Регистрационен номер на МПС (България)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Регистрационен номер на МПС в България е система за идентификация на моторно превозно средство, администрирана от органите на полицията. Масовите регистрационни табели съдържат синя лента с изображение на българското или европейското знаме в лявата си част и код, изписан с черни главни букви и цифри на бял фон. Кодът има формат X(X) NNNN Y(Y), където X(X) е буквен областен код, NNNN – пореден номер, Y(Y) – серия, състояща се от една или две букви.

Спорадично по традиция в документацията се отбелязва и ДКН (или ДК № по старото наименование: Държавен контролен номер).

Регистрация на МПС[редактиране | редактиране на кода]

Всички моторни превозни средства и ремаркета в България, предназначени за движение по пътищата (с изключение на тролейбусите, верижните, строителните и селскостопанските самоходни машини), задължително се регистрират от органите на Пътна полиция. Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка, модел и други данни. На всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация и табели с регистрационния номер.

Подлежащите на регистрация превозни средства в България се регистрират от структурните звена „Пътна полиция“ при Столична дирекция „Полиция“ (СДП) или областните дирекции „Полиция“. На всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер, които се закрепват отпред и отзад (или само отзад за мотоциклети, трактори и ремаркета).

Табелите с регистрационен номер се монтират на местата, определени от производителя. Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) хоризонтално, в средната част на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата му част, така че да се осигури тяхната видимост при осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, който не позволява неправомерното им демонтиране.

Формат[редактиране | редактиране на кода]

До 1969 г.[редактиране | редактиране на кода]

Pre1969 registration plate from Sofia, Bulgaria.gif

Регистрационните табели са съставени от регионален буквен код (напр. „Сф“ за София) и пореден номер.

След 1969 г.[редактиране | редактиране на кода]

Регистрационна табела от Ловеч, 1970-те години
Регистрационна табела от София, 1970-те години
Регистрационна табела от София, 1970-те години

След 1969 г. се издават черни табели с бели букви за частните автомобили, бели табели с черни букви за държавните автомобили във формат А(а)-Б-9999, където А е регионалният код, Б – серията и 9999 – номера. В началото на 1980-те е въведен втори регионален код за София – „А“, поради изчерпване на възможните серии и номера в областта „С“. В този период се издават табели със серии „ААВ/АВС“ за частни автомобили.

Автомобилите, собственост на инвалиди подлежат на отделна регистрация с буквен код „И“ в регистрационния номер (напр. С-И-1234).

След 1986 г.[редактиране | редактиране на кода]

Регистрационна табела от Плевен, 1986 – 1992 г.
Регистрационна табела от София, 1986 – 1992 г.
Регистрационна табела от София, 1986 – 1992 г.

От януари 1986 г. се издават нови регистрационни табели. Въвежда се нов шрифт и нови цветове: черни букви на жълт фон за частни автомобили, черни букви на бял фон за държавни автомобили. Новата система има формат А(А)-9999-Б(Б), където А е регионален код, съставен от една или две букви, а Б – серия, също съставена от една или две букви. За частните товарни автомобили и автобуси се издават номера със серия „Ч“. Сериите, издавани за ремаркета, започват с буквата „Е“ (напр. С-1234-ЕН). Въвежда се и „тесен“ вариант на регистрационната табела, близък до квадрат.

Формата и размерите на табелите, разположението на цифрите и буквите върху тях, размерите на знаците и използваните шрифтове се определят с БДС 15980 „ППС. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на МПС и техните ремаркета. Размери и шрифт“. Стандартът БДС ISO 7591 „ППС. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера за МПС и техните ремаркета. Спецификация“ определя изискванията към нанесения светлоотразяващ слой – фотометрични и колориметрични свойства, устойчивост на температура, на огъване и удар, на нефтопродукти и солена мъгла и др.

След 1992 г.[редактиране | редактиране на кода]

Регистрационна табела от Бургас, 1992 – 1998 г.
Регистрационна табела от София, 1992 – 1998 г.

От 1992 г. за буквен код и серия се използват само букви от кирилицата, които са графично близки до букви от латинската азбука – А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, независимо че се произнасят по различен начин. Системата е в съответствие с Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г., според която регистрационните номера трябва да бъдат изписани с главни латински букви и арабски цифри, и едновременно с Българската конституция, според която официален език в страната е българският. Подобна система днес се използва още в Гърция, Русия, Украйна, Беларус, Босна и Херцеговина. Въпреки решението да се използват само букви от българската азбука, съвпадащи графично с латинската, за област Ямбол е определен код У, който само наподобява латинската буква Υ, но не е буква от латинската азбука. /Българската буква У не е заимствана пряко от гръцката буква Υ, а е образувана от съчетанието на буквите О и Υ/.

Отпада разделението между частни и държавни автомобили и всички издавани табели са бели с черни букви. Отменена е отделната регистрация за автомобили на инвалиди, като различни остават регистрационните табели на военни, дипломатически автомобили и такива, притежавани от чужденци.

След 1993 г. не се изписват точки между областния код, номера и серията.

След 1999 г.[редактиране | редактиране на кода]

Регистрационен номер от Добричка област (2006 – 2008 г.)

Въведен е нов стандарт при регистрационните номера: променен е шрифтът и е добавена общоевропейската синя лента с графично изображение на българския идентифициращ код „BG“ и националното знаме на България. Изображението на знамето и кодът се разполагат в лявата част на регистрационната табела, върху вертикална синя светлоотразителна лента. При „тесния“ вариант на регистрационната табела синята лента е разположена в горния ляв ъгъл.

Собствениците имат право да ползват срещу заплащане регистрационен номер с оригинално съдържание. Регионалният код остава задължителен, като след него може да се изпише комбинации от букви и цифри, съставена само от знаците А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0.

След 2008 г.[редактиране | редактиране на кода]

Регистрационен номер от град София (след 2008 г.)

От 2007 г. България е член на Европейския съюз и от следващата година в синята лента на регистрационния номер българското знаме е заменено с европейското, съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета на Европейския съюз от 3 ноември 1998 г.

Съгласно измененията на Наредбата за регистрация на МПС от април 2008 г. издаването на табели с регистрационни номера с европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон вместо с българския флаг ще се извършва при първоначална регистрация на превозните средства и в случаите, при които е предвидена промяна на табелите, но срокове не са предвидени. Запазва се валидността на табелите, издадени преди промяната.

Регионални кодове[редактиране | редактиране на кода]

Област До 1986 г. От 1986 до 1992 г. След 1992 г.1 Забележки
Благоевград Бл БЛ Е
Бургас Бс, Б Б А Преди 1986 г. номера с код „А“ са издавани за София (черни номера с бели букви и бели номера с черни букви), както и номера за Българската армия (червени букви на бял фон).
Варна В В В Преди 1998 г. номера с код „В“ са издавани и за автомобилите на Българската армия (червени букви на бял фон). След 1998 г. за тази цел се използва код „ВА“.
Велико Търново ВТ ВТ ВТ
Видин Вд ВД ВН
Враца Вр ВР ВР
Габрово Гб Г ЕВ
Добрич Тх ТХ ТХ Кодът произлиза от старото име на град Добрич – Толбухин.
Кърджали Кж, К К К
Кюстендил Кн КН КН
Ловеч Лч, Л Л ОВ
Монтана Мх, М М М До 1986 г. се използва МХ, произлизащ от старото име на град Монтана – Михайловград.
Пазарджик Пз ПЗ РА
Перник Пк ПК РК
Плевен Пл ПЛ ЕН
Пловдив Пд, П П РВ
Разград Рз РЗ РР
Русе Р Р Р
Силистра Сс СС СС Червени номера с код „СС“ се издават и за дипломати с консулски статут.
Сливен Сл СЛ СН
Смолян См СМ СМ
София-област Сф, СО СО, СФ СО
София-столица Сф, С, А С С, СА, СВ При изчерпване на номерата от основния код, са въведени допълнителните серии с код „А“ (1985 – 1986 г.) и „СА“ (след 2005 г.). Червени номера с код „С“ се издават за ръководители на дипломатически представителства. От началото на ноември 2014 г., поради изчерпване на серията „СА“, за София започват да се издават номера с код „СВ“.
Стара Загора СтЗ, СЗ СЗ СТ Червени номера с код „СТ“ се издават за служители, административно-техническия персонал на дипломатическите, консулските и търговските представителства и постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти.
Търговище Тщ, Т Т Т
Хасково Хс, Х Х Х
Шумен Шн, Ш Ш Н
Ямбол Яб, Я Я У
1 Всички кодове след 1992 г. се съставят само от графично съвпадащите букви между кирилицата и латиницата: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х, като номерата се произнасят на български език.

Специални регистрационни номера[редактиране | редактиране на кода]

Поръчкови (нестандартни номера)[редактиране | редактиране на кода]

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, определя стойността за издаване на нестандартен номер.[1] Правото на ползване на регистрационен номер с комбинация от цифри от вида aabb; abab; abba, където „a“ и „b“ са различни числа от „0“ до „9“ (напр. „ВТ 1122 КМ“, „А 4545 ЕР“, „Н 7887 СХ“ и т.н.), е 300 лв. Номер с четири еднакви цифри (напр. „СА 1111 РН“) струва 1500 лв. Регистрационен номер с комбинация от цифри, които не са еднакви, но са по желание на клиента, е 300 лв. „Привилегията“ да имате регистрационен номер с букви ви коства 7000 лв. Важно е да се знае, че буквите в него трябва да присъстват и в кирилицата, и в латинската азбука (напр. РВ ВАНКО1, Х АСК0В0, СА КАМЕН и т.н.). Същата сума се заплаща и за рег. номер с еднакви цифри без серията от букви в края (CC 777777). Регистрационният номер трябва да започва с буквеното обозначение на областния град.

Временни[редактиране | редактиране на кода]

Bulgarian export license plate.png
Nomera 198-H-229.gif

След 2006 г. се издават три допълнителни вида номера за временна регистрация. Тези табели имат червена лента с дата на валидност от дясната страна, а от 2012 г. – „европейска“ лента в лявата страна на табелата:

  • NNN T NNN – за транзитно преминаване през страната
  • NNN H NNN или NNN M NNN– за автомобили, които още не са регистрирани
  • NNN B NNN – временни (дилърски) номера

Военни[редактиране | редактиране на кода]

Nomera V-69266.gif
Bulgarian license plate of the armed forces.png

До 2006 г. моторните превозни средства на Българската армия имат бели номера с червени знаци във формат X(X)-NNNNN. Използват се серии А, В, СВ (Строителни войски), ТВ (Транспортни войски), У (Учебен автомобил) и др. През 2006 г. е въведен форматът BA NNNNNN (BA от Bulgarian Army или от българското военен автомобил) с „европейска“ лента в лявата страна на табелата.

Гражданска защита[редактиране | редактиране на кода]

Bulgarian license plate of the civil protection.png

До 2006 г. автомобилите на ДА „Гражданска защита“ ползват регистрационен код „ГЗ“. През 2006 г. е въведен форматът CP NN NNN (CP от Civil Protection) с „европейска“ лента в лявата страна на табелата. Знаците са изобразени с тъмносиньо на бял фон. Към 2015 г. всички автомобили с такава регистрация са с цивилни номера, поради обединението на Гражданска защита и Противопожарна служба „под шапката“ на МВР.

Автомобили на чужденци[редактиране | редактиране на кода]

Bulgarian temporary license plate.png

На автомобилите, собственост на чуждестранни лица, временно пребиваващи в страната, се издават сини регистрационни табели във формат XX NNNN. След 2006 г. в дясната страна се изобразява годината на валидност на регистрацията, а от 2012 г. – „европейска“ лента в лявата страна на табелата. От 2019 г., след изчерпването на XX, се ползва означението XH.

Дипломатически[редактиране | редактиране на кода]

Nomera DT-7208.gif
Bulgarian diplomatic license plate.png
Bulgarian diplomatic license plate for technical assistance.png

На автомобилите с дипломатически статут се издават червени регистрационни номера (от 1986 г.) В горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 mm и наклон 45°. До 1992 г. за МПС на ръководителите на дипломатическите представителства се издават номера със серия „ДТ“, а за другите дипломатически автомобили – „ТС“. След 1992 г. сериите са „С“ за МПС на ръководителите на дипломатическите представителства, „СС“ за дипломати с консулски статут и „СТ“ за служители, административно-техническия персонал на дипломатическите, консулските и търговските представителства и постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти. В дясната страна на табелата се изобразява датата на валидност на регистрацията, а от 2012 г. има „европейска“ лента в лявата страна на табелата.

Първите две цифри в цифровата група (С NNNN) на регистрационния номер представляват код на дипломатическото представителство:

Код Страна Код Страна Код Страна Код Страна
01 Флаг на Великобритания Великобритания 26 Флаг на Венецуела Венецуела 51 Флаг на Албания Албания 76 Флаг на Сърбия Сърбия
02 Флаг на САЩ САЩ 27 Флаг на Гана Гана 52 Флаг на Виетнам Виетнам 77 Флаг на Малта Малта
03 Флаг на САЩ САЩ 28 Флаг на Египет Египет 53 Флаг на Виетнам Виетнам 78 Флаг на Казахстан Казахстан
04 Флаг на Германия Германия 29 Флаг на Еквадор Еквадор 54 - 79 Флаг на Южна Африка Република Южна Африка
05 Флаг на Турция Турция 30 Флаг на Етиопия Етиопия 55 - 80 Флаг на Ватикана Ватикан
06 - 31 Флаг на Индия Индия 56 Флаг на Камбоджа Камбоджа 81 Флаг на ЕС Европейски съюз
07 Флаг на Гърция Гърция 32 Флаг на Индонезия Индонезия 57 Флаг на Китай Китай 82 Флаг на Словения Словения
08 Флаг на Франция Франция 33 Флаг на Ирак Ирак 58 Флаг на Китай Китай 83 Световната банка
09 Флаг на Франция Франция 34 Флаг на Иран Иран 59 Флаг на Северна Корея Северна Корея 84 Флаг на Хърватия Хърватия
10 Флаг на Италия Италия 35 Флаг на Йемен Йемен 60 Флаг на Куба Куба 85 ЕБВР
11 Флаг на Белгия Белгия 36 Флаг на Колумбия Колумбия 61 Флаг на Куба Куба 86 Флаг на Северна Македония Северна Македония
12 Флаг на Дания Дания 37 Флаг на Кувейт Кувейт 62 Флаг на Монголия Монголия 87 Флаг на Кипър Кипър
13 Флаг на Нидерландия Нидерландия 38 Флаг на Либия Либия 63 Флаг на Никарагуа Никарагуа 88 Флаг на Норвегия Норвегия
14 Флаг на Испания Испания 39 Флаг на Ливан Ливан 64 Флаг на Полша Полша 89 Флаг на Украйна Украйна
15 Флаг на Португалия Португалия 40 Флаг на Мароко Мароко 65 Флаг на Полша Полша 90 Флаг на Молдова Молдова
16 Флаг на Швеция Швеция 41 Флаг на Мексико Мексико 66 Флаг на Румъния Румъния 91 Флаг на Армения Армения
17 Флаг на Швейцария Швейцария 42 Флаг на Перу Перу 67 Флаг на Румъния Румъния 92 Флаг на Беларус Беларус
18 Флаг на Австрия Австрия 43 Флаг на Сирия Сирия 68 Флаг на Русия Русия 93 -
19 Флаг на Аржентина Аржентина 44 Флаг на Уругвай Уругвай 69 Флаг на Русия Русия 94 -
20 Флаг на Япония Япония 45 Флаг на Република Ирландия Ирландия 70 Флаг на Азербайджан Азербайджан 95 Флаг на Судан Судан
21 Флаг на Финландия Финландия 46 Флаг на Палестина Палестина 71 Флаг на Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина 96 Флаг на Пакистан Пакистан
22 - 47 Флаг на ООН ООН 72 Флаг на Унгария Унгария 97 -
23 Флаг на Афганистан Афганистан 48 Флаг на ООН ООН 73 Флаг на Унгария Унгария 98 Флаг на Грузия Грузия
24 Флаг на Алжир Алжир 49 МВФ 74 Флаг на Чехия Чехия 99 Флаг на Естония Естония
25 Флаг на Бразилия Бразилия 50 Флаг на Южна Корея Южна Корея 75 Флаг на Словакия Словакия 00 -

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Тарифите са по състоянието към 3 юни 2011 г.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]