Драмско-серски говор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Драмско-серски говор
СтранаГърция
РегионЕгейска Македония
Говорещиоколо 90 000
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Славянски
..-Южнославянски
...-Източни южнославянски
....-Български
.....-Рупски говори
......→Драмско-серски говор
Официално положение
Официален в
РегулаторСекция за българска диалектология и лингвистична география

Драмско-серският говор е български диалект от групата западните рупски говори. Македонската диалектология го класифицира като Сярско-Драмско-Лъгадинско-Неврокопски диалект.

Говори се на територията на Република Гърция в районите на Драма, Сяр и Валовища. Диалектът е преходен към гоцеделчевския говор. Една от основните причини да се причислява към рупските говори, е застъпването на ъ за старобългарските ъ и ѫ: бъ̀чва, мъх, гъ̀ба, къ̀шта.

Характеристики[редактиране | редактиране на кода]

Както почти всички български диалекти, в драмско-серския говор прасляванските *tj и *dj преминават в шт, жд: къ̀шта, грàждъне.

 • Редукции от типа оу и еи: д’àду, зилèн.
 • Мекост на съгласните в краесловие: цар’, ден’, изѝк’ (език), сол’.
 • Ятовият изговор при ударение е ’а, а неударен - е: р’àкарекàта, п’àсъкпесъклѝва. Но в някои селища ѣê пред мека сричка: бềше, мрềжа.
 • Глаголни окончания за 1 л. ед. ч. сег. време I и II спрежение , респективно -’а: бèра, нòс’а.
 • Окончания за мъжки род ед. ч. е:
 • Лични местоимения:
  • 3 л. имен. пад.: той, т’а.
  • 3 л. мн. ч. дат. пад. (кратки форми): хми, хни, хим
 • Употреба на наставка -шти за прилагателни, образувани от животинки наименования: йàгнешти (агнешки), кỳчешти (кучешки).
 • Друга диалектна особеност са преходи увам⇒овам и ичамицам при употребата им в глаголи: испѝцам (изпичам), купòвам (купувам)

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Литература[редактиране | редактиране на кода]