Направо към съдържанието

Земен (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Земен (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Перник
Площ247.08 km²
Население3 128 души
Адм. центърЗемен
Брой селища18
Сайтzemen-bg.com
Управление
КметМихаил Златанов
(ГЕРБ, СДС; 2023)
Общ. съвет11 съветници
  • Възраждане (5)
  • ГЕРБ-СДС (4)
  • БСП (2)
Земен (община) в Общомедия

Община Земен се намира в Западна България и е една от съставните общини на Област Перник.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината е разположена в югозападната част на Област Перник и попада в историко-географската област Краище. С площта си от 247,077 km2 заема 5-о място сред 6-те общините на областта, което съставлява 10,32% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси[редактиране | редактиране на кода]

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на община Земен представлява пъстра мозайка от ниски планини, хълмисти области и котловинни дъна. В нейните предели се простират части от две планински редици на Западна България – Руйско-Верилската планинска редица и Милевско-Конявската планинска редица.

Северната и северозападната половина на общината се заема от части от три планини, които спадат към Руйско-Верилската планинска редица. На север от дълбоката долина на Пенкьовска река и на запад от нейния ляв приток Селска река се простират южните части на Ерулска планина. Нейната максимална височина връх Кръст (1404 m) се издига на около 2 – 3 km северно от село Одраница. Районът между дълбоката долина на Треклянска река (десен приток на Струма) на юг и дълбоката долина на левия ѝ приток Пенкьовска река на север и изток се заема от южните най-високи части на Пенкьовска планина – Конски връх (1187 m), разположен северозападно от села Раянци. В крайния северозападен ъгъл на общината (землищата на селата Габровдол и Беренде) се простират северозападните части на планината Черна гора. Североизточно от село Беренде е максималната ѝ височина от 1005 m в пределите на общината. Районът между Ерулска планина на север и Пенкьовска планина на юг в поречието на Пенкьовска река и левият ѝ приток Дивлянска река се заема от малката (19,5 km2) Дивлянска котловина, чиято надморска височина варира от 650 до 750 – 800 m.

Останалата южна и източна половина на общината се заема от части от три планини, които спадат към Милевско-Конявската планинска редица. На север от река Струма и на изток от долините на реките Треклянска, Пенкьовска и Селска се простират западните склонове на Рудина планина. Източно от село Смиров дол се намира най-високата ѝ точка от 1164 m в пределите на общината. Районът северно от Земенския пролом на Струма и западно и южно от Треклянска река се заема от североизточните, най-високи части на Земенска планина. Тук южно от село Раянци, на границата с община Трекляно се издига връх Тичак (1295 m), най-високата точка на планината. Южно от долината на река Струма в пределите на общината попадат крайните северозападни части на Конявска планина. Тази част на планината е известна като Риша планина и нейният връх Риш (1443 m) се издига югозападно от село Блатешница и е най-високата точка на община Земен. Между тези три планини е разположена малката Земенска котловина, която представлява долинно разширение на река Струма. Югозападно от нея в коритото на реката, на границата с община Кюстендил е разположена най-ниската точка на община Земен – 590 m н.в.

Води[редактиране | редактиране на кода]

В южната част на общината, от изток на запад, през село Жабляно и град Земен, на протежение от около 10 km протича част от горното течение на река Струма. След града реката навлиза във величествения Земенски пролом, като в предилите на общината попада неговата най-горна част – около 2 km. В град Земен, отдясно в Струма се влива Треклянска река (Раянска река), като през общината преминава нейното долно течение (около 20 km). При село Калотинци в нея отляво се влива най-големият ѝ приток Пенкьовска. В района на село Дивля в нея се вливат най-големите ѝ притоци – Дивлянска река и Селска река. В северната част на общината, на протежение около 4 km преминава част от средното течение на река Светля, десен приток на Струма.

Климат, почви, растителна покривка[редактиране | редактиране на кода]

Климатът на общината е умерено-континентален, а по-високите части на планините попадат в планинската климатична област. Голяма част от климата е повлиян от особеностите на релефа, който обуславя температурните инверсии, характерни за високите западнобалкански котловинни полета. основните ветрове югозападните и северните.

Основните почвени видове са: чернозем-смолници – 28% от обработваемите земи и канелено-горските почви – 45 – 47% от цялата територия на общината. На тях се отглеждат пшеница, ръж, овес, картофи и др.

Растителната покривка в общината е еднородна – предимно тревиста. В плодородните и ниски части тя е заменена от предимно едногодишни селскостопански култури, а в по-високите земи са превърнати в естествени ливади и пасища. Във високите части на общината (горския фонд и пасища) най-разпространена е храстовидната растителност: глог, шипка, дрян, къпина, трънка и др. Основни дървесни видове са дъб, бук, бял и черен бор, габър, клен, акация, липа и пр. Преобладават горите с издънков произход, разстроена структура и нискокачествена продуктивност. Около 20 – 22% от горския фонд се залесява, но горите се използват основно за дърводобив за огрев и целулоза.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Етнически състав (2011)[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 2762 100,00
Българи 2655 96,13
Турци 11 0,40
Цигани 41 1,48
Други 4 0,14
Не се самоопределят 2 0,07
Не отговорили 49 1,77

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 18 населени места с общо население 2013 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Земен, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Беренде 13 10,217 Жабляно 60 11,842
Блатешница 62 24,898 Земен 1244 21,250 Белово
Враня стена 21 14,217 Калотинци 29 8,917
Габровдол 65 6,074 Мурено 60 14,611
Горна Врабча 45 12,631 Одраница 11 23,553
Горна Глоговица 19 13,878 Падине 9 4,580
Дивля 108 25,656 Пещера 128 15,509
Долна Врабча 5 6,099 Раянци 7 12,786
Еловдол 113 12,221 Смиров дол 14 8,138
ОБЩО 2013 247,077 няма населени места без землища

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

  • Указ № 86/обн. 26.03.1925 г. – преименува с. Белово на с. Земен;
  • Указ № 230/22.05.1950 г. – признава населените местности Белини, Падине, Пейчини и Светля (от с. Долна Секирна, сега в община Брезник) за отделно населено място – с. Падине;
  • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Долна Глоговица и го присъединява като квартал на с. Дивля;
  • Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с. Земен за гр. Земен;
  • Указ № 371/обн. 09.12.2005 г. – отделя с. Чепино и землището му от община Земен и го присъединява към община Ковачевци.

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

В южната част на общината, по долината на река Струма преминава участък от 9,1 km от трасето на жп линията СофияКюстендилГюешево.

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 58,9 km:

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]