Административно деление на Казахстан

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Административно-териториално деление на Казахстан

Към 1 юли 2022 г. в административно-териториално отношение Казахстан се дели на:

Актуално деление[редактиране | редактиране на кода]

Към 2022 година Казахстан е разделен на 17 области, 3 града с республиканско значение. На 16 март 2022 г. президентът Касъм-Жомарт Токаев обявява, че сe създават три нови области – Абайска, Улътауска и Жетъсуска област с административни центрове Семей, Жезказган и Талдъкорган.[1] Новите области са създадени чрез отделяне от Източноказахстанска, Карагандинска и Алматинска област, като на последната административният ѝ център е преместен от Талдъкорган в Конаев.[2]

ID област име административен център площ (км²) население
(от 2009)[3]
население
(от 2022)[3]
1 област Западноказахстанска Орал 151 339 598 880 686 655
2 област Атърауска Атърау 118 631 510 377 689 674
3 област Актобенска Актобе 300 629 757 768 757 768
4 област Костанайска Костанай 196 001 885 570 832 445
5 област Северноказахстанска Петропавловск 97 993 596 535 534 966
6 област Акмолинска Кокшетау 146 219 737 495 786 012
7 област Павлодарска Павлодар 124 800 742 475 754 829
8 област Мангъстауска Актау 165 642 485 392 761 401
9 област Къзълординска Къзълорда 226 019 678 794 830 901
10 област Улътауска Жезказган 188 900 223 664 221 014
11 област Карагандинска Караганда 239 100 1118 036 1134 146
12 област Абайска Семей 185 500 654 423 610 183
13 област Източноказахстанска Уст Каменогорск 97 700 742 170 7308 181
14 област Туркестанска Туркестан 116 100 1738 464 2110 502
15 област Жамбълска Тараз 144 264 1022 129 1215 482
16 област Алматинска Конаев 105 100 1103 237 1497 025
17 област Жетъсуска Талдъкорган 118 500 620 593 698 952
18 град Астана Астана 797 613 006 1 340 782
19 град Шъмкент Шъмкент 1163 730 873 1 184 113
20 град Алмати Алмати 682 1 449 696 2 147 113
21 град по руска аренда Байконур Байконур 57 36 175 34 544

История[редактиране | редактиране на кода]

Средноазиатските владения на Русия в началото на XX век
  Уралска област
  Тургайска област
  Акмолинска област
  Семепалатинска област
  Седмореченска област
  Сърдаринска област
  Самаркандска област
  Ферганска област
  Хивинско ханство
  Бухарски емират
  Закаспийска област
Административно деление на Казахската ССР през 1959 г.

.

Руска империя[редактиране | редактиране на кода]

Към началото на 20 век територията на съвременен Казахстан е влизала в състава на седем области:

 1. Закаспийска област
 2. Уралска област
 3. Тургайска област
 4. Акмолинска област
 5. Семепалатинска област
 6. Сезмореченска област
 7. Сърдаринска област

Букеевската Орда влизала в състава на Астраханска губерния

Съветски период[редактиране | редактиране на кода]

 • 1920 – Образувана е Киргизската АССР в състава на РСФСР със столица град Оренбург.
 • 1925 – Киргизската АССР е преименувана на Казакска АССР с център град Кзъл-Орда.
 • 1927 – Столицата на Казакската АССР е пренесена в град Алма-Ата.
 • 1928 – Ликвидирани са всички губернии в Казакската АССР и територията ѝ е разделена на 13 окръга (Адаевски, Акмолински, Актюбински, Алма-Атински, Гуревски, Каркаралински, Кзъл-Ордински, Кустанайски, Павлодарски, Петропавловски (Кзъл-Джарски), Семипалатински, Сър-Дарински и Уралски).
 • 1929 – Адаевски окръг е закрит.
 • 1930 – Каракалпакската АО е изведена от състава на Казакската АССР и е подчинена непосредствено на РСФСР. Всички окръзи са ликвидирани.
 • 1932 – Цялата територия около залива Кара Богаз Гол, влизащи дотогава в състава на Казакската АССР, са предадени в състава на Туркменската ССР[4].
 • 1933 – Президиумът на ВЦИК утвърждава новото административно-териториално деление на Казакската АССР. Вместо съществуващите дотогава 6 области (Актюбинска, Алма-Атинска, Западноказахска, Източноказахска, Карагандинска и Южноказахска) страната е разделена на 123 района и 1 окръг (Гуревски)[5].
 • 1934 – Участък от територията на страната на север е предаден към новообразуваната Оренбургска област. Образуван е Каркаралински окръг.
 • 1936 – С приемането на новата Конституция на СССР през 1936 г. Казакската АССР е изведена от състава на РСФСР и е преобразувана в Казахска ССР и за да се избегне бъркането на казахите с казаците в Южна Русия е преименувана от Казакска на Казахска. Образувани са две нови области – Кустанайска и Североказахстанска област. Гуревски и Каркаралински окръзи са закрити.
 • 1938 – Образувани са Гуревска, Кзъл-Ординска и Павлодарска област.
 • 1939 – Образувани са Акмолинска, Джамбулска и Семипалатинска област.
 • 1944 – Образувани са Кокчетавска и Талдъ-Курганска област.
 • 1959 – Талдъ-Курганска област е закрита.
 • 1960 – Акмолинска област е закрита.
 • 1961 – Акмолинска област е възстановена под името Целиноградска област.
 • 1962 – Западноказахстанска област е преименувана на Уралска област, а Южноказахстанска област – на Чимкентска област. Образувани са 3 края: Западноказахстански край (Актюбинска, Гуревска и Уралска област); Целинен край (Кокчетавска, Кустанайска, Павлодарска, Североказахстанска и Целиноградска област); Южноказахстански край (Джамбулска, Кзъл-Ординска и Чимкентска област).
 • 1964 – Трите края са закрити.
 • 1967 – Възстановена е Талдъ-Курганска област.
 • 1970 – Образувана е Тургайска област.
 • 1973 – Образувани са Джезказганска и Мангишлакска област.
 • 1988 – Мангишлакска и Тургайска области са закрити.
 • 1990 – Възстановени са Тургайска и Мангишлакска област.

Постсъветски период[редактиране | редактиране на кода]

 • 1991 – Провъзгласена е независимостта на Казахстан
 • 1992 – Гуревска област е преименувана на Атърауска, Целиноградска – на Акморинска, Алма-Атинска – на Алматинска, Уралска – на Западноказахстанска и Чимкентска – на Южноказахстанска.
 • 1993 – Джамбулска облас е преименувана на Жамбълска, Кокчетавска – на Кокшетауска, Талдъ-Курганска – на Талдъкорганска.
 • 1995 – Джезказганска област е преименувана на Жезказганска област.
 • 1996 – Кзъл-Ординска област е преимунувана на Къзълординска, а Кустанайска – на Костанайска област
 • 1997 – Закрити са Жезказганска, Кокшетауска, Семепалатинска, Талдъкорганска и Тургайска области. Изменени са границите на накои областни райони. Столицата на Казахстан е пренесена в град Акмола
 • 1998 – Град Акмола – столицата на Казахстан е преименувана на Астана[6].
 • 1999 – Част от районите на Североказахстанска област (с град Кокшетау) са предадени на Акмолинска област, а областният център на Акмолинска област и преместен от Астана в Кокшетау.
 • 2001 – Областният център на Алматинска област е преместен в град Талдъкорган.
 • 2018 – Град Шимкент е отделен от Южноказахстанска област, даден му е статут на град с републиканско значение, областният център е преместен в град Туркестан, а Южноказахстанска област е преименувана на Туркестанска област.
 • 2019 – Столицата Астана е преименувана на Нур Султан.[7]
 • 2022 – На столицата е върнато предишното име Астана.[8]
 • 2022 – образувани са 3 нови области Абайска, Улътауска и Жетъсуска с административни центрове в градовете Семей, Жезказган и Талдъкорган. Новите области са създадени чрез отделяне от Източноказахстанска, Карагандинска и Алматинска област, като на последната административният ѝ център е преместен от Талдъкорган в Конаев,

Източници[редактиране | редактиране на кода]