската библиотека е едно от най-популярните и оживени места в комплекса. Оборудвана е с най-новите технологии в областта на библиотечното дело и информационните ресурси и работата ѝ е максимално автоматизирана. В читалните има компютри с достъп до интернет и автоматични пунктове за получаване на книги. Осигурен е достъп на потребителите до електронната база данни. Тя разполага с най-голямата англоезична колекция от информационни ресурси в страната – книги, периодични издания и електронни материали. Нараства броя на книгити на казахски и руски език.[25]

Библиотеката е абонирана за повече от 60 бази данни, осигуряващи достъп до стотици книги, хиляди списания и милиони статии. Университетът на Уисконсин в Мадисън предоставя услуга за междубиблиотечно заемане на материали, които не са достъпни чрез базите данни.[26]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в г д е ((ru)) Назарбаев университет/История
 2. ((ru)) Закон Республики Казахстан/27.12.2019/О статусе „Назарбаев Университет“, „Назарбаев Интеллектуальные школы“ и „Назарбаев Фонд“
 3. а б в г ((ru)) Назарбаев университет/Управление
 4. а б ((ru)) Назарбаев университет/Аккредитация и институциональная оценка
 5. ((en)) Назарбаев университет/The Center for Preparatory Studies
 6. а б в г д е ж ((ru)) Назарбаев университет/Школы
 7. ((ru)) Назарбаев университет/Высшая школа бизнеса/Стратегическое сотрудничество
 8. а б ((ru)) Назарбаев университет/Высшая школа государственной политики
 9. ((en)) Назарбаев университет/Graduate School of Education/Partners
 10. ((ru)) Назарбаев университет/School of Mining & Geosciences
 11. ((ru)) Назарбаев университет/Академические программы
 12. а б в г ((ru)) Назарбаев университет/ Лаборатория геномной и персонализированной медицины
 13. ((ru)) Назарбаев университет/ Лаборатория биоинформатики и системной биологии
 14. ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория эпидемиологии и общественного здравоохранения
 15. а б ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория микробиома человека и долголетия
 16. ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория трансляционной медицины и технологий наук о жизни
 17. а б ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория биосенсеров и биоинструментов
 18. а б ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория биофотоники и имиджинга
 19. ((ru)) Назарбаев университет/ Центр энергетики и науки о новых материалах
 20. а б ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория новых материалов и систем хранения энергии
 21. ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория преобразования материалов и прикладной физики
 22. а б ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория вычислительного материаловедения для энергетических приложений
 23. а б в ((ru)) Назарбаев университет/Лаборатория зеленой энергетики и экологии
 24. а б в ((ru)) Назарбаев университет/НУ в цифрах
 25. ((ru)) Назарбаев университет/Обучение
 26. ((en)) Назарбаев университет/Nazarbayev Universiry Library