Направо към съдържанието

История на физиката

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Първите стъпки в познанията за някои физични явления възникват още в древността, доразвиват се от Аристотел, Архимед и др., но появата на физиката като самостоятелна наука се свързва Ренесанса. В началото на XVII век работи Галилео Галилей, въвел експерименталния метод, а Исак Нютон става основоположник на класическата физика. По същото време се оформя научният метод, подходът към изучаваните явления и тяхното обяснение и интерпретация и оформянето на двете взаимосвързани категории: теоретична физика и експериментална физика. [1] Интензивно развитие на физиката се наблюдава през XVIII – XIX век, особено след откритието на Майкъл Фарадей за наличие на връзка между електрическите, магнитните и оптичните явления и създаването на класическата електродинамика от Джеймс Максуел. В края на XIX и началото на XX век на основата на нови открития (рентгенови лъчи, радиоактивност, закон на Планк) започва изграждането на съвременната физика, която отчита ефектите на квантовата механика и/или на [[теория на относителността на Алберт Айнщайн. Основните усилия в съвременните научни изследвания са насочени към атомната физика, ядрената физика, квантовата теория на полето, физиката на елементарните частици, физиката на полупроводниците, квантовата електроника.

Кратка история на физиката по години[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Лалов 2011, с. 5.
  2. Basdevant, Jean-Louis. Douze leçons de Mécanique quantique. Paris, éd. Vuibert, 2005. ISBN 2711771733.

Използвана литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Лалов, Иван. История на физиката от Възраждането до наши дни. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011. ISBN 978-954-07-3260-2. с. 213.