Шпинел

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Шпинел

Шпинелите (spinel) са минерали от шпинеловата и магнетит-хромитовата група с обща формула АВ2О4. Най-известният от тях е обикновеният шпинел – MgAl2O4.

В природата минералите с шпинелова структура се срещат в базични и ултрабазични скали, а в екзогенни условия – в морските и речните пясъци. В зависимост от разположението на йона – заемащ тетраедрична позиция – различаваме шпинели с права и обратна (обърната) структура (инверсни шпинели). Минерала кандилит е шпинел с обратна структура – Mg2TiO4. Обикновеният или благороден шпинел MgAl2O4, е скъпоценен камък. В техническата керамика шпинелите намират много широко приложение – като постоянни магнити като основа за производството на процесори и др.

В минералоготерапията приложение намира магнетита – FeFe2O4 който се използва за лечение на множество заболявания.

Шпинелите са минерали от шпинеловата и магнетит-хромитовата група с обща формула АВ2О4, където А2+ – Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Ni и др., а В3+ – Al, Fe, Cr и др. Те кристализират в хексоктаедричния клас на кубичната сингония със симетрия Fd3m. В зависимост от тривалентния катион, заемащ В3+ местата, различаваме алуминиеви, железни и хромови шпинели със значителна смесимост между алуминиевите и хромовите. Шпинелите са метаморфогенни минерали, но се срещат и като акцесорни минерали в някои магмени скали, а в екзогенни условия – в речните и морските пясъци.

Шпинелите и γ-оливинът с шпинелна структура са предполагаеми съставки на горната мантия на Земята. Шпинелите участват в състава на подкоровата литосфера като основни минерали в шпинеловия лерцолит, а γ-оливинът – в преходната зона на горната мантия като твърд разтвор на гранат + γ-оливин с шпинелна структура.

Шпинелите са главни минерали във високоогнеупорната шпинелна керамика, в магнезиално-шпинелните, хромитовите и магнезиално-хромитовите огнеупори. На основата на шпинели се изготвят висококачествени керамични пигменти. Ферошпинелите, известни още като ферити, притежават уникално съчетание на магнитни, електрични и други свойства. Именно с тях са свързани успехите на изчислителната и свръхвисокочестотната техника, телемеханиката, радиоелектронната техника и други. За управляване свойствата на тези материали и за тяхната възпроизводимост, са необходими по-нататъшни изследвания върху кристалохимията и микроструктурата на феритите при предварително зададен химичен и минерален състав.