Медицински университет – София

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Disambig.svg Вижте пояснителната страница за други значения на Медицински университет.

Медицински университет
Основан 1917 г.
Вид държавен
Ректор Лъчезар Трайков
Преподаватели 1969 души
Студенти > 9000 души
Местоположение София, България
Сайт www.mu-sofia.bg
Logo MU Sofia.png
Sofia location map.png
Разположение в София
Медицински университет в Общомедия

Медицинският университет - София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца.

Университетът е акредитиран от НАОА за 6-годишен срок на 27 юли 2006 г. с оценка „много добър“ и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания[1]. В него се обучават над 9000 студенти, от които 3100 чужденци, 121 докторанти, 2237 специализанти и 23 клинични ординатори.

История[редактиране | редактиране на кода]

МУ в София води историята си от основаването на Медицинския факултет в състава на Софийския университет (СУ) през 1917 г.

Хронология
 • 1917 г. – НС приема закон за създаване на Медицинския факултет в СУ.
 • 1918 г. – професор Г. Шишков прочита първата лекция в МФ на СУ.
 • 1950 г. – МФ на СУ с указ № 246 на Президиума на НС се отделя от СУ и на негова основа се създава самостоятелно висше училище с името Медицинска академия (МА).
 • 1954 г. – МА в София се преименува на Висш медицински институт (ВМИ).
 • 1972 г. – ВМИ в София е включен в състава на новата обединена Медицинска академия със седалище в София, обхващала всички висши медицински институти в страната.
 • 1990 г. – МА в България се закрива, а висшите медицински институти отново стават самостоятелни.
 • 1995 г. – ВМИ в София се преименува на Медицински университет.
Ректори[2]
 • проф. Марко Марков (1950 – 1953)
 • проф. Петър Попхристов (1953 – 1955)
 • проф. Стефан Димитров (1955 – 1956)
 • проф. Алекси Пухлев (1956 – 1958)
 • проф. Христо Христозов (1958 – 1962)
 • проф. Радан Раданов (1962 – 1965)
 • чл.-кор. Георги Гълъбов (1965 – 1970)
 • проф. Николай Попов (1970 – 1972)
 • проф. Атанас Малеев (1972 – 1988)
 • проф. Асен Жабленски (1988 – 1990)
 • проф. Васил Василев (1990 – 1991)
 • проф. Димитър Джеров (1991 – 1999)
 • проф. Владимир Овчаров (1999 – 2008)
 • проф. Ваньо Митев (2008 – 2015)
 • проф. Вихра Миланова (2016 – 2016)
 • проф. Виктор Златков (2016 – 2020)
 • акад. проф. Лъчезар Трайков (2020 – 2024)

Ректорат[редактиране | редактиране на кода]

Ръководство с мандат 2020 – 2024 г.[редактиране | редактиране на кода]

 • Ректор: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн
 • Заместник-ректор по учебна дейност: проф. д-р Каролина Любомирова, дм
 • Заместник-ректор по наука и акредитация: проф. д.фарм.н. Валентина Петкова
 • Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране: проф. д-р Цветалина Танкова, дмн
 • Заместник-ректор по СДО и УБК: доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Ръководство с мандат 2016 – 2020 г.[редактиране | редактиране на кода]

 • Ректор: проф. д-р Виктор Златков, дм
 • Заместник-ректор по учебна дейност: проф. д-р Тихомира Златанова, дм
 • Заместник-ректор по наука и акредитация: проф. д.фарм.н. Валентина Петкова
 • Заместник-ректор по следдипломно обучение, международна интеграция и проектно финансиране: проф. д.мед.н. Радомир Угринов

Председател на Академичния съвет е ректорът. Главен секретар е гл.ас. д-р Веселин Петров.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Медицинският университет е комплексна структура, включваща 4 факултета, департамент, колеж, 14 университетски болници и други звена в София и филиал във Враца. Учебно-лечебната му структура се състои от 2 основни части – Предклинична база и Клинична база. В тях работят 1969 преподаватели и научни сътрудници.

Фармацевтичният факултет на ул. Московска

Учебни звена[редактиране | редактиране на кода]

Факултети
Други

Други звена[редактиране | редактиране на кода]

Университетски болници[3]
Университетски библиотеки
Университетски електронен, информационен и образователен център

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

=== Медицински факултет ===

Факултет по дентална медицина

Факултет по фармация

 • Фармация

Факултет по обществено здраве

Медицински колеж

 • Зъботехника
 • Инспектор по обществено здраве
 • Масажист
 • Медицински козметик
 • Медицински лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор

Филиал, Враца

 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • Трудотерапевт

Прием[редактиране | редактиране на кода]

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет –София полагат писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат-студентска изпитна сесия).

Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. На изпита ще се изтеглят на случаен принцип комбинации от две тематични единици / два въпроса /. Във всяка комбинация щеима един въпрос от програмата за 9-ти клас и един от 8-ми или 10-ти клас. При формирането на оценката ще се взема под внимание тежестта на отделните въпроси.

Кандидат-студентският изпит по химия е писмени се провежда в продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът се състои от решаване на логически задачи. В деня на изпита се изтеглят на случаен принцип две тематични логически задачи, от които една включва материал от обща и неорганична химия и една -съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции. По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони.

Кандидатстващите за специалностите във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент

Редовни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология–за специалност Лекарски асистент

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София полагат писмен изпит върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):

 • обща култура за системата на здравеопазване;
 • желание и умение за работа с хора;
 • психо-социална компетентност.

За специалност „Масажист” ( лица с увредено зрение ) –полагат устен изпит-събеседванена същата тема.

За специалност „Зъботехник” полагат и изпит по моделиране.

Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София.

По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията.

*Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания срок, не участват в класирането.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Образование“         Портал „Образование          Портал „Медицина“         Портал „Медицина          Портал „София“         Портал „София          Портал „България“         Портал „България